Successfully reported this slideshow.

Chefsmöte Bibliotek Östergötland 12 okt 2011

530 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chefsmöte Bibliotek Östergötland 12 okt 2011

 1. 1.  1,5 miljoner svenskar står utanför Internet. Hjälp oss minska klyftan med 500 000 fram till 2013.
 2. 2. Ydre Kinda Ödeshög Norrköping Åtvidaberg Finspång Boxholm MjölbyValdemarsvik Linköping Motala Vadstena Söderköping
 3. 3.  Gå med i Digidel 2013 Du kan gå med i kampanjen Digidel 2013 antingen som en privatperson (Eldsjäl) eller som företrädare för en organisation (Partner). Som registrerad medlem får du tillgång till en presentationssida och kan lägga upp och berätta om din insats på webbplatsen. Det behövs många insatser, stora som små, för att öka den digitala delaktigheten med ytterligare 500 000 svenska medborgare till 2013. Läs mer om registrering och kampanjverktyg Bli partner För organisationer (myndigheter, landsting, kommuner, företag, intresseorganisationer, ideella organisationer och andra intressenter). Som Partner formulerar ni ett övergripande mål på er presentationssida och kan skapa insatser inom kampanjens mål.
 4. 4. Biblioteksplaner
 5. 5. Regionalt utvecklingsprogram 2030för Östergötland Goda livsvillkor för regionens invånare Regionens invånare ska ha goda förutsättningar att i alla livsskeden och i alla livsroller tillvarata sina förmågor och forma sina liv. Detta gäller arbete, utbildning, fritid, social samvaro, boendemiljöer, levnadsvanor, kulturverksamhet, m.m, för alla människor, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och bakgrund.
 6. 6. Strategi 6 Digital delaktighet Den digitala informationshanteringen har skapatstora möjligheter men det finns grupper i samhälletsom delvis står utanför denna förändring.Regionens bibliotek kan bidra till att underlättaanvändningen av digitala tjänster och kan ävenutnyttjas som informationscentra samt stödpunkterför distansstudier.
 7. 7. Strategi 6 Rekommendation 6:9 Ökad inkludering Kulturens och folkbildningens arenor ger människor förutsättningar att vara delaktiga i offentligt samtal om hur livet och samhället fungerar och om vilka utmaningar och möjligheter som finns i Östergötland. I arbetet att främja ett aktivt medborgarskap är bibliotek och folkbildningsorganisationer viktiga. T ex för att minska den digitala klyfta som finns i samhället.
 8. 8.  Rekommendation 6:10 Gör biblioteken till informationsnoder. Kommunerna och Regionförbundet rekommenderas att utnyttja och stärka biblioteken som informationsnoder. Biblioteken har en unik ställning med en stark demokratisk prägel. Utnyttja biblioteken för att minska den digitala klyftan, fungera som stödjepunkter för distansstudier och samhällsinformation.
 9. 9. It i människans tjänst– en digital agenda för Sverige Torsdagen den 6 oktober lanserade it- och energiminister Anna-Karin Hatt en sammanhållande strategi för it-politiken. Strategin går under namnet "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige". Syftet är att samordna alla pågående aktiviteter för att bättre ta till vara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.
 10. 10. ”Det finns många som genom frivilliga initiativ som arbetar för att öka den digitala delaktigheten. Ett exempel är IKT-lyftet, ett projekt som startade i september 2009 på initiativ från länsbiblioteken. Ett annat exempel är ett gemensamt upprop kallat Digidel 2013, som vill få 500 000 fler internet-användare till 2013. Kampanjen drivs av aktörer från hela samhällslivet:bibliotek, folkhögskolor, ideella föreningar såsom handikappförbunden och Seniornet, IT&Telekomföretagen, lärcentra, myndigheter, Sambruk och studie-förbund. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) ansvarar för arbetet och vissa kansliresurser.”
 11. 11.  Strategimöte Östergötland  Bibliotek, studieförbund, folkhögskolor  Riktlinjer  Strategigrupp/kampanj Projektnätverk IKT-lyftet/Digidel  Webverktyg, rapportering  Egen facebooksida  Hemlig facebooksida  Skicka vidareidé  Lokal arbetsgrupp  Mentorer  Politiker erbjuda kurs i sociala medier  Mediasprånget, kompetensutveckling för personal på stadsbiblioteketi Stockholm  Mentorer
 12. 12. Projektledarens roll Hjälp med att skapa nätverk med studieförbund Möten med politiken Stötta kontaktpersonerna som arbetar med digidel på biblioteken Vara behjälplig med idéer om var man kan få pengar för att jobb med projekt En länk mellan länsbiblioteket/knbibliotek avseende digidel Information personal/filialer Delprojekt
 13. 13. Projektledarens roll Gemensamma koncept (ex; dyslexiveckan) Gemensamt material Kampanj (mars 2012) EU Get online week Bollplank Få igång aktiviteter med externa utförare Blankett, nischade projekt Nya målgrupper Leader Folkungaland Skrivning biblioteksplaner avseende digidel
 14. 14. Politik? Presentation varje partigrupp? Presentation nämnd? Presentation kommunstyrelsen? Presentation kommunfullmäktige? Skrivelse  Digidel (Kira)  Uppdatera bilden av biblioteket (bibchefen)  Digidel lokalt (kontaktperson)
 15. 15. Utmaning!

×