Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektformidling

975 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Projektformidling

 1. 1. Velkommen til Professionel Formidling 7. marts 2006
 2. 2. Formål <ul><li>At opkvalificere projektmagere til at sætte mere fokus på formidling før under og efter et projekt </li></ul><ul><li>At deltagerne lærer at anvende værktøjer til en mere effektiv projektformidling </li></ul><ul><li>At styrke netværk mellem projektholdere på tværs af sektorer </li></ul>
 3. 3. Mål <ul><li>Målet med projektet: </li></ul><ul><li>At I går hjem og gør det </li></ul>
 4. 4. Projektformidling <ul><li>Et projekt er: </li></ul><ul><li>En ikke rutinemæssig opgave, der løses på afgrænset tid og med afgrænsede ressourcer (Steen Martiny i bogen ”Innovatørens håndbog”) </li></ul>
 5. 5. Projektformidling <ul><li>Formidling er: </li></ul><ul><li>Overføring af viden og meninger mellem personer </li></ul>
 6. 6. Projektformidling <ul><li>Projektformidling er: </li></ul><ul><li>Al den information, der i løbet af projektets levetid bevidst videregives til personer eller instanser uden for selve projektteamet </li></ul><ul><li>Altså ikke intern kommunikation </li></ul>
 7. 7. Påstande om formidling <ul><li>Formidling af et projekt ligger til sidst i et projektforløb </li></ul><ul><li>Den mest udbredte formidlingsform er tekst i en evalueringsrapport </li></ul><ul><li>Formidling henvender sig oftest til en snæver målgruppe </li></ul>
 8. 8. Påstande om formidling <ul><li>Det er modtageren og ikke afsenderen, der afgør om formidlingen er god, relevant og effektiv </li></ul><ul><li>Jo mere et projekt er afhængig af omverdenen - økonomisk, politisk, ledelsesmæssigt – desto større rolle får formidlingen. </li></ul><ul><li>Der er aldrig tid og penge nok til den optimale formidling </li></ul>
 9. 9. Påstande om formidling <ul><li>Det er bedre at skyde med spredehagl end med dartpile </li></ul><ul><li>Kom selv på flere… </li></ul>
 10. 10. Formidling i projektfaserne Formidling Formidling ” Fødsel” Ansøgning Problemformulering Behov Levering Evaluering Konklusion Afslutning Effekt Vurdering Projektstart Afgrænsning Planlægning Rekruttering Udvikling Gennemførelse Afprøvning Problemløsning Formidling Formidling Formidling
 11. 11. Formidlingsplanlægning <ul><li>Hvordan vil projektet formidle før, under og efter projektet? </li></ul><ul><li>Hvad skal formidles? </li></ul><ul><li>Målgruppe? </li></ul><ul><li>Kommunikationsform? </li></ul>
 12. 12. Formidlingens hvem, hvad, hvor <ul><li>Hvem skal vide hvad, hvorfor skal de vide det, hvordan skal de få det at vide og hvornår skal de vide det? </li></ul><ul><li>” Who says what, in which channel, to whom, with which effect?” (Harold Lasswell) </li></ul>
 13. 13. Formidlingens hvem, hvad, hvor <ul><li>Hvem skal vide hvad </li></ul><ul><li>Målgruppe </li></ul><ul><li>Hvorfor skal de vide det </li></ul><ul><li>Behov </li></ul><ul><li>Hvordan skal de få det at vide </li></ul><ul><li>Form/Aktivitet </li></ul><ul><li>Hvornår skal de vide det </li></ul><ul><li>Timing </li></ul>
 14. 14. Kend din målgruppe <ul><li>Hvem er målgruppen for projektets formidling? </li></ul><ul><li>Hvad er deres informationsbehov? </li></ul><ul><li>Hvordan præsenteres og formidles informationen for dem? </li></ul><ul><li>Hvilken effekt skal det have på målgruppen? </li></ul>
 15. 15. Målgruppe <ul><li>Ram din målgruppe </li></ul><ul><li>Opgave </li></ul><ul><li>Beskriv dine målgrupper </li></ul><ul><li>Beskriv deres informationsbehov </li></ul><ul><li>Beskriv deres foretrukne formidlingsmetode Lad evt. målgruppen svare på de to sidste </li></ul>
 16. 16. 3 Kommunikations typer <ul><li>Offentlighedsprincippet </li></ul><ul><li>Handlinger offentlig tilgængelige, men på eget initiativ </li></ul><ul><li>Informationsprincippet </li></ul><ul><li>Aktiv afsenderrolle – valg af sprogbrug og medier/kanal </li></ul><ul><li>Kommunikationsprincippet </li></ul><ul><li>Dialog mellem ligestillede parter </li></ul>( Myndighed-Borger kommunikation, Abrahamsson)
 17. 17. Hvad skal formidles? <ul><li>Resultatformidling </li></ul><ul><li>” Synlige projekter til gavn for alle ” </li></ul><ul><li>Forløbsformidling </li></ul><ul><li>” Projektmagere bliver bedre og bedre ” </li></ul><ul><li>Aha!! Den gode historie </li></ul><ul><li>” EU lovpriser vestjysk formidlingsindsats ” </li></ul><ul><li>” Weblogging ændrede mit liv ” </li></ul>
 18. 18. Fordele og ulemper <ul><li>Opgave </li></ul><ul><li>Vurder fordele og ulemper ved en række forskellige formidlingsmetoder i forhold til en specifik målgruppe </li></ul>
 19. 19. Formidlingsvalg Medievalg – materialevalg - henvendelsesform Pressen Avis TV Fagblad Radio Pressemeddelelse Tekst Billeder www Kontakt Mail Tlf Fodpost
 20. 20. Planlægningsskema <ul><li>Identificer projektets formidlingsopgaver </li></ul><ul><li>Lav et skema med aktiviteter og delaktiviteter </li></ul><ul><li>Sæt en deadline for udarbejdelse </li></ul><ul><li>Sæt en deadline for udsendelse /afholdelse </li></ul><ul><li>Lav aftaler med ansvarlige for udførelsen </li></ul>
 21. 21. Indsamling af materiale <ul><li>Materialer vi ofte har: </li></ul><ul><li>Projektbeskrivelser </li></ul><ul><li>Aktivitetsbeskrivelser </li></ul><ul><li>Pjecer </li></ul><ul><li>Annoncer </li></ul><ul><li>Mødereferater </li></ul><ul><li>Mailsvar </li></ul><ul><li>Pressemeddelelser </li></ul><ul><li>Slutevalueringer </li></ul><ul><li>Rapporter </li></ul>
 22. 22. Indsamling af materiale <ul><li>Materialer vi sjældent har: </li></ul><ul><li>Citater </li></ul><ul><li>Fotos </li></ul><ul><li>Video </li></ul><ul><li>Artikler, omtale </li></ul><ul><li>Deltager produkter </li></ul><ul><li>Løbende overvejelser </li></ul><ul><li>Gode historier </li></ul>
 23. 23. Indsamling af materiale <ul><li>Webloggen kan bruges til </li></ul><ul><li>Dagens erfaringer </li></ul><ul><li>Løse ideer og flyvske tanker </li></ul><ul><li>Udtalelser og citater </li></ul><ul><li>Indlæg til hurtig respons </li></ul><ul><li>Upload og download </li></ul><ul><li>Links til omtale og nyheder </li></ul>
 24. 24. Et socialfondsprojekt <ul><li>En indsats på beskæftigelsesområdet </li></ul><ul><li>Arbejdsmarkedsaktører </li></ul><ul><li>Kompetence- og metodeudvikling </li></ul><ul><li>Dokumentation </li></ul><ul><li>Medfinansiering </li></ul>
 25. 25. Et socialfondsprojekt <ul><li>At være deltager i et socialfondsprojekt </li></ul><ul><li>Deltagerkontrakt </li></ul><ul><li>Startskema </li></ul><ul><li>Fremmøde </li></ul><ul><li>Hjemmearbejde </li></ul><ul><li>Tidsregistrering </li></ul>
 26. 26. Tidsregistrering <ul><li>Løbende notering </li></ul><ul><li>Skriv både forberedelse og kursustid på </li></ul><ul><li>Pr. måned, pr. dag </li></ul><ul><li>Præcis beskrivelse </li></ul><ul><li>Husk dato og underskrift </li></ul><ul><li>Medbring timeseddel hver gang </li></ul><ul><li>Blank timeseddel kan downloades på www.proform.socialfonden.net </li></ul>
 27. 27. Hold kontakten <ul><li>9 måneder er lang tid </li></ul><ul><li>Ring, mail, send, blog </li></ul><ul><li>Brug hjemmearbejdstiden </li></ul><ul><li>Nødvendig fravær </li></ul>

×