Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Шумът като фактор на работната среда

1,095 views

Published on

Презентация от обучението "Основи на безопасността и здравето при работа" на Otgovori.Info, 23.01.2019 г..
Още за нашите обучение вижте тук: https://otgovori.info/trainings/otvoreni-obuchenia-zbut/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Шумът като фактор на работната среда

 1. 1. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ШУМ OTGOVORI.INFO Д-р София Евстатиева Д-р Инж. Деяна Илиева
 2. 2. Бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! https://zbut.eu Онлайн информационна система ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА
 3. 3. КАКВО Е ШУМ?
 4. 4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА Стрес и напрежение Сърдечно-съдова система Централна нервна система Храносмилателна система OTGOVORI.INFO
 5. 5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛУХА Временно изместване на прага на чуване Трайно изместване на прага на чуване OTGOVORI.INFO
 6. 6. ЗАГУБА НА СЛУХА Без болка Незабележимо Постепенно и с натрупване Постоянна Предотвратима Усили звука, моля те! Достатъчно силен е! OTGOVORI.INFO
 7. 7. ОСВЕН ТОВА! Причина за злополуки! Причина за аварии! Боб, опитвам да ти звънна по телефона, за да разбера какъв е този целия шум навън?!
 8. 8. КАК ДА ОТКРИВАМЕ ШУМА?  Щом има вибрации, значи има и шум! • Вентилатори, компресори • Амортизация на оборудването и липса на поддръжка • Нарушена цялост на шумоизолацията  Флуидни звуци • пораждат се вследствие на изменения в налягането в течна или газова среда: свистене, турбулентност, изстрел и пр. OTGOVORI.INFO
 9. 9. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване Глава пета. РАБОТНА СРЕДА Раздел V. Намаляване на шума на работното място НОРМАТИВНА БАЗА Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
 10. 10.  ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ на шума  МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за защита на работещите ОЦЕНКА НА РИСКА МЕРКИ НАРЕДБА 6/2005 г. ВЪВЕЖДА:
 11. 11.  МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА НАРЕДБА 7/1999 г. ВЪВЕЖДА:
 12. 12. Долни стойности на експозиция за предприемане на действие Горни стойности на експозиция за предприемане на действие Гранични стойности на експозиция Дневните нива на експозиция на шум, Lex,8h 80 dB(А 85 dB(А) 87 dB(А) Върхово звуково налягане, ppeak 135 dB (С) 137 dB(С) 140 dB(С) Наредба № 6/2005 г.
 13. 13. ИЗМЕРВАНИЯ? Работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.
 14. 14. КОЛКО ЧЕСТО? С периодичността на оценката на риска Наредба 6/2005 Наредба 7/1999 Най-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите
 15. 15. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА Справочно ниво dB(A) Трябва да викате, за да бъдете чут ясно от човек на 1 м. Трябва да викате, за да бъдете чут ясно от човек на 2 м. Вашият собствен глас ви звучи почти толкова силно, колкото при нормален говор Нормалният разговор не се смущава 90 85 80 75 70
 16. 16. • данни от измервания • ототоксични вещества • наличие и на вибрации • предупреждаващи сигнали или други звуци, които трябва да се следят, за да се намали рискът от злополуки • здравно наблюдение • наличие на ЛПС. ОЦЕНКА НА РИСКА
 17. 17. ОТОТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА СЕРОВЪГЛЕРОД ТОЛУЕН СТИРЕН p-СТИРЕН ЖИВАК n-ХЕКСАН ОЛОВО ШУМ ЦНС СЛУХОВ НЕРВ КОХЛЕА
 18. 18. 80-85 dB (A) >85 dB(A) ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЛПС – по желание ЛПС – задължително + контрол Обучение Допълнителен платен годишен отпуск МЕРКИ
 19. 19. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ
 20. 20. ЗВУКОПОГЛЪЩАНЕ
 21. 21. ЗВУКОИЗОЛИРАНЕ
 22. 22. • Режими на труд и почивка • Стаи за отдих с шум < 65 dB (А) • Организация на работните места • Поддръжка на оборудването ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
 23. 23. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
 24. 24. ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ  Гранични стойности и резултати от измервания  Какво означават резултатите и какъв е риска  Какви са мерките  Правилно използване на ЛПС  Цел на здравното наблюдение  Работни практики за намаляване на генерирането на шум
 25. 25. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 80-85 dB (A) >85 dB(A) РАБОТОДАТЕЛЯТ ОСИГУРЯВА ЛПС РАБОТОДАТЕЛЯТ ОСИГУРЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛПС
 26. 26. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ 85-105 dB (A) 105+ dB (A) 24 месеца 12 месеца ЗАДЪЛЖИТЕЛНО оториноларинголог, невролог, аудиометрия ПО ПОКАЗАНИЯ терапевт, акушер-гинеколог, ЕКГ
 27. 27. ШУМ
 28. 28. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07- 2/16.12.2009 г. – две програми  Ръчна работа с тежести  Безопасна работа с химични агенти https://edu.otgovori.info EDU.OTGOVORI.INFO

×