Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

28a sessió web. Reptes legals de l'Administració en xarxa

1,452 views

Published on

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 23 de maig de 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

28a sessió web. Reptes legals de l'Administració en xarxa

 1. 1. Reptes legals del’Administració en xarxa Prof. Raquel Xalabarder Universitat Oberta de Catalunya 28ª sessió web – Generalitat de Catalunya 23 maig 2012
 2. 2. Normativa Open-Datae-govern Directiva 2007/2/CE, de 14 març (INSPIRE) Ley 11/2007, de 22 junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (AECSP) Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (marzo 2012) Prestació del servei públic de manera més eficient Accés dels ciutadans a la informació dels serveis públics.
 3. 3. Normativa Open-DataReutilització ISP (més enllà de l’accés al servei públic) Directiva 2003/98/CE, de 17 nov., reutilización de la información del sector público (RISP) –en revisió? Ley 37/2007, de 16 nov., RISP RD 1495/2011, de 24 oct., desarrollo RISP Més enllà de la prestació del servei públic Reutilització ISP per la indústria, agents mercat Aprofitar el potencial ISP per al creixement econòmic i desenvolupament productes SI (de valor afegit)
 4. 4. Normativa Open-DataAltres normatives a tenir en compte : Protecció dades personals (cons. 21) Propietat intel·lectual (cons. 22) No afecta a los derechos de PI de terceros No afecta a la existencia de derechos de PI de los organismos del sector público no obstante, deben ejercerlos de manera que facilite la reutilización Debe aplicarse en la medida que sea compatible con la PI Exclusió : Documents PI de tercers, universitats, arxius, biblioteques, museus, institucions culturals
 5. 5. Reutilització ISPObligació ... o no ?Opció de posar la ISP a disposició del públic per a la possible reutilització per tercers (agents) Per a fins comercials o no comercials Més enllà de l’activitat pública de l’Administració Salvaguardant la PI, i la privacitat (dades personals)Objectiu: fomentar la creació de BBDD,prestació de nous productes i serveis (valorafegit) i el desenvolupament de la societat dela informació
 6. 6. Reutilització ISP : Què?“Documents” Concepte ampli (però algunes exclusions) Institucions culturals (museus, arxius, etc) Entitats radiodifusió Documents subjectes a propietat intel·lectual o industrial de tercers Documents subjectes a la protecció de dades personals, privacitat, etc. Documents elaborats o custodiats pel SP (generats arran de la prestació del servei públic) De tot tipus: dades, informació, obres, gravacions, BBDD, etc.
 7. 7. Reutilització ISP: Com?… En qualsevol format Preferibl. en format electrònic (si disponible) En “brut” (no cal “tractar” la ISP) Però es pot “tractar”? Fins on arriba el servei públic? La “competència” del SP amb l’empresa privada ? En un format que faciliti el seu tractamentSempre salvaguardant drets de PI,protecció de dades personals(“anonimitzar” o desvincular dades personals)
 8. 8. Reutilització ISP : Condicions?Amb o sense llicència? Processables electrònicament Condicions justes, clares, transparentsNo discriminatòries / No exclusives Obertes a tots els agents No restringir lliure competència Exclusivitat només en casos necessaris (i revisables periòdicament)Gratis o a canvi de preu / taxa? Només per cobrir despeses marginals? -en revisió? Segons finalitat comercial / no comercial?
 9. 9. Reutilització ISP : Llicències?Condicions “generals” AVISO LEGAL - RD1495/2011 (Anexo I) AVIS LEGAL - web GeneralitatLlicències tipus (en casos justificats) “lliures” (Creative Commons, Coloriuris, etc) específiques (Copyright Crown, etc)Prèvia autorització … o denegació Documents no digitals, protegits PI, privacitat, etc
 10. 10. Reutilització ISPCondicions “generals” No desnaturalitzar. No alterar meta-dades. Citar font i data d’actualització; no deixar entendre cap tipus d’esponsorització Cessió de drets PI: AVÍS LEGAL – web Generalitat: L’Administració permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval. AVISO LEGAL - RD1495/2011 (Anexo I) : Esta autorización conlleva, asimismo, la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual, en su caso, correspondientes a tales documentos, autorizándose la realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, necesarias para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la Ley.
 11. 11. Reutilització ISPLlicències “tipus” … Creative Commons Són llicències de drets de PI (obres! no dades) Confusió sobre l’objecte llicenciat : Obres en domini públic (ja no estan protegides) No-obres : Informació o dades no protegides Meta-dades generades per la institució v. obra Només les pot utilitzar l’autor o titular original dels drets de PI sobre l’obra /gravació llicenciada
 12. 12. Reutilització ISPLlicències CC generals - restriccions a lareutilització Obligació de “Copyleft” (SA) Prohibició de transformació (ND) Prohibició d’usos comercials (NC) Prohibició d’utilitzar DRM/TPM (clàusules generals) Llicència CC-BY : coherent amb l’objectiu de reutilització de la ISPLlicència CC-0 (public domain dedication) ?Public Domain Mark ?
 13. 13. Reutilització ISPPrèvia autorització (casos concrets): Documento en format no digital Documents subjectes a drets de PI de tercers Informar dels motius de la denegació dades del titular Documents amb dades personals PI i PDP com a motius de denegació... no d’excusa!
 14. 14. Reutilització ISPhttp://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/materialsBChttp://mdc.cbuc.cat/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/materialsBC&CISOPTR=6047&CISOBOX=1&REC=2Digitalitzar és car! per això els museus (…) n’estan exclosos! Però un cop digitalitzat, com ho fem reutilitzable? Posar-hi una llicència CC? Cal? Toca? o és obra? està en el domini públic? NO és obra protegida? OK (... només l’autor ho pot fer!) Posar-hi una altra llicència (no PI) o condicions d’ús (AVÍS LEGAL) ? Atenció: pot confondre a l’usuari! Distinció entre accés i reutilització! Fent pagar el cost (marginal) de la digitalització? Risc de “privatitzar” el domini públic!?
 15. 15. Salvaguarda... La propietat intel·lectual¿Què és / no és obra protegida? Creació intel·lectual original (“pròpia” de l’autor?) Exclusions (art.13): lleis, normativa, informes, traduccions oficials, etc Termini de protecció obres en “domini públic” Obres “orfes” Proposta DirectivaDrets exclusius d’explotació / drets moralsUsos permesos per LPI – no cal llicència : cita, paròdia, docència, recerca, informació, etc.
 16. 16. Salvaguarda... La propietat intel·lectualTitularitat : Autor (qui crea l’obra) Titular dels drets d’explotació: autor o cessionari (llicenciatari) Presumpció de cessió de drets al l’empresari (art.51 TRLPI) Aplicable a les obres creades per funcionaris No aplicable a l’obra creada per encàrrec! Cessió de drets llicència (orals o escrites)
 17. 17. Salvaguarda... La propietat intel·lectualObligació del SP a exercir els seus drets de PIde manera que “faciliti” la reutilització AVÍS LEGAL: cessió àmplia, gratuïta, no exclusiva dels drets de PI sobre la “documentació” subjecta a reutilització llicències “tipus” (CC) o pròpies ?Obtenir drets de PI a favor del SP per facilitarla posterior reutilització En plecs de clàusules administratives per encàrrecs d’obra o servei Art.277 Ley 30/2007 contratos sector público En condicions generals (vàries) En las bases de concursos, ajudes, beques, sol·licitud de llicències (i.e., excavacions, obres, etc.), tràmits adm.?
 18. 18. Salvaguarda... Protecció dades personals Accés a les DP per l’interessat (legítim interès) Drets de rectificació, oposició i cancel·lació Designar al Responsable del tractament de les DP Donar d’alta l’arxiu de DP 3 nivells de seguretat (segons tipus de dades) Obligacions d’informar sobre finalitats del tractamentCom encaixa amb la reutilització de la ISP? Reutilització de les DP “quan sigui possible”… Obligació del SP a anonimitzar les DP a reutilitzar …i la resta de drets / obligacions?
 19. 19. Reutilització ISP Gràcies ! rxalabarder@uoc.edu

×