Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els sintagmes

Sintagmes

  • Login to see the comments

Els sintagmes

  1. 1. ELS SINTAGMES
  2. 2. CONSTITUENTS BÀSICS DE L'ORACIÓ ORACIÓ SUBJECTE + PREDICAT Sintagma Nominal (SN) Sintagma Verbal (SV) Nucli: Nom Nucli: Verb Concordança en nombre i persona Les oracions impersonals són aquelles que no poden tenir subjecte. La majoria tenen el verb HAVER-HI en 3a persona.
  3. 3. EL SINTAGMA Paraula o grup de paraules que: Formen una unitat sintàctica i fan la mateixa funció dins de l'oració. S'agrupen al voltant d'un NUCLI. Té càrrega significativa. Segons la categoria gramatical de la paraula que fa de nucli poden ser SINTAGMA NOMINAL (SN) SINTAGMA VERBAL (SV) SINTAGMA ADJECTIVAL (SADJ) SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPREP) SINTAGMA ADVERBIAL (SADV)
  4. 4. EL SINTAGMA NOMINAL (SN) Té com a base un NOM, que obligatòriament hi fa de NUCLI, que pot anar companyat d'ESPECIFICADORS (determinants) i COMPLEMENTS. ESTRUCTURA Especificadors Nucli Complements Articles Demostratius Quantificadors Numerals Indefinits Possessius Nom Sintagma preposicional Sintagma adjectival Sintagma nominal + + Article Nom Sintagma adjectival Sintagma preposicional El cotxe nou de Joan
  5. 5. EL SINTAGMA VERBAL (SV) Té com a base el VERB, que obligatòriament hi fa de NUCLI. El VERB pot ser: COPULATIU (ser, estar, semblar, paréixer): ha d’anar seguit necessàriament per un complement, que s’anomena atribut. Predicat nominal: verb copulatiu + atribut (SN, SADJ, SPREP). Antoni és advocat. PREDICATIU: admet diversos complements, però aquests no sempre són necessaris. Predicat verbal: verb predicatiu + complements (SN, SADJ, SPREP). Andreu va portar ahir el cotxe vell al taller.
  6. 6. EL SINTAGMA ADJECTIVAL (SADJ) Té com a nucli l’ADJECTIU, amb el qual diem les qualitats del nom. L’adjectiu sol formar part del SN, on realitza la funció de complement del nom o d’un altre adjectiu. S’ha posat una camisa verda. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPREP) Està format per una preposició i un SN, el qual fa de nucli i hi aporta el significat. T’he portat les claus de la casa de la platja.. EL SINTAGMA ADVERBIAL (SADV) Té com a nucli l’ADVERBI, que modifica el nom, el verb, l’adjectiu i un altre adverbi. Has vingut massa tard.
  7. 7. EL SINTAGMA ADJECTIVAL (SADJ) Té com a nucli l’ADJECTIU, amb el qual diem les qualitats del nom. L’adjectiu sol formar part del SN, on realitza la funció de complement del nom o d’un altre adjectiu. S’ha posat una camisa verda. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPREP) Està format per una preposició i un SN, el qual fa de nucli i hi aporta el significat. T’he portat les claus de la casa de la platja.. EL SINTAGMA ADVERBIAL (SADV) Té com a nucli l’ADVERBI, que modifica el nom, el verb, l’adjectiu i un altre adverbi. Has vingut massa tard.

×