Arbetsutskott - digital samverkan
Resultat och framtida utmaningar
för offentlig sektor och alla andra
2013-11-14
Jan Sjös...
Vad och vilka är E-delegationen?

16 mest IT-intensiva
myndigheterna och SKL
Vägledningar
•
•
•
•
•
•
•

Digital samverkan
Nyttorealisering
Sociala medier
Direktåtkomst
Behovsdriven utveckling
Webbut...
Enklare

Förälder

Företagare

Öppnare

Sjuk

Nyanländ

Enskilt

Tjänster och information
från en enskild
organisation

Ef...
Samverkan med medborgare och företagare i fokus

Kundprocesser

Familj
Hälsa

Samhälle

Skola

Vårdnad

Myndighets interna...
Nationell strategi för interoperabilitet

Fyra strateginivåer
1.
2.
3.
4.

EU
Den svenska offentliga förvaltningen (regeri...
Nationell strategi för interoperabilitet

Innehåll
• Bakgrund och förutsättningar
• Nuvarande situation 2012

• Vision och...
Nationell strategi för interoperabilitet

Interoperabilitet beskrivs i fyra olika perspektiv:
Juridisk

Fokus på rättsliga...
Nationell strategi för interoperabilitet Nuläge och målbild
Införande
Nuläge
Medvetenheten om behov av
samverkan finns

Ta...
Vägledning för digital samverkan

Vägledningens innehåll
• Introduktion
• Styrande principer
• Konceptuell modell för digi...
Kundens processer, händelser och behov

Begreppsägare
(Ansvarig för begrepp och
informationsmodell)

Konsument
(Behov av i...
Konceptuell modell för semantisk interoperabilitet
REGERINGENS STRATEGI

Strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

En enklare vardag
för medborgare

Öppnare för...
Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling
inom e-förvaltningen
Ärendetjänst
Användaren loggar in och
upprättar en session i det
egna utrymmet

Användare

Ärende skickas in till
myndighe...
Samverkansformer
Federation
En sammanslagning där aktörer underordnar sig
en högre nivå under ledning för gemensamma
mål.
...
Byggstenar för federal samverkan

Operativ
koncept

Begrepp &
Information
Aktör

Aktör

Begrepp &
Info.-

Kontroll &
Styrn...
Hur hänger pusslet ihop…?
BEHOVSDRIVEN UTVECKLING

INFORMATION

LIVSHÄNDELSER

TJÄNSTER

”Jag blir arbetslös”

Ekonomiskt ...
AU Digital samverkan ”Verksta’n”
Leveranser

Projekt & Förvaltningssamordning
FLM

FLM

FLM
STADSPLAN

Förvaltningsobjekt ...
Tillsammans bygger vi en infrastruktur för en
lärande offentlig förvaltning

edelegationen.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital samverkan e-delegationen - 2013-11-14

641 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital samverkan e-delegationen - 2013-11-14

 1. 1. Arbetsutskott - digital samverkan Resultat och framtida utmaningar för offentlig sektor och alla andra 2013-11-14 Jan Sjösten Odd Sivertzen
 2. 2. Vad och vilka är E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL
 3. 3. Vägledningar • • • • • • • Digital samverkan Nyttorealisering Sociala medier Direktåtkomst Behovsdriven utveckling Webbutveckling Återanvändning av offentlig information (PSI) • Metod för utveckling i samverkan • … och betänkanden!
 4. 4. Enklare Förälder Företagare Öppnare Sjuk Nyanländ Enskilt Tjänster och information från en enskild organisation Effektivare Arbetslös Student Gemensamt Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelanden xx Efterlevande Näringslivet Gemensamma tjänster och information e-legitimation Bostadslös E-arkiv och ediarium Effektivare informationsförs. xx xx Informationsförsörjning (bastjänster från offentliga aktörer) Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder, arkitektur) Tjänster och information från privata sektorn
 5. 5. Samverkan med medborgare och företagare i fokus Kundprocesser Familj Hälsa Samhälle Skola Vårdnad Myndighets interna verksamhetsprocesser Åldrande Arbete Företag ”Tjänster produceras av kund och leverantör i samverkan”
 6. 6. Nationell strategi för interoperabilitet Fyra strateginivåer 1. 2. 3. 4. EU Den svenska offentliga förvaltningen (regeringen, SKL, E-delegationen) Sektorer inom den nationella offentliga förvaltningen (utvecklingsansvar) Organisationer inom respektive sektor i den nationella förvaltningen.
 7. 7. Nationell strategi för interoperabilitet Innehåll • Bakgrund och förutsättningar • Nuvarande situation 2012 • Vision och målbild beskriven utifrån flera perspektiv • Genomförande
 8. 8. Nationell strategi för interoperabilitet Interoperabilitet beskrivs i fyra olika perspektiv: Juridisk Fokus på rättsliga delar i samarbetet och utbytet, dels avseende själva utbytet men även med avseende på ändamålsenlig lagstiftning, förordning, föreskrifter och civilrättsliga avtal. Organisatorisk Koordinerade processer där flera organisationer samverkar för att uppfylla ett eller flera överenskomna resultat. Avser även förmågan att optimera den egna organisationen för extern samverkan. Semantisk Gemensam förståelse av betydelsen av begreppen och informationsbeskrivningarna som används vid informationsutbyte. Förståelsen för begreppen gör att det är möjligt att säkerställa att informationsutbytet får avsedd effekt Teknisk Förmågan att tekniskt kunna utbyta information och tjänster på ett säkert sätt, och med den kvalitet som överenskommits.
 9. 9. Nationell strategi för interoperabilitet Nuläge och målbild Införande Nuläge Medvetenheten om behov av samverkan finns Ta fram ett utbildningspaket för interoperabilitet och utbilda nyckelpersoner inom olika målgrupper Målbild Insikt och kompetens om interoperabilitet och dess införande finns Svag central styrning med spridda initiativ Ta fram en uppföljningsmodell för interoperabilitets-förmåga och utnyttja som ett verktyg för att mäta framdrift Ökad medvetenhet om betydelsen av semantisk interoperabilitet Etablera en nationell organisation för styrning och uppföljning av interoperabilitet Förvaltningsgemensamma specifikationer finns och har utpekade förvaltare Avsaknad av gemensamma principer och lösningar för säkerhet Bygg upp en process och en förvaltningsmodell för FGS:er (FörvaltingsGemensamma Specifikationer) En nationell organisation för styrning och uppföljning av interoperabilitet finns Tillämpningen av nuvarande lagstiftning svår och i viss mån oklar Utforma principer, ramverk och lösningar för säkert informationsutbyte Gemensamma principer, ramverk och lösningar för säkert informationsutbyte har utvecklats och tillämpas Brist på kompetens för att utveckla interoperabilitet Bra teknisk infrastruktur i form av SHS för stat och RIV för vården Utveckla sanktionerade juridiska tillämpningsscenarier för interoperabilitet som bidrar till praxis och ny lagstiftning i överensstämmelse med samhällsbehoven Myndigheterna prioriterar samverkan En praxis och lagstiftning som överensstämmer med samhällsbehovet, med bevarad integritet för individen
 10. 10. Vägledning för digital samverkan Vägledningens innehåll • Introduktion • Styrande principer • Konceptuell modell för digital samverkan • Genomförande • Överenskommelser
 11. 11. Kundens processer, händelser och behov Begreppsägare (Ansvarig för begrepp och informationsmodell) Konsument (Behov av information) Konsument (Behov av information) Tjänstebaserat informationsutbyte Producent (Ansvarig för information) Förutsättningar för samverkan • Rättsliga • Organisatoriska • Semantiska • Tekniska Utgående från kundens livsprocess och händelser uppstår behov av samverkan som kräver att rättsliga, organisatoriska, semantiska och tekniska förutsättningar etableras.
 12. 12. Konceptuell modell för semantisk interoperabilitet
 13. 13. REGERINGENS STRATEGI Strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten DELMÅL Digitala tjänster ska utformas efter användarnas behov Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda Det ska bli lättare att hitta rätt digital tjänst Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster Möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska öka Statsförvaltningens informationsutbyteska bygga på gemensamma standarder Statsförvaltningens informationssäkerhet ska förbättras Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering GRUNDPRINCIPER G1 G2 Låt digitala möten ske på användarnas villkor Tillgängliggör och återanvänd tjänster på ett enhetligt sätt G3 G4 G5 Tillämpa subsidiaritet och proportionalitet Låt behov och nytta vara styrande Öppna upp för externa innovatörer ARKITEKTURPRINCIPER Digitala möten D1 D2 Låt digitala kanaler vara det primära alternativet Tjänstesamverkan T1 Bestäm och tillämpa gemensamma begrepp, modeller och mönster Anpassa till olika gruppers och individers behov T2 Bygg tjänsteorienterat T3 D3 Öka medborgarnas möjligheter att påverka Hämta information vid källan T4 Tillgängliggör öppna data/PSI D4 Ge en uppgift en gång T5 Använd öppna standarder Säkerhet S1 Säkerställ informationens tillgänglighet och riktighet V 1.0 S2 Ha rätt spårbarhet och sekretess S3 Använd rätt autentiseringsnivå S4 Låt informationsägaren välja säkerhetsnivå S5 Undersök rättsliga förutsättningar
 14. 14. Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen
 15. 15. Ärendetjänst Användaren loggar in och upprättar en session i det egna utrymmet Användare Ärende skickas in till myndighetens mottagningsställe Myndighet A Eget utrymme Lämna in ärende Ärendetjänst Bastjänster Hämta uppgifter Användaren kan spara uppgifter i det personliga kontot Konto Myndighet B Bastjänst Uppgifter kan hämtas momentant från andra organisationer Myndighet A är den myndighet som tillhandahåller ärendetjänsten Organisation C Bastjänst
 16. 16. Samverkansformer Federation En sammanslagning där aktörer underordnar sig en högre nivå under ledning för gemensamma mål. En aktör kan ha högre befogenheter, Samrådsmöten Partnerskap (Partnership) En sammanslagning där ett fåtal aktörer som samarbetar kring verksamhet och resurser. Styrgrupp och operativ Samarbetsgruppering Koncern (Enterprise) En Aktör som ansvarar för hela verksamheten och alla resurser. Ledningsstyrt Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!
 17. 17. Byggstenar för federal samverkan Operativ koncept Begrepp & Information Aktör Aktör Begrepp & Info.- Kontroll & Styrning katalogen Samverkan Aktör Verksamhets Arkitektur Sökbar Tjänster Information Arkitektur Tjänste Arkitektur Tjänstekatalogens tjänster Förvaltningsgemensamma tjänster Aktör Syfte? Aktör Aktör Tjänst .xsd Tjänst Aktör .csv Tjänstebeskrivningar Aktör Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!
 18. 18. Hur hänger pusslet ihop…? BEHOVSDRIVEN UTVECKLING INFORMATION LIVSHÄNDELSER TJÄNSTER ”Jag blir arbetslös” Ekonomiskt bistånd Informationskatalog Mina meddelanden Fordonsuppgiter Fastighetsuppgifter Personuppgifter Företagsuppgifter SAMVERKANSPROCESSER Tjänstekatalog
 19. 19. AU Digital samverkan ”Verksta’n” Leveranser Projekt & Förvaltningssamordning FLM FLM FLM STADSPLAN Förvaltningsobjekt #1 Tjänster Utvecklingsinsats #2 Information Utvecklingsinsats #1 Verksamhet STADSPLAN Begrepp/ Informationsmodell STADSPLAN Tjänsteportfölj Kravkatalog Krav Juridik, Säkerhet ”STÖD” Processkartan ”VERKSTAD”
 20. 20. Tillsammans bygger vi en infrastruktur för en lärande offentlig förvaltning edelegationen.se

×