Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chude06 nhom16

226 views

Published on

khóa học

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chude06 nhom16

 1. 1. Chủ đề 06 THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG (LEARNING ACTIVITIES) CHO MỘT LỚP HỌC ẢO Thực hiện: Nhóm 16
 2. 2. Nội dung 2 Tạo một lớp học ảo Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập Tổ chức và thiết kế các hoạt động học tập trực tuyến Khai thác các hoạt động Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến Các hoạt động để quản lý lớp học ảo
 3. 3. Tại sao cần phải xây dựng lớp học ảo ? • Người dạy tương tác với người học • VLE giúp người học rèn luyện sự hợp tác và kỉ luật trong hoạt động tập thể. • Tạo ra sự quen thuộc và cạnh tranh trong lớp học • Việc học trở nên linh hoạt và năng động. 3
 4. 4. Thành phần của lớp học ảo • Lớp học ảo bao gồm 3 thành phần kết hợp và tương tác với nhau. 4 Virtual Classroom Coures Online meeting Online presentation Horton,W. (2006) E-Learning by design
 5. 5. Thành phần của lớp học ảo • Virtual – classroom courses là chương trình học đã hoàn thiện, bao gồm cả online meeting và online presentation. • Online meeting hay còn gọi là Webinars (hội thảo trên Web) là các sự kiện tương tác đồng bộ và diễn ra độc lập cho các mục đích khác nhau. • Online presentation là một thành phần của online meeting hoặc có thể là một sự kiện độc lập để cung cấp các thông tin cho lớp học ảo. Online presentation không mang tính tương tác mà được ghi trực tiếp và phát lại. 5 Horton,W. (2006) E-Learning by design
 6. 6. Nội dung 6 Tạo một lớp học ảo Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập Tổ chức và thiết kế các hoạt động học tập trực tuyến Khai thác các hoạt động Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến Các hoạt động để quản lý lớp học ảo
 7. 7. Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập • Dựa trên các câu hỏi WHO ? WHAT ? HOW ? WHO? 7  Đối tượng chính tham gia hệ thống dạy học trực tuyến? o Đặc điểm? Nhu cầu học tập? o Nền tảng kiến thức, kĩ năng? o Khó khăn, hạn chế?  Các công việc cần thực hiện:  Thông tin về khóa học-học phần và đối tượng: ngành đào tạo, loại hình đào tạo (chính quy, tại chức, nghiệp vụ), khóa học (dài hạn, ngắn hạn), học viên (ngành nghề, độ tuổi, kiến thức nền)  Khảo sát về khả năng chuyên môn, kiến thức/kĩ năng  Khảo sát về khả năng/kĩ năng IT và Internet  Khảo sát về mức độ sử dụng PC và các công cụ Web (chat, blog, email)
 8. 8. Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập WHAT? 8  Mục tiêu học tập o Mục tiêu dạy học của khóa học – học phần ? o Yêu cầu cần đạt được sau khóa học? Kiến thức, kĩ năng?  Kết quả học tập o Nội dung trọng tâm o Nội dung tự nghiên cứu o Tài liệu tham khảo, tài nguyên học tập
 9. 9. Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập HOW? 9 o Hình thức đào tạo: hỗ trợ học tập, kết hợp, hay từ xa hoàn toàn? o Cách kiểm tra, đánh giá: off-line, on-line (tỉ lệ và thành phần)? o Tổ chức các hoạt động dạy học: theo tuần hay theo chủ đề? o Tổ chức hoạt động giám sát, phản hồi thông tin và quản lí khóa học?
 10. 10. Nội dung 10 Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập Tổ chức và thiết kế các hoạt động học tập trực tuyến Khai thác các hoạt động Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến Các hoạt động để quản lý lớp học ảo Tạo một lớp học ảo
 11. 11. Sử dụng các công cụ cộng tác • Công cụ cộng tác khiến cho những người học theo hình thức đào tạo từ xa cùng giao tiếp và làm việc trong lớp học ảo. • Giáo viên sẽ phải khảo sát các công cụ khác nhau và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. 11 Kiểu tương tác Hình thức và công nghệ
 12. 12. Lựa chọn các công cụ cộng tác 12 Khảo sát các công cụ Chọn công cụ cần thiết cho một thảo luận trực tuyến Chọn công cụ phù hợp cho học sinh Chọn công cụ cho phép giao tiếp giữa các cá nhân
 13. 13. 13 E - mail Diễn đàn thảo luận Gặp mặt (tại lớp) Trình chiếu Trò chuyện Thăm dò ý kiến Whiteboard Web Các ứng dụng chia sẻ Thảo luận qua audio Thảo luận qua video Làm việc theo nhóm Giáo viên Học sinh Những học sinh khác
 14. 14. Chọn công cụ cần thiết cho một thảo luận trực tuyến • Tại sao cần một cuộc thảo luận trực tuyến o Dạy học không có cấu trúc, kiến thức trừu tượng o Người học có nhiều câu hỏi o Những học sinh thụ động cần học với những học sinh khác o Không có thời gian để phát triển học liệu 14
 15. 15. Chọn công cụ phù hợp cho học sinh • Các yếu tố quyết định: 15 Nội dung 02Thông thạo ngôn ngữ • Để hiểu và phản ứng linh hoạt Trọng âm • Trọng âm ảnh hưởng đến việc hiểu những người nghe. Kỹ năng đánh máy • Kỹ năng đáng máy tốt sẽ tang sự tương tác khi đang trò chuyện giúp cho cuộc thảo luận có hiệu quả Chuyên môn kĩ thuật • Khả năng sử máy tính và các công nghệ thành thạo giúp cho việc thảo luận trực tuyến diễn ra một cách thuận lợi và thành công
 16. 16. Chọn công cụ phù hợp cho học sinh • Các yếu tố quyết định khác o Tốc độ kết nối mạng 16
 17. 17. Chọn công cụ phù hợp cho học sinh • Mức độ khác nhau của việc truyền đạt thông tin quyết định đến phương tiện truyền thông khác nhau. • Những điều lưu ý khi truyền đạt thông điệp của bản thân : 17
 18. 18. Slide Shows • Slide trực tuyến cho phép trình chiếu bài giảng cho những người học đào tạo từ xa, thay vì xem slide trên màn hình trong lớp học, người học xem trên màn hình máy tính của họ. 18 Slide trong PowerPoint được hiển thị trong Adobe Breeze Meeting
 19. 19. Nội dung 19 Tạo một lớp học ảo Tổ chức và thiết kế các hoạt động học tập trực tuyến Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến Các hoạt động để quản lý lớp học ảo Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập Khai thác các hoạt động
 20. 20. Quy trình sử dụng 20 Giáo viên Học sinh Máy chủ cộng tác 1. Giáo viên tạo slides 2. Giáo viên tải các slides lên 4. Giáo viên trình bày 5. Học sinh nhìn và nghe
 21. 21. Slide Shows • Sử dụng khi: o Nội dung được thay đổi nhanh chóng để phù hợp với phản hồi của học sinh vào các buổi học trước. o Thông tin cần được truyền đạt một cách hiệu quả, hợp lý và chính xác. o Trình bày các ví dụ trực quan như hình ảnh, sơ đồ,… o Giới thiệu tổng quan các hoạt động. o Hướng dẫn chi tiết cho người học không biết cách sử dụng cá công cụ cộng tác hay chưa sẵn sang cộng tác với mọi người. 21
 22. 22. E-mail • E-mail là phương pháp phổ biến nhất khi cộng tác trong e- learning. • Sử dụng để: o Gửi các thông báo cho lớp o Khi cần trao đổi riêng về các hoạt động, công việc trong lớp. 22
 23. 23. Discussion Forums (Diễn đàn thảo luận) • Nơi giáo viên và các thành viên trong lớp học có thể trao đổi, thảo luận các vấn đề trong học tập với nhau một cách gần gũi, thân thiện. • Sử dụng khi: o Người học tương tác với nhau o Cho phép các cuộc thảo luận diễn ra theo độ dài tùy ý o Tất cả mọi người đều có thể tham gia o Giúp cho người học rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ o Thảo luận mọi chủ đề quan tâm o Khuyến khích sự phản hồi từ người học o Giúp người học phát triển khả năng tự học 23
 24. 24. Chat and Instant messaging • Sử dụng khi o Cho các cuộc thảo luận đơn giản o Sự phản hồi trong trình bày o Cá nhân hóa học tập o Không cần bài giảng o Cho những người đánh máy nhanh 24
 25. 25. Whiteboard • Bảng trắng giúp các giáo viên và học sinh phác thảo ý tưởng mà không thể diễn tả bằng lời. • Bảng trắng đặc biệt quan trọng đối với các khóa học về khoa học, kỹ thuật, toán học, và các đối tượng khác có đồ họa và văn bản. • Bảng trắng cũng rất quan trọng đối với những người có kỹ năng tiếng Anh kém. • Các đối tượng phổ biếntrong Whiteboard: o Hình ảnh trực quan o Sự bố trí và tổ chức các thành phần của hệ thống o Biểu đồ, đồ thị o Biểu tượng trực quan 25
 26. 26. Web tours • Web Tours cho phép giáo viên hướng dẫn học viên dẫn đến các trang web cần quan tâm. • Giáo viên điều hướng tới một trang Web và trình duyệt của người học sẽ tự động hiển thị trang đó. • Có 2 loại Web tours: o Người học chỉ được xem o Người học có thể tương tác 26
 27. 27. Application sharing • Cho phép chia sẻ các chương trình, cửa sổ, toàn màn hình với người học. • Sử dụng khi o Mô phỏng các chương trình và dạy kĩ năng hoặc các chương trình chưa được phát hành và không phổ biến rộng rãi o Xem các dữ liệu mà không ở trên máy tính người học o Người học làm các mô phỏng của người dạy o Tạo các hoạt động hợp tác liên quan đến nhiều học viên 27
 28. 28. Nội dung 28 Tạo một lớp học ảo Tổ chức và thiết kế các hoạt động học tập trực tuyến Khai thác các hoạt động Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến Các hoạt động để quản lý lớp học ảo Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập
 29. 29. Khai thác các hoạt động Sử dụng các công cụ cộng tác: công cụ cộng tác giúp cho việc kết nối giữa người dạy và người học cũng như liên kết giữa các nhóm người học 12/23/2014 29
 30. 30. Khai thác các hoạt động Absorb activity o Người học học nội dung mới được trình bày trong video bài giảng, video demo o Tham khảo slide bài giảng, tài liệu tham khảo khóa học cung cấp 12/23/2014 30
 31. 31. Khai thác các hoạt động Do-type activities o Người học thực hiện bài tập sau mỗi bài học 12/23/2014 31
 32. 32. Khai thác các hoạt động Connect Activities o Forum o Wikis o Journal o Glossary 12/23/2014 32  Người học tham gia chia sẻ, trao đổi thảo luận với giáo viên và với người học khác
 33. 33. Nội dung 33 Tạo một lớp học ảo Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập Tổ chức và thiết kế các hoạt động học tập trực tuyến Khai thác các hoạt động Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến Các hoạt động để quản lý lớp học ảo
 34. 34. Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến 12/23/2014 34
 35. 35. Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến 12/23/2014 35
 36. 36. Nội dung 36 Tạo một lớp học ảo Lựa chọn và tổ chức các nội dung học tập Tổ chức và thiết kế các hoạt động học tập trực tuyến Khai thác các hoạt động Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến Các hoạt động để quản lý lớp học ảo
 37. 37. Quản lý lớp học ảo 12/23/2014 37
 38. 38. Quản lý lớp học ảo Teach the class, don’t just let it happen • Liên hệ với người học bằng email hoặc gọi • Giúp cho những người tham gia khóa học biết thông tin lẫn nhau • Tuân thủ vào lịch học đã công bố • Duy trì giờ hành chính: đưa ra khoảng thời gian cố định để học viên có thể liên lạc với giáo viên • Bài đánh giá và thời hạn: thực thi thời hạn để cả lớp cùng làm trên một tài liệu và có thể giúp đỡ lẫn nhau • Hãy để người học làm việc trước: cung cấp toàn bộ giáo trình ở đầu buổi học, các yêu cầu của lớp học • Không mất nhiều thời gian dạy các phần mềm trong khóa học 12/23/2014 38
 39. 39. Quản lý lớp học ảo Plan predictable learning cycles (kế hoạch về chu kỳ học tập có thể dự đoán) o Cấu trúc tốt nhất của một khóa học online có thể là một chu kỳ học tập có thể dự đoán, đồng bộ với họp lớp 12/23/2014 39
 40. 40. Quản lý lớp học ảo Cung cấp các chỉ dẫn hoàn chỉnh 12/23/2014 40 • Giải thích các hoạt động cần thiết: gửi tin nhắn đến cá nhân hay toàn nhóm, trả lời tin nhắn, định dạng tin nhắn, … • Giải thích cách học trực tuyến • Cung cấp các chỉ dẫn về cài đặt máy • Hướng dẫn viết tin nhắn • Giải thích rõ ràng các qui tắc cộng tác
 41. 41. Quản lý lớp học ảo Đơn giản hóa nhiệm vụ cho người học 12/23/2014 41 • Duy trì lớp học khoảng 7 – 10 học sinh • Yêu cầu phải có sổ ghi chép • Đáp ứng kịp thời và nhanh chóng
 42. 42. Quản lý lớp học ảo Quản lý đội o Chọn đội o Quản lý các hoạt động cộng tác 12/23/2014 42
 43. 43. Quản lý lớp học ảo Đưa ra những cảnh báo công bằng o Xử lý các hành vi xấu o Giải quyết những vấn đề chung 12/23/2014 43
 44. 44. Quản lý lớp học ảo Thích nghi với sự cộng tác với lớp học nhỏ và không đồng bộ o Sửa đổi cho những khóa học đồng bộ gần đây o Sử dụng diễn đàn để chat và thảo luận o Substitute asynchronous alternatives for synchronous ones 12/23/2014 44
 45. 45. Quản lý lớp học ảo Theo dõi hoạt động của người học sau khóa học 12/23/2014 45
 46. 46. Tài liệu tham khảo [1] Horton,W. (2006) E-Learning by design 46
 47. 47. Cám ơn thầy và các bạn đã theo dõi !!!

×