Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

pulen i kratuk chlen

More Related Content

Viewers also liked

More from New Bulgarian University

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

pulen i kratuk chlen

 1. 1. Пълна и кратка членна форма при имената от/в мъжки род, единствено число
 2. 2. <ul><li>Когато пишем . </li></ul><ul><li>При някои съществителни имена . </li></ul><ul><li>При прилагателните имена . </li></ul><ul><li>При пълните форми на притежателните местоимения ( мой, свой ). </li></ul><ul><li>При числителните редни ( първи, втори и т.н.). </li></ul>
 3. 3. Кога пишем пълната членна форма ? <ul><li>Когато съществителното е подлог в изречението и е от мъжки род в единствено число . </li></ul><ul><li>Когато прилагателните, числителните редни и притежателните местоимения са съгласувани определения на подлога в изречението , който е от мъжки род в единствено число. </li></ul>
 4. 4. СЪГЛАСУВАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ <ul><li>Прилагателните, притежателните местоимения и числителните редни се членуват, когато се съгласуват в изречението по род и число със съществителното име, чието значение уточняват, т.е. когато са съгласувани определения . </li></ul>
 5. 5. 1. Като заместим с той или с него : <ul><li>Мъж( -ът/-а? ) пресече улицата. </li></ul><ul><li>Той пресече улицата. </li></ul><ul><li>Мъж ът пресече улицата. </li></ul><ul><li>Жената погледна мъж( -ът/-а? ). </li></ul><ul><li>Жената го ( =него ) погледна. </li></ul><ul><li>Жената погледна мъж а . </li></ul>
 6. 6. Има ли предлог ? <ul><li>Излязох от университет( -ът/-а? ). </li></ul><ul><li>Думата “от” е предлог . </li></ul><ul><li> Излязох от университет а . </li></ul><ul><li>Казах на приятел ( -ят/-я? ) си . </li></ul><ul><li>Думата “на” е предлог . </li></ul><ul><li> Казах на приятел я си. </li></ul>
 7. 7. Има ли предлог ? <ul><li>Жената се скара с полица( -ят/-я? ) </li></ul><ul><li>Думата “с” е предлог . </li></ul><ul><li> Жената се скара с полица я . </li></ul>
 8. 8. Конструкция “ Х е такъв ” <ul><li>Иван е най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той е най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Иван се оказа най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той се оказа най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Иван стана най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той стана най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Иван остава най-добри ят ми приятел. </li></ul><ul><li>Той остава най-добри ят ми приятел. </li></ul>
 9. 9. Изрази за време – винаги кратка членна форма ! <ul><li>Минали я понеделник той отново изглеждаше уморен. </li></ul><ul><li>Следващи я вторник ще се видим отново. </li></ul><ul><li>(През) По-следващи я месец отново ще идвам в Бургас. </li></ul>
 10. 10. Прозвища и прякори и някои географски имена <ul><li>Владимир Димитров – Майстор а е роден в Кюстендил. </li></ul><ul><li>Ицо Хазарт а е завършил Националната гимназия за древни езици и култури. </li></ul><ul><li>Но! </li></ul><ul><li>Кралич ът се превръща в Бойчо Огнянов . </li></ul><ul><li>Предел а е уникална местност в България. </li></ul>
 11. 11. Уточнение след запетая, тире или двоеточие: <ul><li>Най-накрая го видях – най-велики я футболист на всички времена! </li></ul><ul><li>Всички стояха като вцепенени пред тази чудна гледка: и мъж ът с раницата, и малчуган ът с топката, и водач ът на групата. </li></ul><ul><li>Кого видяхме - политик а или загрижени я баща? </li></ul><ul><li>Кой говори в момента - политик ът или загрижени ят баща? </li></ul>
 12. 12. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>От единствения засега източник на безплатно рекламно време – ( договорът или договора? ) със CNN – остават 60 минути, каза ( рекламният или рекламния ) шеф на БНТ. </li></ul><ul><li>От единствения засега източник на безплатно рекламно време – договора със CNN – остават 60 минути, каза рекламният шеф на БНТ. </li></ul><ul><li>= От ( предлог ) договора със CNN остават 60 минути. </li></ul>
 13. 13. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>( Химн ът или Химн а ) на Германия безусловно е ( най-из с традалия т или най-изстрадалия ) сред събратята си. </li></ul><ul><li>Химнът ( = той ) на Германия безусловно е най-изстрадалият ( =Химнът е такъв ) сред събратята си. </li></ul>
 14. 14. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>( Правописният или Правописния ) речник можете да го използвате и когато се колебаете за ударението в някоя дума. </li></ul><ul><li>Правописния речник можете да го използвате и когато се колебаете за ударението в някоя дума. </li></ul>
 15. 15. Пълна или кратка членна форма? <ul><li>В спор т( -ът/- а ) вече не е важна играта на този, който я играе, а големи ( - ят /-я ) карнавал преди и след нея; важен е не толкова мач ( - ът /-а ) , а седмицата след мач (- ът /-а ) , когато играе зрител ( - ят /-я ) , а не играч (- ът /-а ) . </li></ul>
 16. 16. Отговор: <ul><li>В спор т а вече не е важна играта на този, който я играе, а големи ят карнавал преди и след нея; важен е не толкова мач ът , а седмицата след мач а , когато играе зрител ят , а не играч ът . </li></ul>
 17. 17. ВНИМАНИЕ! <ul><li>Пълната членна форма не е ГОЛЯМ ЧЛЕН ! </li></ul><ul><li>Кратката членна форма не е МАЛЪК ЧЛЕН ! </li></ul><ul><li>;-) </li></ul>

×