Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L/O/G/O
КЗ “Красноталівська ЗОШ І-ІІІ ступенів”
Станично - Луганський район
Педагогічний проект
“Співробітництво вчителя т...
• Мета проекту: розширити свої знання про побудову
гуманного особистісно орієнтованого освітнього
процесу,формувати свої п...
Актуальність роботи
Сучасна школа має стати середовищем, де
відбувається становлення духовно зрілої, вільної
особистості, ...
Мета мої роботи
На основі аналізу методичних
джерел і власного досвіду
роботи розкрити сутність
гуманного особистісно
оріє...
• 1.Проаналізувати сутність гуманної педагогіки.
• 2.Визначити характерні взаємовідносини (вчитель-
учень) в гуманному соб...
Сутність гуманної педагогіки
Концептуальне положення
гуманізації навчального процесу:
Функції педагога :
Принципи гуманної педагогики
Любити дитину
Олюднити середовище, в якому
живе дитина
Прожити в дитині своє дитинство
Мета гуманно-особистісної освіти - виховання
шляхетної людини. Її можна досягти:
• створюючи умови для того, щоб діти усві...
Гуманізація навчального
середовища
• Сучасний учитель початкової школи, в першу
чергу, спрямовує свою діяльність на створе...
Встановлення сприятливого
соціально-психологічного клімату в
класі
Гуманізація навчального
середовища
Гуманізація навчального
спілкування
Спілкування на уроці - основа стимулювання навчальної праці ,
перетворення її на суб’є...
Позиція гуманного вчителя
Співробітництво учня і вчителя
• Співробітництво - це гуманістична ідея спільної розвиваючої
діяльності учнів і вчителів ,...
Співробітництво учня і вчителя
Педагогіка співробітництва
Сутність співробітництва
Динаміка становлення спільної
діяльності вчителя й учнів
Перша фаза - "прилучення до діяльності»- включає три форми:
• роз...
Навчальне співробітництво
в навчально - виховному процесі
Співробітництво учня і вчителя
Групова робота – гуманістична
форма навчання учнів
• Початкові класи є найважливішим періодом активного засвоєння учнями
н...
Групова,колективна форми
навчання-шлях формування
позитивних мотивів навчання
• 1. У груповій роботі в учнів зникає почутт...
L/O/G/O
Способи організації
навчальної взаємодії
з досвіду роботи
вчителя
початкових класів
КЗ “Красноталівська ЗОШ І – ІІ...
Основна мета педагогічної
діяльності
.
Дитина є головною педагогічною цінністю, а педагог
має бути здатний до її виховання...
Основні завдання над
якими працюю:
• виявляти творче терпіння, допомагаючи дитині у самопізнанні;
• приймати дитину такою,...
Створення позитивного настрою
Ранкові
зустрічі
Ранкові
зустрічі
Подаруй
посмішку
Подаруй
посмішку
Не хочу
хвалитися
,але…
...
Створення
сприятливого
психологічного
клімату
Використання ігор,вправ
на уроках,перервах для
заохочення спілкування
Підтри...
Створення ситуації
успіху
Вживання висловлювань
«Навіть якщо не вийде -
нічого страшного»
«Я впевнена, що ти зробиш
це ще ...
Формування самооцінки
Щоденне підбиття підсумків своєї роботи формує адекватну само
учня
Вправа «Шкала оцінювання»
Кожна д...
Зв’язок змісту уроків з
елементами добротворення
З метою викликати
інтерес до навчання
зміст уроків
пов’язується з
елемент...
Цілепокладання -важлива умова
навчального співробітництва
Використання умовних позначень для шифрування основного змісту у...
Навчальн
а
взаємодія
Інтерактивні технології
(колективна,групова
співпраця)
Створення ситуації
вільного вибору
Використанн...
Організація співпраці засобами
навчального діалогу й полілогу
Відповідай
точно на запитання;
зразу на головніше;
не повтор...
Колективне
творче
виховання
Підготовка до свят
Розробка колективних
справ (предметні
тижні)
Участь у
загальношкільних
конк...
Свобода
творчості
Створення життєвих цілей і цінностей у
класі з метою розвитку здібностей,нахилів
дитини
Колективна
суспільна
діяльність Волонтерський рух
СамоврядуванняЕкологічні патрулі
Портфоліо-
співпраця
вчителя і учня
Велика користь портфоліо у
тому, що воно сприяє
максимальному розкриттю
індивідуальних...
Мій
випускникзнає навчальний
матеріал
активний, працелюбний
творчо розвинений
любить Батьківщину,
школу
береже природу
Висновок
Впровадження ідей співробітництва дає вражаючий результат в
навчальному закладі,де створюються сприятливий психол...
Використана література
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Педагогічний проект "Співробітництво вчителя та учня в контексті гуманної педагогіки”

2,153 views

Published on

Презентація В.В. Дризлової. КЗ “Красноталівська ЗОШ І-ІІІ ступенів” Станично-Луганського району

Published in: Education
 • Be the first to comment

Педагогічний проект "Співробітництво вчителя та учня в контексті гуманної педагогіки”

 1. 1. L/O/G/O КЗ “Красноталівська ЗОШ І-ІІІ ступенів” Станично - Луганський район Педагогічний проект “Співробітництво вчителя та учня в контексті гуманної педагогіки” вчителя початкових класів Дризлової В.В. 2013 н.р.
 2. 2. • Мета проекту: розширити свої знання про побудову гуманного особистісно орієнтованого освітнього процесу,формувати свої психолого- педагогічні знання ,уміння самостійно збирати необхідну інформацію ,аналізувати її; з’ясувати , при яких умовах здійснюється співробітництво вчителя і учня на засадах гуманізму; розвивати творчі,дослідницькі здібності, виховувати гуманні почуття до учнів ,віру в творчу сутність дитини • Об’єкт пізнання : «Дидактика початкової освіти » за О.Я.Савченко • Провідна проблема: Співробітництво вчителя і учня є важливою умовою гуманізації навчально- виховного процесу
 3. 3. Актуальність роботи Сучасна школа має стати середовищем, де відбувається становлення духовно зрілої, вільної особистості, спроможної захищати загальнолюдські цінності, творити цілісний гуманний світ. В основі навчально-виховного процесу має бути особистісно- зорієнтований, гуманістичний принцип навчання, виховання та міжособистісних стосунків педагогів і учнів.
 4. 4. Мета мої роботи На основі аналізу методичних джерел і власного досвіду роботи розкрити сутність гуманного особистісно орієнтованого освітнього процесу та вплив взаємовідносин (вчитель-учень) на навчально- виховний процес молодших школярів.
 5. 5. • 1.Проаналізувати сутність гуманної педагогіки. • 2.Визначити характерні взаємовідносини (вчитель- учень) в гуманному собистісно орієнтованому середовищі. • 3. Ознайомитись з впровадженням гуманізації освіти в педагогічній діяльності • 4. Збагатити педагогічну свідомість творчими доробками О.Я. Савченко з напрацьованих педагогічних прийомів та методів втілення гуманної педагогіки у практику педагогічної діяльності. Задачі
 6. 6. Сутність гуманної педагогіки
 7. 7. Концептуальне положення гуманізації навчального процесу:
 8. 8. Функції педагога :
 9. 9. Принципи гуманної педагогики Любити дитину Олюднити середовище, в якому живе дитина Прожити в дитині своє дитинство
 10. 10. Мета гуманно-особистісної освіти - виховання шляхетної людини. Її можна досягти: • створюючи умови для того, щоб діти усвідомили величезну силу добрих почуттів, слів, думок, вчинків, власну відповідальність за свої вчинки та думки; • допомагаючи учням пізнавати, що таке любов, співчуття, милосердя, мудрість, сміливість, чесність; • допомагаючи їм пізнавати себе, свій внутрішній світ, осягати красу природи й відчувати її стан; • розвиваючи у своїх вихованців інтерес до духовного життя, до філософствування, спостережливість, уважність, уміння давати точний і чіткий опис подій, природних явищ, людей; • формуючи в них уміння працювати самостійно, навички співпраці; • заохочуючи сміливість висловлювання, прагнення обмірковувати і ставити пізнавальні питання, бажання знати більше.
 11. 11. Гуманізація навчального середовища • Сучасний учитель початкової школи, в першу чергу, спрямовує свою діяльність на створення комфортних умов для навчання учнів і здійснення своєї професійної діяльності • Комфортність навчального процесу - це якісна основа, яка може реалізувати гуманістичний підхід та забезпечити успішність навчання школярів і педагогічну діяльність учителя, чим сприяти збереженню їхнього здоров'я. • Стан комфорту сприяє тому, що учні та вчитель відчувають задоволення від власної діяльності, породжує позитивні мотиви до її продовження, приводить до індивідуального особистісного росту кожного учня і вчителя.
 12. 12. Встановлення сприятливого соціально-психологічного клімату в класі
 13. 13. Гуманізація навчального середовища
 14. 14. Гуманізація навчального спілкування Спілкування на уроці - основа стимулювання навчальної праці , перетворення її на суб’єкт - суб’єктну взаємодію
 15. 15. Позиція гуманного вчителя
 16. 16. Співробітництво учня і вчителя • Співробітництво - це гуманістична ідея спільної розвиваючої діяльності учнів і вчителів ,яка базується на взаєморозумінні, проникненні в духовний світ один одного, колективному аналізі ходу і результатів цієї діяльності. • Виходячи з інтересів учня, рівня його знань і умінь, учитель визначає завдання занять та формує, спрямовує і коректує весь освітній процес розвитку його особистості. • В основі стратегії співробітництва лежить ідея стимулювання і спрямування педагогом пізнавальних інтересів учнів.
 17. 17. Співробітництво учня і вчителя
 18. 18. Педагогіка співробітництва
 19. 19. Сутність співробітництва
 20. 20. Динаміка становлення спільної діяльності вчителя й учнів Перша фаза - "прилучення до діяльності»- включає три форми: • розподіл дій між учителем і учнями; • імітуючі дії учнів; • наслідувальні дії учнів. Друга фаза - "погодження діяльності учнів з учителем« - включає наступні три форми спільної діяльності: • саморегулюючі дії учнів; • самоорганізовуючі дії; • спонукаючі дії учнів. • Третя фаза передбачає партнерство в удосконаленні оволодінням діяльністю.
 21. 21. Навчальне співробітництво в навчально - виховному процесі
 22. 22. Співробітництво учня і вчителя
 23. 23. Групова робота – гуманістична форма навчання учнів • Початкові класи є найважливішим періодом активного засвоєння учнями норм групової роботи і свідомого використання школярами групової взаємодії для успішного вирішення навчальних задач. • Результатом цього процесу є формування в учнів здатності організовувати групову роботу (планування дій, розподіл ролей, дотримування норм співпраці, доводити свої судження ), а також самостійно ініціювати спільну діяльність • Необхідність об’єднання дітей у групи для виконання завдання виникає у таких випадках: - завдання не може бути виконано індивідуально; - спільне обговорення значно пришвидшує процес пошуку вирішення; - завдання потребує розподілу етапів (операцій) виконання між членами групи.
 24. 24. Групова,колективна форми навчання-шлях формування позитивних мотивів навчання • 1. У груповій роботі в учнів зникає почуття страху, дитина не боїться помилитися, не зрозуміти, не встигнути, адже з нею поруч друзі, які прийдуть на допомогу. • 2. У спільній діяльності забезпечується дитяча потреба у спілкуванні, самореалізації, визнанні. • 3. У групі формуються норми співпраці, діти вчаться висловлюватися, слухати один одного, дискутувати, працювати спільно над завданням. • 4. Спільна діяльність вчить школярів відповідати не лише за себе, а й за інших, створюється атмосфера однієї команди, співучасті, співпереживання. • 5. У груповій роботі формуються навички самоконтролю та самооцінки, діти перевіряють правильність виконаного завдання ще до презентації його перед класом, вчителем. • 6. У групі діти не наслідують вчителя, а вчаться мислити та працювати самостійно.
 25. 25. L/O/G/O Способи організації навчальної взаємодії з досвіду роботи вчителя початкових класів КЗ “Красноталівська ЗОШ І – ІІІ ступенів” Станично - Луганського району Дризлової В.В.
 26. 26. Основна мета педагогічної діяльності . Дитина є головною педагогічною цінністю, а педагог має бути здатний до її виховання, соціального захисту, збереження її індивідуальності
 27. 27. Основні завдання над якими працюю: • виявляти творче терпіння, допомагаючи дитині у самопізнанні; • приймати дитину такою, якою вона є (не ламати її волю); • будувати стосунки співпраці з дитиною (я - теж учень, а вона для мене - учитель); • наповнюватись оптимізмом у ставленні до дитини; • проявляти відданість щодо дитини (завжди пам'ятати: єдиний захисник дитинства - учитель). • облагороджувати довкілля дитини; • виявляти творче терпіння, допомагаючи дитині у самопізнанні; • приймати дитину такою, якою вона є (не ламати її волю); • будувати стосунки співпраці з дитиною (я - теж учень, а вона для мене - учитель); • проявляти відданість щодо дитини (завжди пам'ятати: єдиний захисник дитинства - учитель).
 28. 28. Створення позитивного настрою Ранкові зустрічі Ранкові зустрічі Подаруй посмішку Подаруй посмішку Не хочу хвалитися ,але… Не хочу хвалитися ,але…
 29. 29. Створення сприятливого психологічного клімату Використання ігор,вправ на уроках,перервах для заохочення спілкування Підтримка від однокласників у “Куточку друга” Встановлення довірливих відносин “ Сонячний клас”
 30. 30. Створення ситуації успіху Вживання висловлювань «Навіть якщо не вийде - нічого страшного» «Я впевнена, що ти зробиш це ще краще наступного разу» «Це зовсім не важко» «Ти можеш це гарно зробити»
 31. 31. Формування самооцінки Щоденне підбиття підсумків своєї роботи формує адекватну само учня Вправа «Шкала оцінювання» Кожна дитина бере участь в оцінюванні своєї активності та в порівнювати свою оцінку з оцінками однокласників.
 32. 32. Зв’язок змісту уроків з елементами добротворення З метою викликати інтерес до навчання зміст уроків пов’язується з елементами добротворення формі бесіди ,заохочення, релаксації, текстів для аудіювання , диктантів, переказів , діалогів
 33. 33. Цілепокладання -важлива умова навчального співробітництва Використання умовних позначень для шифрування основного змісту уроку. Залучення учнів до визначення мети уроку за символічними позначеннями типових видів роботи
 34. 34. Навчальн а взаємодія Інтерактивні технології (колективна,групова співпраця) Створення ситуації вільного вибору Використання рольової гри
 35. 35. Організація співпраці засобами навчального діалогу й полілогу Відповідай точно на запитання; зразу на головніше; не повторюйся Запитуй ясно і коротко; коли незрозуміло,є сумнів; заперечення
 36. 36. Колективне творче виховання Підготовка до свят Розробка колективних справ (предметні тижні) Участь у загальношкільних конкурсах,заходах
 37. 37. Свобода творчості Створення життєвих цілей і цінностей у класі з метою розвитку здібностей,нахилів дитини
 38. 38. Колективна суспільна діяльність Волонтерський рух СамоврядуванняЕкологічні патрулі
 39. 39. Портфоліо- співпраця вчителя і учня Велика користь портфоліо у тому, що воно сприяє максимальному розкриттю індивідуальних можливостей кожної дитини, розвитку мотивації для творчого росту
 40. 40. Мій випускникзнає навчальний матеріал активний, працелюбний творчо розвинений любить Батьківщину, школу береже природу
 41. 41. Висновок Впровадження ідей співробітництва дає вражаючий результат в навчальному закладі,де створюються сприятливий психологічний клімат процесу навчання,формується високий рівень внутрішньої мотивації учнів до навчання, сам процес навчання оптимізується і як наслідок усього з’являється висока якість усіх учнів. Діти ,що виростають в атмосфері співробітництва вміють думати і люблять думати,процедура думання – цінність для них : усі певною мірою орієнтовані на людей, усі здатні до творчості, усі мають почуття соціальної відповідальності
 42. 42. Використана література

×