Öppna data - öppen förvaltning intro

906 views

Published on

En snabbintro till öppna data och öppen förvaltning. CC-BY. Vissa bilder från Wikipedia.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 14:10 Öppen förvaltning och öppna data Kommunikation med medborgare sker allt mer på deras villkor och på platser de bestämmer. Myndigheterna måste flytta ut i andra kanaler och leverera tjänsten där användarna finns. Men hur får man medborgare delaktiga i utformningen av dessa tjänster och processer? Peter Krantz är expert på det mesta som har med öppen data och öppen förvaltning att göra. Peter har tidigare arbetat för e-delegationen och Verva, och är nu konsult.
 • Photo by Steve Selwood: http://www.flickr.com/photos/8507625@N02/2680115234/ Karta från Open Streetmap http://sv.wikipedia.org/wiki/Data
 • http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010566-om-vidareutnytt_sfs-2010-566/
 • http://opendefinition.org/
 • 8 principles of open government data http://www.opengovdata.org/home/8principles
 • Öppna data behöver inte komma från offentlig sektor enbart. Alla ofeentliga data är inte öppna data. Vissa data som uppfyller kriterierna är öppna offentliga data.
 • Skillnaden mot privata näringslivet (där jag kan byta tjänst om jag inte gillar den).
 • Borders in Cyberspace:Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:
 • In intressant egenskap med digital information är att den enkelt kan kopieras – samtidigt som man har den kvar.
 • http://itunes.apple.com/se/app/medicinera-se/id384059364?mt=8
 • http://www.mckinsey.com/clientservice/publicsector/pdf/TG_MoG_Issue4_egov.pdf
 • Statistik mm
 • http://peterkrantz.com/v11n/statsbudget-2013/
 • New service providers create new channels to deliver services.
 • Öppna data - öppen förvaltning intro

  1. 1. Öppen förvaltning och öppna data Peter Krantz @peterkz_swe
  2. 2. Agenda• Bakgrund och begrepp• Öppna data: – Varför? Vad är nyttan med öppna data? – Exempel• Öppen förvaltning: – Insyn, delaktighet, samarbete
  3. 3. Några viktiga begrepp1. Data?2. PSI?3. Öppna data?4. Öppna offentliga data?5. Öppen förvaltning?
  4. 4. 1. Data?• Råmaterial för digitala tjänster• Strukturerad information i form av t.ex. bilder, text, siffror mm.
  5. 5. 2. PSI?• Public Sector Information – ”data från offentlig sektor”• PSI-direktivet• PSI-lagen – Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
  6. 6. 3. Öppna data?“Data kan kallas öppna data om vem som helstfritt får använda, återanvända och distribueradessa med som största motprestation att angekälla eller krav på att dela data på samma sätt.”opendefinition.org
  7. 7. 2. Öppna data?• Komplett• Primär• Aktuell• Tillgänglig• Maskinläsbar• Inte diskriminera användare• Fri• I ett öppet format
  8. 8. Kan man ta betalt ochkalla det öppna data? NEJ
  9. 9. 4. Öppna offentliga dataÖppna data Offentliga data “PSI” Öppna offentliga data
  10. 10. 5. Öppen förvaltning• Insyn• Samarbete• Delaktighet
  11. 11. Varför? Vad är nyttan med öppna data?
  12. 12. Tre huvudargument1. Insyn i offentlig sektor2. Kommersiella möjligheter med vidareförädling3. Flera alternativa tjänster – samarbete med civilsamhället
  13. 13. Insyn i offentlig sektor• Genom tillgång till data blir det möjligt att förstå hur myndigheter spenderar pengar och presterar.• Förtroende för offentlig sektor.
  14. 14. Kommersiella möjligheter med vidareförädling1. Värdet av ökad tillgång till offentliga data är stort. För öppna data är den potentiella nyttan ca 10 miljarder kr/år.2. Flera företag som livnär sig på det redan idag. http://www.slideshare.net/peterkz/vickery-psi-study
  15. 15. För väderdata…I USA finns det ca 400 företag och 4000anställda som lever på att förädla offentligväderdata till nya tjänster. Motsvarande siffra iEU är ca 30 företag och 300 anställda.Källa: Borders in Cyberspace - Deriving Maximum Benefitfrom Public Investment in Scientific Data Retention:http://www.authorstream.com/Presentation/Davide-45234-Weiss-presentation-Borders-Cyberspace-Deriving-Maximum-Benefitfrom-Public-Investment-presentat-Education-ppt-powerpoint/
  16. 16. Exempel
  17. 17. Medicinera.se
  18. 18. Reseapplikationer Tågtider ResiSTHLM STHLMTravelling
  19. 19. USA: Apps for democracy0.3 Mkr i prispengar gav 47 e-tjänster värda 18.2MkrKälla: http://www.mckinsey.com/clientservice/publicsector/pdf/TG_MoG_Issue4_egov.pdf
  20. 20. Resultat: slut på det offentligasmonopol att utveckla e-tjänster
  21. 21. Öppen förvaltning1. Insyn – Vad gör ni på myndigheten med mina pengar?1. Delaktighet – Hur kan jag bli delaktig i utformningen av nya regelverk, riktlinjer och tjänster?1. Samarbete – Hur kan jag bidra till offentlig sektors arbete?
  22. 22. Insyn Delaktighet Samarbete• Öppna data som verktyg för insyn i förvaltningen• Utan insyn inget förtroende• Vem granskar staten?
  23. 23. Bild: SierraCommunications/Wikipedia
  24. 24. mdr USDm USD http://mindpark.se/mindpark-015-craigslist-och-miljarderna-som-forsvann/ http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-craigslist-vs-newspaper-2009-6
  25. 25. Konsekvenser för journalistik?
  26. 26. Förut• Avsändaren står för urval, presentation och interaktion
  27. 27. Nu...• Avsändaren står för urval, presentation och interaktion ...men med konkurrens
  28. 28. ”Casinos/Gambling”
  29. 29. http://peterkrantz.com/v11n/statsbudget-2013/
  30. 30. Insyn Delaktighet Samarbete• Hur kan privatpersoner och företag bli delaktiga i utformningen av offentlig information och tjänster?• Verktyg för engagemang?
  31. 31. Insyn Delaktighet Samarbete• Hur kan privatpersoner och företag samarbeta med offentlig sektor?
  32. 32. Hur kommer man igång? – några snabbtips
  33. 33. 1. Öka insyn med hjälp av data• Gör ditt diarium tillgängligt för sökmotorer• Publicera data din organisation förvaltar på webben i maskinläsbart format
  34. 34. Fyra steg för öppna data1. Beskriv vilken information organisationen förvaltar2. Fundera på vilka data som är mest efterfrågade3. Kontrollera informationen med avseende på sekretess, personuppgifter och upphovsrätt4. Publicera materialet på din webbplats (se E-delegationens vägledning)
  35. 35. 2. Involvera användare i utformning av regelverk och tjänster• Hela tiden!• Skapa en öppen dialog på nätet• Designa organisation och processer för återkoppling
  36. 36. Istället…• Ett iterativt arbetssätt – Planera – Utför – Mät – Agera
  37. 37. 3. Remisser• Gör det lätt att automatiskt få reda på remisser och rapporter i tidigt skede• Visa att synpunkter beaktas• Undvik ”falska” förfaranden
  38. 38. 4. Skapa delaktighet på medborgarnas villkor• Lätt att skapa ett eget forum …men medborgarna är kanske någon annanstans?• Engagera dig där de finns.
  39. 39. Tack!• Frågor nu?• Frågor senare? – Peter Krantz, 0734-275774 – peter@peterkrantz.se – Gå med i Facebookgruppen för Öppen offentlig förvaltning: – https://www.facebook.com/groups/opengov
  40. 40. Lästips• Facebookgruppen för Öppen offentlig förvaltning: – https://www.facebook.com/groups/opengov• Vägledning för återanvändning av information http://feedback.edelegationen.se/vlpsi/• http://opengovdata.io/• http://opendatahandbook.org/

  ×