Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ранкова зустріч

1,038 views

Published on

Ранкова зустріч

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ранкова зустріч

 1. 1. Вітання –перший етап. Усі учні класу вітаються, і починають розуміти, що вони є важливими членами класу. Діти збираються в коло разом зі своїм вчителем. Всі звертаються один до одного на ім’я, що допомагає створити атмосферу дружби. Вітання створює спокійний і розважливий настрій для такого елементу зустрічі як обмін інформацією. Обмін інформацією - другий етап. Діти висловлюють свої думки, обмінюються ідеями та пропонують важливі для них теми для обговорення. Учні класу мають змогу дізнатися щось один про одного. Обмін інформацією допомагає розвивати навички, які дають змогу навчатися впевнено говорити і слухати. Кожна дитина може ставити запитання чи коментувати, а той, хто говорить, у змозі реагувати, звертаючись безпосередньо до своїх ровесників. Групове заняття – третій етап. Розпочинається після спокійного періоду обмірковування інформації. У класі створюється відчуття єдності, радості через виконання пісень, участі в іграх, коротких і швидких заняттях. Позбавлені елементів суперництва ігри і заняття, враховують індивідуальний рівень розвитку певної навички в учасників. Такі групові заняття, здебільшого, пов’язані з навчальною програмою чи темою, яка в цей час вивчається у класі. Щоденні новини – завершальний етап ранкової зустрічі. Це оголошення письмової об’яви, яка щодня вивішується на відповідному стенді чи дошці. Письмове чи кероване вчителем оголошення налаштовує на те, що має вивчатися цього дня, а також дає можливість обмірковувати події та навчання попередніх днів. Щоденні новини допомагають дітям тренувати навчальні навички, що сприяють розвиткові математичних та мовленнєвих здібностей. Щоденні новини можуть містити різноманітні завдання (заповнення календаря, перегляд розкладу виконання робіт, створення графіка погоди), що активізують початок індивідуальної роботи або діяльності у центрах активності. Такі заняття дають дітям змогу опанувати різноманітні соціальні та навчальні навички, об’єднуючи соціальне, емоційне та інтелектуальне навчання кожного члена групи. Повторення позитивного досвіду сприяє розвитку доброти. Повторення таких демократичних взаємодій і звичних занять дає надзвичайні результати як у класній спільноті, так і поза її межами
 2. 2. Піклуйтеся один про одного З самого початку. Діліться один з одним Любов’ю, що живе у вашому серці. Якщо ви існуєте один для одного, Ті, кого ви любите, знатимуть про це. Піклуйтеся один про одного І дивіться, як зростатиме ваша дружба Піклування один про одного, відчуття безпеки, якої вистачає для того, аби ділитися важливими ідеями та досвідом, готовність допомагати друзям – це саме ті якості, які віддзеркалюють сутність ранкової зустрічі. Ранкова зустріч – це зустріч на початку дня всього класу з учителем. Стоячи в колі один проти одного, кожна дитина вдумливо і поважно вітається з друзями, після чого на упродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми товаришами, які з повагою слухають і ставлять свої запитання, роблять зауваження. Після цього весь клас бере участь у короткій, енергійній груповій вправі, насамперед для того, аби підсилити академічну навичку та виховати почуття єдності. Ранковій зустрічі присвячують 10 – 15 хвилин на початку дня аби створити позитивну атмосферу у класі на весь день перебування дітей у школі. Ранкова зустріч допомагає створювати взаємини, які формують відчуття спільноти у кожного з її членів. Створення класної спільноти стає ефективнішим, коли учитель бере на себе роль фасилітатора (людини, яка допомагає зробити так, аби усе відбувалося належним чином, але не намагається жорстоко контролювати).зустріч стає інтерактивною та невимушеною. Коли значна частка відповідальності за допомогу в проведенні ранкової зустрічі перекладається на учнів, учитель використовує свій час на заохочення ініціативи, надання позитивних відгуків, полегшує спілкування дітей, надання їм допомоги. Ранкова зустріч дає учням змогу брати участь у групових обговореннях, а учителям – моделювати й активно розвивати у дітей вміння та навички ефективного спілкування. Люди, які можуть ефективно спілкуватися: • Висловлюють свої думки таким чином, щоб їх розуміли інші. • Уважно слухають, коли говорять інші. • Вирішують проблеми за допомогою слів. • Пропонують свої ідеї групі. Завдяки практиці ранкової зустрічі маленькі діти переходять від зосередження уваги на власній особистості до охоплення нею інших. Соціальні переваги цього підходу сприяють розвитку емпатії, активному слуханню однолітків, навчають дітей розуміти позиції інших людей. Вивчення дітей із різних шкіл та дитячих садків підтверджує, що учні закладів, у яких використовується така навчальна програма як ранкова зустріч, демонструють вищий рівень відчуття спільності і ширший діапазон позитивних виявів: • Краще ставлення до школи і навчання; • Більшу довіру та повагу до вчителів; • Вищий рівень навчальної мотивації;
 3. 3. • Глибше почуття власної гідності; • Відповідні етичні стосунки і поведінку; • Більшу турботу про інших; • Більшу відданість демократичним цінностям; • Кращі навички залагодження конфліктів; • Частіші вияви альтруїстичної поведінки; • Краще сприйняття «зовнішніх груп»; • Меншу кількість випадків вживання алкоголю та наркотичних речовин. Крім того, ранкова зустріч сприяє розвитку: • Навичок говорити; • Навичок слухати; • Словникового запасу; • Вміння досліджувати; • Вміння аналізувати й оцінювати матеріал; • Вміння спонтанно відповідати на запитання; • Вміння приймати виклик від інших; • Вміння використовувати вивчену інформацію. Повсякденні вправи, які практикуються в ранковій зустрічі, допомагають учням зблизитися зі своїми ровесниками, навчатися співпрацювати, утримуватися від критики інших, поважати інших як особистості. Позитивний настрій у класі створюється за рахунок: • Атмосфери довіри; • Відчуття приналежності до спільноти; • Участі у прийнятті рішень; • Доброти та заохочення з боку ровесників; • Вільного від критики ставлення вчителя; • Очікування конкретних результатів; • Справедливості та неупередженість. Коли учнів запрошують на ранкову зустріч, зазвичай, панує галаслива атмосфера хвилювання та очікування. Діти знають з попереднього досвіду, що на них чекають знайомі заняття – вітання, обмін інформацією, групова робота, щоденні новини, а також несподіванки. Ранкова зустріч складається з 4 основних етапів. 1. Вітання 2. Обмін інформацією 3. Групове заняття 4. Щоденні новини
 4. 4. Вітання Діти шкільного віку хочуть, щоб їх любили, цінували однолітки, прагнуть почуватися часткою групи. Вітання адресується кожній дитині по черзі, вербально або невербально всіх запрошують до кімнати. Під час вітання кожна дитина з повагою звертається до інших на ім’я; в колі створюється доброзичливий настрій. Діти усвідомлюють свою важливість і допомагають іншим відчувати себе членами групи, яких цінують. Практика щирого привітання інших є головною метою етапу Вітання і важливим елементом демократичного класу, орієнтованого на дитину. Учитель розпочинає вітання звертаючись до когось персонально, наприклад: «Доброго ранку, Діана. Я рада, що ти тут». Процес привітання кожного учасника окремо, зазвичай, відбувається по колу, зліва направо. Кожна дитина, після того, як її привітали, в свою чергу вітає іншу. Коли привітання передається від одного члена групи до іншого, діти повторюють поведінку, яку моделює вчитель. Знайомлячись з ідеєю вітання на початку року, або змінюючи його формат, важливо чітко сформулювати вимоги до цього процесу. Належна поведінка передбачає вільну, але зібрану поставу, статечні рухи, спокійний і щирий голос, прив’язаний вираз обличчя і погляд у вічі. Учитель має використовувати різноманітні веселі та приємні форми привітання, які поважають та підтримують учнів. Вітання на різних мовах, грайливі вигуки з використанням описових прикметників, офіційні знайомства, використання вербальних і невербальних засобів, кодів, пісень і мелодій. Оскільки вітання є простим і природнім, воно має стати першим компонентом ранкової зустрічі, з яким потрібно ознайомити учнів. Коли ранкова зустріч проводиться вперше, учитель, створивши коло, надає приклад простого привітання, звучить пісенька і коротко обговорюється роль ранкової зустрічі в класі. Інформація Обмін інформацією – це найважливіший компонент ранкової зустрічі. під час обміну інформацією учні висловлюють свої власні ідеї, стурбованість, досвід, почуття, а також обмінюються важливими для них речами. Однокласники ставлять запитання або коментують. Дитина, яка висловлює свої думки, відповідає на запитання. Таким чином учні дізнаються про інших і надають можливості іншим пізнати себе. Обмін інформацією виховує в учнів навички вільно висловлюватися перед ровесниками та батьками, а також досвід відчувати до себе відповідну увагу. Учні потребують практики, аби почуватися спокійно й компетентно, висловлюючи свої ідеї в класі. Вони впевненіше висловлюються, коли знають, що їх поважатимуть і слухатимуть, що вони зможуть чітко висловлювати свої думки.
 5. 5. 1. Доброго ранку, Травам росистим! Доброго ранку, Квітам барвистим! Доброго ранку, Сонечку ясному! Людям усім І усьому прекрасному. 2. Доброго ранку травам росистим, Доброго ранку квітам барвистим, Доброго ранку сонечку ясному, І прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім! 3. Встало вранці сонце ясне, Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Будем з сонцем ми вітатись І до друзів посміхатись. 4. Продзвенів дзвінок, розпочався в школі урок: з Божої ласки, з маминої казки, гомінких пісень. «Добрий день всім, діти!» «Добрий день!». 5. Часу гаяти не варто, Руки кладемо на парту, Сонце, діти, вже високо, Всі вдихаємо глибоко. Руки разом підіймаєм І товариша вітаєм. 6. Всі почули вже дзвінок? Він покликав на урок. Привітаєм ми дівчаток, Ну а зразу ж і хлоп’яток.
 6. 6. 7.Здрастуйте, друзі хороші, Здрастуйте, друзі мої! В ясний цей день і погожий Шлю вам вітання свої. 8. Усім, хто поряд в цьому залі, Бажаю здоров’я і довгих вам літ! Прийміть же від щирого серця Від нас цей гарячий привіт. 9. «Здрастуйте!» - мовлю за звичаєм. «Доброго дня вам!» - кожному зичу я. «Доброго дня вам!» - людям бажаю. «Доброго дня вам!» - всіх вас вітаю. 10. Привіт! Я-...(Роман). А тепер про себе розкажіть І цікавість розбудіть. Ті, хто дружив з нами напередодні, Нехай дружать з нами завжди і сьогодні. 11. Ділі -ділі, дінь-ділень! Діти, діти, Добрий день! Ділі -ділі, дінь-ділень! Всім гостям Добрий день! Дінді-дінді! Вам наказ- Привітайтеся до нас. 12.Здрастуйте, здрастуйте, здрастуйте Із мого класу друзі! Я вас всіх запрошую Привітатись в крузі! 13. В добрий день, в добрий час! Рада, хлопці бачить вас! Не сама до вас прийшла- Ще й дівчаток привела. 14. Ясне сонечко проміння Посилає щедро в клас. Ну, що ж, друзі, всі зібрались? Привітатися вже час. 1. Китайською мовою «Ні хау»
 7. 7. 2. Англійською «Хеллоу» 3. Французькою «Бон жур» 4. Білоруською «День добрый» 5. Німецькою «Гутен так!» 6. Молдавською «Буна зі!» 7. На Гаваях «Алоха» 8. Вітання подарунками. -Діана, я тебе вітаю і хочу подарувати тобі подарунок, який я виготовив власними руками 9. Вітання власно складеними сенканами для друзів - Андрію, я тебе вітаю і склала для тебе сенкан. 10.Привітання віршем У цьому залі друзі всі! Раз, два, три! Ми, та я, та ви, та ти! Раз, два, три! Посміхнись тому хто зліва, Посміхнись тому хто справа. Скажемо: «Привіт!» 11.Давайте крикнемо «Добрий ранок»: - тому, хто ходить до школи; - хто любить морозиво; - хто прийшов вчасно до школи; - Марійкам …
 8. 8. Гра – один із основних видів діяльності дітей. Це шлях до пізнання світу, якому вони живуть і який покликані змінювати. Під час гри розвиваються фізичні сили, твердішою стає рука, гнучкішим тіло, несхибним зір, розвивається кмітливість, винахідливість, ініціатива … Н. К. Крупська Одним із пріоритетних напрямків роботи шкільних закладів у час розбудови незалежної української держави стає національне виховання, міцним підґрунтям якого є мовна скарбниця рідного народу. Оволодіти рідною мовою з її барвистими відтінками допоможуть дитині ігри. Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з довкіллям, а до того ж гру можна добирати відповідно до теми заняття. З перших років життя у світ дитини входять різні види ігор, відомі нам як забава, як форма фізичного загартовування – своєрідна школа виховання. Гра прийшла із сивої давнини. Первісне її значення – магічний вплив на довколишній світ. Але гра, окрім такого серйозного значення, ще є красивим виявом дитячої кмітливості, допитливості, безпосередності та дивовижного злиття з природою. Під час «Ранкової зустрічі» ігри допомагають об’єднувати дітей. В них беруть участь і замкнуті, несміливі діти. Лінивого гра може зробити працелюбним, незнайку – знаючим, неумілого – умільцем. Неначе чарівна паличка. Гра може змінити ставлення дітей до того, що здається їм іноді досить звичайним і нецікавим. Гра допомагає створити дружний дитячий колектив, підключити до активної діяльності навіть замкнутих дітей. В іграх виховується дисципліна, діти привчаються до дотримання правил, справедливості, вмінню контролювати свої вчинки, правильно і об’єктивно оцінювати вчинки інших. Ігри для дітей – важливий засіб самовираження, шанс спробувати свої сили. В них я краще розпізнаю характер дітей, їх звички, організаторські здібності, творчі можливості, що дозволяє мені знайти найбільш правильні шляхи впливу на кожну дитину. І що дуже важливо, ігри зближають вчителя і дитячий колектив, допомагають встановити найбільш тісний контакт. В «Ранкових зустрічах» використовуються різні ігри: сюжетні, копіювальні, рухливі, музичні, дидактичні, пізнавальні. Всі вони потрібні і по – своєму корисні дітям. Важливе місце серед них посідають рухливі ігри. Дослідження показали, 85часу, коли учні не сплять, вони проводять у сидячому положенні, а це негативно впливає на їх здоров’я. Рухливі ігри – найкращі ліки для дітей від рухливого «голоду» - гіподинамії. Ігри збагачуються, вдосконалюються, створюється безліч ускладнених варіантів, але їх рухова основа залишається незмінною. Перевага рухливих ігор у тому, що у процесі гри використовуються усі види притаманних людині рухів: ходьбу, біг, стрибки, боротьбу, лазіння, метання, кидання і ловлю, вправи з предметами, - і тому є найуніверсальнішим і незмінним засобом фізичного виховання дітей. Характерною рисою рухливих ігор є не тільки багатство і різноманітність рухів, але й свобода їх застосування в різних ігрових ситуаціях, що створює більші
 9. 9. можливості для проявлення ініціативи і творчості. Рухливі ігри мають яскраво виражений емоціональний характер. Граючись, дитина відчуває радість від фізичного і розумового напруження, необхідного для досягнення цілі. При вибору гри для «Ранкової зустрічі» необхідно брати до уваги такі обставини: вік граючих, приміщення для ігор, ігри на повітрі, число учасників, інвентар для ігор, затрачений час. Ігри слід обирати такі, які виховують у дітей високі морально-вольові якості, зміцнюють здоров’я, сприяють правильному фізичному розвитку та формуванню життєво важливих рухових навичок і вмінь Важлива умова успішної ігрової діяльності – розуміння змісту і правил гри. Їх пояснення можна доповнити демонстрацією окремих прийомів і дій. Навчання дітей доцільно починати з простих – некомандних ігор, потім ознайомити з перехідними і завершити складними – командними. Роль гри в розвитку, становленні особистості дитини незаперечна. Для нас сьогодні важливо не стільки наголошувати на значущості гри як форми впливу на розвиток дитини, хоч це також важливо, скільки акцентувати увагу на методиці використання і запровадження гри в урочний і позаурочний час. Чому гра так подобається дітям? Тому що гра дарує радість і захоплення. Фантазія, казка, гра – це частка духовного життя молодших школярів, що пробуджують у душі кожного з них добрі почуття. Гра – це цілий світ, на одному полюсі якого – життя, а на другому – дидактика, педагогічний і психологічний інструментарій, цілий арсенал педагогічних технологій. А між цими полюсами – країна дитячих ігор, дитячої творчості. Щоб зорієнтуватися у світі гри, треба чітко уявити собі, що в ньому буде цікаве й корисне для дитини. Ігри, які використовуються під час «Ранкових зустрічей» в початковій ланці є засобом пізнання навколишнього світу і себе в ньому, усвідомлення дітьми мети своєї діяльності, опредмечування абстрактних понять, розвитку творчої уяви та здібностей, встановлення людяних взаємин. Гра – то не просто забава, а водночас і весела школа життя. В іграх закладена мудрість народна; вони не лише розвивають фантазію, кмітливість, спритність, а й вчать справедливості, чесності, бережливого ставлення до всього живого, знайомлять нас із давніми народними звичаями, уявленнями про світ. Крім того, вони не дають нудитися, марнувати час. Ігри, в залежності від місця проведення «Ранкової зустрічі», проводяться не лише в приміщенні, а й надворі, тому в деяких іграх беруть участь рослини або просто їх назви. Рухливі ігри – важливий засіб всебічного виховання дітей шкільного віку. Правильно підібрані ігри сприяють гармонійному розвитку організму шкільного віку. Різноманітні рухи та ігрові дії дітей ефективно впливають на діяльність серцево – судинної, дихальної та інших систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну. Кожна гра, повинна мати певну мету, а форма гри – відповідати цій меті. Рухові дії під час гри мають відповідати вмінням дітей, а сама гра – викликати «почуття задоволення». Рухливі ігри ефективно впливають на розумовий розвиток дитини, допомагають уточнити уявлення про навколишній світ, різні явища природи, поширюють кругозір. Виконуючи різноманітні ролі, імітуючи дії тварин, птахів, комах, діти на
 10. 10. практиці застосовують здобуті знання про життя, поведінку, способи пересування цих тварин. Чітке і швидке виконання рухів, погодженість дій під час гри, особливо коли вона проводиться під музику, формують естетичні почуття дітей, привчають їх помічати красу рухів. Різноманітні шикування та перешикування в коло, шеренгу, колону вимагають точності рухів, додержання правильної постави, уваги і сприяють розвитку почуття прекрасного. За ступенем фізичного навантаження ігри бувають великої, середньої і малої рухливості. До ігор великої рухливості належать ті, у яких бере участь одночасно вся група дітей. Зміст цих ігор становлять інтенсивні рухи: стрибки, біг у поєднанні з метанням, подолання перешкод. Характер гри середньої рухливості відносно спокійний (метання предметів у ціль, ходьба в поєднанні з іншими рухами: підлізання під дугу, переступання через предмети). Активно рухається лише частина учасників гри, а інші перебувають у статичному положенні гри і спостерігають за діями тих, хто грає. Рухи, що становлять зміст гри, виконуються в повільному темпі. Усі люблять гратися: ведмежата й вовченята, котики й собачки. Та чи не найбільше полюбляють гру дітки: хлопчики і дівчатка, чорняві та біляві, високі й низенькі, маленькі й недуже… І так ведеться з давні – давен. Любили гратися і ваші батьки, так само, як батьки ваших батьків, тобто дідусі й бабусі. І навіть дідусі й бабусі ваших бабусь і дідусів теж любили погратися. Усі вони вигадували різні ігри, навчалися одне в одного. Старші передавали меншим свої вигадки, а менші додавали щось своє, придумували нові забавки. Колективна творчість, напевно, і породила так багато ігор. Наші батьки ще пам’ятали всі ці ігри без книжок, але, нажаль, ми вже їх розгубили. А це ж, так, як і рідна мова, пісні, обряди, також найдорогоцінніший скарб і його втрачати не годиться. Адже гра – це не просто забавка, а водночас і весела школа життя. В іграх закладена мудрість народна. Вони не лише розкривають фантазію, а й знайомлять нас із давніми народними звичаями. Крім того, не дають нудитися, марнувати час. Пропоную декілька видів рухливих ігор, які можна використовувати під час «Ранкових зустрічей». Обирали куці – бабу, за допомогою будь – якої лічилки, зав’язували їй хустинкою очі, відводили на те місце, звідки краще починати гру й питали: - Бабо, бабо! На чому стоїш? - На гарячому камені. - Що продаєш? - Квас. - Лови нас сто раз. Кричали усі разом, штурхали куці – бабу й розбігалися від неї, а вона кидалась ловити, кого впіймає, той вже куці – баба. «Кіт і миша». Всі стають в коло, а «кіт» і «миша» - посередині кола. Всі міцно тримаються за руки й ходять повільно по кругу, ніби водять хоровод й промовляють: А до нори, мишко, до нори,
 11. 11. А до золотої комори. Мишка – у нірку, А котик – за ніжку. - Ходи сюди! – А що ж то за мишка – Не втече, А що ж то за котик – Не дожене! Мишка – у нірку, А котик – за ніжку. - Ходи сюди! Ходи сюди! І коли говорили це, то піднімали руки вгору, «мишка» тікала від «кота». Він кидався за нею, але перед ним опускали зчеплені руки, не давали вискочити. Як проривався і ловив «мишу», то ті, хто не вдержав, виходили на середину кола й гра продовжувалася. Щоб визначити, хто буде «зайчиком», проказують лічилку: Біжить зайчик слобідкою, За ним дітки черідкою, Біжить зайчик, що не втече, Перекинув вушка через плече, Втікай, зайчику, до гаю, А то спіймаю. Тоді вже стають колом та беруться за руки. А «зайчик» - у середині кола. Ідуть круг нього, промовляючи: Городили зайчика Тинком, льонком Да нікуди зайчику Да ні вискочити, Да нікуди зайчику Да ні виплигнути, А в нас ворота Позамиканії, Жовтим піском Позасипанії. «Зайчик» проривається, де б вискочити. А ті, що в колі, не дають: перетеняють міцно зчепленими руками, стають щільніше, заступаючи дорогу. А коли «зайчик» прорветься, то всі кидаються його ловити. Хто спіймає, стає «зайчиком». А як дівчинка наздожене, то її повинен замінити хтось із хлопчиків, бо дівчинці не личить бути «зайчиком».
 12. 12. Обирають двох «курочок» і три – чотири «горошинки». Інші стають кружка, взявшись за руки. На сигнал вчителя: «Горошинки покотилися» - діти – горошинки розбігаються, вбігають у коло, вільно підлізаючи під руки дітей, і знову вибігають з нього. Курочка намагається спіймати горошинки. Гра закінчується, коли вона їх переловить. Примітка. Діти в колі не повинні затримувати ні горошинок, ні курочку, коли ті бігають. Якщо курочка довго не може спіймати горошинку, гру припиняють і вибирають нових дійових осіб. Лічилкою обирають «мисливця» та «зайця», у якого немає «хатки». Обидва стають на протилежних боках майданчика. Решту дітей розподіляють на підгрупи – по чотири – п’ять у кожній. Кожна підгрупа стає кружка – це заяча хатка, всередині одна дитина – заєць. Кола розташовані на певній відстані один від одного. Вчитель промовляє: «Один, два, три» - гра починається. На рахунок «один» заєць без хатки починає тікати, на «три» - мисливець починає ловити його. Заєць, якого ловить мисливець, може забігти у будь – яку хатку. Тоді заєць – господар має з неї вибігти, а мисливець вже ловить його. Коли мисливець упіймає якогось зайця, гра повторюється з лічилки. Примітка. У хатку до зайця мисливцеві забігати не можна. Двом зайцям не можна бути в одній хатці. Якщо мисливець довго не може упіймати зайця, на цю роль обирають іншого учасника. За загальною згодою діти вибирають «вовка». Він, згорбившись, сідає на килимку і мовчить. Діти не чіпають його, а удають, що рвуть біля нього горішки. Промовляють: Рву, рву горішечки, Не боюсь вовка нітрішечки. Після цих слів удають, що кидають у вовка горішками, тоді розбігаються. Вовк їх доганяє. Кого вхопить – той стає вовком. Гра продовжується. Примітка. Не можна вибігати за межі окресленої території. На майданчику креслять коло діаметром 5 – 6 м, у середину якого стають учасники гри – вони «фруктові дерева». Поміж ними ходить «садівник», відганяючи двох «горобців», які намагаються забігти у коло, щоб торкнутися якогось із «дерев» і втекти з ним. Якщо садівник першим торкнеться горобця, той стає деревом, тобто залишається у колі. Усі співають:
 13. 13. Два горобчики, ласі хлопчики, Голосно цвірінькають, у саду літають. Один з малинами, ще й з вишнинами. Яблука, груші, сливи – чорнуші. Ягідку в дзьобик – тікай, як можеш! Правила гри. Учасники гри не повинні затримувати тих, хто бігає. Садівник не має права торкатися горобця, коли той уже торкнувся дерева. На одному боці майданчика накреслені кола діаметром 1м – це «шпаківні». Всі діти – «шпаки». Кількість їх непарна, а до шпаківні можуть залітати лише двоє шпаків. На слова вчителя: «Шпаки летять» - діти, наслідуючи політ птахів, бігають по майданчику довільно. На слова: «Шпаки прилетіли» - біжать до шпаківень. Вважається, що дитина, яка спізнилася зайняти місце у шпаківні, програє. Гра повторюється кілька разів. Примітка. Якщо на майданчику парна кількість дітей, до гри підключається вчитель. Слід нагадувати, щоб діти бігали якнайдалі від шпаківень.
 14. 14. Мета: формувати навички в побудові речень, складання речень у текст; розвивати зв’язне мовлення; виховувати повагу до співрозмовника та вміння працювати в гурті. Обладнання: валіза, різноманітні предмети. Хід вправи 1. Всі сидять у колі. 2. Ведучий по черзі підходить до кожного учасника і пропонує дістати будь – який предмет з його валізи (наприклад, лялька, серветка, сірники, дзеркало, кубики, машинка, чашка і т.д. ). 3. Діставши предмет, учасники розглядають його. Основним предметом є лялька. 4. Той учасник, який дістав з валізи ляльку - першим починає складати речення про цей предмет. Інші ж учасники продовжують складати свої речення стосовно предмета який вони дістали, але щоб ці речення були взаємопов’язані з головним предметом – лялькою і попереднім реченням. 5. Таким чином утворюється невеликий зв’язний текст. 6. Підсумки. - Чого вчить ця вправа? (діти вчаться будувати речення з цим словом, складати речення в текст, розвивається зв’язне мовлення). Ранок.
 15. 15. Добрий, ласкавий. Приходить, посміхається, надає сил. Ранок – чудовий початок дня. Пробудження. (Діана К.) Дружба. Міцна, щира. Залишається, допомагає, не змінюється. Дружба - підтримка в тяжку хвилину. Надійний товариш. (Андрій Б.) Зустріч. Приємна, цікава. Підвищує настрій, дивує, радує. Зустріч вчить спілкуватися. Спілкування. (Кирило М.) Гра. Весела, радісна. Заводить, цікавить, виховує. Гра - рух життя. Навчання. (Марія А.) Вчитель. Лагідний, чарівний. Навчає, виховує, турбується. Вчитель – взірець для учня. Наставник. (Роман Т.) Я люблю свою вчительку. У неї дуже чарівна усмішка. Коли вона заходить до класу, ніби сонечко до нас зазирає. За допомогою неї я дізнаюся багато нового
 16. 16. і цікавого. Я зрозуміла, що вчитель – це друга моя матуся, яка завжди мене буде оберігати і допомагати. Марія А. У нас в класі немає неприємного. Все у нас приємне: і вчителька приємна, і діти приємні, і уроки приємні. І школа приємна! Все у нас приємне! Ну просто чарівність! Роман Т. Мені добре у школі. На уроках важко, але цікаво. Я люблю читати. Діти читають цікаві казки і оповідання. Книжки цікаві, з малюнками. Вдома я розповідаю своїм друзям про що я дізнався у школі. Я люблю свій клас, вчительку. Знаєте, яка наша Галина Павлівна! Вона сама добра, ласкава. А які чудові історії розповідає вона нам! Так хочеться завжди бути з нею. Андрій Б. У кожної людини, хоч би ким вона не була, є вчитель. Так само і у мене є моя найперша вчителька Галина Павлівна. Я дуже вдячна, що саме вона трапилася на моєму шляху. Разом з нами вона переживає наші перемоги та поразки, надає сил та бажання дійти до перемоги. Діана К. Тема: Подорож до країни Квітляндії Мета: розширювати і поповнювати знання учнів про різноманітний та цікавий світ квіткового царства; розвивати інтерес до вивчення природи, комунікативні, творчі здібності учнів; виховувати повагу один до одного, культуру спілкування, дбайливе ставлення до природи, любов до неї і бажання охороняти її. Хід зустрічі І. Привітання
 17. 17. Учитель Щоб день хороший розпочати, Треба добре друзів привітати. Треба разом привітатись: - Добрий день! Дружно й радісно сказати: - Добрий день! (3 р.) Вліво, вправо поверніться, Один одному всміхніться: - Добрий день! (3 р.) Приспів: Хай сьогодні буде свято! - Добрий день! Ви прийшли сюди, малята? - Добрий день! Туди, сюди поверніться, Один одному всміхніться: - Добрий день! (3 р.) У долоні поплескаймо: - Всім привіт! Дружно всі ви посміхніться На весь світ. Туди, сюди поверніться, Дружно за руки візьміться: - Всім привіт – на цілий світ (3 р.) В нашім класі ми – всі друзі: - Добрий день! Наче квіточки у лузі. - Добрий день! Один одному всміхніться, Більш сьогодні не журіться! - Добрий день! 1. Скринька чарівних слів. - На наших уроках ми не одноразово з вами говорили про слова ввічливості, про правила культури спілкування та культури поведінки. Ви вже знаєте багато «чарівних» слів. чому їх так називають? Давайте зараз ще раз пригадаємо ці слова та складемо їх у скриньку. Якщо хтось із вас коли – небудь забуде якесь «чарівне слово», то він зможе заглянути у нашу дивовижну скриньку і пригадати його (всі слова у скриньці написані на окремих аркушах). - Як вітаються зранку? Вдень? Ввечері? - Як вітаються із дорослими? - Як потрібно вітатись зі своїми друзями? - Як потрібно просити пробачення? - Які слова подяки ви знаєте? - Які слова говорять, коли лягають спати?
 18. 18. - Які слова промовляють під час прощання? - Молодці! Ви дуже багато ввічливих або «чарівних» слів знаєте. Було б дуже добре, якби ці слова ви кожен день вживали у своєму мовленні. 2. Гра «Я тобі бажаю …» Діти стоять у колі, тримаючи один одного за руки, повертаються до своїх товаришів і висловлюють побажання на цілий день один одному. 3. Виконання української народної пісні «Два півники». - Щоб у вас був хороший настрій цілий день, давайте разом виконаємо жартівливу дитячу пісеньку «Два півники». (Виконання пісні супроводжується танцювальними рухами). Два півники, два півники Горох молотили, А курочки – чубату рочки До млина носили … ІІ. Робота з календарем природи. Ранкові повідомлення - Яка зараз пора року? Який місяць настав? Який сьогодні день тижня? А яке число? - Чи були зранку опади? А вночі? - Чи є вітер? Який стан неба сьогодні? Яка погода? - Що незвичайне або дивне ви помітили дорогою до школи? - Може, хтось із вас хоче зробити якесь окреме повідомлення для всіх нас? (Підсумок і результат своїх спостережень та повідомлень чергові заносять у «Календар погоди» і «Ранкові повідомлення».) ІІІ. Повідомлення теми ранкової зустрічі - Тему нашої ранкової зустрічі вам допоможе розгадати ось ця загадка. Чуєте пахощі в нас у дворі? Що це розквітло о ранковій порі? Гарні, пахучі вони й дивовижні, Такі чарівні, прекрасні і ніжні. (Квіти) - Чому ви гадаєте, що в загадці йшла мова саме про квіти? - Так, на нашій ранковій зустрічі ми поговоримо про квіти, вирушимо в уявну мандрівку до країни Квітляндії. ІV. Подорож до країни Квітляндії - То що ж таке квіти? Для чого вони потрібні людині? Які квіти ви знаєте? Які ваші улюблені квіти? Повідомлення. Квіти – вічні супутники людського життя. Вони супроводжують людину і в радості та щасті, і в горі. Важко собі уявити життя без цих дивовижних рослин. Вони вражають нас найтоншими пахощами, милують кольорами. Ми звикли до цих ніжних і прекрасних дарунків природи. Квіти роблять людину добрішою, кращою. Завдяки їм складено багато віршів, казок, легенд, пісень, написана
 19. 19. прекрасна музика, намальовано багато картин. Бо їх краса надихає творчих людей до створення інших див. У наших предків були звичаї. Вони вірили, що квіти мають душу, і ставилися до них, як до живих істот. Наш народ дуже любив квіти, а тому розмальовував ними стіни хат, печі, їх вишивали на рушниках, скатертинах, хустинках; з них робили цілющі напої та відвари, засушували для лікування різних хвороб, завжди насаджували для краси біля своєї оселі. Отже, вирушаємо до країни Квітляндії, щоб ще більше дізнатись про ці незвичайні створіння природи. 1. Гра «Вгадай назву квітки». Учитель показує малюнки квітів, учні їх називають. - Де ростуть ці квіти, які ви назвали? - Отже, на які групи можна поділити квіти? (садові, польові, лісові, кімнатні). - Наведіть приклади до кожної групи квітів. 2. Гра «Галявина загадок». Один учень загадує загадку, а решта учнів її відгадує і пояснює свою відповідь. Яскраві пелюстки і запах пречудовий. Велике диво – ці квітки. І хочеться усім їх бачить знову й знову. (Троянди) Хто з вас, діти нас не знає? Ми у лісі проживаєм, Дзвоном сонце зустрічаєм. Маєм гарні, сині очки Називаємось … (Дзвіночки) Дзвіночки – перлинки на ніжці тонкій Такі запашні і тендітні. В широкому листі, немов у гіллі, Ховають від сонця голівки свої. (Конвалії) Стебельце – шорстка драбинка, Всередині – чорна вуглинка. Пелюстки блискучі, як лак. Це квітує червоний … (Мак) Я гордо голову тримаю І перед вітром не схиляю. Я жовтий, білий, полум’яний І, наче яблуко, рум’яний. В саду я квітну навесні. Скажи, яке ім’я мені? (Тюльпан) На стрункій високій ніжці Біля річки на лужку, У хустинці – білосніжній Стрів я квіточку одну.
 20. 20. Ясним оком жовтуватим Усміхнулася мені. Я хотів її зірвати, А бджола сказала: «Ні». (Ромашка) 3 Гра «Переплутанка». - Прочитайте назву квітки. циснар темазарху пантюль яндатро камашро акифіл стайри ноквібар 4 Стежинка легенд. - До цієї зустрічі вам було дане завдання відшукати легенди про якусь квітку. Хто з вас хоче розповісти легенду про квітку своїм товаришам? Нарцис Колись давно жив дуже гарний юнак. Одного разу він нахилився над струмком і побачив своє відображення. З того часу Нарцис (так його звали) вже не міг відійти від води. Так і помер він біля води від туги й голоду. На могилі його виросла ніжна, біла і дуже красива квітка, яку почали називати нарцисом. Грицики Колись сільський пастушок Грицько пошкодив ногу. Що ж робити? Кров струмком бігла, ніяк не зупинити, а село дуже далеко. Тоді хлопчик зірвав жмут трави і приклав до рани. Кровотеча вщухла. Відтоді і назвали ці непоказні квіти грициками. Водяна лілея Цю квітку називають квіткою русалок. Білосніжна лілея справді нагадує казкових русалок, які водять хороводи на березі річки чи озера. Русалки бояться сонця, з’являються тільки вночі. Удень вони перетворюються на красиву квітку. Дівчаткам подобаються вінки із лілій. От тільки мами їх застерігають, - дивись, щоб русалки тебе не забрали! Айстри Назва цієї квітки походить від грецького «айстер» - зірка. Легенда розповідає, що перша квітка айстри виросла з горошинки, яка впала з неба на землю. І тому у тиху та ясну ніч у квітниках чути ледве вловимий шепіт – то айстри розмовляють із зірками. В народі ще ці квіти називають зірочками. Троянда Колись із морської піни біля берегів о. Кіпр вийшла прекрасна богиня краси Афродіта. Вона була така гарна, що ніщо на землі не могло зрівнятися з її красою. Земля розсердилася і вирішила створити щось не менш красиве. Так і виникла квітка троянди, яка своєю красою покликана змагатися із самою богинею краси. Пролісок
 21. 21. Було це дуже давно. Українська дівчина Катерина потрапила у полон до турків. Одного разу їй вдалося втекти з неволі. Але злі вороги її переслідували, щоб покарати в приклад іншим. Довго поневірялась дівчина і ось нарешті дісталась до рідної землі. Зморена Катря упала на землю і стала плакати від щастя, але почула раптом голоси переслідувачів. Стала дівчина благати захисту і допомоги у землі – матінки. Почула земля благання дівчинки. І враз навколо неї всі кущі вкрилися листям, а з небесної блакиті опустилися сутінки та сховали втікачку. Ліг на землю блакитний туман, заясніли квітки – проліски, нагадуючи про хворобу дівчини з України. 5. Квіткова символіка. - Як можуть між собою спілкуватися люди? (За допомогою мови, жестів, міміки, знаків). Так само і квіти можуть розмовляти з нами. Для цього необхідно бути спостережливими, любити природу. Ось тоді і можна пізнати мову квітів. А вони говорять до нас за допомогою своїх кольорів. Наприклад, червоний колір – це знак кохання, любові; білий – ніжність, журба; жовтий – розлука тощо. Крім того, кожна квітка має своє значення. • Конвалії і троянди – квіти закоханих; • Мак – краса і молодість (забудьмо суперечки); • Барвінок – вірність і дружба; • Ромашка – кохання і здоров’я, чистота та ніжність; • Айстра – сум; • Волошка – простота, врода; • Мальва – краса. - Отож, подарувавши комусь певну квітку, ви можете висловити за допомогою неї свої почуття до цієї людини. Ось такі вони – дивовижні квіти. 6. Сімейна квіткова аптека. - Які ви знаєте лікарські квіти? Чому їх так називають? За допомогою яких квітів вас вдома лікували, коли ви хворіли? Послухаємо повідомлення ваших товаришів. Повідомлення 1. Ромашка Є декілька видів ромашок: польова, декоративна і лікарська. Лікарську ромашку впізнають за допомогою її ніжного та ароматичного запаху. Під час застуди, коли болить горло, дуже добре полоскати його відваром цих квітів. І маленьких діток лікує вона, їм можна давати напій із ромашки, коли у них болять животики, і хворі очі добре промивати нею. Ось яку силу має ця тендітна та ніжна квітка. Повідомлення 2. Волошки З давніх – давен ця синя квітка була символом краси і вроди, однією з найулюбленіших квіток українських дівчат. Квітне вона, коли поспівають пишні жита. Цілющі властивості волошки містяться в її ніжних квіточках. З напару пелюсток волошки роблять примочки під час хвороби очей, нею миють волосся. Повідомлення 3. Материнка Ця трава квітне влітку. А росте вона біля польових доріг, у лісі. У народі її ще називають мамина трава. Чому? Матусі купали у ній своїх маленьких діточок, щоб росли швидше і були здоровими. Компреси з цієї квітки можна накладати на
 22. 22. фурункули (чиряки, нариви). Настойка з олії – засіб від зубного болю. Сухої материнки боїться міль. Повідомлення 4. М’ята Росте м’ята на городах і в лісах. Корисна тим, що знімає головний біль, коли прикласти її листя до голови. Її відвар п’ють від болю у шлунку. А розтерті листочки додають до вареників із сиром, булочок, печива, цукерок. Розпізнають м’яту за її незвичайним запахом. V. Крісло автора - А тепер послухаємо ваших товаришів. Готуючись до зустрічі, вони склали вірші про квіти. Кульбаби Мов сонечка, чарівні квіти Кульбабки в лісі зацвіли. Прийшли на луг веселі діти Із них віночки поплели. Бережіть природу В полі, в лісі, біля ставу – Скрізь ростуть і квіти й трави. Ці квітки не рви задаром, Або просто для забави. Все, що квітне і росте, Нам красу усім несе. Бережіть природу всюди! Хай наш край найкращим буде. VІ. Рефлексія - Чи сподобались вам вірші ваших товаришів? - Які думки в них ви почули? Чому потрібно дбайливо ставитись до квітів? Яку користь вони приносять природі і людям? Чому необхідно дбати про квіти? (Квіти – це неповторна краса і аромат, домівка та їжа для тварин, із квітів роблять ліки, вони підвищують емоційний настрій людини). Проектна діяльність (групова робота, парна, індивідуальна). - Давайте поміркуємо та складемо свої пам’ятки про охорону квітів. Свої думки ви можете викласти або в усному творі – міркуванні на тему «Якби я був квіткою, то хотів, щоб до мене ставилися так …» або у пам’ятці «Бережіть квіти». Приклади пам’яток, складених учнями: 1. Не рви без зайвої потреби квіти. 2. Не рви їх багато, а лише декілька. 3. Не виривати з корінням. 4. Не рвати останньої квітки. 5. Не витоптувати і не ламати. 6. Насаджувати і доглядати за ними. 7. Зупиняти того, хто порушує ці правила. Разом
 23. 23. Ми всі – господарі природи, Тож збережемо її вроду! Окремі учні складають усні твори – міркування. Презентація проектів. VІІ. Новини класу. План на день 1. На уроці читання прочитаємо казку В. Катаєва «Квітка - семицвітка». 2. На уроці природознавства дізнаємось про квіти, які занесені до Червоної книги. 3. На уроці української мови будемо вчитись складати загадки про квіти. 4. На уроці праці будемо вчитись виготовляти квіти з паперу і тканини. Тема: А вже весна, а вже красна … Мета: розширити знання учнів про зміни у живій і неживій природі з настанням весни за народними звичаями і традиціями, пов’язаними з цією порою року; розвивати комунікативні здібності учнів; навчати доброго ставлення один до одного, правил культури поведінки та спілкування; розвивати акторські здібності; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги та любов до природи рідної землі. Хід зустрічі
 24. 24. І. Вправа «Привітання» Учитель Доброго дня вам, мої малята, Любі хлопчики й дівчатка. Щирою посмішкою всіх вас вітаю, Доброго настрою на весь день бажаю. Хай нахмурені ваші личка Звеселить гарна усмішка. Вправо, вліво поверніться І сусідам посміхніться. За руки один одного візьмем – І дружно привітаємось. Разом. Добрий день. 1. Гра «Мої добрі справи». - Хто нам сьогодні хоче розповісти, з ким, коли і як ви віталися? - А які добрі справи ви зранку вже встигли зробити? - Хто вам сьогодні дякував і за що? 2. Гра «Піднесіть настрій». - Чи є в нашому класі сьогодні нахмурені личка? Чи хочеться вам розповісти усім про те, що вам зранку зіпсувало настрій? - Хто хоче спробувати розсмішити своїх товаришів? 3. Виконання пісні «Посмішка». - Давайте піднімемо настрій своїм товаришам веселою піснею «Посмішка». (Звучить музика, і учні разом, стоячи в колі і тримаючи за руки один одного, виконують пісню). Посмішка Добрий погляд гріє все навкруг, І від нього кожна квіточка розквітне. Посміхнись, мій щирий добрий друг, І до тебе все всміхнеться теж привітно. Приспів: І тоді на цілий світ Розіллється твій привіт, Подолає зразу в всіх поганий настрій. З нерішучого струмка Враз утвориться ріка, Бо від посмішки народжується щастя. Заспіває пташка між гілля З нею разом – всі сини її і доньки. Відгукнеться радісно земля, Ліс заплеще листячком в долоньки. Приспів. Від добра на світі всім тепліш. І нехай у нашім краї буде звучно, Щоб світились щирістю скоріш
 25. 25. Добрі посмішки на кожному обличчі. Приспів. ІІ. Ранкове повідомлення. Робота з календарем погоди. - Який сьогодні місяць? Яке число місяця? Який день тижня? Яка пора року? - За чим ви сьогодні спостерігали йдучи до школи? Що незвичайне вдалося помітити? 1. Гра «Закінчити речення». • Мене найбільше здивувало те, що … • Незвичайне я помітила тоді, коли … • Я побачив … Я побачила … - Яка сьогодні погода? Яке небо? Чи є вітер? Який він? Чи були опади зранку? (Діти разом з учителем заповнюють «Календар погоди» і «Ранкове повідомлення».) ІІІ. Повідомлення теми «Ранкові зустрічі» - Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про одну з пір року. А відгадати цю пору вам допоможе загадка. Зійшли сніги, шумить вода, Земля вже квіти викида, Росте травичка молода, Все мертве знову оживає. Коли, діти, це буває? (Навесні). - Чому ви вважаєте, що ця загадка про весну? А які ознаки весни ви вже помітили, коли спостерігали за природою? - Пригріло ясне сонечко. Торкнулося своїми золотими промінчиками землі. І все, наче у казці, почало оживати. Настала весна. Як називається перший весняний місяць? (Березень). Колись у давнину цей місяць був початком нового року. Як ви гадаєте, чому сам березень був початком року? А чому він має таку назву? Який наступний місяць після березня? А він чому має таку назву? А за квітнем який настає місяць? Чому він отримав таку назву? - Зараз вам ваші товариші розкажуть вірш Наталі Забіли про ці місяці, який називається «Співанка про місяці». 1- й учень Березень місяць льоди поломить, весняну пісню річка задзвонить. 2 – й учень Квітами квітень усіх привітає, усі садочки порозквітає. 3 – й учень Гей, травень прийде у дні чудові, простелить всюди трави шовкові.
 26. 26. - Разом із пробудженням природи від зимового сну в Україні розпочинався цикл народних весняних свят, пов’язаних із стародавніми міфами, традиціями та віруваннями. Про одне з них вам розкажуть ваші товариші. Повідомлення 1. Цикл весняних свят починається з Масляної – це обряд проводів зими. В ці дні спалювали опудало Зими і величали Весну. На Масляну молодь, діти та дорослі співали пісні, водили хороводи, вітали приліт птахів, проводили ігри. Все це здійснювалося для того, щоб задобрити весну, прискорити її настання. Повідомлення 2. В перші дні весни господині пекли з тіста «жайворонків», «бубликові лапки», пироги з калиною. А діти з паперу робили і запускали різних птахів, щоб вони швидше поверталися з вирію додому. Пташок викликаєм з теплого краю: Летіть, соловейки, на нашу земельку! Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки. Повідомлення 3. Люди вірили, що птахи на своїх крилах приносять із далекого вирію весну, проганяють люту зиму. Випечених пташок називали «жайворонками» тому, що за давніми легендами ця пташка народилася із сонячного жару. Вона прокидається разом із сонцем і своїм срібним голоском сповіщає, що весна настала, а тому час вже виходити у поле орати, сіяти, садити, щоб восени зібрати хороший урожай. - Давайте і ми станемо разом у коло та закличемо Весну. (Діти стають у коло і разом співають «Веснянку» та українську народну пісню «Сонечко»). Прийди, весно, прийди. Принеси нам збіжжя, Принеси нам красок квітів! Сонечко Вийди, вийди, сонечко, На дідове полечко, На бабине подвір’ячко, На весняні квіточки, На маленькі діточки! Нехай вони граються, Нехай вони граються! - А ще весна дарує нам багато красивих і ніжних квітів. ІV. Інсценівка «Весняні квіти» (Діти виходять у масках весняних квітів). Підсніжник Я народився рано – рано – Ще тільки – но розтанув сніг. Мої блакитні оченята Відразу звеселили всіх. Тендітний я і дуже ніжний, А звуть мене усі – підсніжник.
 27. 27. Маргаритка Я – також хороша І яскрава квітка, Я – рожева – біла Квітка – маргаритка. Тюльпан Голівка в мене пишна, Тоненький маю стан, Весною розцвітаю, А звуть мене тюльпан. Нарцис Я – дуже пишна квітка, Струнка, як кипарис. Чудовий запах маю, А звуть мене нарцис. Конвалія Із зеленої сорочки, Що зіткав весною гай, Білі дивляться дзвіночки. Як зовуть мене, вгадай? Разом Як гарно сьогодні у нашім гайочку. Отож закружляєм в веселім таночку. (Діти стають у коло, звучить музика, вони виконують танок і співають пісню). Яром поміж травами ми йдемо, Пісеньку – весняночку ведемо. Склали ми пісеньку голосну Про весняне сонечко, про весну. Весно, весно милая, ти нас народила, Ясним сонцем, наче хлібом, поблагословила. V. Крісло автора - А тепер послухаємо ваших товаришів, які склали вірші про весну. Весна Прийшла весна, Скрізь тепло стало, Вгорі синіють небеса. Усе кругом порозквітало – Яка краса! Яка краса! І молоді клейкі листочки Прокинулись на гілочках. Зазеленіли всі садочки, Співають птахи у гаях. (Наталка Криворучко) Дивовижна пора Як прекрасно весна зацвіла.
 28. 28. Всюди гарно, зелено й чисто. Це квітуча і гарна пора – Зустрічаєм її урочисто. Її подих відчула земля, Й посвітлішали враз небеса. Із землиці пробилась травичка, Задзвеніла в струмочках водичка. Птахи весело защебетали Рідну землю свою привітали: Із пробудженням, сонцем, теплом, З весняною красою й добром. (Володимир Білоус) VІ. Новини класу. План на день. - З якими новинами ви хотіли б сьогодні познайомити своїх товаришів? - З яким настроєм розпочинаємо роботу на уроках? (Діти працюють із «Календарем настрою».) План на день • На уроці читання ми будемо читати вірші Н. Забіли і М. Підгірянки про весну. • На уроці української мови складемо твір – опис на тему «Перша квіточка весни». • На уроці праці разом виготовимо книжечку «Дивовижна весна».

×