Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

самостоятелна работа бел

8,133 views

Published on

самостоятелна работа бел

  1. 1. Самостоятелна работа – 27.11.2012Име.......................................1 упр. Прочети текста и отговори на въпросите. 6 т. Вълшебната градина От един вълшебник взех семена. Нощем ги посях на луна. Поливах ги всекиден със сироп. В една леха избуяха сладкиш до сладкиш. Втора леха роди шоколади. Оттретата леха мога да ти изпратя в колет сладък сладолед. По П. Дашева1.1. Колко лехи за засадени?1.2. Кога са посадени семената?1.3. Думата за проверка на думата сладкиш се намира в: А) третото изречение; Б) четвъртото изречение; В) шестото изречение.2 упр. Попълни липсващите букви. Направи проверка на думите. 6 т. а/ъ о/у е/ила/ъвица - _____________ о/убичам - __________ еде/иница - ____________ба/ъща - _______________ ко/ужух - ___________ ле/икарство - ___________3 упр. На кой ред са написани само звучни съгласни? 1 т. А) б, г, ж, ш, ф; Б) б, в, д, з, ж; В) г, о, з, и, с.4 упр. На кой ред има правописни грешки? 1 т. А) дълъг, изход, пантоф; Б) слаб, прохот, картов; В) свеж, изгрев, ориз.5 упр. Коя дума съдържа само беззвучни съгласни? А) морски; Б) хитър; 1 т. В) опашка.6 упр. На кой ред е пропусната звучна съгласна? А) сме_ка, ми_ка; Б) площа_че, жълъ_че; 1 т. В) самоле_че, пъпе_че.7 упр. Поправи допуснатите правописни грешки. Запиши думите за проверка. Зайците отиват на разхотка. Влизат в градината на леля Слафка. Грискат слаткоморкофчета. 10 т.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Скала за оценяване: Оценка:_________________Отличен – 26 – 23 т.Мн. Добър – 22 – 18 т.Добър – 17 – 14 т. Проверил:________________Среден – 13 – 9 т.

×