Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cd6

313 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cd6

 1. 1. CHỦ ĐỀ 6GVHD: SVTH:
 2. 2. L o g o Nội dung trình bày 12/23/2014 2 Click to add Title Click to add Title Click to add Title Click to add Title Click to add Title
 3. 3. L o g o Khai thác các hoạt động Sử dụng các công cụ cộng tác: công cụ cộng tác giúp cho việc kết nối giữa người dạy và người học cũng như liên kết giữa các nhóm người học 12/23/2014 3
 4. 4. L o g o Khai thác các hoạt động Absorb activity  Nội dung mới được trình bày trong video bài giảng, video demo  Xem slide bài giảng, tài liệu tham khảo 12/23/2014 4
 5. 5. L o g o Khai thác các hoạt động Do-type activities  Người học thực hiện bài tập sau mỗi bài học 12/23/2014 5
 6. 6. L o g o Khai thác các hoạt động Connect Activities  Forum  Wikis  Journal  Glossary 12/23/2014 6
 7. 7. L o g oĐiều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến 12/23/2014 7
 8. 8. L o g o Điều khiển, giám sát và phản hồi các hoạt động trực tuyến 12/23/2014 8
 9. 9. L o g o Quản lý lớp học ảo 12/23/2014 9
 10. 10. L o g o Quản lý lớp học ảo Teach the class, don’t just let it happen • Liên hệ với người học bằng email hoặc gọi • Giúp cho người học trong lớp biết thông tin lẫn nhau • Dựa vào lịch học đã công bố • Duy trì giờ hành chính: đưa ra khoảng thời gian cố định để học viên có thể liên lạc với bạn • Bài đánh giá và thời hạn: thực thi thời hạn để cả lớp cùng làm trên một tài liệu và có thể giúp đỡ lẫn nhau • Hãy để người học làm việc trước: cung cấp toàn bộ giáo trình ở đầu buổi học, các yêu cầu của lớp học • Không mất nhiều thời gian dạy các phần mềm trong khóa học 12/23/2014 10
 11. 11. L o g oQuản lý lớp học ảo Plan predictable learning cycles (kế hoạch về chu kỳ học tập có thể dự đoán)  Cấu trúc tốt nhất của một khóa học online có thể là một chu kỳ học tập có thể dự đoán, đồng bộ với họp lớp 12/23/2014 11
 12. 12. L o g o Quản lý lớp học ảo Cung cấp các chỉ dẫn hoàn chỉnh 12/23/2014 12 • Giải thích các hoạt động cần thiết: gửi tin nhắn đến cá nhân hay toàn nhóm, trả lời tin nhắn, định dạng tin nhắn, … • Giải thích cách học trực tuyến • Cung cấp các chỉ dẫn về cài đặt máy • Hướng dẫn viết tin nhắn • Giải thích rõ ràng các qui tắc cộng tác
 13. 13. L o g o Quản lý lớp học ảo Đơn giản hóa nhiệm vụ cho người học 12/23/2014 13 • Duy trì lớp học khoảng 7 – 10 học sinh • Yêu cầu phải có sổ ghi chép • Đáp ứng kịp thời và nhanh chóng
 14. 14. L o g o Quản lý lớp học ảo Quản lý đội  Chọn đội  Quản lý các hoạt động cộng tác 12/23/2014 14
 15. 15. L o g o Quản lý lớp học ảo Đưa ra những cảnh báo công bằng  Xử lý các hành vi xấu  Giải quyết những vấn đề chung 12/23/2014 15
 16. 16. L o g o Quản lý lớp học ảo Thích nghi với sự cộng tác với lớp học nhỏ và không đồng bộ  Sửa đổi cho những khóa học đồng bộ gần đây  Sử dụng diễn đàn để chat và thảo luận  Substitute asynchronous alternatives for synchronous ones 12/23/2014 16
 17. 17. L o g o Quản lý lớp học ảo Theo dõi sau khóa học 12/23/2014 17

×