Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

28.05.14 it-didaktisk design

1,704 views

Published on

Erhvervspædagogik
Modul Ob 2. Undervisningsplanlægning og didaktik

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

28.05.14 it-didaktisk design

 1. 1. IT-didaktisk Design Hvordan kan man skabe et it-didaktisk design med afsæt i nye modeller og metoder for integration af it i undervisning?
 2. 2. Utopia versus Dystopia “…understand how these common kinds of stories of the web, technology and online learning shape and influence our understanding of what’s possible and desirable in our own practices as learners, students and teachers.” Hvad gør vi i dag i vores praksis? Hvordan gør vi det? Hvem gør hvad og hvorfor? Hvad er det bedste scenarie i vores optik? Det værste scenarie? Hvad fortæller vores version af utopia versus dystopia om vores syn på digitale teknologier?
 3. 3. Teoretisk afsæt TPACK, en planlægningsmodel SAMR, præ- og postevaluering
 4. 4. TPACK - En planlægningsmodel
 5. 5. TPACK - En planlægningsmodel
 6. 6. TPACK - En planlægningsmodel
 7. 7. Teoretisk afsæt TPACK, en planlægningsmodel SAMR, præ- og postevaluering
 8. 8. SAMR – præ og postevaluering • Vi sætter strøm til det vi altid har gjort. Substitution (Erstatning) • Teknologierne bruges funktionelt, og gør tingene nemmere og mere fleksibelt. Augmentation (Udvidelse) • Læreproces og aktiviteter tænkes anderledes i det didaktiske design. Modification (Ændring) • Teknologien forandrer grundlæggende undervisningen og læringsprocesser. Redifinition (Omskabelse) TransformeringUnderstøttende
 9. 9. Eksempel fra praksis
 10. 10. SAMR – præ og postevaluering • Vi sætter strøm til det vi altid har gjort. Substitution (Erstatning) • Teknologierne bruges funktionelt, og gør tingene nemmere og mere fleksibelt. Augmentation (Udvidelse) • Læreproces og aktiviteter tænkes anderledes i det didaktiske design. Modification (Ændring) • Teknologien forandrer grundlæggende undervisningen og læringsprocesser. Redifinition (Omskabelse) TransformeringUnderstøttende
 11. 11. Fremtidig praksis: Hvad, hvem, hvorfor, hvordan, hvornår og hvilke? TPACK + SAMR Nuværende praksis
 12. 12. Inspiration EMU – Danmarks læringsportal
 13. 13. A Day made off Glass
 14. 14. Tak! Hvad vil vi og hvorfor? Hvem skal gøre hvad og hvorfor? Hvordan strukturerer vi indhold og form (fx. uv.-planer)? Hvilke aktiviteter skal finde sted og hvornår? Hvordan og hvem skal støtte og facilitere elevernes læringsaktiviteter og læreprocesser? Hvordan evaluerer vi og hvilke tegn vil vi være opmærksomme på?
 15. 15. Kilder: SAMR, http://www.hippasus.com/rrpweblog/ og http://www.laeringsteknologi.dk/?p=415 (besøgt 05.05.14) TPACK, http://tpack.org/ og http://www.laeringsteknologi.dk/?p=367 (besøgt 05.05.14) Vurdering af digitale læremidler - Pjece, http://laeremiddel.dk/wp- content/uploads/2012/07/Pjece_Evaluering_af_digitale_l%C3%A6remidler.pdf (besøgt 27.05.14) Dohn, N. B., & Johnsen, L. (2009). E-læring på web 2.0. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Kap. 1, 13-31 Jensen, Michael, Søgaard, Hanne (2005). Netstuderende haves – virtuelt samarbejde ønskes. Projekter Aalborg Universitet, http://projekter.aau.dk/projekter/files/6144580/Netstuderende_haves_-_virtuelt_samarbejde_%C3%B8nskes.pdf (besøgt 05.05.14) Hansen, Jens Jørgen (2010). Læremiddellandskabet – fra læremiddel til undervisning. København: Akademisk Forlag. Wenger, Etienne; McDermott, Richard; Snyder, William M. (2002): Cultivating Communities of Practice: A guide to Managing Knowledge. Boston: Harvard Business School Publisning Wenger, Etienne (2004): Praksisfællesskaber - læring, mening og identitet. København: Hans Reitzels forlag. Oprindelig Wemger, Etienne (1998): Communities of practice. Learning, Meaning an Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

×