Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів на уроках математики шляхом використання діяльнісного підходу

3,507 views

Published on

Мокрій Тетяна Іванівна, Миколаївська ЗОШ Станично-Луганського району

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів на уроках математики шляхом використання діяльнісного підходу

 1. 1. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів наРозвиток інтелектуальних здібностей учнів на уроках математикиуроках математики шляхом використання діяльнісного підходушляхом використання діяльнісного підходу З досвіду роботиЗ досвіду роботи вчителя початкових класіввчителя початкових класів Миколаївської ЗОШМиколаївської ЗОШ Станично-Луганського районуСтанично-Луганського району Мокрій Тетяни ІванівниМокрій Тетяни Іванівни
 2. 2. це методологічна основа, на якій будується система розвиваючого навчання.
 3. 3. Навчання,Навчання, що реалізує принцип діяльності,що реалізує принцип діяльності, називається діяльніснимназивається діяльнісним.. Те, що я чую, я забуваю,Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я памте, що я бачу, я пам’’ятаю,ятаю, те, що я роблю,те, що я роблю, я розумію.я розумію. КонфуційКонфуцій
 4. 4. Основними завданнями початковоїОсновними завданнями початкової школи є розвиток молодших школярівшколи є розвиток молодших школярів через засвоєння математичних понятьчерез засвоєння математичних понять та формування в них спеціальнихта формування в них спеціальних умінь і навичок, необхідних уумінь і навичок, необхідних у повсякденному житті.повсякденному житті.
 5. 5. Навчати діяльності −Навчати діяльності − це означає:це означає:
 6. 6. Уроки відкриття нових знань Уроки рефлексіїУроки-тренінги Уроки контролю
 7. 7.  Метод діяльнісного підходу здійснюєтьсяМетод діяльнісного підходу здійснюється шляхом створення проблемноїшляхом створення проблемної ситуації на уроці.ситуації на уроці. Для розвДля розв’’язання проблемноїязання проблемної ситуації виникає необхідністьситуації виникає необхідність у проблемному діалозі.у проблемному діалозі. Проблемний діалог підводить учнів доПроблемний діалог підводить учнів до відкриття нових знань.відкриття нових знань.
 8. 8. ГоловніГоловні компонентикомпоненти проблемно−проблемно− діалогічногодіалогічного навчання:навчання:
 9. 9. Одночасно надати суперечливі факти або точки зору Зіштовхнути різні думки учнів питаннями або практичними завданнями Дати учням завдання, яке не схоже на попередні Дати практичне завдання, яке неможливо виконати Дати завдання, яке має декілька способів розв′язання
 10. 10. Робота в групах, де діти навчаються толерантності, вмінню вислухувати один одного. Прийти вчасно на допомогу слабшим. Самостійна робота з подальшою перевіркою за еталоном.( Дає учням змогу перевірити себе, зробити самооцінку своїм знанням).
 11. 11. Диференційована робота наДиференційована робота на уроціуроці Задача. У вазі лежало 6 червоних і 2 зелених яблука. 3Задача. У вазі лежало 6 червоних і 2 зелених яблука. 3 яблука з'їли. Скільки яблук залишилося?яблука з'їли. Скільки яблук залишилося? Завдання для дітей з низьким рівнем знань Розв'язати задачу. Поміркувати, чи можна її розв'язати іншим способом. Завдання для дітей з достатнім рівнем знань Розв’язати задачу двома способами. Скласти обернену задачу. Розв’язати її. Завдання для дітей з середнім рівнем знань Розв’язати задачу двома способами. Скласти подібну задачу з іншим сюжетом, не міняючи даних. Завдання для дітей з високим рівнем знань Розв’язати задачу двома способами. Переробити задачу так, щоб її можна було розв'язати трьома способами
 12. 12. 7 77 777 – продовжити ряд чисел7 77 777 – продовжити ряд чисел - Як ви продовжили далі? ( Кожного разу дописували- Як ви продовжили далі? ( Кожного разу дописували до числа 7).до числа 7). - Прочитайте числа, які вам знайомі. Де в житті- Прочитайте числа, які вам знайомі. Де в житті людини зустрічається число 7? (Сім днів тижня. Сімлюдини зустрічається число 7? (Сім днів тижня. Сім чудес світу).чудес світу). Записати числа 1, 8, 4, 2, 5, 0. Скласти з данихЗаписати числа 1, 8, 4, 2, 5, 0. Скласти з даних цифр всі можливі трицифрові числа.цифр всі можливі трицифрові числа. 1, 3, 5 – продовжити ряд чисел.1, 3, 5 – продовжити ряд чисел. - Яку закономірність ви помітили?(Кожне наступне- Яку закономірність ви помітили?(Кожне наступне число збільшується на 2. Це непарні числа).число збільшується на 2. Це непарні числа).
 13. 13. Скласти задачу заСкласти задачу за наданою схемою.наданою схемою. 88 5 ?5 ? На одній клумбі росло 4 ромашки, аНа одній клумбі росло 4 ромашки, а на іншій – на 3 більше. Скільки квітівна іншій – на 3 більше. Скільки квітів росло на другій клумбі?росло на другій клумбі? Добери відповідну схему дляДобери відповідну схему для розв'язування задачірозв'язування задачі.. 1).1). 4р.4р. 3р.3р. .. ?? 4р.4р. 2).2). ?? 3р.3р.
 14. 14. Форми роботи над задачею, якіФорми роботи над задачею, які розвивають мислення:розвивають мислення:
 15. 15. Завдання для розвиткуЗавдання для розвитку логічного мисленнялогічного мислення 1. Вписати фігуру,1. Вписати фігуру, якої не вистачає.якої не вистачає. 2. Знайти спільні і відмінні ознаки фігур кожної групи.
 16. 16. Завдання для розвиткуЗавдання для розвитку пізнавальної активності і творчостіпізнавальної активності і творчості 1. З яких геометричних фігур складається малюнок робота? 2. З яких геометричних фігур складається малюнок котика?
 17. 17. Завдання для розвитку пізнавальноїЗавдання для розвитку пізнавальної активності і творчостіактивності і творчості Скільки трикутників у фігурі? Розстав дужки, щоб отримати число 50? 4∙12+18:6+3
 18. 18. Завдання для розвитку пізнавальноїЗавдання для розвитку пізнавальної активності і творчостіактивності і творчості 1. Знайти периметр і1. Знайти периметр і площуплощу квадрата, у який вписане коло.квадрата, у який вписане коло. 2. Знайти рівносторонні і2. Знайти рівносторонні і різносторонні трикутники.різносторонні трикутники. R=6 см 3 11 22 4 5 66
 19. 19. Що означають вирази? Яке з них неЩо означають вирази? Яке з них не має поясненнямає пояснення?? Що означають вирази? Яке з них неЩо означають вирази? Яке з них не має поясненнямає пояснення?? Завдання для розвитку пізнавальноїЗавдання для розвитку пізнавальної активності і творчостіактивності і творчості Магазин Вафлі 5 кг в 1 ящ. Масло 20 кг в 1 ящ. 4 ящика 2 ящика 4+2 20:5 4:2 5∙4 20−5 5+4 4−2 20∙2
 20. 20. Завдання для розвитку пізнавальноїЗавдання для розвитку пізнавальної активності і творчостіактивності і творчості Скласти обернену задачу, порівняти схеми. 4 км/год 5 км/год ? км Час − 3 год 4 км/год 5 км/год 27 км Час − ?
 21. 21. ффізкультхвилинкиізкультхвилинки ММ аа тт ее мм аа чч нн іі Счет идет до 20 через 4. На счет 1 – хлопок по коленям, на 2 – по парте, на 3 – в ладони, 4 – в ладони с соседом. Вслух произносятся только числа 4, 8, 16, 20. , Стільки раз ногою тупнем (2+1), Стільки оплесків в долоні (3+2), А присядем стільки раз (5 – 4), Та похилимось зараз ( 4 – 2), Підстрибнемо рівно стільки (5-6) Відпочинок! Гра та й тільки. Мы присядем столько раз, сколько елочек у нас: 1, 2, 3, 4, 5. Мы подпрыгнем столько раз, сколько палочек у нас: 1, 2, 3. Сколько черточек до точки, дружно станем на носочки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 22. 22. Тижні математики.Тижні математики. Участь в міжнародномуУчасть в міжнародному конкурсі “Кенгуру”.конкурсі “Кенгуру”. Математичні вікторини.Математичні вікторини. Заняття у гурткуЗаняття у гуртку ““Сходинки доСходинки до інформатики”.інформатики”. Підготовка та участьПідготовка та участь у першому етапі математичної олімпіади.у першому етапі математичної олімпіади.
 23. 23. Формування рефлексивних уміньФормування рефлексивних умінь Знайди мене!
 24. 24. Розвиток креативних здібностей. Творче застосування знань. Вміння працювати, як самостійно, так і в команді. Розвиток навичок мислення на більш високому рівні. Формування навчально-пізнавальної компетентності. Підвищення інтересу до навчання
 25. 25. Потрійний ефект використанняПотрійний ефект використання діяльнісного методу навчання:діяльнісного методу навчання: ● більш якісне засвоєння знань; ● потужний розвиток інтелекту, творчих здібностей; ● виховання активної особистості.

×