Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masterclass intervisie

De presentatie van een masterclass intervisie georganiseerd door netwerkorganisatie Inspirion Network.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Masterclass intervisie

 1. 1. Intervisie Ilse Schrijver & Jelle Koning Masterclass voor Inspirion network
 2. 2. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Agenda  Wat is intervisie? En wat niet?  Wanneer intervisie?  Uitleg basis methode intervisie  Aan de slag
 3. 3. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Wat is intervisie?  Onderlinge advisering in kleine groepen van mensen met een vergelijkbaar werkniveau  Praktijkvraagstukken van de deelnemers zelf
 4. 4. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Wat is intervisie niet? • Geen informatie vragen • Geen consult • Geen supervisie
 5. 5. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Wanneer intervisie • Wens om te leren • Motiveren • Nieuwe werkwijze verankeren • Instrument bij complexe projecten
 6. 6. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Voorwaarden • Bereidheid tot leren • Bereidheid tot kritische zelfreflectie • Onderling respect • Bereidheid vooronderstellingen en interpretaties op zij te zetten • Geen hiërarchische verhoudingen
 7. 7. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Voorbeeldonderwerpen • Een medewerker die ik het vertrouwen schonk, loopt de kantjes eraf • Ik voel me steeds zo geïmponeerd door collega ondernemers • We krijgen de opdracht niet duidelijk bij de opdrachtgever • ik heb steeds nieuwe afspraken met mijn klant maar het komt maar niet tot een deal • Et cetera
 8. 8. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Twee kanten • Zakelijk: want het werk is de insteek • Persoonlijk: want jouw hantering van het vraagstuk komt daarbij aan bod
 9. 9. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap De basis techniek Actief luisteren
 10. 10. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Uitleg basis methode intervisie • Stap 1 Probleemkeuze • Stap 2 Probleemstelling • Stap 3 Beeldvorming • Stap 4 Oordeelsvorming-1 • Stap 5 Oordeelsvorming-2 • Stap 6 Besluitvorming • Stap 7 Evaluatie
 11. 11. Instituut voor de ontwikkeling van management en ondernemerschap Aan de slag

×