SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ.
Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου,
Αναστασία Μερκούρη
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ-
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.
Δομή του εργαστηρίου
Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
Οι παράγοντες κινδύνου
Οι συνέπειες από την κατανάλωση αλκοόλ
Ο αλκοολισμός από την επιδημιολογική
του πλευρά
Οι παράγοντες κινδύνου
Συζήτηση – Σχολιασμός από ομάδες
Ερευνητικά δεδομένα
Η χρήση και η κατάχρηση αλκοόλ στην
εφηβεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον
κόσμο.
Στην Ελλάδα, σε μεγάλο ποσοστό εφήβων
αναφέρεται χρήση και κατάχρηση αλκοόλ, με
μεγαλύτερη επίπτωση στις ημιαστικές &
αγροτικές περιοχές.
Παράγοντες κινδύνου
Είναι πολλοί
Αφορούν στην οικογένεια, τους
συνομηλίκους, τη μη φυσιολογική
συμπεριφορά, τη διαφήμιση και σε
γενετικούς παράγοντες.
Οι λόγοι που πίνουν οι νέοι ξεκινούν από
την απλή ευχαρίστηση μέχρι την
πεποίθηση ότι ξεπερνούν έτσι τα
προσωπικά τους προβλήματα.
Συνέπειες της κατανάλωσης
Η επιβλαβής χρήση του αλκοόλ είναι η
βασική αιτία για περισσότερες από
διακόσιες ασθένειες και επιπλοκές, όπως
είναι η εξάρτηση από το αλκοόλ, η κίρρωση
του ήπατος, ο καρκίνος, οι μολυσματικές
ασθένειες, κτλ., καθώς επίσης και για
τραυματισμούς.
(WHO 2014)
Τα πεδία δράσης του
εργαστηρίου
Η παρουσίασή μας είναι ένα εργαστήριο, το
οποίο θα επικεντρωθεί σε έξι πεδία δράσης
που σχετίζονται με:
1.τον περιορισμό της βαριάς επεισοδιακής
χρήσης αλκοόλ,
2.την περιορισμένη προσβασιμότητα και
διαθεσιμότητα αλκοολούχων ποτών στους
νέους,
Τα πεδία δράσης του
εργαστηρίου
3. τον περιορισμό της έκθεσης των νέων στο
εμπόριο και τη διαφήμιση του αλκοόλ,
4. τον περιορισμό της βλαβών από τη
χρήση αλκοόλ στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης,
5. την εξασφάλιση ενός υγιούς και
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους
και,
6. την ενίσχυση της παρακολούθησης του
φαινομένου και της έρευνας.
Ο αλκοολισμός από την επιδημιολογική
του πλευρά
Ευρώπη: η κατανάλωση αλκοόλ είναι
αρκετά συχνή από τους εφήβους, με την
Ελλάδα να κατέχει την 3η
θέση μετά τη
Δανία και τη Βρετανία.
Ελλάδα: οι έφηβοι καταναλώνουν για
πρώτη φορά αλκοόλ στην ηλικία των 12
ετών.
Μ.Ο. Συμμετοχής είναι τα 16,2 χρόνια.
Οι παράγοντες κινδύνου
Οικογένεια Οι συνομήλικοι Μη φυσιολογική
συμπεριφορά
Διαφήμιση
ΜΜΕ
Γενετικοί
λόγοι
οικονομική
κατάρρευση,
διαζύγιο,
ασθένεια,
θάνατος,
αλκοολικοί
γονείς
προσαρμογή
στην παρέα,
ενηλικίωση,
περιέργεια, «της
μόδας»
κακή επίδοση μαθη-
μάτων, έλλειψη
στόχων, μοναξιά,
απαισιοδοξία, κ.λπ.
Μιμιτισμός,
Περιέργεια
γονίδιο
Πολλοί έφηβοι πίνουν για λόγους προσαρμογής στην παρέα, γιατί
αισθάνονται ως «ενήλικοι», από περιέργεια ή γιατί είναι της μόδας ή
ακόμη στο πλαίσιο μιας αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως κακή
επίδοση στα μαθήματα, έλλειψη στόχων, απαισιοδοξία, μοναξιά κ.λπ.
Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
– Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την
Τοξικομανία)
97,6% των μαθητών δήλωσαν κατανάλωση
αλκοόλ τουλάχιστο μια φορά στη ζωή τους
και 32% 20 ή περισσότερες φορές το 12μηνο.
Τα αγόρια αρχίζουν νωρίτερα τη σχέση τους
με το αλκοόλ (15,1 ετών) σε σύγκριση με τα
κορίτσια (17,3 ετών).
Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
– Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την
Τοξικομανία)
Ένας στους τρεις νέους ηλικίας 16 – 18
ετών ισχυρίζεται ότι πίνει αλκοόλ σταθερά
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα,
το 17% ότι πίνει τρεις φορές την εβδομάδα
τουλάχιστον και το 20% ότι καταναλώνει
πάνω από 5 ποτήρια στο ίδιο χρονικό
διάστημα.
Οι λόγοι που οδηγούν τους νέους στην
κατανάλωση αλκοόλ
Οι λόγοι που πίνουν οι έφηβοι
 Η άποψη ότι η χρήση αλκοόλ είναι δράση ενάντια στην αυστηρότητα
των γονέων,
 Για διασκέδαση,
 Για κοινωνικοποίηση, αποδοχή, συμμόρφωση ή εξομοίωση,
 Για ευχαρίστηση,
 Θεωρούν ότι έτσι θα είναι πιο αποδεκτοί,
 Για δοκιμή, ρίσκο, για να αποδείξουν σεξουαλικό θάρρος,
 Για να μειώσουν το άγχος,
 Για να ξεπεράσουν την ανησυχία, την κατάθλιψη και το φόβο,
 Για να ξεφύγουν από την πλήξη,
 Για ανακούφιση από κάποιο οικογενειακό πρόβλημα,
 Για να λύσουν προσωπικά προβλήματα.
Στοιχεία για τη θεραπεία στην
Ελλάδα
Λόγοι εξόδου από τα θεραπευτικά προγράμματα (2011, 2012, 2013)
ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2014
Στοιχεία παραβάσεων που αφορούν την
οδήγηση υπό την επηρεία οινοπνεύματος
Το 2013 σε σύνολο 3.512 εξετασθέντων
δειγμάτων οινοπνευματωδών ποτών, τα 510
(14,5%) ήταν μη κανονικά δείγματα και τα 38
(1,1%) μη κανονικά – μη ασφαλή δείγματα.
Πηγή: Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου
και Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους
Στοιχεία παραβάσεων που αφορούν την
οδήγηση υπό την επηρεία οινοπνεύματος
Τετραετία (2010-2013): Μείωση στον αριθμό
των θανατηφόρων τροχαίων καθώς επίσης
και των θανατηφόρων τροχαίων που
οφείλονται σε μέθη.
Πηγή: Δ/νση Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας
Μεθοδολογία εργαστηρίου
Στόχοι του εργαστηρίου:
(1)αναγνώριση δυνητικών φορέων επιρροής
των ανηλίκων,
(2)κίνητρα συμμετοχής κρίσιμων φορέων σε
συμμαχία και δυνατότητες ανάπτυξης
συμμαχιών,
(3)ιδέες - προτάσεις για ανάπτυξη
συνεργατικών δράσεων από κρίσιμους
φορείς.
ΓΝΩΡΙΜΙΑ- ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
I. Παρουσίαση των
συντονιστών & των
συμμετεχόντων (καθίσματα
σε κύκλο)
II. Παρουσίαση της δομής του
σεμιναρίου
20΄
Κεντρικός συντονιστής: εισαγωγή στο
θέμα
I. αναγνώριση του ζητήματος «αλκοόλ +
ανήλικοι» (στατιστικά Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Φορείς)
II. κυριότεροι παράγοντες επιρροής και
φορείς επιρροής βάσει διεθνούς
βιβλιογραφίας
III. διαχωρισμός των φορέων ανά ομάδα
εργασίας (3 ομάδες εργασίας)
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
30 λεπτά συζήτηση μέσα στην
ομάδα.
Η κάθε ομάδα ορίζει Συντονιστή
που καταγράφει τα συμπεράσματα
ανά ερώτηση/θέμα συζήτησης
(μόνον τις σχετικές τοποθετήσεις) 40΄
Τοποθετήσεις
Οικογένεια και Σχολείο –
Συνέργειες μεταξύ οικογένειας
και σχολείου,
Προσδοκίες από την πολιτεία,
Προσδοκίες από άλλους
φορείς επιρροής
15΄
Πολιτεία και Φορείς Υγείας -
Συνέργειες υποστήριξης του
γονιού και του παιδιού,
συνεργασία στην αποτελεσματική
εφαρμογή του νομού και την
καταγραφή του ζητήματος,
προσδοκίες από άλλους φορείς
(π.χ. βιομηχανία)
Τοποθετήσεις 2
15΄
ΜΜΕ & Βιομηχανία:
Κώδικας διαφήμισης, υπεύ-
θυνο σερβίρισμα, υπεύθυνη
πώληση των αλκοολούχων
ποτών.
Προσδοκίες και απαιτούμενες
συνέργειες με άλλους φορείς.
Τοποθετήσεις 3
10΄
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
(ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ)
3λεπτη παρουσίαση των
συμπερασμάτων από εκπρόσωπο της
κάθε ομάδας.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ.
Καταγραφή συμπερασμάτων και
μέθοδος δημοσιοποίησής τους
Αξιολόγηση Εργαστηρίου
Συμπλήρωση του δοθέντος
ερωτηματολογίου
Σας ευχαριστούμε για την
προσοχή και την συμμετοχή
σας

More Related Content

Viewers also liked

Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. filippos_chatziandreas
 
γεωλογια β2.2
γεωλογια β2.2γεωλογια β2.2
γεωλογια β2.2tvagelis96
 
Τσιγαρο και βλαβερες ουσιες
Τσιγαρο και βλαβερες ουσιεςΤσιγαρο και βλαβερες ουσιες
Τσιγαρο και βλαβερες ουσιες4Gym Glyfadas
 
Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...
Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...
Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...Eleni Sofou
 
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3lykkarea
 

Viewers also liked (14)

Ergasia sto kpa
Ergasia sto kpaErgasia sto kpa
Ergasia sto kpa
 
αλκοολισμός
αλκοολισμόςαλκοολισμός
αλκοολισμός
 
ΑΛΚΟΟΛ
ΑΛΚΟΟΛΑΛΚΟΟΛ
ΑΛΚΟΟΛ
 
αλκοολισμός
αλκοολισμόςαλκοολισμός
αλκοολισμός
 
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
 
ΣΜΝ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΜΝ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΣΜΝ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΜΝ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
γεωλογια β2.2
γεωλογια β2.2γεωλογια β2.2
γεωλογια β2.2
 
Τσιγαρο και βλαβερες ουσιες
Τσιγαρο και βλαβερες ουσιεςΤσιγαρο και βλαβερες ουσιες
Τσιγαρο και βλαβερες ουσιες
 
11. Τοπική Αυτοδιοίκηση
11. Τοπική Αυτοδιοίκηση11. Τοπική Αυτοδιοίκηση
11. Τοπική Αυτοδιοίκηση
 
Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...
Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...
Αλκοόλ και έφηβοι: Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο...
 
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 3
 
11.1 Διοίκηση του Κράτους
11.1 Διοίκηση του Κράτους11.1 Διοίκηση του Κράτους
11.1 Διοίκηση του Κράτους
 
Ρήματα και χρόνοι.
Ρήματα και χρόνοι.Ρήματα και χρόνοι.
Ρήματα και χρόνοι.
 
Γλώσσα Γ΄- Δ΄: Τα ρήματα
Γλώσσα Γ΄- Δ΄: Τα ρήματαΓλώσσα Γ΄- Δ΄: Τα ρήματα
Γλώσσα Γ΄- Δ΄: Τα ρήματα
 

Similar to παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016

Εφηβεία και Εθισμός (Β3)
Εφηβεία και Εθισμός (Β3)Εφηβεία και Εθισμός (Β3)
Εφηβεία και Εθισμός (Β3)lykkarea
 
Αλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα Μπαλιάμη
Αλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα ΜπαλιάμηΑλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα Μπαλιάμη
Αλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα ΜπαλιάμηEfrosini Baliami
 
έφηβος χρήστης αντιμετώπιση- πρόληψη
έφηβος χρήστης  αντιμετώπιση- πρόληψηέφηβος χρήστης  αντιμετώπιση- πρόληψη
έφηβος χρήστης αντιμετώπιση- πρόληψηgeorbal
 
Έφηβοι και κάπνισμα
Έφηβοι και κάπνισμαΈφηβοι και κάπνισμα
Έφηβοι και κάπνισμαLab Gym
 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣlykkorin
 
ιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριας
ιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριαςιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριας
ιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριαςPanagiwths Bro
 
Εθισμός στο ίντερνετ - Περδίκης
Εθισμός στο ίντερνετ - ΠερδίκηςΕθισμός στο ίντερνετ - Περδίκης
Εθισμός στο ίντερνετ - Περδίκης4gymsch
 
εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)
εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)
εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)tryfonid
 
ναρκωτικά γ λυκείου
ναρκωτικά γ λυκείουναρκωτικά γ λυκείου
ναρκωτικά γ λυκείουSerafeim Zotis
 
Εργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση Γεωργίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση ΓεωργίαςΕργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση Γεωργίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση Γεωργίαςvmantza
 
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2lykkarea
 
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4lykkarea
 
page 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥ
page 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥpage 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥ
page 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥOlga Vareli
 
Σχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το Καπνισμα
Σχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το ΚαπνισμαΣχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το Καπνισμα
Σχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το Καπνισμαgymlefkimmis
 
Εργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - Μαρίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - ΜαρίαςΕργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - Μαρίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - Μαρίαςvmantza
 
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.dakekavalas
 
Κεφάλαιο 3
 Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 3fgousios
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1KONSTANTINOS KALEMIS
 

Similar to παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016 (20)

Εφηβεία και Εθισμός (Β3)
Εφηβεία και Εθισμός (Β3)Εφηβεία και Εθισμός (Β3)
Εφηβεία και Εθισμός (Β3)
 
Αλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα Μπαλιάμη
Αλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα ΜπαλιάμηΑλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα Μπαλιάμη
Αλκοολ - χαρα και αντωνια εργασια για την κα Μπαλιάμη
 
έφηβος χρήστης αντιμετώπιση- πρόληψη
έφηβος χρήστης  αντιμετώπιση- πρόληψηέφηβος χρήστης  αντιμετώπιση- πρόληψη
έφηβος χρήστης αντιμετώπιση- πρόληψη
 
Έφηβοι και κάπνισμα
Έφηβοι και κάπνισμαΈφηβοι και κάπνισμα
Έφηβοι και κάπνισμα
 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
 
ιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριας
ιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριαςιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριας
ιχ ετησιο ευρωπαικο συνεδριο της ευρωπαικης εταιριας
 
ΑΛΚΟΟΛ-ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
ΑΛΚΟΟΛ-ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣΑΛΚΟΟΛ-ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
ΑΛΚΟΟΛ-ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
 
Εθισμός στο ίντερνετ - Περδίκης
Εθισμός στο ίντερνετ - ΠερδίκηςΕθισμός στο ίντερνετ - Περδίκης
Εθισμός στο ίντερνετ - Περδίκης
 
εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)
εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)
εργασία εξαρτήσεις πράσινη ομάδα (1)
 
ναρκωτικά γ λυκείου
ναρκωτικά γ λυκείουναρκωτικά γ λυκείου
ναρκωτικά γ λυκείου
 
Εργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση Γεωργίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση ΓεωργίαςΕργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση Γεωργίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ζλατίντση Γεωργίας
 
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 2
 
2
22
2
 
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4
Κάπνισμα (project) - Ομάδα 4
 
page 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥ
page 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥpage 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥ
page 69 ADDICTIONS B ΛΥΚΕΙΟΥ
 
Σχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το Καπνισμα
Σχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το ΚαπνισμαΣχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το Καπνισμα
Σχολικη Κοινωνική Ζωή Γυμνασιο Λευκιμμης - Το Καπνισμα
 
Εργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - Μαρίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - ΜαρίαςΕργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - Μαρίας
Εργασία για το κάπνισμα της Ινασίδου Άννας - Μαρίας
 
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΦΗΒEΙΑ.
 
Κεφάλαιο 3
 Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 3
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1KONSTANTINOS KALEMIS
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKONSTANTINOS KALEMIS
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουKONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (9)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 

Recently uploaded

Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docssuser44c0dc
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιώνDimitra Mylonaki
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 

Recently uploaded (20)

Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.docΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
ΘΕ2-I.-Γνώμες-των-ανθρώπων-για-τον-Ιησού-Χριστό.doc
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Διαχείριση χρόνου παιδιών
Διαχείριση χρόνου          παιδιώνΔιαχείριση χρόνου          παιδιών
Διαχείριση χρόνου παιδιών
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 

παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016

 • 1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ. Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Αναστασία Μερκούρη Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ.
 • 2. Δομή του εργαστηρίου Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων Οι παράγοντες κινδύνου Οι συνέπειες από την κατανάλωση αλκοόλ Ο αλκοολισμός από την επιδημιολογική του πλευρά Οι παράγοντες κινδύνου Συζήτηση – Σχολιασμός από ομάδες
 • 3. Ερευνητικά δεδομένα Η χρήση και η κατάχρηση αλκοόλ στην εφηβεία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, σε μεγάλο ποσοστό εφήβων αναφέρεται χρήση και κατάχρηση αλκοόλ, με μεγαλύτερη επίπτωση στις ημιαστικές & αγροτικές περιοχές.
 • 4. Παράγοντες κινδύνου Είναι πολλοί Αφορούν στην οικογένεια, τους συνομηλίκους, τη μη φυσιολογική συμπεριφορά, τη διαφήμιση και σε γενετικούς παράγοντες. Οι λόγοι που πίνουν οι νέοι ξεκινούν από την απλή ευχαρίστηση μέχρι την πεποίθηση ότι ξεπερνούν έτσι τα προσωπικά τους προβλήματα.
 • 5. Συνέπειες της κατανάλωσης Η επιβλαβής χρήση του αλκοόλ είναι η βασική αιτία για περισσότερες από διακόσιες ασθένειες και επιπλοκές, όπως είναι η εξάρτηση από το αλκοόλ, η κίρρωση του ήπατος, ο καρκίνος, οι μολυσματικές ασθένειες, κτλ., καθώς επίσης και για τραυματισμούς. (WHO 2014)
 • 6. Τα πεδία δράσης του εργαστηρίου Η παρουσίασή μας είναι ένα εργαστήριο, το οποίο θα επικεντρωθεί σε έξι πεδία δράσης που σχετίζονται με: 1.τον περιορισμό της βαριάς επεισοδιακής χρήσης αλκοόλ, 2.την περιορισμένη προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα αλκοολούχων ποτών στους νέους,
 • 7. Τα πεδία δράσης του εργαστηρίου 3. τον περιορισμό της έκθεσης των νέων στο εμπόριο και τη διαφήμιση του αλκοόλ, 4. τον περιορισμό της βλαβών από τη χρήση αλκοόλ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 5. την εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους και, 6. την ενίσχυση της παρακολούθησης του φαινομένου και της έρευνας.
 • 8. Ο αλκοολισμός από την επιδημιολογική του πλευρά Ευρώπη: η κατανάλωση αλκοόλ είναι αρκετά συχνή από τους εφήβους, με την Ελλάδα να κατέχει την 3η θέση μετά τη Δανία και τη Βρετανία. Ελλάδα: οι έφηβοι καταναλώνουν για πρώτη φορά αλκοόλ στην ηλικία των 12 ετών. Μ.Ο. Συμμετοχής είναι τα 16,2 χρόνια.
 • 9. Οι παράγοντες κινδύνου Οικογένεια Οι συνομήλικοι Μη φυσιολογική συμπεριφορά Διαφήμιση ΜΜΕ Γενετικοί λόγοι οικονομική κατάρρευση, διαζύγιο, ασθένεια, θάνατος, αλκοολικοί γονείς προσαρμογή στην παρέα, ενηλικίωση, περιέργεια, «της μόδας» κακή επίδοση μαθη- μάτων, έλλειψη στόχων, μοναξιά, απαισιοδοξία, κ.λπ. Μιμιτισμός, Περιέργεια γονίδιο Πολλοί έφηβοι πίνουν για λόγους προσαρμογής στην παρέα, γιατί αισθάνονται ως «ενήλικοι», από περιέργεια ή γιατί είναι της μόδας ή ακόμη στο πλαίσιο μιας αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως κακή επίδοση στα μαθήματα, έλλειψη στόχων, απαισιοδοξία, μοναξιά κ.λπ.
 • 10. Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) 97,6% των μαθητών δήλωσαν κατανάλωση αλκοόλ τουλάχιστο μια φορά στη ζωή τους και 32% 20 ή περισσότερες φορές το 12μηνο. Τα αγόρια αρχίζουν νωρίτερα τη σχέση τους με το αλκοόλ (15,1 ετών) σε σύγκριση με τα κορίτσια (17,3 ετών).
 • 11. Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) Ένας στους τρεις νέους ηλικίας 16 – 18 ετών ισχυρίζεται ότι πίνει αλκοόλ σταθερά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 17% ότι πίνει τρεις φορές την εβδομάδα τουλάχιστον και το 20% ότι καταναλώνει πάνω από 5 ποτήρια στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 • 12. Οι λόγοι που οδηγούν τους νέους στην κατανάλωση αλκοόλ Οι λόγοι που πίνουν οι έφηβοι  Η άποψη ότι η χρήση αλκοόλ είναι δράση ενάντια στην αυστηρότητα των γονέων,  Για διασκέδαση,  Για κοινωνικοποίηση, αποδοχή, συμμόρφωση ή εξομοίωση,  Για ευχαρίστηση,  Θεωρούν ότι έτσι θα είναι πιο αποδεκτοί,  Για δοκιμή, ρίσκο, για να αποδείξουν σεξουαλικό θάρρος,  Για να μειώσουν το άγχος,  Για να ξεπεράσουν την ανησυχία, την κατάθλιψη και το φόβο,  Για να ξεφύγουν από την πλήξη,  Για ανακούφιση από κάποιο οικογενειακό πρόβλημα,  Για να λύσουν προσωπικά προβλήματα.
 • 13. Στοιχεία για τη θεραπεία στην Ελλάδα Λόγοι εξόδου από τα θεραπευτικά προγράμματα (2011, 2012, 2013) ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ 2014
 • 14. Στοιχεία παραβάσεων που αφορούν την οδήγηση υπό την επηρεία οινοπνεύματος Το 2013 σε σύνολο 3.512 εξετασθέντων δειγμάτων οινοπνευματωδών ποτών, τα 510 (14,5%) ήταν μη κανονικά δείγματα και τα 38 (1,1%) μη κανονικά – μη ασφαλή δείγματα. Πηγή: Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους
 • 15. Στοιχεία παραβάσεων που αφορούν την οδήγηση υπό την επηρεία οινοπνεύματος Τετραετία (2010-2013): Μείωση στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων καθώς επίσης και των θανατηφόρων τροχαίων που οφείλονται σε μέθη. Πηγή: Δ/νση Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
 • 17. Στόχοι του εργαστηρίου: (1)αναγνώριση δυνητικών φορέων επιρροής των ανηλίκων, (2)κίνητρα συμμετοχής κρίσιμων φορέων σε συμμαχία και δυνατότητες ανάπτυξης συμμαχιών, (3)ιδέες - προτάσεις για ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων από κρίσιμους φορείς.
 • 18. ΓΝΩΡΙΜΙΑ- ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ I. Παρουσίαση των συντονιστών & των συμμετεχόντων (καθίσματα σε κύκλο) II. Παρουσίαση της δομής του σεμιναρίου 20΄
 • 19. Κεντρικός συντονιστής: εισαγωγή στο θέμα I. αναγνώριση του ζητήματος «αλκοόλ + ανήλικοι» (στατιστικά Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Φορείς) II. κυριότεροι παράγοντες επιρροής και φορείς επιρροής βάσει διεθνούς βιβλιογραφίας III. διαχωρισμός των φορέων ανά ομάδα εργασίας (3 ομάδες εργασίας)
 • 20. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 λεπτά συζήτηση μέσα στην ομάδα. Η κάθε ομάδα ορίζει Συντονιστή που καταγράφει τα συμπεράσματα ανά ερώτηση/θέμα συζήτησης (μόνον τις σχετικές τοποθετήσεις) 40΄
 • 21. Τοποθετήσεις Οικογένεια και Σχολείο – Συνέργειες μεταξύ οικογένειας και σχολείου, Προσδοκίες από την πολιτεία, Προσδοκίες από άλλους φορείς επιρροής 15΄
 • 22. Πολιτεία και Φορείς Υγείας - Συνέργειες υποστήριξης του γονιού και του παιδιού, συνεργασία στην αποτελεσματική εφαρμογή του νομού και την καταγραφή του ζητήματος, προσδοκίες από άλλους φορείς (π.χ. βιομηχανία) Τοποθετήσεις 2 15΄
 • 23. ΜΜΕ & Βιομηχανία: Κώδικας διαφήμισης, υπεύ- θυνο σερβίρισμα, υπεύθυνη πώληση των αλκοολούχων ποτών. Προσδοκίες και απαιτούμενες συνέργειες με άλλους φορείς. Τοποθετήσεις 3 10΄
 • 24. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ) 3λεπτη παρουσίαση των συμπερασμάτων από εκπρόσωπο της κάθε ομάδας.
 • 25. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ. Καταγραφή συμπερασμάτων και μέθοδος δημοσιοποίησής τους
 • 26. Αξιολόγηση Εργαστηρίου Συμπλήρωση του δοθέντος ερωτηματολογίου
 • 27. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την συμμετοχή σας