Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PràCtiques FonèTica

24,921 views

Published on

pràctiques fonètica

Published in: Education
 • Be the first to comment

PràCtiques FonèTica

 1. 1. www.lluisrius.cat
 2. 2. Fonètica articulatòria L'òrgan articulant de [k] és: a) el llavi inferior b) el dors de la llengua c) cap d’aquests Què tenen en comú les consonants [n] i [l]? a) Sonoritat d'articulació b) mode d'articulació c) punt d'articulació En què són diferents [b] i [m]? a) en el mode d'articulació b) en el punt d’articulació c) en la sonoritat 8. Què manca a la descripció: quot;la [ ] és un so consonant velar quot;? a) [l] b) [m] c) [g] www.lluisrius.cat
 3. 3. Fonètica articulatòria L'òrgan articulant de [k] és: a) el llavi inferior b) el dors de la llengua c) cap d’aquests Què tenen en comú les consonants [n] i [l]? a) Sonoritat d'articulació b) mode d'articulació c) punt d'articulació En què són diferents [b] i [m]? a) en el mode d'articulació b) en el punt d’articulació c) en la sonoritat 8. Què manca a la descripció: quot;la [ ] és un so consonant velar quot;? a) [l] b) [m] c) [g] www.lluisrius.cat
 4. 4. Transcripció inversa puzisió rəzulusió ʒúʤə əfəʒí kunsɛ́ʎ imprubizəsió sərtɛ́zə suplén bəzílikə gərɔ́ʧə kəzínu Ʒənóʎ www.lluisrius.cat
 5. 5. Transcripció inversa puzisió posició rəzulusió resolució ʒúʤə jutge əfəʒí afegir kunsɛ́ʎ consell imprubizəsió improvisació sərtɛ́zə certesa suplén suplent bəzílikə basílica gərɔ́ʧə garrotxa kəzínu casino Ʒənóʎ genoll www.lluisrius.cat
 6. 6. Transcripció directa exposició organitzar gasosa conclusió dotze resum xocolata dosificació tesi imposició www.lluisrius.cat
 7. 7. Transcripció directa exposició əkspuzisió organitzar urgənidzá gasosa gəzózə conclusió kuŋkluzió dotze dódzə resum rəzúm xocolata ʃukulátə dosificació duzifikəsió tesi tɛ́zi imposició impuzisió www.lluisrius.cat
 8. 8. Fenòmens de contacte Té una [β]: a) barraca b) hem volat c) abaixa d) cap d'elles Presenta una sonorització: a) tap obert b) dos homes c) som pocs d) cap d'elles Presenta emmudiment: a) cuiner b) aquest ham c) escacs d) cap d'elles Presenta sensibilització: a) sóc nou b) arc ample c) tot obert d) cap d'elles Presenta geminació: a) tanmateix b) renglera c) oncle d) cap d'elles Té una nasalització: a) tub nou b) coíem c) subministra d) cap d'elles www.lluisrius.cat
 9. 9. Fenòmens de contacte Té una [β]: a) barraca b) hem volat c) abaixa d) cap d'elles Presenta una sonorització: a) tap obert b) dos homes c) som pocs d) cap d'elles Presenta emmudiment: a) cuiner b) aquest ham c) escacs d) cap d'elles Presenta sensibilització: a) sóc nou b) arc ample c) tot obert d) cap d'elles Presenta geminació: a) tanmateix b) renglera c) oncle d) cap d'elles Té una nasalització: a) tub nou b) coíem c) subministra d) cap d'elles www.lluisrius.cat
 10. 10. Fenòmens de contacte
 11. 11. Fenòmens de contacte

×