Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Så ska nyanlända delta i nätsamhället - Anders Starck

166 views

Published on

Digitala färdigheter för nyanlända genom ett EU-projekt presenterades på #inkluderaflera 27.4.2016

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Så ska nyanlända delta i nätsamhället - Anders Starck

 1. 1. ATT DELTA I NÄTSAMHÄLLET - digitala kompetenser för invandrare Osallisena verkossa Osuvaa osaamista – åtgärdshelheten Taito-programmet NTM-centralen i norra Österbotten
 2. 2. ATT DELTA I NÄTSAMHÄLLET - digitala kompetenser för invandrare 05/2015—04/2018 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos2 Mål • utveckla vuxna invandrare som riskerar att alienera sig från arbetsmarknaden i digitala färdigheter i arbete, arbetssökning, utbildning och vardagliga sysslor • förbättra invandrarens möjligheter att få arbete och praktiska färdigheter • testa olika sätt att lära digitala färdigheter • utveckla digitala färdigheter som hör till utbildande anknutna frivilligarbete och jämlikeshandledning modeller • utveckla kompetensen hos de som lär och handleder invandrare Målgrupper • vuxna invandrare som har svaga digitala grundfärdigheter • invandrarnas handledarna och lärare
 3. 3. MED I PROJEKTET 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos3 Koordinator Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Övriga samarbetspartners Esbo stadsbibliotek Esbo stads socialtjänster Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster Luetaan yhdessä –nätverket Monika-Naiset förbundet rf
 4. 4. BEHOVSKARTLÄGGNING AV DIGITAL KOMPETENS 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos4 Projektets aktörer kartlägger invandrar- kundernas behov Invandrarna är ej endast målet för åtgärderna, utan också aktiva aktörer
 5. 5. ARBETSLIVSKOMPETENS 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos5 Färdigheter som behövs i informations- samhället Användar- förmåga för dator och mobil- apparater Info söknings förmåga Kritisk läsförmåga Innehålls produ- cering Some- färdighet Media- läsförmåga och digital läsförmåga
 6. 6. ERFARENHETER FRÅN KUNDMÖTEN • Utgående från invandrarkundernas behov så övas färdigheter som behövs i utbildning och arbetslivet • Pop up –utbildningar och rådgivningsforum • Läsning tillsammans i grupper, Monika-naisten arbetssmedjor och Esbo arbetsaktivitetsgrupper • Luksias vuxeninstituts invandrargrupper • Invandrarstuderandenas individuella handledning och efterhandledning 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos6
 7. 7. VAD ÖVAS? 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos7 E-post Skattekort Info sökning TE-tjänster LinkedIn Some Bankkonto
 8. 8. Åtgärder • Facebook-grupp • WhatsApp-grupp • Pilotförsök • Aktuella pop up –utbildningar • Utbildning för lärare och handledare På kommande • Videotutorialer • Studerandes multimodala blog 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos8
 9. 9. KONTAKTUPPGIFTER LUKSIA, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Kamrersvägen 6 A, 02770 Esbo MARIANNE SEPPÄ projektchef puh. 0 044 399 2342 • marianne.seppa@luksia.fi RÉKA AARNOS projektarbetare puh. 044 335 6354 • reka.aarnos@luksia.fi @Osallisena 29.4.2016Marianne Seppä & Réka Aarnos9

×