Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Öppna data från Helsingfors - Asta Manninen

163 views

Published on

Asta Manninen presenterar Helsinki Region Infoshare på #inkluderalfera 27.4.2016

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Öppna data från Helsingfors - Asta Manninen

 1. 1. Helsinki Region Infoshare – www.hri.fi öppna data om Helsingforsregionen Helsigfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Helsingfors stads faktacentral, FVH och Sitra DDDigital vardag – Digital delaktighet Asta Manninen 27.4.2016
 2. 2. Varför öppna data ? Transparens och demokrati, ökad delaktighet Effektiv förvaltning, gränsöverskridande samarbete Företagsverksamhet och innovation, nya jobb Utbildning och forskning
 3. 3. Använd data Hitta data Idé för tillämpning Skapa tillämpningen Publicera tillämpningen Användarna för diskussion, ger feedback Användarna kan ladda ner data och använda dem för t.ex. beslutsfattande, för egna tillämpningar eller för att utveckla och bygga upp helt nya serviceformer. Alla medborgare kan delta i samhället på lika villkor. Främjar forskning och utveckling.
 4. 4. Helsingin kaupungin aineistopankki/Lauri Mannermaa Befolkning Beslut Kultur Markanvändning Händer i staden, regionen Tjänster och service ”Mydata” Trafik Parkering Kollektiv trafik Historiska kartor Fastigheter, byggnader Boende Mobilitet Ekonomi, Städernas budgeter och bokslut
 5. 5. Helsingfors – den öppna staden göra det bästa av den öppna digitala världen Källa: Helsingfors stads strategiprogram 2013-2016 5 Medborgarinvolvering, ökad delaktighet Tillgång till data och information Tillgång till It-vertyg, appar Digitalisering och ny teknologi Privata företag och offentlig förvaltning Förtroende och öppen förvaltning
 6. 6. http://www.hri.fi/fi/sovellukset/ 1HRI applikationer Ca 100 olika appar i galleriet
 7. 7. Stadsutveckling, inkomna synpunkter och förslag • Over 4 671 respondents • Over 33 000 pinpoints on map • Very detailed and geographically precise data/results • Survey results available as open data @ http://www.hri.fi Helsinki 2050 survey http://esimerkki1.asiatkartalle.fi/
 8. 8. Reseplanerare mm. • Real-time tracking of public transport (buses, trams, metro, etc.) • API is available upon registration with HSL HSL Live http://transport.wspgroup.fi/hklkartta/ Parkman • Compare parking prices • Pay via mobile phone • ”Sporat” (Trams) app for Windows Phone • Real-time tracking of trams in Helsinki
 9. 9. http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/open-ahjo-rajapinta-helsingin-asiakirjajarjestelmaan-avautui/ http://www.slideshare.net/helsinkiregioninfoshare/open-data-layers-to-helsinki-citys-case-management 1. Agenda 2. Nämnder 3. Stads- styrelsen 4. Stads- fullmäktige 5. Besluten omsätts i praktiken OPEN AHJO, Open decision-making data Transparency Connects with citizens AHJO – Öppen beslutsfattning
 10. 10. http://dev.hel.fi/paatokset Öppen beslutsfattning i Helsingfors Vad händer i min stadsdel? I mitt bostadsområde? Vilka ärenden är aktuella i beslutsberedningen? Vem fattar beslut? … informationen är öppet tillgänglig för alla! http://dev.hel.fi/paatokset
 11. 11. Vi uppmuntrar till användning av öppna data
 12. 12. Samarbete och tävlingar är viktiga – många nya appar, nya tjänster, nya jobb Dryga 150 arbeten deltog, varav 60 till finalen. Miils och The flow towards Europe delade första priset.
 13. 13. Ta kontakt Tanja Lahti projektchef tanja.lahti(at)hel.fi Hami Kekkonen planerare hami.kekkonen(at)hel.fi www.hel.fi/tietokeskus www.hri.fi Öppna data för alla

×