Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

İnovasyon Drucker’ın İnovasyon Metodolojisi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Fizibilite Analizi
Fizibilite Analizi
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad

More Related Content

More from Levent Ağaoğlu (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

İnovasyon Drucker’ın İnovasyon Metodolojisi

  1. 1. İnovasyon “İnovasyon, girişimcilerin farklı bir iş veya hizmet ortaya koymak için değişiklik yapmalarını sağlayan araçtır ve kaynaklara yeni kapasite yaratma yeteneği kazandırır. Bir disiplin, öğrenme yeteneği, uygulama yeteneği olarak gösterilme özelliğine sahiptir.” Drucker, 1985
  2. 2. İnovatif Pazarlar Yükselen Asya İnovasyon Sıralaması Japonya 5. Tayvan 8. Singapur 9. Kore 17. Hong Kong 23. Malezya 25. Çin 32. Endonezya 33. Hindistan 41. Türkiye 50. Kaynak: WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14
  3. 3. Drucker bilinçli, sistemli yenilikçiliğin ve inovasyonun fırsat analiziyle başladığını söylemiş ve fırsat olarak yedi kaynak sıralamıştır. Bunları da, Şirket ya da sektör bünyesindeki kaynaklar ve işletmenin ya da sektörün dışındaki değişiklikler olmak üzere iki ayrı başlık altında toplamıştır. Bunlardan dördü işletme veya sektörün içindedir. Bunlar esas itibariyle salt “semptom” halinde olsalar da, gerçeklemiş bulunan ya da ufak bir çabayla meydana gelebilecek değişikliklerin güvenilir göstergeleridir. İnovasyon Kaynakları İşletme ya da Sektör Bünyesindeki Kaynaklar 1-Beklenmedik Başarı ve Başarısızlıklar 2-Bağdaşmazlıklar 3-Süreç Gerekleri 4-Sektör ve Pazarın Yapısındaki Değişiklikler İşletme ya da Sektörün Dışındaki Değişiklikler 1-Nüfus Bileşimindeki Değişmeler 2-Anlam ve Algılama Değişiklikleri 3-Yeni Bilgi Girişim ve Fırsatlar
  4. 4. Girişim ve Fırsatlar Karşılaştığım başarılı girişimcilerin ortak özellikleri kişilikleri değil fakat sistematik inovasyon pratiğine bağlılıkları idi. İnovasyon, girişimciliğin spesifik bir fonksiyonudur, bu mevcut bir işte de olabilir, kamu hizmeti kurumunda da olabilir veya aile mutfağında yalnız olarak risk alan tekbaşına bir bireyin yeni girişiminde de olabilir. İnovasyon girişimcinin yeni refah kaynakları yaratması veya refah yaratmak için kuvvetli potansiyeli olan kaynakları temin etmesinin aracıdır. Girişimcilik terimi, bir işletmenin büyüklüğü veya yaşı değil ama belirli türdeki etkinliği ile ilgilidir. Bu etkinliğin merkezinde ise inovasyon vardır: bir işletmenin ekonomik ve sosyal potansiyelinde, hedefi olan, odaklanmış bir değişim yaratma çabası. Peter Drucker *Drucker, Avusturya’da geçen çocukluk döneminde babasının bir arkadaşı olan ve yaratıcı yıkım konseptiyle girişimcilik tarihinde derin izler bırakan ekonomist Joseph Schumpeter’dan çok etkilenmişti. Drucker’ın teorilerinin merkezinde inovasyon ile girişimcilik ruhu yatar.
  5. 5. İNOVATİF REFLEKS İNOVASYON SİSTEMATİĞİ “Bir şirketin sadece iki temel fonksiyonu vardır: Pazarlama ve İnovasyon. Pazarlama ve inovasyon sonuçları üretir, geri kalan her şey maliyettir. ” Peter Drucker (1909 – 2005)

×