Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Йо или ьо УТ№3

 • Login to see the comments

Йо или ьо УТ№3

 1. 1. Йо или ьо ?
 2. 2. Да си припомним! Йо се пише винаги : в началото на думата – Йонко, Йоана, йод… след гласна – майор, район, Пейо…Йо се обозначава като двебукви и два звука:йод – 3б.; 3 зв.йод –
 3. 3. Да си припомним! ь е единствената буква, която си няма главна буква и е без звук. ьо се пише само след съгласна – монтьор, шофьор, фризьор…. ь служи единствено за образуване на съчетанието ьо ьо се обозначава като две букви, но един звук:  гьол – 4б.; 3 зв.  гьол –
 4. 4.  Работа в учебната тетрадка – стр. 13 йо йо йо ьо ь ьо
 5. 5.  Кое е грешното буквосъчетание в думите? йо ма ьо р йо маг сник ьо ьо йо режис йо р ьо ника йо асанс р ьо
 6. 6.  Определете броя на буквите и звуковете в думите:  5 Стойо - …б.;….зв.  замък - ….б.;….зв.  сервитьор - …б.;…зв. 9 8  място - ……б.;…зв.  3 4 юни - …б.;…зв.  5 синьо - …б.;…зв.
 7. 7.  Работа в учебната тетрадка – стр.13Йо ьо Йонко и Петьо Йонко и Петьо пътуваха с трамвай.Нямаха Купиха си отбилети. шофьора. помощ
 8. 8.  На мястото на точките напишете ЙО или ЬО: ь  Бате Вал… е бокс... р.  ЧичоЙ …нко е монт…р. о й  Пе… оима син…хвърчило. о  Баба …нка направи бул…н Йо от пиле.  Пет… …рданов е акт…р в Народния театър.
 9. 9.  В кой ред е допусната правописна грешка?а) Йори, фризьор, Зайо;б) майор, булйон, шофьор;в) коньо, ликьор, котрольор.
 10. 10.  Коя буква не означава звук? а) Х; б) Ъ; в) Ь.
 11. 11.  Коя дума отговаря на звуковия модела) актьор;б) район;в) гримьор.
 12. 12. В презентацията са използвани упражнения от Граматика за 1 клас авт. Б. Димова и Д. Карамилева Аз вечезнам кога да пиша йо и ьо!

×