Item
Tugasan
INLSK/SJKC/SJKT
INLSK/SJKC/SJKT
K
EM
ENT
ERI
AN
PEN
DIDI
KA
N
MA
LAY
SIA
N
K
R
A
-
P
E
N
D
I
D
I
K
A
N
I
N
S
T
R
U
M
E
N
N
U
M
E
R
A
S
I
L
I
S
A
N
S
A
RI
N
G
A
N
1
(S
K/
S
J
K
C/
S
J
K
T)
T
A
H
U
N
3
2
0
1
4
M
a
c
/
A...
g
i
2
4
i
t
e
m
.
2
.
S
e
m
u
a
m
u
r
i
d
T
a
h
u
n
3
m
e
s
t
i
m
e
n
d
u
d
u
k
i
s
a
r
i
n
g
a
n
i
n
i
.
3.
Sarin
gan
ini...
M
a
l
a
y
s
i
a
2
0
1
4
INLSK/SJKC/SJKT
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Item
1.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Rujuk Lampiran 1
G...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 2 : Keupayaan membilang
Item
3.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Rujuk Lampiran 2
Guru menyediakan lima...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor
Item
5.
6.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Rujuk Lampiran 4
Sediak...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi
Item
7.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Sediakan tiga kotak yang berlain...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Item
9.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Sediakan wang RM1, R...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Item
9.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Sediakan wang RM1, R...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu
Item
11.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Rujuk Lampiran 6
Guru sediakan...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Item
13.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Sediakan tiga bekas ...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Item
14.
Tugasan
Arahan kepada Guru
Rujuk Lampiran 7
Ber...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
melibatkan mata wang Malaysia
Item
15.
Tugasan
Arahan ke...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek
dan isi padu
Item
17.
Tugasan
Arahan kepada Gur...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat
matematik dan sebaliknya
Item
19.
Tugasan
Araha...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat
matematik dan sebaliknya
Item
20.
Tugasan
Araha...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad
kepada nombor...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad
kepada nombor...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan
mata wang...
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan
mata wang...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran l
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 18
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak C...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 2
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 19
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak C...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 3
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 20
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak C...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 4
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 21
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak C...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 5
Item Tugasan
Gambar A
Gambar B
Gambar C
Instrumen Numerasi Lisan 22
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
T...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 6
Item Tugasan
21 21
21 21
21
21
21 21
21 21
21 21
21 21
21 21
21 21
21
21 21
Instrumen Numerasi ...
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 7
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 24
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak C...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 8
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 25
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak C...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 9
Item Tugasan
cm
cm
Instrumen Numerasi Lisan 26
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS ©...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 10
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 27
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak ...
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 11
Item Tugasan
Instrumen Numerasi Lisan 28
Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2014)
LINUS © Hak ...
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014

412 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014

 1. 1. Item Tugasan INLSK/SJKC/SJKT INLSK/SJKC/SJKT K EM ENT ERI AN PEN DIDI KA N MA LAY SIA N K R A - P E N D I D
 2. 2. I K A N I N S T R U M E N N U M E R A S I L I S A N S A RI N G A N 1 (S K/ S J K C/ S J K T) T A H U N 3 2 0 1 4 M a c / A p r i l 2 0 1 4 1 . I n s t r u m e n i n i m e n g a n d u n
 3. 3. g i 2 4 i t e m . 2 . S e m u a m u r i d T a h u n 3 m e s t i m e n d u d u k i s a r i n g a n i n i . 3. Sarin gan ini boleh ditad bir secar a indivi du atau kump ulan kecil. Bi langan murid dalam kumpula n kecil tidak lebih daripada 3 orang. Instrume n Numerasi Lisan 1 S a r i n g a n 1 - S K / S J K C / S J K T T a h u n 3 ( 2 0 1 4 ) L I N U S © H a k C i p t a K e r a j a a n
 4. 4. M a l a y s i a 2 0 1 4
 5. 5. INLSK/SJKC/SJKT
 6. 6. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka Item 1. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 1 Guru menunjukkan tiga kad angka Arahan Guru kepada Murid "Tunjukkan kad angka 6" Murid menunjukkan kad angka 6 "Tunjukkan kad angka 8" Murid menunjukkan kad angka 8 "Tunjukkan kad angka 2" Murid menunjukkan kad angka 2 2. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 1 Tunjukkan tiga kad angka 7, 9 dan 5 kepada murid Minta murid menyebut angka-angka yang ditunjukkan Arahan Guru kepada Murid "Sebutkan angka-angka ini" Murid menyebut angka-angka yang ditunjukkan Instrumen Numerasi Lisan 2 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 7. 7. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 2 : Keupayaan membilang Item 3. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 2 Guru menyediakan lima kad nombor Minta murid menyusun kad nombor mengikut urutan menaik Arahan Guru kepada Murid "Susun kad nombor mengikut urutan menaik" Murid menyusun kad nombor 4. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 3 Sediakan kad gambar Minta murid membilang cawan Arahan Guru kepada Murid "Bilang cawan dalam gambar" Murid membilang "Sebutkan bilangan cawan" Murid menyebut bilangan cawan Instrumen Numerasi Lisan 3 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 8. 8. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor Item 5. 6. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 4 Sediakan satu kad gambar dan tiga kad nombor Minta murid kira bilangan anggur pada kad gambar Minta murid pilih kad nombor yang sama nilai bilangan anggur Arahan Guru kepada Murid "Lihat kad gambar dan kira bilangan anggur" "Pilih kad nombor yang menunjukkan bilangan anggur" Arahan kepada Guru Sediakan 30 pembilang Sediakan dua bekas berlabel 12 dan 7 Masukkan pembilang mengikut label pada bekas Arahan Guru kepada Murid "Masukkan pembilang mengikut label pada bekas" Murid memasukkan pembilang Instrumen Numerasi Lisan 4 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 9. 9. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi Item 7. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan tiga kotak yang berlainan saiz Minta murid menyusun kotak mengikut urutan kecil ke besar Arahan Guru kepada Murid "Susun kotak mengikut urutan kecil ke besar" Murid menyusun kotak 8. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 5 Sediakan tiga kad gambar Minta murid menunjukkan kad gambar mengikut urutan banyak ke sedikit Arahan Guru kepada Murid "Tunjukkan kad gambar mengikut urutan banyak ke sedikit" Murid menunjukkan kad gambar yang diminta Instrumen Numerasi Lisan 5 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 10. 10. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Item 9. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan wang RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM50 Minta murid mengambil dua keping wang Minta murid nyatakan nilai setiap satu Arahan Guru kepada Murid "Ambil dua keping wang dan nyatakan nilai setiap satu" Murid mengambil dan menyatakan nilai setiap wang 10. Arahan kepada Guru Sediakan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen Minta murid mengeluarkan wang syiling 5 sen dan 20 sen Arahan Guru kepada Murid "Ambil wang syiling 5 sen dan 20 sen" Murid mengambil wang syiling 5 sen dan 20 sen Instrumen Numerasi Lisan 6 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 11. 11. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Item 9. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan wang RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM50 Minta murid mengambil dua keping wang Minta murid nyatakan nilai setiap satu Arahan Guru kepada Murid "Ambil dua keping wang dan nyatakan nilai setiap satu" Murid mengambil dan menyatakan nilai setiap wang 10. Arahan kepada Guru Sediakan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen Minta murid mengeluarkan wang syiling 5 sen dan 20 sen Arahan Guru kepada Murid "Ambil wang syiling 5 sen dan 20 sen" Murid mengambil wang syiling 5 sen dan 20 sen Instrumen Numerasi Lisan 6 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 12. 12. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu Item 11. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 6 Guru sediakan satu kad gambar muka jam Minta murid menyebut waktu yang ditunjukkan pada muka jam Arahan Guru kepada Murid "Lihat jam dan sebutkan waktunya" Murid menyatakan waktu 12. Arahan kepada Guru Minta murid menyatakan nama bulan kemerdekaan Malaysia Arahan Guru kepada Murid "Namakan bulan kemerdekaan Malaysia" atau "Berikan nama bulan yang ke lapan dalam setahun" Murid menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 7 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 13. 13. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas Item 13. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan tiga bekas berisi pensel Masukkan 6 batang dalam bekas A, 10 batang dalam bekas B dan 11 batang dalam bekas C Minta murid mengira semua pensel yang ada Arahan Guru kepada Murid "Kira jumlah semua pensel" Murid mengira dan menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 8 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 14. 14. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas Item 14. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 7 Berdasarkan item 13, minta murid simbol yang digunakan Minta murid menyebut Arahan Guru kepada Murid "Tunjukkan kad simbol yang digunakan" Murid menunjuk simbol operasi Instrumen Numerasi Lisan 9 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 15. 15. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Item 15. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan bekas yang berisi wang 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1 dan RM5 Minta murid mengambil wang berjumlah RM5.60 Arahan Guru kepada Murid "Ambil wang berjumlah RM5.60" Murid mengambil wang yang diminta 16. Arahan kepada Guru Sediakan empat wang RM5, satu wang RM10 dan dua wang RM1 Minta murid mengira jumlah wang tersebut Minta murid mengambil dua wang RM5 dan satu wang RM10 Minta murid mengira baki wang Arahan Guru kepada Murid "Kira jumlah wang ini" "Ambil dua wang RM5 dan satu wang RM10" "Kira baki wang" Instrumen Numerasi Lisan 10 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 16. 16. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu Item 17. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 8 Minta murid tunjuk objek yang lebih berat Minta murid nyatakan berat objek tersebut Arahan Guru kepada Murid "Tunjuk objek yang lebih berat" Murid menunjuk objek yang lebih berat "Nyatakan berat objek tersebut" Murid menyatakan jawapan 18. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 9 Minta murid tunjuk objek yang lebih panjang Minta murid nyatakan panjang objek tersebut Arahan Guru kepada Murid "Tunjuk objek yang lebih panjang" Murid menunjuk objek yang lebih panjang "Nyatakan panjang objek tersebut" Murid menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 11 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 17. 17. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Item 19. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 10 Sediakan dua kad ayat matematik Guru membaca situasi berikut: Kumar ada 86 setem Dia beri 34 setem kepada Arif Minta murid memilih kad ayat matematik berpandukan situasi yang diberikan Minta murid membaca ayat matematik pada kad Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti situasi yang dibaca" Murid mendengar situasi yang dibacakan "Pilih kad ayat matematik yang sesuai berdasarkan situasi tadi" Murid memilih kad ayat matematik "Baca ayat matematik yang ada pada kad tersebut" Murid membaca ayat matematik Instrumen Numerasi Lisan 12 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 18. 18. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Item 20. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 11 Sediakan dua kad ayat matematik Guru membaca situasi berikut: Ai Ling membeli 5 kotak limau Setiap kotak ada 10 limau Minta murid memilih kad ayat matematik berpandukan situasi yang diberikan Minta murid membaca ayat matematik pada kad Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti situasi yang dibaca" Murid mendengar situasi yang dibacakan "Pilih kad ayat matematik yang sesuai berdasarkan situasi tadi" Murid memilih kad ayat matematik "Baca ayat matematik yang ada pada kad tersebut" Murid membaca ayat matematik Instrumen Numerasi Lisan 13 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 19. 19. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya Item 21. Tugasan Arahan kepada Guru Baca situasi berikut: Hafis ada 64 rambutan Dia beri kepada 8 orang kawannya Berapa rambutan yang diterima oleh setiap orang? Minta murid menyatakan jawapan Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti dan jawab soalan" Murid mendengar dan menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 14 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 20. 20. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya Item 22. Tugasan Arahan kepada Guru Baca situasi berikut: Amir membeli 2 kotak bulu tangkis Setiap kotak ada 12 bulu tangkis Berapa jumlah bulu tangkis Amir? Minta murid menyatakan jawapan Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti dan jawab soalan" Murid mendengar dan menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 15 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 21. 21. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang Item 23. Tugasan Arahan Kepada Guru Baca situasi berikut: Ahmad menonton televisyen pada pukul 8 malam 2 jam kemudian dia masuk tidur Pukul berapa Ahmad masuk tidur? Minta murid menyatakan jawapan Arahan Guru kepada Murid ""Dengar dengan teliti dan jawab soalan" Murid mendengar dan menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 16 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 22. 22. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang Item 24. Tugasan Arahan Kepada Guru Baca situasi berikut: Harga satu botol air RM2 Zamri membeli 10 botol air Berapa jumlah wang yang perlu dibayar oleh Zamri? Minta murid menyatakan jawapan Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti dan jawab soalan" Murid mendengar dan menyatakan jawapan KERTAS SOALAN TAMAT Instrumen Numerasi Lisan 17 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 23. 23. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran l Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 18 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 24. 24. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 2 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 19 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 25. 25. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 3 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 20 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 26. 26. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 4 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 21 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 27. 27. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 5 Item Tugasan Gambar A Gambar B Gambar C Instrumen Numerasi Lisan 22 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 28. 28. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 6 Item Tugasan 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Instrumen Numerasi Lisan 23 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT
 29. 29. Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 30. 30. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 7 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 24 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 31. 31. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 8 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 25 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 32. 32. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 9 Item Tugasan cm cm Instrumen Numerasi Lisan 26 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 33. 33. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 10 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 27 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
 34. 34. INLSK/SJKC/SJKT Lampiran 11 Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan 28 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

×