Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VIII Jornada de Criminologia. Pla Local de Prevenció de la Radicalització Violenta. Òscar Negredo

65 views

Published on

VIII Jornada de Criminologia. El terrorisme de base religiosa
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 15 de març de 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VIII Jornada de Criminologia. Pla Local de Prevenció de la Radicalització Violenta. Òscar Negredo

 1. 1. L’Hospitalet de Llobregat Treballant cap a un Pla Local de Prevenció de la Radicalització Violenta 1
 2. 2. LIAISE 2 (2016 – 18) Projecte Pilot OBJECTIU Dissenyar una estratègia en xarxa de prevenció (detecció i intervenció) de situacions de processos incipients de radicalització violenta Evitant l’estigmatització Iniciant un debat sobre l’estat de la qüestió Propiciant un discurs compartit sobre el tema Començant a pensar quines coses podem fer cadascú 2
 3. 3. LIAISE 2 (2016 – 18) Projecte Pilot EIXOS ESTRATÈGICS 1) Proveir informació i formació als actors rellevants tant de la comunitat com dels treballadors municipals 2) Conduir un debat sobre aspectes com radicalització, prevenció, factors de risc, factors de protecció,... 3) Tallers de comunicació i gestió de conflictes amb famílies 4) Construir un dispositiu municipal per a la detecció i gestió de casos d’incipient radicalització violenta 3
 4. 4. LIAISE 2 (2016 – 18) 1a TROBADA “Prevenint la radicalització violenta a nivell local” Febrer 2017 50 actors estratègics (Serveis Socials, Educació, Esports, Comunitats Religioses, Policia, Families associacions,...) 4
 5. 5. 5 LIAISE 2 (2016 – 18) TROBADES DE GRUPS SECTORIALS (Febrer – Septembre 2017) (àmbits temàtics i territorials) Joventut Policia Entitats Esports Serveis Socials Educació Líders religiosos
 6. 6. 6 LIAISE 2 (2016 – 18) Has observat alguna cosa preocupant ? Què vas fer? Quina altre cosa penses que es podria haver fet? Compartir coneixements sobre el tema i les estratègies a adoptar Construir un discurs comú Crear comoditat, bona comunicació i cooperació TROBADES DE GRUPS SECTORIALS (Febrer – Septembre 2017) (àmbits temàtics i territorials)
 7. 7. LIAISE 2 (2016 – 18) 2nd MEETING “Preventing violent radicalization in the local level. Increasing our knowledge ” December 2017 100 Key actors 7
 8. 8. LIAISE 2 (2016 – 18) Tallers de comunicació per a dones musulmanes (101 assistents). Octubrer / Novembre 17 Trobades amb Saliha Ben Ali (Save Belgium) (76 participants). Novembre 2017 8
 9. 9. 9 LIAISE 2 (2016 – 18) Construint un dispositiu per a la detecció i la intervenció en 4 nivells: Taula de coordinació (Taula tècnica + polítics) Seguiment global i regular del fenomen i de les l’estratègies Semestral TROBADA ANUAL Taula tècnica Seguiment global i regular del fenomen i de les l’estratègies Trimestral Grups sectorials Millora de les capacitats de detecció Semestral Grups d’intervenció Desradicalització En funció dels casos
 10. 10. Estratègia de comunicació 10 LIAISE 2 (2016 – 18) Reptes Formació dels que fan la intervenció Manca d’estratègies de reconeixement de la identitat musulmana- catalana Treball amb dones. Homes? Joves?
 11. 11. L’Hospitalet de Llobregat Treballant cap a un Pla Local de Prevenció de la Radicalització Violenta onegredo@l-h.cat @OscarNegredo 11

×