Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar projektlederen som ildsjæl og diplomat

660 views

Published on

Egenskaber der hjælper en projektleder i komplekse projekter

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar projektlederen som ildsjæl og diplomat

 1. 1.  Brug gerne ventetiden på at besvare 5 spørgsmål her: – Link til spørgsmål www.ibckurser.dk IBC Kurser  Hvordan bevarer man gejst, fastholder fokus og sikrer fremdrift for sig selv og projektet?  Vi starter kl. 10.00 Projektlederen som ildsjæl og diplomat
 2. 2. Projektlederen som ildsjæl og diplomat Hvordan bevarer man gejst, fastholder fokus og sikrer fremdrift for sig selv og projektet? www.ibckurser.dk IBC Kurser
 3. 3. IBC Kurser  Velkommen til – Hvem er vi? Og hvem er I?  Projektet grundelementer  Når projekterne er komplekse og interessenterne mange – Stigende kompleksitet – Aktører og interessenter – og deres position – Diplomaten  Samlende ledelse – Projektteamet – Skab mening - fortællingen som ledelsesværktøj – Ildsjælen Agenda
 4. 4. Hvem er vi? IBC Kurser www.ibckurser.dk
 5. 5. IBCKurser 5
 6. 6. IBC Kurser 2. webinar i en række af 4…  Live fra Projektsymposiet 2013 – Nyeste trends på projektområdet – v. Christian Pfeiffer Jensen & Christina Foldager  Projektlederen som ildsjæl og diplomat – Hvordan bevarer man gejst, fastholder fokus og sikrer fremdrift for sig selv og projektet? – v. Thomas Pulawski & Christina Foldager  Innovation i projekter – Hvordan kan innovation i projekter skabe øget værdi for interessenterne? – V. Jens Gamauf Madsen & Christina Foldager  Du bestemmer emnet for forårets sidste webinar – Giv din mening til kende på LinkedIn eller Facebook – eller pr. mail
 7. 7. Hvem er I? IBC Kurser www.ibckurser.dk
 8. 8. IBC Kurser Projektdefinition  Et projekt er en midlertidig indsats med en defineret begyndelse og slutning (normalt med klare deadlines, og ofte med begrænsninger i finansiering eller i leverancer), der iværksættes for at opfylde unikke mål og målsætninger. Tid RessourcerScope Resultat
 9. 9. IBC Kurser Ledelse og styring mod målet Projekt Output Resultatmål Produktmål Leverancer Outcome Nyttemål Effektmål Produktivitet Effektivitet Succeskriterier Input Ressourcer Formål
 10. 10. IBC Kurser 3 perspektiver for projektledelse  Niveau 1: Det enkelte projekt; hvor fokus er, hvordan man gennemfører med størst mulig succes.  Niveau 2: Strategisk/taktisk niveau; hvor man orkestrerer projekter i forhold til hinanden, både mht. ressourcer, prioritering osv.  Niveau 3: Rent strategisk niveau; hvor projekter handler om at udmønte virksomhedsstrategien, og hvor det handler om at udvikle en adaptiv kultur som understøtter en projekter og projektudvikling.
 11. 11. IBC Kurser Kompliceret eller kompleks? Modificeret efter: Louis Klein
 12. 12. IBC Kurser Kompliceret eller kompleks? Modificeret efter: Louis Klein A B
 13. 13. IBC Kurser Kompleksitet >< fleksibilitet Kilde: Geraldi Organisationsstrukturens fleksibilitet Projektkompleksiteten Mekanisk - struktureret Kreativt - reflekterende
 14. 14. IBC Kurser Projektoverblik Projektopgaven Interessenter Omgivelser Ressourcer Projektledelse Kilde: Mikkelsen og Riis
 15. 15. IBC Kurser Projektledelse når interessenterne er mange Social kompleksitet:  Den politiske arena (interesser)  Den Kulturelle arena (vaner)  Den tekniske arena (bl.a. værktøjer og styringsredskaber) Analyse af interessenter:  Grundlag for formulering af mål og succeskriterier i relation til den enkelte interessent  Kortlægning af spændinger og mulige koalitioner mellem interessenterne  Tilrettelægning af projektets fremgangsmåde under hensyntagen til interessenterne  Tilrettelægning af interessenternes inddragelse i og indflydelse på projektet
 16. 16. IBC Kurser Projektledelse når interessenterne er mange Identifikation Position interessekonflikter og sammenfald 3 trin i interessentanalysen:
 17. 17. IBC Kurser Håndtering ift. interesse Hold tilfredse Administr. intensivt Overvåg Hold informeret Høj interesse Høj indflydelse Lille interesse Lav indflydelse
 18. 18. Gidsler Ressource- personale Eksterne interessenter Grå Eminence IBC Kurser Håndtering ift. nødvendighed Lille indflydelse Nødvendig for gennemførelse Stor indflydelse Ikke nødvendig for gennemførelse
 19. 19. IBC Kurser Diplomaten kan navigere i spændingsfeltet.. … af mange interessenter. Diplomaten er god til:  At lytte aktivt  Samarbejde trods forskelligrettede interesser  Træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter
 20. 20. IBC Kurser Fortællingen som ledelsesværktøj Skab en fælles historie:  Historien er fundamentet for projektets implementering  Stil spørgsmål til historierne  Få historierne fortalt igen og igen  Som projektleder – og projektmedarbejder - skal du være med til at skrive historien  Forklar det indlysende – Hvad du finder indlysende er måske ikke klart for andre  Gør de simple ting – Stå til rådighed, følg op, gør projektprocessen synlig – Del informationer og viden – Anerkend at tillid er det vigtigste i forhold til kunde og opdragsgiver
 21. 21. IBC Kurser I samlet flok – uanset hvor vi kommer fra.. Elementer, der højner:  Fælles forståelse  Sammenhold  Sikker kurs  Konfliktforebyggelse  Mv Klare mål Kommunikation Forandringsledelse Konfliktforebyggelse Storytelling m.fl. 90 % af ledelsen er at skabe mening
 22. 22. IBC Kurser Fortællingen som ledelsesværktøj Livshistorier • Projektets formål • Fortid • Kan pejle forandringsgraden af projektet • Vigtigt at fortælle hele livshistorien og få den afrundet, også når projektet sluttes - ellers fortæller den sig selv Omdømmehistorier • Meninger og holdninger • Nutid og fremtid • Har stor betydning for implementeringen og evalueringen af projektet • Myter, rygter, gode/dårlige historier
 23. 23. IBC Kurser Ildsjæle er gode til at fortælle historien  Ildsjæle kan vise sig at være den drivkraft, der sikrer, at et projekt når sit mål og udbytte…  Ildsjælen er en god kommunikator, der opnår at skabe fokus og synlighed  Ildsjælen skaber motivation omkring projektet og smitter ofte med sit engagement.  Ildsjælen fungerer godt lobbyist og som katalysator  Få ildsjælen op på ølkassen og fortæl de gode historier…  NB! Ildsjælen kan være en udfordring for projektlederen… Da denne ledelsesmæssigt skal håndteres helt særligt, for ikke at skabe problemer for projektet. Kilde: Marie Louise Fabrin og Toke Falk Sabroe
 24. 24. IBC Kurser Afrunding  Mange interessenter, forskellige dagordmer, kulturelle forskelle – giver behov for diplomatisk takt fra projektlederen…  Når projektgruppen er spredt, interessentskaren er stor kan fortællingen med fordel anvendes til at samle ‘holdet’ og forståelsen for projektet  Ildsjælen kan være den dynamo, der sikrer at projektet bliver en succes.
 25. 25. Christina Foldager 2013- Seniorkonsulent; IBC Kurser Projekt- og programledelse 2010-2013 Konsulent; DANVA Projektleder på Det Digitale Vandselskab, implementering af projektorganisation for vandsektoren på det digitale område. 2009-2010 GIS Konsulent; ARTOGIS A/S Projektleder på diverse brugerfokusprojekter; kortlægning af processer og behovsanalyser for at opnå bedre it-understøttelse af arbejdsgange. 2006-2009 Vejrvært; TV2|Vejret STV Præsentation af vejrudsigter; inkl. planlægning af fagligt indhold, formidling og strukturering. 2003-2006 Geolog Projektleder af geologiske projekter såvel offentligt som privat – med høj grad af interessentinvolvering. MSP® Foundation + Practitioner (PRINCE2® programledelse)

×