Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Записване на музиката с ноти
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката

Download to read offline

Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката

 1. 1. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТАТЕМА N: 3 – РИТЪМ, МЕТРУМ, РАЗМЕР, ТАКТ И ТЕМПО В МУЗИКАТА Предмет: МУЗИКА Преподавател: ТЕОФИЛА ВАСИЛЕВА
 2. 2. Учител: Теофила ВасилеваПРЕГОВОР:
 3. 3.  Най-малкото разстояние между два1. ДИЕЗ тона;  Знак за алтерация,2. ПОЛУТОН който понижава с половин тон;3. БЕМОЛ  Наименование на октавова група;4. СУБКОНТРА  Тонове, които звучат еднакво, но се пишат и5. ЕНХАРМОНИЧНИ изговарят различно;ТОНОВЕ Знакповишава с който за алтерация, половин тон;
 4. 4. I.РИТЪМОпределение: движението, Учител: Теофила Василева което се поражда от организираното редуване на различни по времетраене тонове;
 5. 5. 1. РИТМИЧНИ НОТНИ СТОЙНОСТИ ГРАФИЧНОНАИМЕНОВАНИЕ ВРЕМЕТРАЕНЕ ИЗПИСВАНЕЦЯЛА 4 временаПОЛОВИНА 2 временаЧЕТВЪРТИНА 1 време ½ (Половин)ОСМИНА времеШЕСТНАДЕ- ¼ (четвърт)СЕТИНА време
 6. 6. 2. ПАУЗАОпределение: знак за отмерено мълчание; Учител: Теофила Василева
 7. 7. 3. ПРОМЯНА НА ОСНОВНИТЕ НОТНИ СТОЙНОСТИ Учител: Теофила Василева
 8. 8. А) ТОЧКУВАНЕ .Определение: точката,поставена след нотата, Учител: Теофила Василеваудължава времетраенетос половината от нейнатанотната стойност;
 9. 9. НАПИШЕТЕ ОТ КОЛКО ВРЕМЕНА СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РИТМИЧНИ ФИГУРИ: Учител: Теофила Василева
 10. 10. Б) ЛИГАТУРАОпределение: слива Учител: Теофила Василева стойностите на две и повече ноти с еднаква височина;
 11. 11. Учител: Теофила ВасилеваЛИГАТУРИТЕ:ОТКРИЙТЕ
 12. 12. В) ФЕРМАТА ( КОРОНА)Определение: знак за произволно удължаване Учител: Теофила Василева на нотната стойност;
 13. 13. Учител: Теофила Василева
 14. 14. II. МЕТРУМОпределение: повтарящия се Учител: Теофила Василева устойчив модел на ударени и неударени (силни и слаби; акцентирани и неакцентирани) времена;
 15. 15. 1. ВИДОВЕ МЕТРУМ Двувременен метрум: Учител: Теофила Василева 2 2 2 2 4 8  Тривременен метрум: 3 3 3 2 4 8
 16. 16. III. РАЗМЕРОпределение: писменият израз на метрума. Записва Учител: Теофила Василева се с две цифри, поставени една над друга в началото на първото петолиние;
 17. 17. ЧИСЛИТЕЛ-броя наметричнитевремена; Учител: Теофила ВасилеваЗНАМЕНАТЕЛ-нотнатастойност наедно време;
 18. 18. ВИДОВЕ РАЗМЕРИ1.1 ПРОСТИ 1.2 СЛОЖНИ А) Б) Равноделни Неравноделни
 19. 19. 1.1 ПРОСТИ РАЗМЕРИ• Определение – всички двувременни и Учител: Теофила Василева тривременни размери;
 20. 20. НАПИШЕТЕ ОТ КОЛКО ВРЕМЕНА СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РАЗМЕРИ: Учител: Теофила Василева
 21. 21. 2.2 СЛОЖНИ РАЗМЕРИОпределение – тези, коитосе образуват от сливането Учител: Теофила Василевана два и повече простиразмера;
 22. 22. ВИДОВЕ СЛОЖНИ РАЗМЕРИ
 23. 23. А) СЛОЖНИ РАВНОДЕЛНИ – когато простите размера са еднородни; Учител: Теофила Василева
 24. 24. НАПИШЕТЕ РАЗМЕРА :
 25. 25. НАПИШЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯТ СЛОЖЕН РАЗМЕРА В СЛЕДНИЯ МУЗИКАЛЕН ОТКЪС: Учител: Теофила Василева
 26. 26. Б) ПРОСТИ НЕРАВНОДЕЛНИ – когато простите размери са разнородни; Учител: Теофила Василева
 27. 27. Учител: Теофила Василева
 28. 28. Учител: Теофила Василева
 29. 29. Учител: Теофила Василева
 30. 30. НАПИШЕТЕ ОТ КАКВИ НОТНИ СТОЙНОСТИ СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РАЗМЕРИ: Учител: Теофила Василева
 31. 31. IV. ТАКТОпределение: такт е тази част от нотният текст, която започва Учител: Теофила Василева от силно време и завършва пред следващото силно; Тактовете се разделят с тактова черта;
 32. 32. ПОСТАВЕТЕ ТАКТОВИТЕ ЧЕРТИ: Учител: Теофила Василева
 33. 33. АУФТАКТОпределение: когато в първия такт на музикалното произведение има непълен Учител: Теофила Василева брой времена, той се нарича ауфтакт (непълен такт); Последния такт също е непълен, защото допълва времената от ауфтакта;
 34. 34. Учител: Теофила ВасилеваОТКРЙТЕ АУФТАКТА:
 35. 35. V. ТЕМПООпределение: бързината Учител: Теофила Василева (скоростта), с която се изпълнява дадено музикално произведение;
 36. 36. ВИДОВЕ ТЕМПА1. БЪРЗИ – Allegro (весело), Vivo (живо), Presto (бързо), Vivace ; Учител: Теофила Василева2. БАВНИ – Largo (широко), Lento (протяжно), Adagio (бавно), Grave (тежко);3. УМЕРЕНИ – Andante (спокойно), Moderato (умерено), Sostenuto (сдържано), Allegretto (весело);
 37. 37. ОБОБЩЕНИЕ:ТЕМПО – Allegro, Largo, Andante…РИТЪМ –РАЗМЕР – 2 3 4 5 7 4 4 4 8 8ТАКТ –
 38. 38. ПОСОЧЕТЕ: РИТЪМА, РАЗМЕРА, ЛИГАТУРА, ФЕРМАТА И АУФТАКТ Учител: Теофила Василева
 39. 39. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Учител: Теофила Василева
 • VesselinaIaneva

  Jun. 5, 2021
 • StefanaBoshnakova

  Sep. 5, 2020
 • ssusera97af3

  Mar. 22, 2020
 • ssuser6e5b4b

  Oct. 8, 2019
 • GalinaValkanova1

  Oct. 3, 2019
 • ssuser001b53

  Sep. 29, 2019
 • animiteva

  Oct. 24, 2018
 • DimisanDimi

  Sep. 20, 2018
 • AnnetaMinkova

  Sep. 19, 2018
 • StoyanKamenov

  Mar. 22, 2018
 • EmiliaKaneva1

  Nov. 10, 2017
 • 100000087391034

  Dec. 8, 2015
 • ssuser069779

  Oct. 15, 2015
 • AmiraAmmar1

  Sep. 25, 2015
 • ReniDrajeva

  Jan. 6, 2015
 • stilanstoanov

  Nov. 4, 2014
 • snejanadimitrova581

  Jan. 12, 2014

Views

Total views

57,413

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4,264

Actions

Downloads

547

Shares

0

Comments

0

Likes

17

×