Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MGA SANHI NG BULLYING
AT ANG EPEKTO NITO
SA MAG-AARAL
DE GUZMAN, KRISTINE
DE LEON, JOANNA
DUGAY, LEVITA
MARTIN, CYRINNE
TO...
SULIRANIN
 1. Anu-ano ang iba’t ibang uri ng bullying na
nararanasan ng mga mag-aaral? Ayon sa…
a. kasarian
b. kurso
 2....
METODOLOHIYA
Uri
- Palarawang Paraan (Descriptive)
Kapaligiran
- Saint Mary’s University.
Respondents
- Ang mga partisipan...
RESULT
Babae Physical B. Verbal B. Social B. Cyber B.
F % F % F % F %
SOA 1 10% 7 70% 2 20% 0 0%
SOAS 0 0% 1 10% 3 30% 0 0%
SOB 0...
Lalake Physical B. Verbal B. Social B. Cyber B.
F % F % F % F %
SOA 0 0% 3 30% 0 0% 1 10%
SOAS 2 20% 3 30% 0 0% 0 0%
SOB 1...
Sa ikalawang suliranin narito ang resulta: (Babae)
Babae Mababa ang
tiwala sa
sarili
Depresyon
Matatakutin at
maaalalahani...
Lalake Mababa
ang tiwala
sa sarili
Depresyon
Matatakutin at
maaalalahanin
Problema
sa
pagtulog
Problema sa
Pag-aaral
Nawaw...
Sa ikatlong suliranin narito ang resulta: (Babae)
Babae Gustong
mapansin
May
problema
sa tahanan
Naisip
lamang… Inggit Gal...
Sa ikatlong suliranin narito ang resulta: (Lalake)
Lalake Gustong
mapansin
May
problema
sa tahanan
Naisip
lamang… Inggit G...
BUOD
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang
malaman ang mga epekto at sanhi ng bullying sa
mga mag-aaral. Ang instrumento...
Batay naman sa epekto ng bullying, ang mababa
ang tiwala sa sarili ang nagiging epekto nito sa mga
kababaihan (55%) nangga...
KONKLUSYON
Napagtanto ng mga mananaliksik na
ang Verbal bullying ang may
pinakamalaking porsyento na nararanasan
ng mga ma...
REKOMENDASYON
Ang mga mananaliksik ay inirerekomenda ng mga
kasangkot nang pag-aaral na ito sa mag-aaral na
nakakaranas ng...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bullying research in filipino

86,133 views

Published on

Published in: Education

Bullying research in filipino

 1. 1. MGA SANHI NG BULLYING AT ANG EPEKTO NITO SA MAG-AARAL DE GUZMAN, KRISTINE DE LEON, JOANNA DUGAY, LEVITA MARTIN, CYRINNE TOLENTINO, GERALDINE VALDEZ, JENEVIE
 2. 2. SULIRANIN  1. Anu-ano ang iba’t ibang uri ng bullying na nararanasan ng mga mag-aaral? Ayon sa… a. kasarian b. kurso  2. Anu-ano ang epekto ng bullying sa mag-aaral? Ayon sa… a. kasarian b. kurso  3. Anu-ano ang sanhi ng bullying sa mag-aaral? Ayon sa… a. kasarian b. kurso
 3. 3. METODOLOHIYA Uri - Palarawang Paraan (Descriptive) Kapaligiran - Saint Mary’s University. Respondents - Ang mga partisipante ng pag-aaral na ito ay ang mga napiling sampung (10) estudyante sa Saint Mary’s University sa bawat departamento. Instrumento - Talatanungan (Questionnaire)
 4. 4. RESULT
 5. 5. Babae Physical B. Verbal B. Social B. Cyber B. F % F % F % F % SOA 1 10% 7 70% 2 20% 0 0% SOAS 0 0% 1 10% 3 30% 0 0% SOB 0 0% 2 20% 2 20% 0 0% SOIT 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% SOE 3 30% 6 60% 2 20% 0 0% SPAG 0 0% 4 40% 4 40% 1 10% SOEA 1 10% 2 20% 1 10% 1 10% SOHS 1 10% 1 10% 2 20% 0 0% TOTAL 6 15% 25 62.5% 16 40% 2 5% Sa unang suliranin, narito ang resulta: (Babae)
 6. 6. Lalake Physical B. Verbal B. Social B. Cyber B. F % F % F % F % SOA 0 0% 3 30% 0 0% 1 10% SOAS 2 20% 3 30% 0 0% 0 0% SOB 1 10% 5 50% 0 0% 0 0% SOIT 5 50% 8 80% 2 20% 2 20 SOE 2 20% 2 20% 1 10% 0 0% SPAG 0 0% 1 10% 1 10% 0 0% SOEA 3 30% 6 60% 3 30% 2 20% SOHS 2 20% 3 30% 1 10% 0 0% TOTAL 15 37.5 31 77.5% 8 20% 5 12.5% Sa unang suliranin, narito ang resulta: (Lalake)
 7. 7. Sa ikalawang suliranin narito ang resulta: (Babae) Babae Mababa ang tiwala sa sarili Depresyon Matatakutin at maaalalahanin Problema sa pagtulog Problema sa Pag-aaral Nawawalan ng pag-asa Walang kaligtasan F % F % F% % F % F % F % F % SOA 5 50% 4 40% 2 20% 1 10% 1 10% 1 10% 0 0% SOAS 4 40% 2 20% 1 10% 1 10% 1 10% 1 10% 0 0% SOB 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% SOIT 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% SOE 5 50% 3 30% 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 1 10% SPAG 3 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% SOEA 1 10% 2 20% 1 10% 0 0% 0 0% 1 10% 1 10% SOHS 2 20% 1 10% 0 0% 0 0% 2 20% 1 10% 0 0% TOTAL 22 55% 12 30% 7 17.5% 4 10% 11 27.5 % 7 17.5 % 2 5%
 8. 8. Lalake Mababa ang tiwala sa sarili Depresyon Matatakutin at maaalalahanin Problema sa pagtulog Problema sa Pag-aaral Nawawalan ng pag-asa Walang kaligtasan F % F % F % F % F % F % F % SOA 2 20% 1 10% 0 0% 2 20% 0 0% 1 10% 0 0% SOAS 2 20% 1 10% 1 10% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% SOB 5 50% 0 0% 0 0% 1 10% 2 20% 0 0% 0 0% SOIT 4 40% 6 60% 0 0% 3 30% 6 60% 4 40% 0 0% SOE 0 0% 3 30% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 2 20% SPAG 2 20% 3 30% 0 0% 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% SOEA 6 60% 1 10% 0 0% 0 0% 2 20% 2 20% 0 0% SOHS 3 30% 2 20% 1 10% 1 10% 1 10% 0 0% 0 0% TOTAL 24 60% 17 42.5 % 2 5% 7 17.5 % 13 32.5 % 8 20% 2 5% Sa ikalawang suliranin narito ang resulta: (Lalake)
 9. 9. Sa ikatlong suliranin narito ang resulta: (Babae) Babae Gustong mapansin May problema sa tahanan Naisip lamang… Inggit Galit Paghihi- ganti Hindi matutukan … Ibinabaling sa iba F % F % F % F % F % F % F % F % SOA 2 20% 1 10% 1 10% 2 20% 1 10% 1 10% 3 30% 2 20% SOAS 4 40% 1 10% 1 10% 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 1 10% SOB 3 30% 0 0% 3 30% 2 20% 1 10% 0 0% 1 10% 0 0% SOIT 0 0% 1 10% 0 0% 1 10% 1 10% 0 0% 1 10% 0 0% SOE 4 40% 3 30% 4 40% 5 50% 4 40% 3 30% 3 30% 5 50% SPAG 1 10% 1 10% 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% SOEA 2 20% 1 10% 1 10% 1 10% 1 10% 0 0% 2 20% 2 20% SOHS 1 10% 1 10% 2 20% 1 10% 1 10% 0 0% 0 0% 1 10% TOTAL 17 42.5% 9 22.5% 12 30% 19 47.5% 10 25% 5 12.5% 11 27.5% 12 30%
 10. 10. Sa ikatlong suliranin narito ang resulta: (Lalake) Lalake Gustong mapansin May problema sa tahanan Naisip lamang… Inggit Galit Paghihi- ganti Hindi matutukan … Ibinabaling sa iba F % F % F % F % F % F % F % F % SOA 4 40% 3 30% 1 10% 3 30% 0 0% 1 10% 3 30% 2 20% SOAS 2 20% 1 10% 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SOB 3 30% 0 0% 3 30% 2 20% 1 10% 0 0% 1 10% 0 0% SOIT 0 0% 1 10% 0 0% 1 10% 1 10% 0 0% 1 10% 0 0% SOE 4 40% 3 30% 4 40% 5 50% 4 40% 3 30% 4 40% 5 50% SPAG 1 10% 2 20% 1 10% 0 0% 1 10% 1 10% 0 0% 0 0% SOEA 4 40% 0 0% 0 0% 1 10% 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% SOHS 2 20% 2 20% 2 20% 1 10% 1 10% 0 0% 3 30% 1 10% TOTAL 19 47.5% 12 30% 11 27.5% 15 37.5% 10 25% 6 15% 17 42.5% 10 25%
 11. 11. BUOD Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang malaman ang mga epekto at sanhi ng bullying sa mga mag-aaral. Ang instrumentong ginamit ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ay ang surbey o ang paggamit ng talatanungan (questionnaire). Ang unang bahagi ng questionnaire ay ang pagkuha ng personal naimpormasyon sa mga respondents at ang ikalawang bahagi naman ay ang mga uri ng bullying, epekto at sanhi nito. Ang resulta ng questionnaire ay ang mga sumusunod: Sa mga kababaihan ang Verbal bullying (62.5%) nanggaling sa School of Accountancy, Verbal bullying din sa kalalakihan (77.5%) at nanggaling sa School of Computing Science and Information Technology; ang may pinakamababang porsyento naman ay ang Cyber bullying (5%) para sa mga
 12. 12. Batay naman sa epekto ng bullying, ang mababa ang tiwala sa sarili ang nagiging epekto nito sa mga kababaihan (55%) nanggaling ang may pinakamalaking nakakuha ng porsyento ay ang School of Accountancy at School Education. Sa kalalakihan, mababa ang tiwala sa sarili din (60%) at nanggaling ang may pinakamalaking porsyento sa School of Engineeering and Architecture. At batay naman sa sanhi ng bullying, sa kababaihan ang inggit (47.5%) ang may pinakamataas na porsyento ay nanggaling sa School of Arts and Sciences ang nakakuha ng may pinakamataas na porsyento na nakakaranas at para naman sa mga kalalakihan ang gustong mapansin (47.5%) at nanggaling sa School of Accountancy, School of Education at School of Engineering and Architecture.
 13. 13. KONKLUSYON Napagtanto ng mga mananaliksik na ang Verbal bullying ang may pinakamalaking porsyento na nararanasan ng mga mag-aaral, ito ay ang pagtawag ng pangalan, pangungutya. Ang nagiging epekto naman nito para sa mga kababaihan at kalalakihan ay ang mababa ang tiwala sa sarili. At ang sanhi ng bullying para sa mga kababaihan ay ang inggit at para sa mga kalalakihan naman ay ang gustong mapansin.
 14. 14. REKOMENDASYON Ang mga mananaliksik ay inirerekomenda ng mga kasangkot nang pag-aaral na ito sa mag-aaral na nakakaranas ng Verbal bullying, na mas makakabuting huwag nalang magreact o gumanti upang hindi lumala ito. At ipagpatuloy ang hindi pagkomento ng masasakit na salita sa social media o cellphone upang maiwasan ang Cyber bullying. Huwag hayaang kayo ay nabubully o inaapi-api nalang basta-basta. Iwasan ding lumapit sa mga bully at kung maaari magsumbong sa magulang o guro. Pero tandaan, gusto ng mga bully na hindi sila isinusumbong. Baka ang pagsusumbong ang unang hakbang para mahinto ang pambubully. Para sa lahat ng administrator, pagtibayin pa ang mga batas ukol sa bullying, upang sa ganoon

×