Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Вибрациите като фактор на работната среда

1,062 views

Published on

Презентация от обучението "Основи на безопасността и здравето при работа" на Otgovori.Info, 23.01.2019 г..

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Вибрациите като фактор на работната среда

 1. 1. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ВИБРАЦИИ OTGOVORI.INFO Д-р София Евстатиева Д-р Инж. Деяна Илиева
 2. 2. Бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! https://zbut.eu Онлайн информационна система ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА
 3. 3. ВИБРАЦИИ ръка-рамо цяло тяло
 4. 4. ВИБРАЦИЯ РЪКА-РАМО
 5. 5. ВИБРАЦИЯ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО
 6. 6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА ВИБРАЦИИ “РЪКА-РАМО” OTGOVORI.INFO
 7. 7. ЗДРАВ ГРЪБНАК ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗМА ВИБРАЦИИ “ЦЯЛО ТЯЛО” ДЕГЕНЕРИРАЛ ГРЪБНАК
 8. 8. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване Глава пета. РАБОТНА СРЕДА, Раздел VI. Предотвратяване на вредното въздействие на производствените вибрации на работните места НОРМАТИВНА БАЗА Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
 9. 9.  ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ на вибрациите  МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за защита на работещите ОЦЕНКА НА РИСКА МЕРКИ НАРЕДБА 3/2005 г. ВЪВЕЖДА:
 10. 10.  МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА НАРЕДБА 7/1999 г. ВЪВЕЖДА:
 11. 11. ВИБРАЦИИ Дневна стойност на експозиция за предприемане на действие, 8 ч. Дневна гранична стойност на експозиция, 8 ч. РЪКА-РАМО 2,5 m/s2 5 m/s2 ЦЯЛО ТЯЛО 0,5 m/s2 1,15 m/s2 Наредба № 3/2005 г.
 12. 12. ИЗМЕРВАНИЯ? Работодателят е длъжен да оцени, а при необходимост и да измери нивата на вибрации, на които работещите са изложени.
 13. 13. КОЛКО ЧЕСТО? С периодичността на оценката на риска Наредба 3/2005 Наредба 7/1999 Периодично, както и след всеки ремонт, се извършва проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации.
 14. 14. • данни от измервания • продължителност на експозиция • бременни и работещи с МСУ • ниски температури • здравно наблюдение ОЦЕНКА НА РИСКА
 15. 15. СТУД И ВИБРАЦИИ ОЦЕНКА НА РИСКА
 16. 16. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ВИБРАЦИИ РЪКА-РАМО Виброгасящи ръкохватки Балансьори
 17. 17. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ВИБРАЦИИ ЦЯЛО ТЯЛО Антивибрационни подложки/фундаменти
 18. 18. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ВИБРАЦИИ ЦЯЛО ТЯЛО Антивибрационни тампони
 19. 19. МЕРКИ ПРИ ВИБРАЦИИ НА ЦЯЛО ТЯЛО OTGOVORI.INFO
 20. 20. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Поддръжка на оборудването  Смазване на движещите се части.  Почистване на вентилаторите.  Проверка на лагерите.  Проверка на всички болтове, фиксиращи винтове, фундаментни болтове, изолатори и т.н.  Регулиране на обтягането на ремъци.
 21. 21. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 412. (2) Не се разрешава време за работа с електрически инструмент, генериращ повишено ниво на вибрации, сумарно по- голямо от 2/3 от работния ден. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ Режими на труд и почивка
 22. 22. ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ  Гранични стойности и резултати от измервания  Какво означават резултатите и какъв е риска  Какви са мерките  Цел на здравното наблюдение  Работни практики за намаляване на експозицията на вибрации
 23. 23. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
 24. 24. МЕРКИ ПРИ КОМБИНАЦИЯ НА СТУД И ВИБРАЦИИ Работа през студения период на годината в неотоплени помещения или на открито. Помещения за периодично затопляне с Т>22°С Наредба 7/1999
 25. 25. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ 12 месеца ЗАДЪЛЖИТЕЛНО невролог терапевт, оториноларинголог (24 месеца), ортопед капиляроскопия, студова проба, вибросетивност ПО ПОКАЗАНИЯ акушер-гинеколог, ревматолог, ПКК, СУЕ, протеинограма, рентгенография на шийни прешлени и горни крайници
 26. 26. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07- 2/16.12.2009 г. – две програми  Ръчна работа с тежести  Безопасна работа с химични агенти https://edu.otgovori.info EDU.OTGOVORI.INFO

×