Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En app för din hälsa - Wellmo av Susanna Nyholm

369 views

Published on

Hälsoalpen Wellmo presenterades på #inkluderaflera 27.4.2016

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

En app för din hälsa - Wellmo av Susanna Nyholm

  1. 1. Underlätta uppföljning av din hälsa med hjälp av din telefon
  2. 2. Vad är Wellmo?  Din personliga hälsodagbok  En app där man enkelt kan följa upp sin hälsa i sin smarttelefon eller på webben  Följ upp sömn, välmående, blodtryck, steg mängd, vikt, träning  Kommer ursprungligen från Nokia
  3. 3. Vad mer är Wellmo?  Kul kampanjer!  Garmin samarbete  25 – 30 % rabatt på Garmins produkter via Wellmo  Delta i Åbo Akademis forskningsprojekt  Framtida hälsotjänster
  4. 4. Hur man mäter steg  Android telefoner och iPhone 5s och nyare räknar steg automatiskt  iPhone 5 och äldre: appen Moves, manuell stegmätning eller aktivitetsmätare  Windows telefoner: manuell stegmätning eller aktivitetsmätare  Fitbit, Garmin, Polar, Jawbone, Suunto och appen Moves går att ansluta till Wellmo
  5. 5. Varför Wellmo?  Ha all din hälsa på ett ställe, inga papperslappar mera!  Bli medveten om vanor och mönster  Om doktorn undrar något kan du visa!
  6. 6. Forksningsprojektet Digiwell  Leds av Åbo Akademi med Christer Carlsson i spetsen & sammarbetspartners är bland andra Tieto och Wellmo  Understöds av Svenska Pensionärsförbundet och Eläkkeensaajien Keskusliitto  Utvecklar digitala hälsotjänster för yngre äldre (60-75 år)  I praktiken utgår de från fysisk hälsa och kombinerar den med intellektuell, social och emotionell hälsa  Bakgrund till forskningsprojektet  Forskningsresultat visar att en systematisk satsning på hälsorutiner som upprätthålls över flera år minskar sannolikheten för att få åldersrelaterade svårare sjukdomar  När hundratals tusen ”yngre äldre” (60-75 år) arbetar fram hälso- rutiner tillsammans ger det förväntade besparingar i hälsovården på 1.5-2.0 miljard euro per år
  7. 7. www.wellmo.com Tack! Om ni har frågor tveka inte att kontakta mig: susanna.nyholm@wellmo.com eller om forskningsprojektet christer.carlsson@abo.fi

×