Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 мерни единици

13 мерни единици

  1. 2. а)Подредете мерните единици за дължина, като започнете от най-малката. <ul><li>б)Коя мерна единица е подходяща за измерване на: </li></ul><ul><li>нокъта на малкото ви пръстче </li></ul><ul><li>гумата, която използвате </li></ul><ul><li>дължината на класната ви стая </li></ul><ul><li>Разстоянието между градовете на схемата. </li></ul>
  2. 3. а) Допълнете така, че да е вярно: 1 км = м м = 100 см 1 м = дм 1000 1 10 дм = 10 см 1 1 см = мм 10 б) Сравнете: 37 км 500 м 37 000м > 5 м 60 см 6 м > 48 мм 3 см 9 мм >
  3. 4. Най – голямата дълбочина в океана достига до 11 км 22м. Колко метра са това? 1 километър = 1000метра 11 км 22м = 11 022 м
  4. 5. Подредете мерните единици за лице, като започнете от най-голямата. > > > >
  5. 6. б) С коя мерна единица се измерват площите на земеделски земи, градини, паркове и др. б) Като знаете, че 1000 кв.м = 1 дка , пресметнете колко декара е нива с форма на правоъгълник и с размери 50м и 60м. 50 . 60 = 3 000 кв м 3 000 кв м = 3 дка
  6. 7. а) Допълнете така, че да е вярно: 1 век = години 7 дни = седмица 1 година = месеца 60 мин. = 1 1 денонощие = 24 1 минута = сек. б) Един час на колко секунди е равен? Когато годината е високосна , колко дена има тя? 100 1 12 час часа 60 1 час = 60мин. 1 мин. = 60 сек. 1 час = 60 . 60 = 3 600 сек. 1 година = 365 дни 365 + 1= 366 дни
  7. 8. Коя е мерната единица за измерване на ъгъл? Измерете ъгъл АМТ. А М Т 30

×