Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forum öppna data no 9

392 views

Published on

Vinnova höll det nionde mötet om öppna data den 2016-05-20

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forum öppna data no 9

 1. 1. #oppnadata http://www.slideshare.net/erikboralv
 2. 2. forguest utansladd
 3. 3. Agenda • Informationsredovisning och öppna data, Nora Liljeholm, Riksarkivet • Ett företagsperspektiv på öppna data, Ola Eriksson, Bisnode • Datahotell, Erika Olsson, Internetstiftelsen i Sverige • Energimolnet och elbolag, Magnus Lüttkens, Metry • ResLedaren - en utökad reseplanerare i Sveriges kollektivtrafik, Joel Holmberg • Utlysningar – Datadriven innovation & Öppna datakällor #7, Vinnova • Fika - sändningsuppehåll • Digitalt först – väg till öppna data, Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket • Svenskt kulturarvshack hösten 2016, Johanna Berg, Digisam • GovJam Stockholm - Hacka myndigheter, Fabian Segelstrom, Usify • Voice Hackathons - Gammal teknik i ny tappning, Johannes Lundberg, 46elks • Hackaway, Jonny Strömberg, Confetti
 4. 4. Informationsredovisning och öppna data Nora Liljeholm – utredare/verksamhetsutvecklare, Staben nora.liljeholm@riksarkivet.se
 5. 5. Redovisning av verksamhetsinformation inom offentlig förvaltning • ”I arkivvården ingår att myndigheten skall … upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning.” Arkivlagen 6 § 2 punkt • Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2008:4 om hur myndigheter ska redovisa sin verksamhetsinformation – Innehåller bl.a. krav på redovisning av handlingar oavsett medium och oavsett om de bevaras eller gallras – metadatakrav – Processbaserad klassificering för ökad förståelse • Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2009:1-2 om elektroniska handlingar
 6. 6. PSI-lagen • Krav på myndigheter att redovisa villkoren för vidareutnyttjande av sina handlingar. • Krav på att publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information. – Denna information (inkl förteckning) ska kunna lämnas ut elektroniskt och utan avgift. • Huvudsyftet är att främja vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
 7. 7. Riksarkivets föreskrifter om s.k.”PSI-förteckningar” • Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) meddela närmare föreskrifter om innehållet i och utformningen av den förteckning som ska publiceras enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Förordning (2015:287).
 8. 8. Föreslagna uppgifter • Förteckningen ska för varje handlingstyp, eller grupp av likartade handlingstyper, innehålla åtminstone följande uppgifter. – Benämning – En sammanfattande beskrivning – Uppgift om tekniska format – Uppgift om senaste uppdatering – Uppgift om eventuella avgifter – Uppgift om eventuella villkor för vidareutnyttjandet – Uppgift om eventuella begränsningar avseende tillgänglighet – Uppgift om eventuella rättsliga begränsningar för vidareutnyttjandet, och – För det fall sådan är utsedd; uppgift om kontaktperson för den aktuella resursen
 9. 9. Från redovisning till vidareutnyttjande och öppna data Krav (lag,föreskrifter)
 10. 10. Riksarkivets roll • Säkerställa samhällets behov av en långsiktig informationsförsörjning. – Arkiv bevaras för att användas och en ökad användning är vår främsta drivkraft. Därför sätter vi användarna och användbarheten i centrum när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga eller när vi reglerar hur de ska hanteras. – Helhetssyn – Proaktivitet • Strategisk resurs för offentlig informationshantering – Föreskrifter, rekommendationer (RA-FS:ar, FGS:er) – Tillsyn – Främjande • Föreslog oss själva som förvaltningsansvarig myndighet för öppnadata.se samt ansvar för främjande kring PSI, vägledningen om vidareutnyttjande. Utredning från juni 2015.
 11. 11. Ett företagsperspektiv på öppna data Ola Eriksson, Bisnode
 12. 12. Professional Services Ola Eriksson
 13. 13. 13
 14. 14. 14 Dataägare Datanyttjare Ett företagsperspektiv på öppna data
 15. 15. 15 1 I vilket syfte används öppna data och vilka resultat har uppnåtts? Erbjuda tjänster till företag och myndigheter (B2B) Erbjuda tjänster till konsumenter (B2C) Använda data i interna processer
 16. 16. 16 2 I vilken omfattning används öppna data? Offentlig information Öppn a data
 17. 17. 17 3 Vilka är de viktigaste kraven på öppna data? Förädlingsgrad Kvalitet Leveranssäkerhet Mängden data
 18. 18. 18 4 Vad hindrar företagen från att utvecklas?
 19. 19. 19 Vilka företag använder öppna data? Tipsa gärna mig! Ola Eriksson Engagement Manager Strategy & Transformation Professional Services Mobil: 070-989 01 15 E-post: ola.eriksson@bisnode.com www.bisnode.com
 20. 20. Datahotell.se Erika Olsson, Internetstiftelsen i Sverige
 21. 21. Energimolnet och elbolag Magnus Lüttkens, Metry
 22. 22. ResLedaren Joel Holmberg
 23. 23. Utkast Datadriven innovation (initiering miljö) 13 juni – 30 sept, 6 Mkr Analys&bearbetning Tillgängliggörande Insamling Datadrivnainnovationer Nya eller förbättrade tjänster Beslut Lärande API Öppna dataMining Deep learning Databaser Sensorer, IoT Offentliga och privata data Quantified Self Tyngdpunkt och fokus i utlysningen
 24. 24. Utkast Öppna datakällor 7 (hackathon) Hösten 2016, 1 Mkr • Perspektiv Data är input, inte output • Smart Användning först, sedan data • Lärande https://hackathon.guide/ • Fokus Open Data Challenge Series • Hack 2.0 Second Gen Improvements • Efterfrågan, http://codeforeurope.net • Behovsägaren styr • Gemensamma lösningar (spec, api, …)
 25. 25. Paus
 26. 26. Hej! http://www.y2s.se/
 27. 27. Digitalt först – väg till öppna data Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket
 28. 28. Svenskt kulturarvshack hösten 2016 Johanna Berg, Digisam
 29. 29. GovJam Stockholm – Hacka myndigheter Fabian Segelstrom, Usify
 30. 30. Voice Hackathons Johannes Lundberg, 46elks
 31. 31. Hackaway Jonny Strömberg, Confetti
 32. 32. Bild 33

×