Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зип бел-глагол-2клас

зип бел-глагол-2клас

  1. 1. Самостоятелна работа – ЗИП-БЕЛ Самостоятелна работа – ЗИП-БЕЛ Глагол Глагол ____________________________________, ІІ в клас, ___.03.2012 г. ____________________________________, ІІ в клас, ___.03.2012 г.1 упр. Диктовка ____________________________ 5 т. 1 упр. Диктовка ____________________________ 5 т.______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________2 упр. Прочети текста. Подчертай глаголите (======). Извади ги 2 упр. Прочети текста. Подчертай глаголите (======). Извади гиспоред числото им. 6 т. според числото им. 6 т. В планината заваля пороен дъжд. Изсипаха се потоци от всички В планината заваля пороен дъжд. Изсипаха се потоци от всичкистрани. Напълниха реката. Тя помъкна със себе си клони и камъни. страни. Напълниха реката. Тя помъкна със себе си клони и камъни.Изтрещя гръм. Стреснаха се животните. Изтрещя гръм. Стреснаха се животните. ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч.3 упр. Глаголите откриваме с въпроса: 3 упр. Глаголите откриваме с въпроса: Огради верния отговор. Огради верния отговор.а/ Какво е това? 1 т. а/ Какво е това? 1 т.б/ Какво прави? б/ Какво прави?в/ Какъв?, Каква?, Какво?, Какви? в/ Какъв?, Каква?, Какво?, Какви?4 упр. В кой ред има само глаголи? 4 упр. В кой ред има само глаголи? Огради верния отговор. Огради верния отговор.а/ рисувам, рисуване, рисунка 1 т. а/ рисувам, рисуване, рисунка 1 т.б/ рисуваме, рисувате, рисувават б/ рисуваме, рисувате, рисуваватв/ рисунка, рисувателен, рисувам в/ рисунка, рисувателен, рисувам
  2. 2. 5 упр. Запиши правилно като отделни думи написаното. 5 упр. Запиши правилно като отделни думи написаното. 3 т. 3 т.немогадасеобуя – ________________________________ немогадасеобуя – ________________________________щемидадешли – _________________________________ щемидадешли – _________________________________несестрахувай – _________________________________ несестрахувай – _________________________________6 упр. Поправи допуснатите грешки. 6 упр. Поправи допуснатите грешки. 3 т. 3 т.Четъ интересна книга. Четъ интересна книга.През лятото убичам да каръм колело и да тичъм по поляните. През лятото убичам да каръм колело и да тичъм по поляните.Мая весело барбори, докато варвим към парка. Мая весело барбори, докато варвим към парка. Скала за оценка: Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 2 оценка 6 5 4 3 2 18 – 19 т. (6) Максимален брой точки: 19 брой 18 – 19 т. (6) Максимален брой точки: 19 брой 15 – 17 т. (5) ученици 15 – 17 т. (5) ученици 10 – 14 т. (4) Брой точки за верни отговори: 10 – 14 т. (4) Брой точки за верни отговори: 6 – 9 т. (3) 6 – 9 т. (3) 0 – 5 т. (2) Оценка: Уважаеми родители, 0 – 5 т. (2) Оценка: Уважаеми родители, Таблицата ще Ви информир за Таблицата ще Ви информир за. мястото на Вашето дете в момента . мястото на Вашето дете в моментаПроверил:_______________ Родител: _________________ Проверил:_______________ Родител: _________________ (Зл. Вълчинова) (Зл. Вълчинова)

×