Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката

Teofila Vasileva
Teofila VasilevaУчител по музика - Цигулка, Пиано и Солфеж at УРОЦИ ПО ЦИГУЛКА, ПИАНО И СОЛФЕЖ
ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

ТЕМА N: 3 – РИТЪМ, МЕТРУМ,
 РАЗМЕР, ТАКТ И ТЕМПО В
     МУЗИКАТА
           Предмет: МУЗИКА
    Преподавател: ТЕОФИЛА ВАСИЛЕВА
Учител: Теофила Василева
ПРЕГОВОР:
  Най-малкото
         разстояние между два
1. ДИЕЗ      тона;
          Знак за алтерация,
2. ПОЛУТОН     който понижава с
          половин тон;

3. БЕМОЛ      Наименование на
         октавова група;

4. СУБКОНТРА    Тонове, които
        звучат еднакво, но
        се пишат и
5. ЕНХАРМОНИЧНИ изговарят различно;
ТОНОВЕ
         Знакповишава с
         който
            за алтерация,

          половин тон;
I.РИТЪМ

Определение: движението,
               Учител: Теофила Василева
 което се поражда от
 организираното редуване
 на различни по
 времетраене тонове;
1. РИТМИЧНИ НОТНИ СТОЙНОСТИ

        ГРАФИЧНО
НАИМЕНОВАНИЕ        ВРЕМЕТРАЕНЕ
        ИЗПИСВАНЕ


ЦЯЛА            4 времена
ПОЛОВИНА          2 времена
ЧЕТВЪРТИНА         1 време
              ½ (Половин)
ОСМИНА
              време
ШЕСТНАДЕ-         ¼ (четвърт)
СЕТИНА           време
2. ПАУЗА
Определение:
      знак за
 отмерено мълчание;
           Учител: Теофила Василева
3. ПРОМЯНА НА ОСНОВНИТЕ
   НОТНИ СТОЙНОСТИ
             Учител: Теофила Василева
А) ТОЧКУВАНЕ  .
Определение: точката,
поставена след нотата,
             Учител: Теофила Василева
удължава времетраенето
с половината от нейната
нотната стойност;
Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката
НАПИШЕТЕ ОТ КОЛКО ВРЕМЕНА СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РИТМИЧНИ ФИГУРИ:
                                  Учител: Теофила Василева
Б) ЛИГАТУРА

Определение: слива
                Учител: Теофила Василева
 стойностите на две и повече
 ноти с еднаква височина;
Учител: Теофила Василева
ЛИГАТУРИТЕ:
ОТКРИЙТЕ
В) ФЕРМАТА ( КОРОНА)

Определение: знак за
 произволно удължаване
             Учител: Теофила Василева
 на нотната стойност;
Учител: Теофила Василева
II. МЕТРУМ

Определение: повтарящия се
                Учител: Теофила Василева
 устойчив модел на
 ударени и неударени
 (силни и слаби; акцентирани
 и неакцентирани) времена;
1. ВИДОВЕ МЕТРУМ

  Двувременен метрум:
                Учител: Теофила Василева
   2  2  2
   2  4  8
     Тривременен метрум:
        3  3  3
        2  4  8
III. РАЗМЕР

Определение: писменият
 израз на метрума. Записва
                Учител: Теофила Василева
 се с две цифри, поставени
 една над друга в началото на
 първото петолиние;
ЧИСЛИТЕЛ-
броя на
метричните
времена;
       Учител: Теофила Василева
ЗНАМЕНАТЕЛ-
нотната
стойност на
едно време;
ВИДОВЕ
    РАЗМЕРИ1.1 ПРОСТИ    1.2 СЛОЖНИ
       А)        Б)
    Равноделни   Неравноделни
1.1 ПРОСТИ РАЗМЕРИ
•  Определение – всички
  двувременни и
              Учител: Теофила Василева
  тривременни размери;
НАПИШЕТЕ ОТ КОЛКО ВРЕМЕНА СА СЪСТАВЕНИ
           СЛЕДНИТЕ РАЗМЕРИ:
                     Учител: Теофила Василева
2.2 СЛОЖНИ РАЗМЕРИ

Определение – тези, които
се образуват от сливането
               Учител: Теофила Василева
на два и повече прости
размера;
ВИДОВЕ СЛОЖНИ РАЗМЕРИ
А) СЛОЖНИ РАВНОДЕЛНИ –
 когато простите размера са
     еднородни;
                Учител: Теофила Василева
НАПИШЕТЕ РАЗМЕРА :
НАПИШЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯТ СЛОЖЕН РАЗМЕРА В
       СЛЕДНИЯ МУЗИКАЛЕН ОТКЪС:
                  Учител: Теофила Василева
Б) ПРОСТИ НЕРАВНОДЕЛНИ –
 когато простите размери са
 разнородни;
               Учител: Теофила Василева
Учител: Теофила Василева
Учител: Теофила Василева
Учител: Теофила Василева
НАПИШЕТЕ ОТ КАКВИ НОТНИ СТОЙНОСТИ СА СЪСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ РАЗМЕРИ:
                                  Учител: Теофила Василева
IV. ТАКТ
Определение: такт е тази част
 от нотният текст, която започва
                  Учител: Теофила Василева
 от силно време и завършва
 пред следващото силно;    Тактовете се разделят с
        тактова черта;
ПОСТАВЕТЕ ТАКТОВИТЕ ЧЕРТИ:
             Учител: Теофила Василева
АУФТАКТ
Определение: когато в първия
 такт на музикалното
 произведение има непълен
                 Учител: Теофила Василева
 брой времена, той се нарича
 ауфтакт (непълен такт);

    Последния такт също е
   непълен, защото допълва
    времената от ауфтакта;
Учител: Теофила Василева
ОТКРЙТЕ АУФТАКТА:
V. ТЕМПО

Определение:  бързината
              Учител: Теофила Василева
 (скоростта), с която се
 изпълнява дадено
 музикално произведение;
ВИДОВЕ ТЕМПА
1.  БЪРЗИ – Allegro (весело), Vivo (живо),
   Presto (бързо), Vivace ;
                       Учител: Теофила Василева
2.  БАВНИ – Largo (широко), Lento
   (протяжно), Adagio (бавно), Grave
   (тежко);

3.  УМЕРЕНИ – Andante (спокойно),
   Moderato (умерено), Sostenuto
   (сдържано), Allegretto (весело);
ОБОБЩЕНИЕ:

ТЕМПО   –  Allegro, Largo, Andante…


РИТЪМ   –

РАЗМЕР   –   2  3  4  5  7
         4  4  4  8  8

ТАКТ  –
ПОСОЧЕТЕ: РИТЪМА, РАЗМЕРА, ЛИГАТУРА, ФЕРМАТА И АУФТАКТ
                             Учител: Теофила Василева
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
              Учител: Теофила Василева
1 of 40

Recommended

Тема 1: Тон и качества на тона by
Тема 1: Тон и качества на тона Тема 1: Тон и качества на тона
Тема 1: Тон и качества на тона Teofila Vasileva
18.3K views25 slides
Елементарна теория НОТИ (фа и сол ключ) by
Елементарна теория НОТИ (фа и сол ключ)Елементарна теория НОТИ (фа и сол ключ)
Елементарна теория НОТИ (фа и сол ключ)Teofila Vasileva
53.3K views2 slides
2. музикални системи. цял тон и полутон (ет) by
2. музикални системи. цял тон и полутон (ет)2. музикални системи. цял тон и полутон (ет)
2. музикални системи. цял тон и полутон (ет)Teofila Vasileva
14.4K views26 slides
Размер 4 4 by
Размер 4 4Размер 4 4
Размер 4 4НУ"Тодор Г. Влайкон"
8.2K views17 slides
нотни стойности Iv by
нотни стойности Ivнотни стойности Iv
нотни стойности IvDaniela Popova
10.3K views12 slides
Записване на музиката с ноти by
Записване на музиката с нотиЗаписване на музиката с ноти
Записване на музиката с нотиНУ"Тодор Г. Влайкон"
31.8K views13 slides

More Related Content

What's hot

Неравномерно броене на четири. Дайчово хоро by
 Неравномерно броене на четири. Дайчово хоро Неравномерно броене на четири. Дайчово хоро
Неравномерно броене на четири. Дайчово хороНУ"Тодор Г. Влайкон"
7.6K views10 slides
Eднаквост и контраст. Камилска история by
Eднаквост и контраст. Камилска историяEднаквост и контраст. Камилска история
Eднаквост и контраст. Камилска историяНУ"Тодор Г. Влайкон"
5.4K views11 slides
Струнни инструменти.Тембър. Арфа by
Струнни инструменти.Тембър. АрфаСтрунни инструменти.Тембър. Арфа
Струнни инструменти.Тембър. АрфаНУ"Тодор Г. Влайкон"
48.5K views16 slides
Начален преговор by
Начален преговорНачален преговор
Начален преговорDaniela Popova
14.5K views19 slides
Ритъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волта by
Ритъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волтаРитъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волта
Ритъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волтаНУ"Тодор Г. Влайкон"
6.3K views19 slides
нотите 01 by
нотите 01нотите 01
нотите 01kyuchukova
17.5K views22 slides

What's hot(20)

Начален преговор by Daniela Popova
Начален преговорНачален преговор
Начален преговор
Daniela Popova14.5K views
Ритъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волта by НУ"Тодор Г. Влайкон"
Ритъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волтаРитъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волта
Ритъм и метрум. Еднаквост и подобие. Знакът прима и секунда волта
нотите 01 by kyuchukova
нотите 01нотите 01
нотите 01
kyuchukova17.5K views
двойно нн, тт by anima999
двойно нн, ттдвойно нн, тт
двойно нн, тт
anima99911.3K views
Видове изречения по цел на изказването by roryace
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace20.7K views
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс by НУ"Тодор Г. Влайкон"
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. ВалсПреговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Преговор на нотни стойности и съответстващите им паузи. Размер. Валс
Речник на музикалните термини by Daniela Popova
Речник на музикалните терминиРечник на музикалните термини
Речник на музикалните термини
Daniela Popova16K views
Преговор ръченица, Оркестър от народни инструменти, Духов оркестър by НУ"Тодор Г. Влайкон"
Преговор ръченица, Оркестър от народни инструменти, Духов оркестърПреговор ръченица, Оркестър от народни инструменти, Духов оркестър
Преговор ръченица, Оркестър от народни инструменти, Духов оркестър
Строеж на думата - 3 клас by Veselka Veleva
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 клас
Veselka Veleva70.7K views
какво научих по музика в трети клас by Daniela Popova
какво научих по музика в трети класкакво научих по музика в трети клас
какво научих по музика в трети клас
Daniela Popova10.1K views
Лични местоимения by marianadr
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
marianadr13.3K views

Viewers also liked

деление с двуцифрено число урок №99 by
деление с двуцифрено число урок №99деление с двуцифрено число урок №99
деление с двуцифрено число урок №99Cveta Gergova
36.3K views12 slides
Слънчева система-Маги-4в by
Слънчева система-Маги-4вСлънчева система-Маги-4в
Слънчева система-Маги-4вЗлатка Вълчинова
3.7K views22 slides
обиколка by
обиколкаобиколка
обиколкаCveta Gergova
2.5K views19 slides
Kukeri by
KukeriKukeri
KukeriRosica Mileva
10K views35 slides
Мост България - Америка by
Мост България - АмерикаМост България - Америка
Мост България - АмерикаГеновева Йотова
1.2K views20 slides
тренажор за събиране с преминаване на десетицата by
тренажор за събиране с преминаване на десетицататренажор за събиране с преминаване на десетицата
тренажор за събиране с преминаване на десетицатаkyuchukova
1.8K views6 slides

Viewers also liked(20)

деление с двуцифрено число урок №99 by Cveta Gergova
деление с двуцифрено число урок №99деление с двуцифрено число урок №99
деление с двуцифрено число урок №99
Cveta Gergova36.3K views
тренажор за събиране с преминаване на десетицата by kyuchukova
тренажор за събиране с преминаване на десетицататренажор за събиране с преминаване на десетицата
тренажор за събиране с преминаване на десетицата
kyuchukova1.8K views
числата от 1001 до 10 000 by Cveta Gergova
числата от 1001 до 10 000числата от 1001 до 10 000
числата от 1001 до 10 000
Cveta Gergova4.6K views
лице на фигура by Dani Parvanova
лице на фигуралице на фигура
лице на фигура
Dani Parvanova29.2K views
задачи от геометрията за 4 клас by kyuchukova
задачи от геометрията за 4 класзадачи от геометрията за 4 клас
задачи от геометрията за 4 клас
kyuchukova40.6K views
11 геометрични задачи by Cveta Gergova
11 геометрични задачи11 геометрични задачи
11 геометрични задачи
Cveta Gergova19.3K views
полезни изкопаеми by Dani Parvanova
полезни изкопаемиполезни изкопаеми
полезни изкопаеми
Dani Parvanova13.4K views
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници by kyuchukova
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласницилятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
лятото преди училище -за родителите на бъдещите първокласници
kyuchukova1.9K views
10 текстови задачи by Cveta Gergova
10 текстови задачи10 текстови задачи
10 текстови задачи
Cveta Gergova24.5K views
текстови задачи 4 клас by kyuchukova
текстови задачи 4 кластекстови задачи 4 клас
текстови задачи 4 клас
kyuchukova115.8K views
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител by Cveta Gergova
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
Cveta Gergova19.1K views
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.3K views

More from Teofila Vasileva

''Suzuki violin method'' - Книга 3 by
''Suzuki violin method'' - Книга 3''Suzuki violin method'' - Книга 3
''Suzuki violin method'' - Книга 3Teofila Vasileva
9.3K views19 slides
''Suzuki violin method'' - Kнига 2 by
''Suzuki violin method'' - Kнига 2''Suzuki violin method'' - Kнига 2
''Suzuki violin method'' - Kнига 2Teofila Vasileva
6.3K views20 slides
Избрани етюди 3 позиция за цигулка by
Избрани етюди 3 позиция за цигулкаИзбрани етюди 3 позиция за цигулка
Избрани етюди 3 позиция за цигулкаTeofila Vasileva
1.7K views30 slides
РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом" by
РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом"РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом"
РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом"Teofila Vasileva
7.1K views156 slides
ГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена Генева by
ГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена ГеневаГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена Генева
ГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена ГеневаTeofila Vasileva
4.6K views51 slides
Трудово право_ книга: Основи на правото by
Трудово право_ книга: Основи на правотоТрудово право_ книга: Основи на правото
Трудово право_ книга: Основи на правотоTeofila Vasileva
1.9K views50 slides

More from Teofila Vasileva(18)

''Suzuki violin method'' - Книга 3 by Teofila Vasileva
''Suzuki violin method'' - Книга 3''Suzuki violin method'' - Книга 3
''Suzuki violin method'' - Книга 3
Teofila Vasileva9.3K views
''Suzuki violin method'' - Kнига 2 by Teofila Vasileva
''Suzuki violin method'' - Kнига 2''Suzuki violin method'' - Kнига 2
''Suzuki violin method'' - Kнига 2
Teofila Vasileva6.3K views
Избрани етюди 3 позиция за цигулка by Teofila Vasileva
Избрани етюди 3 позиция за цигулкаИзбрани етюди 3 позиция за цигулка
Избрани етюди 3 позиция за цигулка
Teofila Vasileva1.7K views
РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом" by Teofila Vasileva
РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом"РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом"
РУСКА НАЧАЛНА ШКОЛА ПО ЦИГУЛКА - "Шальман. Я буду скрипачом"
Teofila Vasileva7.1K views
ГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена Генева by Teofila Vasileva
ГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена ГеневаГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена Генева
ГАМИ ПО ЦИГУЛКА - Елена Генева
Teofila Vasileva4.6K views
Трудово право_ книга: Основи на правото by Teofila Vasileva
Трудово право_ книга: Основи на правотоТрудово право_ книга: Основи на правото
Трудово право_ книга: Основи на правото
Teofila Vasileva1.9K views
Избрани етюди за цигулка на първа позиция by Teofila Vasileva
Избрани етюди за цигулка на първа позицияИзбрани етюди за цигулка на първа позиция
Избрани етюди за цигулка на първа позиция
Teofila Vasileva3.9K views
Малкият цигулар (свитък 3) by Teofila Vasileva
Малкият цигулар (свитък 3)Малкият цигулар (свитък 3)
Малкият цигулар (свитък 3)
Teofila Vasileva1.4K views
Малкият цигулар (свитък 2) by Teofila Vasileva
Малкият цигулар (свитък 2)Малкият цигулар (свитък 2)
Малкият цигулар (свитък 2)
Teofila Vasileva1.5K views
История на музиката_ДРВВНОСТ_Тема1: Музикалната култура на древна Гърция by Teofila Vasileva
История на музиката_ДРВВНОСТ_Тема1: Музикалната култура на древна Гърция История на музиката_ДРВВНОСТ_Тема1: Музикалната култура на древна Гърция
История на музиката_ДРВВНОСТ_Тема1: Музикалната култура на древна Гърция
Teofila Vasileva4.7K views
коледна песен (Awau in a manger) by Teofila Vasileva
коледна песен (Awau in a manger)коледна песен (Awau in a manger)
коледна песен (Awau in a manger)
Teofila Vasileva410 views

Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката