24a sessió web. L'obertura de dades (open data) a Catalunya. José Manuel Alonso

Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.. at Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
Obertura de dades (open data)   José Manuel Alonso


    CC‐BY 2011 CTIC Centro Tecnológico
Ìndex

• W3C, Fundació Web i CTIC
• D’Adm. pública  ciutadania a 
 Adm. pública    ciutadania
• L’obertura de dades: què, per què, com
• L’obertura de dades a Gencat

Exemples, exemples, molts exemples
W3C

• Organisme neutre
• Fundat el 1994 per Tim Berners‐Lee
• Activitats i grups del W3C
 – +60 persones en l’equip
 – aprox. 400 membres
 – 24 activitats 
   • +60 grups
   • +1.500 investigadors
 – +40 acords
Web Foundation

• Fundada per TimBL el 2009
 – Missió: Avançar en el web per capacitar les 
  persones 
 – The web is not technology, the web is “humanity 
  connected by technology” (TimBL)
CTIC / W3C / Fundació web

•  CTIC és la seu de W3C a Espanya (2003)
•  CTIC funda i lidera W3C e‐Government (2007)
•  CTIC aporta 12 investigadors a W3C
•  CTIC soci de la Fundació Web (open data)
W3C Administració electrònica
• +150 membres
• +20 països
 – EUA, Regne Unit, Austràlia,  
  NZ, Suècia, Finlàndia,
  Holanda, Espanya...
• Presidents (que s'actualitzaran aviat!):
 – José M. Alonso (CTIC [ES])
 – Kevin Novak (American Institute of Architects, 
  exbiblioteca del Congrés [EUA])
 – John Sheridan (OPSI [Regne Unit])
W3C Administració electrònica

• Millora de l’accés a les administracions 
 públiques mitjançant un millor ús del web 
 (març 2009)
 – Participació i compromís democràtic
 – Dades del sector públic en formats oberts
 – Interoperabilitat
 – Serveis multicanal
 – Identificació i autenticació
• Publicació de dades obertes de l’Administració
 (set. 2009)
W3C Administració electrònica

• Nous projectes
 – Dades vinculades de l’Administració
   •  Proximitat
   •  Tècniques i tecnologies
   •  Estratègies i històries d’èxit
   •  Casos pràctics, estudi dels casos i demostracions
 – Grup d’interès
   • Ús del web per oferir els serveis de l’Administració
   • Gestió de dades de l’Administració
   • Ús dels mitjans de comunicació social 
Visió de túnel de l’Administració pública
Canvis en la comunicació
Ciutadania, Adm. pública, web: un embolic

 • Com cerquen en el web els ciutadans?
  – Tracten d’anar al portal
    – (molt, molt pocs)
  – Al de l’organisme que se n’encarrega
    – (si el coneixen, encara menys)
  – Habitualment fan servir un cercador
  – Troben enllaços a llocs que no són de l’Admin.
  – Contents amb la informació obtinguda
El cas Birmingham
        http://bccdiy.com/
Informació      on la cerquen
 • Exemple:
  • Biblioteca del Congrés (USA) + Flickr = Commons
hacia una nube de datos enlazados
I també els serveis
Però… cal estar preparats!
Administració oberta
• De la tecnificació dels serveis al canvi en la 
 forma de governar
• Principis
  – Transparència i rendiment de comptes 
  – Participació ciutadana
  – Col∙laboració amb grups de ciutadans capaços de 
   cooperar constructivament

  (popularitzat per Obama en el seu memoràndum)
Open data: pilar de l’Administració oberta
  Adm. 
  pública
                 Dades
L’obertura de dades respecte de RISP

 “Posar la informació del sector 
 públic disponible, tal com és (en 
 brut) en formats estàndard 
 oberts, que en facilitin l’accés i 
 en permetin la reutilització”
(vegeu també els 8 principis)
Marc de treball

•  Directiva 2003/98/EC
•  Llei 11/2007
•  Llei 37/2007
•  Projecte Aporta
•  ENI

o Document respecte de Dada
o Informació afectada
Obertura de dades: per què?
• Objectius de les polítiques públiques
 –  Transparència
 –  Participació
 –  Col∙laboració
 –  Inclusió
 –  Rendició de comptes
• Reducció de costos
 – Consolidació d’actius, interoperabilitat
• Lideratge
       Alliberar dades públiques significa retornar‐los 
        als seus veritables propietaris (la ciutadania)
Avançament: el perquè a gencat

• Per què alliberar les dades
 – “Amb la llibertat d’accés a la informació pública, 
  hi ha la voluntat d’avançar cap a l’Administració
  oberta, basada en els valors de transparència, 
  participació, servei i eficiència. Així mateix es vol 
  promoure la creació de valor amb la reutilització
  de la informació pública, facilitar l’ordenació
  interna dels sistemes d’informació dins de 
  l’Administració i fomentar la interoperabilitat
  entre serveis del sector públic.”
Cops d’ull a la meta: equipaments públics
      http://www.oktravel.com.au/science/education/
Cops d’ull a la meta: estadística
       http://www.vic.gov.au/visualplace/
Cops d’ull a la meta: transport públic
       http://www.metroparisiphone.com/
Cops d’ull a la meta: polució
         http://www.intheair.es/
Cops d’ull a la meta: despesa pública
        http://it.usaspending.gov/
Cops d’ull a la meta: fluxos de transport
Cops d’ull a la meta: Research Funding Explorer
        http://bis.clients.talis.com/
Cops d’ull a la meta: Zaragoza Turismo
     http://www.zaragoza.es/turruta/Turruta/es/index_Ruta
Estat de l’art
En els mitjans
RISP en el món
     http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/map
Obertura de dades: com?

• Estratègia del govern
 – Interna i externa
• Metodologia
 – Identificar
 – Publicar
 – Consumir
• Dinamització
 – Tallers i concursos
Metodologia / Full de ruta CTIC
Etapa 1
     Etapa 2
          Etapa 3
Ghana, Xile, Carib, ….
Etapa 1
        Etapa 2
              Etapa 3
Astúries, País Basc, 
       Catalunya, Saragossa, 
       Gijón, ….
Etapa 1
     Etapa 2
           Etapa 3
Regne Unit, EUA, 
            Austràlia, ….
Etapa 1
     Etapa 2
          Etapa 3
Obertura de dades: Oportunitat/Viabilitat?
 Context econòmic i empresarial
   Estabilitat macroeconòmica
   Mercat financer
   Mercats de béns i serveis
   Entorn empresarial
 Context social
   Demografia
   Mercat laboral
   Qualitat de vida
   Educació i alfabetització
 Context polític i institucional
   Govern i democracia
   Transparència i corrupció
   Cooperació
 Context infraestructures i cientificotècnic
   Innovació
   Ús TIC
   Infraestructures
 Context Open Access
   Entorn legal
   Conscienciació i suport
   Dades i Interoperabilitat
   Entorn polític i agents
Obertura de dades: publicar
       OGD             LGD/GLD
 •1000s d’Excel al web     •Modelat i enriquiment semàntic 
 (Web 1.0)           (Web 3.0)
 •Web com a servidor d’arxius  •Optimització de l’ús del web
                 •Millora de la interoperabilitat
Les 5 estrelles de l’open data de TimBL

        Coses disponibles en el web (en qualsevol format)

        Dades estructurades (p.ex. Excel en lloc d’una imatge 
        d’una taula)

        Formats no propietaris  (p.ex. CSV en lloc d’Excel)


        URL  que identifiquen coses

        Enllaçar les dades amb dades d’altres llocs


http://inkdroid.org/journal/2010/06/04/the-5-stars-of-open-linked-data/
Data.gov (2009)
Obertura de dades: OGD via Excel
Obertura de dades: OGD via Excel

1.Buscar el conjunt de dades
2.Descarregar‐lo
3.Descomprimir‐lo
4.No hi ha esquema 
 (model de dades)
5.Treballar en local amb el conjunt
6.Duplicar‐lo en el meu web per utilizar‐lo
Aflorant dades
     http://powerofinformation.wordpress.com/
RDFa: incloent-hi RISP en pàgines web
• Google i Yahoo ja suporten RDFa!
RDFa al Regne Unit
hacia una nube de datos enlazados
Ocupació pública al Regne Unit
Petita lliçó sobre el web
hacia una nube de datos enlazados
One web (Web únic)
 http://…/cosa
I les coses s’enllacen i relacionen

…cosa/21 és
 part de la
 …cosa/37
                       http://…/cosa/15
          http://…/cosa/37

http://…/cosa/21


                   http://…/cosa/43
Dades enllaçades i el web 3.0

1. Fer servir la URL per anomenar les coses que 
  s’hi trobaran
2. Utilitzar la URL HTTP perquè la gent pugui 
  buscar aquests noms
3. Quan algú busca una URL, que tingui 
  informació útil
4. Incloure enllaços a altres URL, perquè
  puguin descobrir més coses 
   http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData (TimBL)
           (presentació, vídeo)
Obertura de dades: via dades enllaçades
     Curs de disseny i modificació de plànols en 2D i 3D
Obertura de dades: via dades enllaçades
   http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Accion-Formativa/2010_346
hacia una nube de datos enlazados
Exemple (simplificat)
 http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Accion-Formativa/2010_346
hacia una nube de datos enlazados
Dades enllaçades / Web 3.0 ☺

Curs de disseny i modificació de plànols en 2D i 
  3D

1. http://risp.asturias.es/empleo/oferta‐
  formativa/Accion‐Formativa/2010_346
2. El vocabulari (model de dades) va encastat
3. La llicència (CC‐BY) també
Oferta formativa (Astúries) - abans
Oferta formativa (Astúries) - després
Convenir els vocabularis

• Exemple: registres judicials a Europa
 – Nombre d’interfícies bilaterals potencials 
  entre 27 estats membres: 702
   • Per a un sol
    procediment judicial
           © SEMIC.EU
Dades enllaçades @ CTIC
                  Remescla
  Dades
           SPARQL           API, XML,
 enllaçades      E.P.
                  RDF     JSON, REST
                               Esquema URL
            e1     e2       e3


     RDF      Bus dades enllaçades
    repositori
            i1   i2     i3     i4    Importadores
           XML         RDF    N.E
                BD
                      A
   Exportadores
Obertura de dades: representar i exposar

                OGD
  Representar i 
                Consumir / Reutilitzar
   exposar
                 LGD
                            Consumir /
        Representar i exposar
                            Reutilitzar
Llavors, per què arribar a les 5*?

• “Carreteres? On anem no necesitem…
 carreteres”
 (Dr. Emmett Brown, Retorn al futur, 1984)
Obertura de dades: consumir

• Components / Widgets (i veure 
 visualitzacions)
Astúries: Oferta formativa
Astúries: Oferta formativa + edificis
Qualitat de les aigües de bany
La potència del web 3.0
Dades enllaçades en núvol
Reutilització per tercers

La millor forma d’explotar les teves dades
          se li acudirà a un altre
         (principi de les moltes ments, Rufus Pollock)
I no s’ha de subestimar
I no s’ha de subestimar
I no s’ha de subestimar
I no s’ha de subestimar
              ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 2011                Compártelo

                                            Descárgate el widget electoral y
                                            consulta los resultados

                                                        I R A POLÍ TI CA »               RESULTADOS 2011                ir a RESULTADOS 2007                      Elecciones autonómicas 2011
 Estás en:  RESULTADOS 2011 » ASTURIAS
 Asturias        ver resultados en municipales »                       Última actualización: 04.35 CET

                                                Descárgate los datos en xml
 Circunscripciones:
 Centro   Occidente  Oriente
                                        RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE ASTURIAS
               2011. ASTURIAS (ESCAÑOS)
                                              ESCRUTADO:            100 %
                          100% ESCRUTADO
                          100% ESCRUTADO
                                           ESCAÑOS TOTALES:              45
                  Actualizado:  23/5/2011  04:35 (CET)

                                         VOTOS CONTABILIZADOS:     605730   67.15 %

                                             ABSTENCIONES:     296380   32.85 %

                                             VOTOS NULOS:       8792   1.45 %

                                           VOTOS EN BLANCO:      15597    2.57 %
                         PSOE (15)

                                         VOTOS POR PARTIDOS EN ASTURIAS
Si ho construeixes, no vindran

• La dinamització és molt necessària
 – Externa i interna
 – Gestió del canvi
• Tallers
• Concursos
 – Washington DC,
  Regne Unit,
  Austràlia,
  Bèlgica…
Exemple: Abredatos
Exemple: Open Data Challenge
Què és el projecte Dades
obertes gencat?
A Catalunya ja hi havia una certa
   cultura de reutilització

   Tradició en RISP a Catalunya: Servei Meteorològic de
   Catalunya (Meteocat), Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC),
   Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Centre
   de Terminologia (Termcat).
www.flickr.com/photos/jordigraells/475843606 CC BY 2.0
Juny 2007: la Generalitat publica
la 1a obra en llicències Creative
Commons
         Centre Penitenciari Brians 2
         Avís legal
         Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-
         NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se'n
         permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre
         que se'n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya.
         Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial. Si
         transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada,
         heu de distribuir-la amb una llicència igual a la que regula
         l’obra original. La llicència completa es pot consultar a
         http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
         sa/2.5/es/legalcode.ca.

         © Generalitat de Catalunya
          Departament de Justícia
         www.gencat.cat/justicia
         Primera edició: juny de 2007
         Projecte gràfic i impressió: Arts Gràfiques ...
         Dipòsit legal: ...
2009: Consell Editorial de la
Generalitat
Normativa editorial de la Generalitat (2009): Totes les publicacions
de la Generalitat en paper o digitals amb llicències de difusió
oberta (Creative Commons BY-NC-ND o qualsevol altra).
                                http://bit.ly/fIEXla
gencat
                    2009: Nou avís legal al web
www.gencat.cat/web/cat/avis_legal.htm
dades obertes
                        09/11/2010: Acord de Govern
www.gencat.cat/acordsdegovern/20101109/01.htm
Dades obertes gencat
 http://dadesobertes.gencat.cat
Línia ajuts Fundació puntCAT
fundacio.cat
        Dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Maig de 2011 CC – BY 3.0
Dades obertes gencat al món
               www.data.gov/opendatasites
Web de Sant Jordi
gencat.cat/santjordi
Col·lecció Sant Jordi al CliCat
 gencat.cat/clicat/santjordi
Idescat a Google Public Data
                http://bit.ly/g5xQ3I

                http://blocs.gencat.cat
Aplicacions fetes per la ciutadania 1/2

Aplicacions per a mòbils

 Canal de realitat augmentada “Equipaments       Informació meteorològica de Catalunya per a
 de Catalunya”                     Android
 • Canal de realitat augmentada" gratuït i lliure
                            • Prediccions meteorològiques a 3 dies vista, radar de
 de publicitat sobre la plataforma Layar, amb nom
                             pluges i informació de temperatures, vent i pluges
 "Equipaments de Catalunya" per a usuaris de
                             acumulades.
 telèfons Android o Iphone.
                            • També permet posar un giny a la pantalla d'inici per
 • Dóna informació dels equipaments que hi ha en    tenir sempre a la vista la predicció i temperatura
  un radi de distància X a la seva posició actual.    dels pobles de Catalunya que es vulguin.
 • Es poden triar les categories (salut,
                            • Tota la informació meteorològica es basa en dades
  esport, Administració pública, etc.) i visualitzar
                             obertes de la Generalitat de Catalunya i el Meteocat.
  els equipaments sobre mapa i en llista.
                                         Desenvolupat per
                Desenvolupat per                  Joan Pujol.
                Gynoid Apps,
Aplicacions fetes per la ciutadania 2/2

Aplicacions web

                           La festa de Sant Jordi en imatges
 Rodalies.info – Rodalia.info
 • Portal que ofereix en temps real la informació   •Reportatge fotogràfic aparegut a lavanguardia.com
  sobre el servei de rodalies que aporten els    el 23 d’abril de 2011 realitzat amb el fitxer de les 196
  usuaris via Twitter.                fotografies de Sant Jordi de la Generalitat
 • Basat en els RSS d’incidències del web       alliberades.
  www.gencat.cat/rodalies de les línies dels
  serveis de rodalies de Barcelona i de regionals.
 • També inclou l’estat del servei de les línies de
  FGC del Vallès i de Llobregat-Anoia.
                           •Amb les mateixes dades, BTV va desenvolupar
               Desenvolupat per     també un visor de les imatges.
               Pimpampum.net i
               Roger Melcior
Model conceptual gencat
Objectius estratègics

1. Impulsar un canvi de model de negoci a la Generalitat en la
  generació d’informació per promoure:
   Transparència per a la ciutadania
   Valor i riquesa per a les empreses
  L’Administració s’ha de dedicar a generar la dada, amb la idea de ser
  reutilitzada, i a les tecnologies per a l’exposició d’aquestes dades.
  El desenvolupament d’aplicacions de negoci sobre aquestes dades ha
  de correspondre a tercers (empreses i ciutadania).
2. Fomentar la reutilització: prioritzar i obrir aquelles dades que generin
  un ús social (trànsit, mobilitat, estadístiques, transparència
  administrativa...).
3. Consolidar i ampliar la difusió i dinamització externes del projecte.
                  Dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Maig de 2011 CC – BY 3.0
Actors públics
Model conceptual estratègic                                       Dades i tecnologia
                                                     Model relacional


                                                   ciutadans
   ciutadans
                                                                      Empreses i ciutadans
               publica
               aplicació
      empresa Y
                                   € (pot haver-hi
                                   monetització
                                   del servei)

                                                       empresa X

 dades      dades      RDF, SPARQL
 + format     + format     i web services


                                                 L’empresa i la ciutadania donaran
                                                 nous usos a les dades de
                                     Administració pública
                Tecnologia, publicació                      l’Administració, que utilitzarà en
 Servidor central de dades                                    beneficio propi (€) o donarà lliure
            (representació i exposició)
                                                 accés a les seves aplicacions,

                                                 El model de relació entre
                                                 administracions i empreses pot
                                                 canviar cap a models de concurs
                                                 lliure amb premi econòmic a la millor
                                                 proposta, en els quals l’Administració
                                                 impulsa els productes resultants.
                      Dades                       Dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Maig de 2011 CC – BY 3.0
Model tecnològic gencat
En què consisteix el projecte
Dades obertes gencat?
Consisteix d’oferir al ciutadà dades crues de la Generalitat de
Catalunya a través d’Internet, mitjançant:

- la publicació de fitxers

- serveis de consulta
Fitxers de dades
Què són?

- Són fitxers publicats a Internet que contenen informació
 no tractada de les dades que es volen difondre, tal com
 estan emmagatzemades en les bases de dades de
 l’Administració
- Exemple: Equipaments de Catalunya
Fitxers de dades
Què hem fet?


                  Catàleg
 Equipaments    Tràmits     Imatges
 Conversor RDF  Conversor RDF  Conversor RDF
                         Dades     Dades
 Equipaments    Tràmits     Imatges    Organisme 1  Organisme N
Fitxers de dades
Quantes estrelles tenim?

    Dades publicades en qualsevol format (p.e. Word, PDF)

    Dades publicades en formats estructurats (p.e. Excel)

    Dades publicades en formats oberts (p.e., CSV, XML, RDF)

    Dades enllaçables mitjançant URL

    Dades enllaçades amb altres dades del web (linked data)
Serveis de consulta
Què són?

- Són interfícies de consulta sobre les dades obertes que
 s’ofereixen al ciutadà.
- Exemple: consultar si un dia és festiu a una població
 determinada.
Serveis de consulta
Tipus de serveis

SPARQL
     Llenguatge estandarditzat per a la consulta de dades RDF,
     normalitzat pel W3C. És una recomanació oficial del W3C des de
     gener del 2008 per al desenvolupament del web semàntic.

Serveis Web - API
     Els serveis web són sistemes de programari dissenyats per donar
     suport a la interacció interoperable màquina a màquina sobre una
     xarxa a través d’HTTP.

WMS (Web Map Service)
     Format que produeix mapes de dades referenciades
     espacialment, de manera dinàmica, a partir d’informació
     geogràfica.
Serveis de consulta
Què hem fet?
         Serveis    Serveis
         Organisme 1  Organisme N
Objectius tecnològics

1. Permetre la consulta de dades mitjançant serveis web,
  que ofereix a ciutadans i empreses un sistema estàndard
  d’accés dinàmic a la informació
2. Permetre la consulta de dades mitjançant SPARQL, tot
  adaptant-se a les recomanacions del W3C
3. Automatitzar i homogeneïtzar la generació de dades, i
  facilitar la incorporació de nous datasets
4. Automatitzar la gestió del catàleg i del web, i permetre
  així la descentralització del manteniment dels continguts
Model conceptual tecnològic
                               SPARQL
                 Motor           SPARQL gencat
                 SPARQL
                                          Ciutadans


    Dades obertes
    .gencat.cat
                             dades obertes gencat
                                         Empreses i
                                         administracions
    Intranet                      serveis oberts gencat
            Catàleg
    Dades obertes                               Portals
                                         Gencat mòbil


                   Bus de serveis
    Bases de dades  Serveis web       Portals      Aplicacions
Gràcies

 • http://datos.fundacionctic.org
 • http://www.w3.org/eGov
 • josema.alonso@fundacionctic.org
 • josema@webfoundation.org
 • josema@w3.org
 • @josemalonso
Agraïments

• Jordi Graells
 – Diapositives específiques Dades obertes gencat
1 of 105

Recommended

24a sessió web: Open Data. José Manuel Alonso by
24a sessió web: Open Data. José Manuel Alonso24a sessió web: Open Data. José Manuel Alonso
24a sessió web: Open Data. José Manuel AlonsoDepartament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
1.9K views105 slides
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica" by
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"Consorci Administració Oberta de Catalunya
123 views60 slides
Curs 1.1 Introduccio a l'Open Data by
Curs 1.1 Introduccio a l'Open Data Curs 1.1 Introduccio a l'Open Data
Curs 1.1 Introduccio a l'Open Data Iniciativa Barcelona Open Data
61 views47 slides
Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades by
Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades
Curs 1.5. Procés de Publicació de Dades Iniciativa Barcelona Open Data
197 views41 slides
Curs 1.4. Reutilització de Dades Obertes (08/02) by
Curs 1.4. Reutilització de Dades Obertes (08/02)Curs 1.4. Reutilització de Dades Obertes (08/02)
Curs 1.4. Reutilització de Dades Obertes (08/02)Iniciativa Barcelona Open Data
200 views27 slides

More Related Content

Viewers also liked

Informe Omnibus Abril 2012 by
Informe Omnibus Abril 2012Informe Omnibus Abril 2012
Informe Omnibus Abril 2012gencat .
964 views13 slides
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa' by
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'gencat .
371 views1 slide
22a sessió web 'Community managers a l'Administració? Com han de ser, a càrre... by
22a sessió web 'Community managers a l'Administració? Com han de ser, a càrre...22a sessió web 'Community managers a l'Administració? Com han de ser, a càrre...
22a sessió web 'Community managers a l'Administració? Com han de ser, a càrre...Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
1.2K views39 slides
35a sessió web. Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement. Àlex Hinojo by
35a sessió web. Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement. Àlex Hinojo35a sessió web. Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement. Àlex Hinojo
35a sessió web. Viquipèdia i Generalitat, obrint el coneixement. Àlex HinojoDepartament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
1.4K views42 slides
26a sessió web: La política a l'era de les xarxes by
26a sessió web: La política a l'era de les xarxes26a sessió web: La política a l'era de les xarxes
26a sessió web: La política a l'era de les xarxesDepartament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
888 views3 slides
Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials by
Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socialsPrediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials
Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socialsgencat .
598 views9 slides

Viewers also liked(20)

Informe Omnibus Abril 2012 by gencat .
Informe Omnibus Abril 2012Informe Omnibus Abril 2012
Informe Omnibus Abril 2012
gencat .964 views
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa' by gencat .
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
28a sessió web: 'Reptes legals de l'Administració en xarxa'
gencat .371 views
Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials by gencat .
Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socialsPrediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials
Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials
gencat .598 views
Retos técnicos de Dades obertes gencat by gencat .
Retos técnicos de Dades obertes gencatRetos técnicos de Dades obertes gencat
Retos técnicos de Dades obertes gencat
gencat .584 views
Obertura de comptes de la Generalitat a Facebook by gencat .
Obertura de comptes de la Generalitat a FacebookObertura de comptes de la Generalitat a Facebook
Obertura de comptes de la Generalitat a Facebook
gencat .631 views
Datos abiertos gencat. Encuentro iniciativas open data en España by gencat .
Datos abiertos gencat. Encuentro iniciativas open data en EspañaDatos abiertos gencat. Encuentro iniciativas open data en España
Datos abiertos gencat. Encuentro iniciativas open data en España
gencat .729 views
Un govern a Twitter: Catalunya by gencat .
Un govern a Twitter: CatalunyaUn govern a Twitter: Catalunya
Un govern a Twitter: Catalunya
gencat .977 views
Dades obertes gencat CAT by gencat .
Dades obertes gencat CATDades obertes gencat CAT
Dades obertes gencat CAT
gencat .1.9K views
Reutilización = activo económico y social by gencat .
Reutilización = activo económico y socialReutilización = activo económico y social
Reutilización = activo económico y social
gencat .756 views
Obertura de comptes de la Generalitat a Twitter by gencat .
Obertura de comptes de la Generalitat a TwitterObertura de comptes de la Generalitat a Twitter
Obertura de comptes de la Generalitat a Twitter
gencat .776 views
20 sessions web by gencat .
20 sessions web20 sessions web
20 sessions web
gencat .869 views
31a sessió web: Millorar l'Administració mitjançant la col·laboració by gencat .
31a sessió web: Millorar l'Administració mitjançant la col·laboració31a sessió web: Millorar l'Administració mitjançant la col·laboració
31a sessió web: Millorar l'Administració mitjançant la col·laboració
gencat .774 views
26a sessió web: 'La política a l'era de les xarxes'. Daniel Innerarity by gencat .
26a sessió web: 'La política a l'era de les xarxes'. Daniel Innerarity26a sessió web: 'La política a l'era de les xarxes'. Daniel Innerarity
26a sessió web: 'La política a l'era de les xarxes'. Daniel Innerarity
gencat .690 views

Similar to 24a sessió web. L'obertura de dades (open data) a Catalunya. José Manuel Alonso

Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16 by
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Marc Garriga
4.9K views16 slides
Facilitar la gestió, visibilitat i reutilització de les dades de recerca en e... by
Facilitar la gestió, visibilitat i reutilització de les dades de recerca en e...Facilitar la gestió, visibilitat i reutilització de les dades de recerca en e...
Facilitar la gestió, visibilitat i reutilització de les dades de recerca en e...CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
14 views22 slides
Curs sobre Open Data i Visualització de dades by
Curs sobre Open Data i Visualització de dadesCurs sobre Open Data i Visualització de dades
Curs sobre Open Data i Visualització de dadesMarc Garriga
1.2K views122 slides
Presentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de Barcelona by
Presentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de BarcelonaPresentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de Barcelona
Presentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de BarcelonaMarc Garriga
795 views22 slides
Open Data Day 2017 by
Open Data Day 2017Open Data Day 2017
Open Data Day 2017Ideograma
1.8K views36 slides
Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10) by
Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10)Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10)
Open Data Lab. Curs 1.1. Introducció dades obertes (17/10)Iniciativa Barcelona Open Data
288 views37 slides

Similar to 24a sessió web. L'obertura de dades (open data) a Catalunya. José Manuel Alonso(20)

Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16 by Marc Garriga
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16
Marc Garriga4.9K views
Curs sobre Open Data i Visualització de dades by Marc Garriga
Curs sobre Open Data i Visualització de dadesCurs sobre Open Data i Visualització de dades
Curs sobre Open Data i Visualització de dades
Marc Garriga1.2K views
Presentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de Barcelona by Marc Garriga
Presentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de BarcelonaPresentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de Barcelona
Presentació del Nou Portal de Dades Obertes de la Diputació de Barcelona
Marc Garriga795 views
Open Data Day 2017 by Ideograma
Open Data Day 2017Open Data Day 2017
Open Data Day 2017
Ideograma1.8K views
Open Data a Espanya by OriolCatala
Open Data a EspanyaOpen Data a Espanya
Open Data a Espanya
OriolCatala20 views

More from Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Recerca "La intervenció en situacions de comportaments per odi i discriminaci... by
Recerca "La intervenció en situacions de comportaments per odi i discriminaci...Recerca "La intervenció en situacions de comportaments per odi i discriminaci...
Recerca "La intervenció en situacions de comportaments per odi i discriminaci...Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
1.4K views44 slides
Recerca "Els grups urbans violents i els delictes d'odi" (29.05.18) by
Recerca "Els grups urbans violents i els delictes d'odi" (29.05.18)Recerca "Els grups urbans violents i els delictes d'odi" (29.05.18)
Recerca "Els grups urbans violents i els delictes d'odi" (29.05.18)Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
2.6K views36 slides
Sessió d'investigació: "Innovació en l'abordatge de les violències" (24.04.18) by
Sessió d'investigació: "Innovació en l'abordatge de les violències" (24.04.18)Sessió d'investigació: "Innovació en l'abordatge de les violències" (24.04.18)
Sessió d'investigació: "Innovació en l'abordatge de les violències" (24.04.18)Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
876 views52 slides
VIII Jornada de Criminologia. Elaboració d’una guia per a treballadors socia... by
VIII Jornada de Criminologia. Elaboració d’una guia per a treballadors socia...VIII Jornada de Criminologia. Elaboració d’una guia per a treballadors socia...
VIII Jornada de Criminologia. Elaboració d’una guia per a treballadors socia...Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
612 views14 slides
VIII Jornada de Criminologia. El lobo solitario y herramientas de evaluación ... by
VIII Jornada de Criminologia. El lobo solitario y herramientas de evaluación ...VIII Jornada de Criminologia. El lobo solitario y herramientas de evaluación ...
VIII Jornada de Criminologia. El lobo solitario y herramientas de evaluación ...Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
829 views22 slides
VIII Jornada de Criminologia. Análisis del terrorismo de base religiosa desde... by
VIII Jornada de Criminologia. Análisis del terrorismo de base religiosa desde...VIII Jornada de Criminologia. Análisis del terrorismo de base religiosa desde...
VIII Jornada de Criminologia. Análisis del terrorismo de base religiosa desde...Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
638 views23 slides

More from Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.(20)

Recently uploaded

Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides
Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 views4 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 views22 slides

Recently uploaded(7)

24a sessió web. L'obertura de dades (open data) a Catalunya. José Manuel Alonso

 • 1. Obertura de dades (open data) José Manuel Alonso CC‐BY 2011 CTIC Centro Tecnológico
 • 2. Ìndex • W3C, Fundació Web i CTIC • D’Adm. pública  ciutadania a  Adm. pública  ciutadania • L’obertura de dades: què, per què, com • L’obertura de dades a Gencat Exemples, exemples, molts exemples
 • 3. W3C • Organisme neutre • Fundat el 1994 per Tim Berners‐Lee • Activitats i grups del W3C – +60 persones en l’equip – aprox. 400 membres – 24 activitats  • +60 grups • +1.500 investigadors – +40 acords
 • 4. Web Foundation • Fundada per TimBL el 2009 – Missió: Avançar en el web per capacitar les  persones  – The web is not technology, the web is “humanity  connected by technology” (TimBL)
 • 5. CTIC / W3C / Fundació web • CTIC és la seu de W3C a Espanya (2003) • CTIC funda i lidera W3C e‐Government (2007) • CTIC aporta 12 investigadors a W3C • CTIC soci de la Fundació Web (open data)
 • 6. W3C Administració electrònica • +150 membres • +20 països – EUA, Regne Unit, Austràlia,   NZ, Suècia, Finlàndia, Holanda, Espanya... • Presidents (que s'actualitzaran aviat!): – José M. Alonso (CTIC [ES]) – Kevin Novak (American Institute of Architects,  exbiblioteca del Congrés [EUA]) – John Sheridan (OPSI [Regne Unit])
 • 7. W3C Administració electrònica • Millora de l’accés a les administracions  públiques mitjançant un millor ús del web  (març 2009) – Participació i compromís democràtic – Dades del sector públic en formats oberts – Interoperabilitat – Serveis multicanal – Identificació i autenticació • Publicació de dades obertes de l’Administració (set. 2009)
 • 8. W3C Administració electrònica • Nous projectes – Dades vinculades de l’Administració • Proximitat • Tècniques i tecnologies • Estratègies i històries d’èxit • Casos pràctics, estudi dels casos i demostracions – Grup d’interès • Ús del web per oferir els serveis de l’Administració • Gestió de dades de l’Administració • Ús dels mitjans de comunicació social 
 • 9. Visió de túnel de l’Administració pública
 • 10. Canvis en la comunicació
 • 11. Ciutadania, Adm. pública, web: un embolic • Com cerquen en el web els ciutadans? – Tracten d’anar al portal – (molt, molt pocs) – Al de l’organisme que se n’encarrega – (si el coneixen, encara menys) – Habitualment fan servir un cercador – Troben enllaços a llocs que no són de l’Admin. – Contents amb la informació obtinguda
 • 12. El cas Birmingham http://bccdiy.com/
 • 13. Informació on la cerquen • Exemple: • Biblioteca del Congrés (USA) + Flickr = Commons
 • 14. hacia una nube de datos enlazados I també els serveis
 • 15. Però… cal estar preparats!
 • 16. Administració oberta • De la tecnificació dels serveis al canvi en la  forma de governar • Principis – Transparència i rendiment de comptes  – Participació ciutadana – Col∙laboració amb grups de ciutadans capaços de  cooperar constructivament (popularitzat per Obama en el seu memoràndum)
 • 17. Open data: pilar de l’Administració oberta Adm.  pública Dades
 • 18. L’obertura de dades respecte de RISP “Posar la informació del sector  públic disponible, tal com és (en  brut) en formats estàndard  oberts, que en facilitin l’accés i  en permetin la reutilització” (vegeu també els 8 principis)
 • 19. Marc de treball • Directiva 2003/98/EC • Llei 11/2007 • Llei 37/2007 • Projecte Aporta • ENI o Document respecte de Dada o Informació afectada
 • 20. Obertura de dades: per què? • Objectius de les polítiques públiques – Transparència – Participació – Col∙laboració – Inclusió – Rendició de comptes • Reducció de costos – Consolidació d’actius, interoperabilitat • Lideratge Alliberar dades públiques significa retornar‐los  als seus veritables propietaris (la ciutadania)
 • 21. Avançament: el perquè a gencat • Per què alliberar les dades – “Amb la llibertat d’accés a la informació pública,  hi ha la voluntat d’avançar cap a l’Administració oberta, basada en els valors de transparència,  participació, servei i eficiència. Així mateix es vol  promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació pública, facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins de  l’Administració i fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic.”
 • 22. Cops d’ull a la meta: equipaments públics http://www.oktravel.com.au/science/education/
 • 23. Cops d’ull a la meta: estadística http://www.vic.gov.au/visualplace/
 • 24. Cops d’ull a la meta: transport públic http://www.metroparisiphone.com/
 • 25. Cops d’ull a la meta: polució http://www.intheair.es/
 • 26. Cops d’ull a la meta: despesa pública http://it.usaspending.gov/
 • 27. Cops d’ull a la meta: fluxos de transport
 • 28. Cops d’ull a la meta: Research Funding Explorer http://bis.clients.talis.com/
 • 29. Cops d’ull a la meta: Zaragoza Turismo http://www.zaragoza.es/turruta/Turruta/es/index_Ruta
 • 32. RISP en el món http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/map
 • 33. Obertura de dades: com? • Estratègia del govern – Interna i externa • Metodologia – Identificar – Publicar – Consumir • Dinamització – Tallers i concursos
 • 34. Metodologia / Full de ruta CTIC
 • 35. Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
 • 37. Astúries, País Basc,  Catalunya, Saragossa,  Gijón, …. Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
 • 38. Regne Unit, EUA,  Austràlia, …. Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
 • 39. Obertura de dades: Oportunitat/Viabilitat? Context econòmic i empresarial Estabilitat macroeconòmica Mercat financer Mercats de béns i serveis Entorn empresarial Context social Demografia Mercat laboral Qualitat de vida Educació i alfabetització Context polític i institucional Govern i democracia Transparència i corrupció Cooperació Context infraestructures i cientificotècnic Innovació Ús TIC Infraestructures Context Open Access Entorn legal Conscienciació i suport Dades i Interoperabilitat Entorn polític i agents
 • 40. Obertura de dades: publicar OGD LGD/GLD •1000s d’Excel al web •Modelat i enriquiment semàntic  (Web 1.0) (Web 3.0) •Web com a servidor d’arxius •Optimització de l’ús del web •Millora de la interoperabilitat
 • 41. Les 5 estrelles de l’open data de TimBL Coses disponibles en el web (en qualsevol format) Dades estructurades (p.ex. Excel en lloc d’una imatge  d’una taula) Formats no propietaris  (p.ex. CSV en lloc d’Excel) URL  que identifiquen coses Enllaçar les dades amb dades d’altres llocs http://inkdroid.org/journal/2010/06/04/the-5-stars-of-open-linked-data/
 • 43. Obertura de dades: OGD via Excel
 • 44. Obertura de dades: OGD via Excel 1.Buscar el conjunt de dades 2.Descarregar‐lo 3.Descomprimir‐lo 4.No hi ha esquema  (model de dades) 5.Treballar en local amb el conjunt 6.Duplicar‐lo en el meu web per utilizar‐lo
 • 45. Aflorant dades http://powerofinformation.wordpress.com/
 • 46. RDFa: incloent-hi RISP en pàgines web • Google i Yahoo ja suporten RDFa!
 • 48. hacia una nube de datos enlazados Ocupació pública al Regne Unit
 • 50. hacia una nube de datos enlazados One web (Web únic) http://…/cosa
 • 51. I les coses s’enllacen i relacionen …cosa/21 és part de la …cosa/37 http://…/cosa/15 http://…/cosa/37 http://…/cosa/21 http://…/cosa/43
 • 52. Dades enllaçades i el web 3.0 1. Fer servir la URL per anomenar les coses que  s’hi trobaran 2. Utilitzar la URL HTTP perquè la gent pugui  buscar aquests noms 3. Quan algú busca una URL, que tingui  informació útil 4. Incloure enllaços a altres URL, perquè puguin descobrir més coses  http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData (TimBL) (presentació, vídeo)
 • 53. Obertura de dades: via dades enllaçades Curs de disseny i modificació de plànols en 2D i 3D
 • 54. Obertura de dades: via dades enllaçades http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Accion-Formativa/2010_346
 • 55. hacia una nube de datos enlazados Exemple (simplificat) http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Accion-Formativa/2010_346
 • 56. hacia una nube de datos enlazados Dades enllaçades / Web 3.0 ☺ Curs de disseny i modificació de plànols en 2D i  3D 1. http://risp.asturias.es/empleo/oferta‐ formativa/Accion‐Formativa/2010_346 2. El vocabulari (model de dades) va encastat 3. La llicència (CC‐BY) també
 • 59. Convenir els vocabularis • Exemple: registres judicials a Europa – Nombre d’interfícies bilaterals potencials  entre 27 estats membres: 702 • Per a un sol procediment judicial © SEMIC.EU
 • 60. Dades enllaçades @ CTIC Remescla Dades SPARQL API, XML, enllaçades E.P. RDF JSON, REST Esquema URL e1 e2 e3 RDF Bus dades enllaçades repositori i1 i2 i3 i4 Importadores XML RDF N.E BD A Exportadores
 • 61. Obertura de dades: representar i exposar OGD Representar i  Consumir / Reutilitzar exposar LGD Consumir / Representar i exposar Reutilitzar
 • 62. Llavors, per què arribar a les 5*? • “Carreteres? On anem no necesitem… carreteres” (Dr. Emmett Brown, Retorn al futur, 1984)
 • 63. Obertura de dades: consumir • Components / Widgets (i veure  visualitzacions)
 • 66. Qualitat de les aigües de bany
 • 67. La potència del web 3.0
 • 69. Reutilització per tercers La millor forma d’explotar les teves dades se li acudirà a un altre (principi de les moltes ments, Rufus Pollock)
 • 70. I no s’ha de subestimar
 • 71. I no s’ha de subestimar
 • 72. I no s’ha de subestimar
 • 73. I no s’ha de subestimar ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 2011 Compártelo Descárgate el widget electoral y consulta los resultados I R A POLÍ TI CA » RESULTADOS 2011 ir a RESULTADOS 2007 Elecciones autonómicas 2011 Estás en: RESULTADOS 2011 » ASTURIAS Asturias ver resultados en municipales » Última actualización: 04.35 CET Descárgate los datos en xml Circunscripciones: Centro Occidente Oriente RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE ASTURIAS 2011. ASTURIAS (ESCAÑOS) ESCRUTADO: 100 % 100% ESCRUTADO 100% ESCRUTADO ESCAÑOS TOTALES: 45 Actualizado: 23/5/2011 04:35 (CET) VOTOS CONTABILIZADOS: 605730 67.15 % ABSTENCIONES: 296380 32.85 % VOTOS NULOS: 8792 1.45 % VOTOS EN BLANCO: 15597 2.57 % PSOE (15) VOTOS POR PARTIDOS EN ASTURIAS
 • 74. Si ho construeixes, no vindran • La dinamització és molt necessària – Externa i interna – Gestió del canvi • Tallers • Concursos – Washington DC, Regne Unit, Austràlia, Bèlgica…
 • 76. Exemple: Open Data Challenge
 • 77. Què és el projecte Dades obertes gencat?
 • 78. A Catalunya ja hi havia una certa cultura de reutilització Tradició en RISP a Catalunya: Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Centre de Terminologia (Termcat). www.flickr.com/photos/jordigraells/475843606 CC BY 2.0
 • 79. Juny 2007: la Generalitat publica la 1a obra en llicències Creative Commons Centre Penitenciari Brians 2 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement- NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc- sa/2.5/es/legalcode.ca. © Generalitat de Catalunya Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia Primera edició: juny de 2007 Projecte gràfic i impressió: Arts Gràfiques ... Dipòsit legal: ...
 • 80. 2009: Consell Editorial de la Generalitat Normativa editorial de la Generalitat (2009): Totes les publicacions de la Generalitat en paper o digitals amb llicències de difusió oberta (Creative Commons BY-NC-ND o qualsevol altra). http://bit.ly/fIEXla
 • 81. gencat 2009: Nou avís legal al web www.gencat.cat/web/cat/avis_legal.htm
 • 82. dades obertes 09/11/2010: Acord de Govern www.gencat.cat/acordsdegovern/20101109/01.htm
 • 83. Dades obertes gencat http://dadesobertes.gencat.cat
 • 84. Línia ajuts Fundació puntCAT fundacio.cat Dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Maig de 2011 CC – BY 3.0
 • 85. Dades obertes gencat al món www.data.gov/opendatasites
 • 86. Web de Sant Jordi gencat.cat/santjordi
 • 87. Col·lecció Sant Jordi al CliCat gencat.cat/clicat/santjordi
 • 88. Idescat a Google Public Data http://bit.ly/g5xQ3I http://blocs.gencat.cat
 • 89. Aplicacions fetes per la ciutadania 1/2 Aplicacions per a mòbils Canal de realitat augmentada “Equipaments Informació meteorològica de Catalunya per a de Catalunya” Android • Canal de realitat augmentada" gratuït i lliure • Prediccions meteorològiques a 3 dies vista, radar de de publicitat sobre la plataforma Layar, amb nom pluges i informació de temperatures, vent i pluges "Equipaments de Catalunya" per a usuaris de acumulades. telèfons Android o Iphone. • També permet posar un giny a la pantalla d'inici per • Dóna informació dels equipaments que hi ha en tenir sempre a la vista la predicció i temperatura un radi de distància X a la seva posició actual. dels pobles de Catalunya que es vulguin. • Es poden triar les categories (salut, • Tota la informació meteorològica es basa en dades esport, Administració pública, etc.) i visualitzar obertes de la Generalitat de Catalunya i el Meteocat. els equipaments sobre mapa i en llista. Desenvolupat per Desenvolupat per Joan Pujol. Gynoid Apps,
 • 90. Aplicacions fetes per la ciutadania 2/2 Aplicacions web La festa de Sant Jordi en imatges Rodalies.info – Rodalia.info • Portal que ofereix en temps real la informació •Reportatge fotogràfic aparegut a lavanguardia.com sobre el servei de rodalies que aporten els el 23 d’abril de 2011 realitzat amb el fitxer de les 196 usuaris via Twitter. fotografies de Sant Jordi de la Generalitat • Basat en els RSS d’incidències del web alliberades. www.gencat.cat/rodalies de les línies dels serveis de rodalies de Barcelona i de regionals. • També inclou l’estat del servei de les línies de FGC del Vallès i de Llobregat-Anoia. •Amb les mateixes dades, BTV va desenvolupar Desenvolupat per també un visor de les imatges. Pimpampum.net i Roger Melcior
 • 92. Objectius estratègics 1. Impulsar un canvi de model de negoci a la Generalitat en la generació d’informació per promoure: Transparència per a la ciutadania Valor i riquesa per a les empreses L’Administració s’ha de dedicar a generar la dada, amb la idea de ser reutilitzada, i a les tecnologies per a l’exposició d’aquestes dades. El desenvolupament d’aplicacions de negoci sobre aquestes dades ha de correspondre a tercers (empreses i ciutadania). 2. Fomentar la reutilització: prioritzar i obrir aquelles dades que generin un ús social (trànsit, mobilitat, estadístiques, transparència administrativa...). 3. Consolidar i ampliar la difusió i dinamització externes del projecte. Dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Maig de 2011 CC – BY 3.0
 • 93. Actors públics Model conceptual estratègic Dades i tecnologia Model relacional ciutadans ciutadans Empreses i ciutadans publica aplicació empresa Y € (pot haver-hi monetització del servei) empresa X dades dades RDF, SPARQL + format + format i web services L’empresa i la ciutadania donaran nous usos a les dades de Administració pública Tecnologia, publicació l’Administració, que utilitzarà en Servidor central de dades beneficio propi (€) o donarà lliure (representació i exposició) accés a les seves aplicacions, El model de relació entre administracions i empreses pot canviar cap a models de concurs lliure amb premi econòmic a la millor proposta, en els quals l’Administració impulsa els productes resultants. Dades Dades obertes gencat. Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. Maig de 2011 CC – BY 3.0
 • 95. En què consisteix el projecte Dades obertes gencat? Consisteix d’oferir al ciutadà dades crues de la Generalitat de Catalunya a través d’Internet, mitjançant: - la publicació de fitxers - serveis de consulta
 • 96. Fitxers de dades Què són? - Són fitxers publicats a Internet que contenen informació no tractada de les dades que es volen difondre, tal com estan emmagatzemades en les bases de dades de l’Administració - Exemple: Equipaments de Catalunya
 • 97. Fitxers de dades Què hem fet? Catàleg Equipaments Tràmits Imatges Conversor RDF Conversor RDF Conversor RDF Dades Dades Equipaments Tràmits Imatges Organisme 1 Organisme N
 • 98. Fitxers de dades Quantes estrelles tenim? Dades publicades en qualsevol format (p.e. Word, PDF) Dades publicades en formats estructurats (p.e. Excel) Dades publicades en formats oberts (p.e., CSV, XML, RDF) Dades enllaçables mitjançant URL Dades enllaçades amb altres dades del web (linked data)
 • 99. Serveis de consulta Què són? - Són interfícies de consulta sobre les dades obertes que s’ofereixen al ciutadà. - Exemple: consultar si un dia és festiu a una població determinada.
 • 100. Serveis de consulta Tipus de serveis SPARQL Llenguatge estandarditzat per a la consulta de dades RDF, normalitzat pel W3C. És una recomanació oficial del W3C des de gener del 2008 per al desenvolupament del web semàntic. Serveis Web - API Els serveis web són sistemes de programari dissenyats per donar suport a la interacció interoperable màquina a màquina sobre una xarxa a través d’HTTP. WMS (Web Map Service) Format que produeix mapes de dades referenciades espacialment, de manera dinàmica, a partir d’informació geogràfica.
 • 101. Serveis de consulta Què hem fet? Serveis Serveis Organisme 1 Organisme N
 • 102. Objectius tecnològics 1. Permetre la consulta de dades mitjançant serveis web, que ofereix a ciutadans i empreses un sistema estàndard d’accés dinàmic a la informació 2. Permetre la consulta de dades mitjançant SPARQL, tot adaptant-se a les recomanacions del W3C 3. Automatitzar i homogeneïtzar la generació de dades, i facilitar la incorporació de nous datasets 4. Automatitzar la gestió del catàleg i del web, i permetre així la descentralització del manteniment dels continguts
 • 103. Model conceptual tecnològic SPARQL Motor SPARQL gencat SPARQL Ciutadans Dades obertes .gencat.cat dades obertes gencat Empreses i administracions Intranet serveis oberts gencat Catàleg Dades obertes Portals Gencat mòbil Bus de serveis Bases de dades Serveis web Portals Aplicacions
 • 104. Gràcies • http://datos.fundacionctic.org • http://www.w3.org/eGov • josema.alonso@fundacionctic.org • josema@webfoundation.org • josema@w3.org • @josemalonso
 • 105. Agraïments • Jordi Graells – Diapositives específiques Dades obertes gencat