SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Η Διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning 
ως εργαλείο βελτίωσης και ενίσχυσης 
του πορτραίτου της σχολικής μονάδας 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα
Δομή της παρουσίασης 
Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας ως: 
(α) εργαλείο οικοδόμησης γνώσης και, 
(β) ως γέφυρα για τη συνεργασία των 
ερευνητών και των εκπ/κών. 
Εισαγωγή 
Οι δείκτες της ΑΕΕ 
Ερμηνεία όρων 
Η φιλοσοφία της ΑΕΕ 
Ο ρόλος του e-twinning ως 
παράγοντα αποτύπωσης της 
εξέλιξης του σχολείου 
Συμπεράσματα 
Συζήτηση
Εισαγωγή 
Στην κοινωνία της γνώσης η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω 
της ταχύτητας, της οξυδέρκειας, της δημιουργικότητας και 
της καινοτομίας και απαιτείται συνεχής μάθηση. 
(Hargreaves, 2003). 
Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσοτέρων 
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι η 
αποκέντρωση και η σταδιακή αυτονόμηση της σχολικής 
μονάδας καθώς και η προσπάθεια αποτίμησης του 
εκπαιδευτικού έργου. 
(Eurydice, 2007; MacBeath et al, 2000).
Μια καινοτόμος δράση με επίσημη 
έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η οποία 
για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική 
δράση του προγράμματος eLearning. 
Εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά 
Βίου Μάθηση, αφορά ηλεκτρονικές 
αδελφοποιήσεις σχολείων από 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω 
της χρήσης των ΤΠΕ και του Διαδικτύου.
Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας 
Αποτελεί ένα φιλικό προς τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας εργαλείο περιγραφής 
και κατανόησης των αντιλήψεων τους, της 
διαδικασίας αλλαγής με τρόπους, που να 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να 
συλλαμβάνουν και να αποδίδουν την 
πραγματικότητα του σχολείου και να 
αποτελούν πυξίδα προς την κατεύθυνση 
της βελτίωσης του.
Η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
Ορίζεται ως μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα υποσυστήματα 
του σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), γι αυτό και θεωρείται 
μηχανισμός μέσω του οποίου η εξουσία μεταβιβάζεται στο επίπεδο του 
σχολείου. 
(Hargreaves, 2003) 
Σκοπός της να περιγράψει και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του σχολείου 
και τους εκπαιδευτικούς στόχους με σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού. 
(Schildkamp, 2007˙ Vanhoof, Petegem & Sven De Maeyer, 2009) 
Αποτελεί «το ειδοποιό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων και της 
επαγγελματικής πρακτικής» και βασίζεται στην αρχή ότι «τα σχολεία γίνονται 
ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία 
που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά». 
(MacBeath, Schratz, Meuret, & Jacibcent, 2005, σ. 157)
Στόχος της παρουσίασης, είναι: 
3. Να συνδέσει την ΑΕΕ με 
την διαδικασία συμμετοχής σε 
δράσεις e-twinning. 
2. Να διαμορφώσει μια 
νέα εικόνα του 
πορτραίτου της σχολικής 
μονάδας μέσα από 
μετρήσιμους δείκτες 
1. Να σκιαγραφήσει πως η 
συμμετοχή και η 
αλληλεπίδραση σε δράσεις 
etwinning μεταξύ των 
σχολικών μονάδων, σταδιακά 
διαμορφώνει και βελτιώνει την 
εικόνα του σχολείου σε σχέση 
με αυτό που υπήρχε πριν
Οι δείκτες της ΑΕΕ και το πορτραίτο της 
σχολικής μονάδας 
. 
Αναφέρονται σε μορφές και δράσεις της 
σχολικής μονάδας τα αποτελέσματα των 
οποίων παρουσιάζονται στην τοπική κοινωνία 
και χαρακτηρίζουν τόσο το έργο όσο και την 
συνολική εικόνα του σχολείου στην ευρύτερη 
περιοχή.
Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο - 
αξιολόγησης 
Το πορτραίτο του σχολείου δημιουργείται με τη 
συνεργασία της σχολικής κοινότητας με επαγγελματίες 
ερευνητές εκτός σχολείου. 
Αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική ζωή 
ενός σχολείου, για την οποία πολλές φορές δεν έχουν 
ολοκληρωμένη εικόνα τα μεμονωμένα μέλη της 
σχολικής κοινότητας, δηλ. η διεύθυνση, οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς.
Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο – 
αξιολόγησης 2 
Το πορτραίτο μπορεί να αξιοποιηθεί 
κυρίως ερευνητικά ως εργαλείο 
σύγκρισης της αρχικής και τελικής 
κατάστασης του σχολείου κατά την 
διάρκεια ενός προγράμματος ή μιας 
παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη 
και εξέλιξη του.
Ο ρόλος του e-twinning ως παράγοντα 
αποτύπωσης της εξέλιξης του σχολείου 
Το πορτραίτο βοηθά τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας να απαντήσουν στην ερώτηση «κάνουμε 
σωστά τα πράγματα»; 
(MacBeath & Moos, 2004) 
Τα σχολεία έχουν πλούσιο πνευματικό κεφάλαιο όχι 
μόνο λόγω των εκπαιδευτικών και του προσωπικού 
αλλά επίσης και λόγω των μαθητών, των 
οικογενειών και της κοινότητας στην οποία ζουν.
Βασικά χαρακτηριστικά 
To etwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε. 
που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία 
στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες 
κάνοντας χρήση των ΤΠΕ ενώ τους παρέχει 
την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά 
εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη 
υποστήριξη).
Το etwinning μπορεί να οριστεί ως μία 
συνεργασία μακράς διάρκειας όπου 
τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο 
Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για 
να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική 
δραστηριότητα. 
Το etwinning προσφέρει διαδικτυακά 
προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), σε 
ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 
1 
6
Συμπεράσματα - Συζήτηση 
Το πορτραίτο ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης εμπλέκει 
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
Τα δεδομένα βοηθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
να προσανατολιστούν σε εστίες ανάπτυξης, στη λήψη 
αποφάσεων και στη δέσμευση τους να εργαστούν σε 
στόχους που θέτουν. 
Oι απόψεις των μαθητών είναι ουσιαστικές και 
χρειάζεται μεγαλύτερη συστηματοποίηση και 
υποστήριξη στο ρόλο τους ως ερευνητών στη σχολική 
τους κοινότητα.
Συμπεράσματα - Συζήτηση 
Προσφέρει θετικά στον περιορισμό της 
απώλειας διδακτικού χρόνου. 
Η συμμετοχή τους βοηθά τη καλλιέργεια 
αμοιβαιότητας και αποτελεί απόδειξη ότι οι 
αντιλήψεις όλων έχουν αξία και σημασία. 
1 
8
Σας 
ευχαριστούμε 
πολύ 
Ερωτήσεις

More Related Content

What's hot

Περιγραφή αγαπημένου παιχνιδιού
Περιγραφή αγαπημένου παιχνιδιούΠεριγραφή αγαπημένου παιχνιδιού
Περιγραφή αγαπημένου παιχνιδιούEirini Papazaxariou
 
θεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενουθεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενουGeorgia Sofi
 
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθιδιαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθιEmytse66
 
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμοφυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμοsantziak
 
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)iordanaki2
 
μια αστεία ιστορία 1
μια αστεία ιστορία 1μια αστεία ιστορία 1
μια αστεία ιστορία 1GIA VER
 
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)santziak
 
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοίΟι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοίManiatis Kostas
 
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική ΑλλαγήΦύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική ΑλλαγήMARIA ANTONOPULU
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουEirini Papazaxariou
 
Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά
Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικάΡήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά
Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικάΓιάννης Φερεντίνος
 
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςChristiana Violari
 
Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσειςΑπρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσειςAlexandraTsikriktsi1
 
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - ΣημειώσειςΠεριγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσειςtheodora tz
 
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμεαφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμεalexadra71
 
και παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυσηDimitra Stefani
 
σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν
σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν
σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν xrisoulaapostolou
 
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Aνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
Aνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειαςAνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
Aνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειαςzarkosdim
 

What's hot (20)

Περιγραφή αγαπημένου παιχνιδιού
Περιγραφή αγαπημένου παιχνιδιούΠεριγραφή αγαπημένου παιχνιδιού
Περιγραφή αγαπημένου παιχνιδιού
 
θεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενουθεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενου
 
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθιδιαφορετικό τέλος στο παραμύθι
διαφορετικό τέλος στο παραμύθι
 
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμοφυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
φυλλα εργασιας για τον εκφοβισμο
 
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
Eίδη προτάσεων (δομή-ποιότητα-περιεχόμενο)
 
μια αστεία ιστορία 1
μια αστεία ιστορία 1μια αστεία ιστορία 1
μια αστεία ιστορία 1
 
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
Επιστολή προς τη διευθύντρια (Β)
 
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοίΟι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
 
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική ΑλλαγήΦύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
Φύλλα εργασίας - Πρόγραμμα Π.Ε.για Κλιματική Αλλαγή
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
 
Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά
Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικάΡήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά
Ρήματα που σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά
 
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
 
Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσειςΑπρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
 
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - ΣημειώσειςΠεριγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
Περιγραφή αντικειμένου - Σημειώσεις
 
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμεαφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
αφήγηση μιας ιστορίας έχουμε
 
και παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυση
 
σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν
σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν
σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικο το συν
 
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄. ΄΄Επανάληψη 2ης ενότητας, κεφ. 25 - 29΄΄
 
Aνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
Aνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειαςAνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
Aνανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
 
πολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμεναπολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμενα
 

Similar to Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας

Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξηΘέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξηXyla Eleni
 
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξηΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξηXyla Eleni
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...OurMil
 
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013ΔΔΕ Φλώρινας
 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...1o Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣJIMKON
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5JIM KAVALIEROS
 
Digital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digitalDigital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digitalFryni Maravelaki
 
Axiologisi i
Axiologisi iAxiologisi i
Axiologisi iiodinou
 
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησηςο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησηςΓιάννης Παπαδόπουλος
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕMary Pap
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΓιώργος Παπανικολάου
 
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...Vasilis Drimtzias
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Chrysanthi Tziortzioti
 
Observatory methodology - 30062019
Observatory  methodology - 30062019Observatory  methodology - 30062019
Observatory methodology - 30062019Ioannis Zarkadas
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικόgtzeni
 

Similar to Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας (20)

Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξηΘέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
 
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξηΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
 
Aee 2013
Aee 2013Aee 2013
Aee 2013
 
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
 
Axiologisi
AxiologisiAxiologisi
Axiologisi
 
Digital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digitalDigital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digital
 
Axiologisi i
Axiologisi iAxiologisi i
Axiologisi i
 
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησηςο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
 
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
 
Observatory methodology - 30062019
Observatory  methodology - 30062019Observatory  methodology - 30062019
Observatory methodology - 30062019
 
1 aee φιλoσοφια 30-10-2013
1 aee  φιλoσοφια 30-10-20131 aee  φιλoσοφια 30-10-2013
1 aee φιλoσοφια 30-10-2013
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016KONSTANTINOS KALEMIS
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1KONSTANTINOS KALEMIS
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1KONSTANTINOS KALEMIS
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσKONSTANTINOS KALEMIS
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουKONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (11)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 

Recently uploaded

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 

Recently uploaded (20)

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 

Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας

 • 1. Η Διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως εργαλείο βελτίωσης και ενίσχυσης του πορτραίτου της σχολικής μονάδας Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα
 • 2. Δομή της παρουσίασης Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας ως: (α) εργαλείο οικοδόμησης γνώσης και, (β) ως γέφυρα για τη συνεργασία των ερευνητών και των εκπ/κών. Εισαγωγή Οι δείκτες της ΑΕΕ Ερμηνεία όρων Η φιλοσοφία της ΑΕΕ Ο ρόλος του e-twinning ως παράγοντα αποτύπωσης της εξέλιξης του σχολείου Συμπεράσματα Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή Στην κοινωνία της γνώσης η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της ταχύτητας, της οξυδέρκειας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και απαιτείται συνεχής μάθηση. (Hargreaves, 2003). Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσοτέρων εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι η αποκέντρωση και η σταδιακή αυτονόμηση της σχολικής μονάδας καθώς και η προσπάθεια αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. (Eurydice, 2007; MacBeath et al, 2000).
 • 4. Μια καινοτόμος δράση με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η οποία για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος eLearning. Εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση, αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και του Διαδικτύου.
 • 5. Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας Αποτελεί ένα φιλικό προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας εργαλείο περιγραφής και κατανόησης των αντιλήψεων τους, της διαδικασίας αλλαγής με τρόπους, που να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να συλλαμβάνουν και να αποδίδουν την πραγματικότητα του σχολείου και να αποτελούν πυξίδα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του.
 • 6. Η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας Ορίζεται ως μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα υποσυστήματα του σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), γι αυτό και θεωρείται μηχανισμός μέσω του οποίου η εξουσία μεταβιβάζεται στο επίπεδο του σχολείου. (Hargreaves, 2003) Σκοπός της να περιγράψει και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς στόχους με σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού. (Schildkamp, 2007˙ Vanhoof, Petegem & Sven De Maeyer, 2009) Αποτελεί «το ειδοποιό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων και της επαγγελματικής πρακτικής» και βασίζεται στην αρχή ότι «τα σχολεία γίνονται ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά». (MacBeath, Schratz, Meuret, & Jacibcent, 2005, σ. 157)
 • 7. Στόχος της παρουσίασης, είναι: 3. Να συνδέσει την ΑΕΕ με την διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις e-twinning. 2. Να διαμορφώσει μια νέα εικόνα του πορτραίτου της σχολικής μονάδας μέσα από μετρήσιμους δείκτες 1. Να σκιαγραφήσει πως η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση σε δράσεις etwinning μεταξύ των σχολικών μονάδων, σταδιακά διαμορφώνει και βελτιώνει την εικόνα του σχολείου σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν
 • 8.
 • 9. Οι δείκτες της ΑΕΕ και το πορτραίτο της σχολικής μονάδας . Αναφέρονται σε μορφές και δράσεις της σχολικής μονάδας τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στην τοπική κοινωνία και χαρακτηρίζουν τόσο το έργο όσο και την συνολική εικόνα του σχολείου στην ευρύτερη περιοχή.
 • 10. Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο - αξιολόγησης Το πορτραίτο του σχολείου δημιουργείται με τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με επαγγελματίες ερευνητές εκτός σχολείου. Αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική ζωή ενός σχολείου, για την οποία πολλές φορές δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα τα μεμονωμένα μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλ. η διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς.
 • 11. Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο – αξιολόγησης 2 Το πορτραίτο μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως ερευνητικά ως εργαλείο σύγκρισης της αρχικής και τελικής κατάστασης του σχολείου κατά την διάρκεια ενός προγράμματος ή μιας παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη του.
 • 12. Ο ρόλος του e-twinning ως παράγοντα αποτύπωσης της εξέλιξης του σχολείου Το πορτραίτο βοηθά τα μέλη της σχολικής κοινότητας να απαντήσουν στην ερώτηση «κάνουμε σωστά τα πράγματα»; (MacBeath & Moos, 2004) Τα σχολεία έχουν πλούσιο πνευματικό κεφάλαιο όχι μόνο λόγω των εκπαιδευτικών και του προσωπικού αλλά επίσης και λόγω των μαθητών, των οικογενειών και της κοινότητας στην οποία ζουν.
 • 13.
 • 14. Βασικά χαρακτηριστικά To etwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε. που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των ΤΠΕ ενώ τους παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη υποστήριξη).
 • 15.
 • 16. Το etwinning μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας όπου τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική δραστηριότητα. Το etwinning προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 1 6
 • 17. Συμπεράσματα - Συζήτηση Το πορτραίτο ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης εμπλέκει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Τα δεδομένα βοηθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας να προσανατολιστούν σε εστίες ανάπτυξης, στη λήψη αποφάσεων και στη δέσμευση τους να εργαστούν σε στόχους που θέτουν. Oι απόψεις των μαθητών είναι ουσιαστικές και χρειάζεται μεγαλύτερη συστηματοποίηση και υποστήριξη στο ρόλο τους ως ερευνητών στη σχολική τους κοινότητα.
 • 18. Συμπεράσματα - Συζήτηση Προσφέρει θετικά στον περιορισμό της απώλειας διδακτικού χρόνου. Η συμμετοχή τους βοηθά τη καλλιέργεια αμοιβαιότητας και αποτελεί απόδειξη ότι οι αντιλήψεις όλων έχουν αξία και σημασία. 1 8