Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
12
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Hình 2.1: Biểu tượng cho các hàng phím mềm ở góc...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
13
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
*) Biểu tượng F hay S tô đậm có nghĩa là tốc độ ...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
14
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
> Bấm phím HELP.
Trang đầu tiên của hướng dẫn ho...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
15
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Hình 2.4: Trên màn hình hướng dẫn vận hành cho P...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
16
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Chọn đơn vị đo
Vị trí có thể được hiển thị là mm...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
17
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Giá trị hiện hành chỉ huy bởi TNC.
• Vị trí thực...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
18
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Hình 2.7: Traverse giới hạn xác định vỏ làm việc...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
19
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
3 Vận hành thủ công và thiết lập
Trên TNC 124 bạ...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
20
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Hình 3.1: Tốc độ tiến dao ghi đè lên trên bảng đ...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
21
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Thực hiện các chức năng khác.
Di chuyển các trục...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
22
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Ví dụ 1: Di chuyển trục máy
Chế độ hoạt động: OP...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
23
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
HR 410 handwheel xách tay được trang bị với hai ...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
24
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Ví dụ: Di chuyển một trục máy với handwheel điện...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
25
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Hình 3.4. Màn hình TNC cho incremental jog posit...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
26
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Nhập chiều dài và bán kính dao
Nhập chiều dài và...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
27
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Ví dụ: Nhập chiều dài và bán kính dao vào bảng d...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
28
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Gọi dữ liệu dao
Chiều dài và bán kính của các da...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
29
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Chọn điểm chuẩn
TNC 124 có thể lưu trữ lên đến 9...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
30
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
> Bạn cũng có thể chọn một điểm tiêu chuẩn bằng ...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD
31
www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn
Setting Datum: Tiếp cận Vị trí và Nhập giá trị t...
Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNC
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNC

6,453 views

Published on

Là phần trích lượt trong tài liệu, bạn có thể xem hoàn chỉnh tại nhà sách Quảng Đại, www.cachdung.com

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNC

 1. 1. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 12 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Hình 2.1: Biểu tượng cho các hàng phím mềm ở góc dưới bên phải của màn hình. Ở đây, hàng đầu tiên đang được hiển thị. Các biểu tượng trên màn hình TNC TNC liên tục thông báo cho bạn về tình trạng hoạt động hiện tại. Các biểu tượng được hiển thị trên màn hình • bên cạnh các chỉ định của các trục tọa độ hay • trong dòng trạng thái ở dưới cùng của màn hình. Biểu tượng Chức năng/ Ý nghĩa T … S … *) F … *) M … Dao, ví dụ T 1 Tốc độ trục chính, ví dụ S 1000 [rpm] Tốc độ tiến dao, ví dụ F 200 [mim / min] Chức năng khác, ví dụ M 3 … Tiêu chuẩn, ví dụ: 1 ACTL. NOML. REF LAG TNC hiển thị giá trị thực tế TNC hiển thị các giá trị tiêu chuẩn TNC hiển thị vị trí tham chiếu TNC hiển thị lag servo Bộ điều khiển hoạt động Phanh trục hoạt động phanh trục chính không hoạt động Trục có thể được di chuyển với handwheel điện tử
 2. 2. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 13 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn *) Biểu tượng F hay S tô đậm có nghĩa là tốc độ tiến dao hoặc trục chính chưa được kích hoạt bởi PLC. Các chỉ dẫn làm việc trên màn hình Các hướng dẫn điều hành tích hợp cung cấp thông tin và trợ giúp trong mọi tình huống. Để mở các hướng dẫn điều hành: > Bấm phím HELP. > Sử dụng các phím phân trang, nếu giải thích mở rộng trên nhiều hơn một trang màn hình. Để thoát khỏi các hướng dẫn điều hành: > Bấm phím HELP một lần nữa. Hình 2.2: Trên màn hình hướng dẫn vận hành cho PROBE, trang 1 Ví dụ: Trên màn hình hướng dẫn vận hành cho thiết lập tiêu chuẩn (PROBE CENTERLINE) Chức năng PROBE CENTERLINE được mô tả trong sách hướng dẫn này trên trang 34. > Chọn chế độ OPERATION MANUAL. > Bấm phím phân trang để hiển thị các trang màn hình thứ hai.
 3. 3. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 14 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn > Bấm phím HELP. Trang đầu tiên của hướng dẫn hoạt động cho các chức năng thăm dò xuất hiện. Trang tham khảo ở phía dưới bên phải của màn hình: số trước dấu gạch chéo là trang hiện tại, số đằng sau dấu gạch chéo là tổng số trang. Trên màn hình hướng dẫn điều hành bây giờ có các thông tin sau đây về chức năng thăm dò (trên ba trang): • Tổng quan về các chức năng thăm dò (trang 1) • Minh họa đồ họa của tất cả các chức năng thăm dò (trang 2 và 3) > Để lại các hướng dẫn điều hành: Bấm HELP một lần nữa. Màn hình trở về menu cho các chức năng thăm dò. > Bấm (ví dụ) phím mềm Centerline. > Bấm HELP. Các màn hình bây giờ hiển thị hướng dẫn vận hành - trải rộng trên ba trang - trên chức năng PROBE CENTERLINE bao gồm: • Tổng quan về tất cả các bước công việc (trang 1) • Minh họa đồ họa của chuỗi thăm dò (trang 2) • Thông tin về cách TNC phản ứng và thiết lập tiêu chuẩn (trang 3) > Để lại các hướng dẫn hoạt động trên màn hình: Bấm HELP một lần nữa.
 4. 4. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 15 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Hình 2.4: Trên màn hình hướng dẫn vận hành cho PROBE CENTERLINE, trang 2 Các thông báo lỗi Nếu lỗi xảy ra trong khi bạn đang làm việc với TNC, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Để mở giải thích lỗi: > Bấm phím HELP. Để xóa các thông báo lỗi: > Bấm phím CE. Blinking error messages Nếu một thông báo lỗi nhấp nháy xảy ra: > Lưu ý thông báo lỗi hiển thị trên màn hình. > Tắt TNC và dao. > Cố gắng để khắc phục sự cố với mất điện. > Nếu lỗi không thể sửa được hoặc nếu các thông báo lỗi nhấp nháy tái phát, thông báo cho cơ quan dịch vụ khách hàng của bạn.
 5. 5. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 16 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Chọn đơn vị đo Vị trí có thể được hiển thị là mm hoặc inch. Nếu bạn chọn inch, inch sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Để thay đổi các đơn vị đo lường: > Bấm MOD. > Trang cho các hàng phím mềm có chứa các tham số người dùng mm hoặc inch. > Chọn phím mềm mm hoặc inch để thay đổi cho đơn vị khác. > Bấm MOD nữa. Để biết thêm thông tin về các thông số sử dụng, xem Chương 13. Chọn loại hiển thị vị trí TNC có thể hiển thị giá trị vị trí khác nhau cho một vị trí dao cụ thể. Các vị trí chỉ ra trong hình. 2,6 là: • Bắt đầu từ vị trí của dao A • Vị trí mục tiêu của dao Z • Phôi tiêu chuẩn W • Điểm tham chiếu Scale M Màn hình hiển thị vị trí TNC có thể được thiết lập để hiển thị các loại thông tin sau: • Vị trí tiêu chuẩn NOML. 1
 6. 6. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 17 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Giá trị hiện hành chỉ huy bởi TNC. • Vị trí thực tế ACTL. 2 Các vị trí mà tại đó các dao hiện đang nằm như tham khảo để tiêu chuẩn phôi. 26. Quá | và vị trí phôi. • Servo lag LAG 3 Sự khác biệt giữa các vị trí trên tiêu chuẩn và thực tế (NOML -. ACTL.) • vị trí thực tế như tham chiếu đến các điểm tham chiếu quy mô REF 4 . Thay đổi vị trí hiển thị > Bấm MOD. > Trang cho các hàng phím mềm có chứa các tham số người dùng thừa nhận. > Bấm phím mềm để lựa chọn các kiểu hiển thị vị trí và thay đổi kiểu hiển thị khác. > Chọn màn hình hiển thị kiểu mong muốn. > Bấm MOD nữa. Để biết thêm thông tin về các thông số sử dụng, xem Chương 13. Giới hạn đổi chiều Phạm vi tối đa đi qua các trục máy được thiết lập bởi các nhà sản xuất máy tính.
 7. 7. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 18 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Hình 2.7: Traverse giới hạn xác định vỏ làm việc thực tế của máy
 8. 8. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 19 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn 3 Vận hành thủ công và thiết lập Trên TNC 124 bạn có thể di chuyển các trục máy với: • các phím hướng, • các handwheel điện tử, • incremental jog positioning, hoặc • định vị với nhãn dữ liệu đầu vào MDI (xem Chương 4). Trong chế độ OPERATION MANUAL và POSITIONING WITH MDI (xem Chương 4), bạn cũng có thể nhập và thay đổi: • Tốc độ tiến dao F (Tốc độ tiến dao chỉ có thể được nhập vào POSITIONING WITH MDI) • Tốc độ trục chính S • Chức năng khác M Feed rate F, spindle speed S and miscellaneous function M Để thay đổi tốc độ tiến dao F: Bạn có thể thay đổi Tốc độ tiến dao vô cùng F bằng cách xoay núm để ghi đè lên Tốc độ tiến dao trên bảng điều khiển TNC. Feed rate override Bạn có thể thay đổi Tốc độ tiến dao F từ 0% đến 150% giá trị thiết lập
 9. 9. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 20 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Hình 3.1: Tốc độ tiến dao ghi đè lên trên bảng điều khiển TNC Entering and changing the spindle speed S Các nhà sản xuất máy tính sẽ xác định tốc độ trục chính được phép vào TNC Ví dụ: Nhập tốc độ trục chính S Chọn S cho chức năng tốc độ trục chính Spindle speed ? Nhập tốc độ trục chính, ví dụ 950 rpm Thay đổi tốc độ trục chính. Để thay đổi tốc độ trục chính S: Bạn có thể thay đổi tốc độ trục chính S vô hạn bằng cách xoay núm cho tốc độ trục chính nếu được cung cấp trên bộ điều khiển TNC. Thay đổi tốc độ trục chính Bạn có thể thay đổi Tốc độ trục chính F từ 0% đến 150% giá trị thiết lập Nhập mã lệnh M Ví dụ: Nhập vào một chức năng khác. Chọn M cho chức năng khác. Các mã lệnh M ? Nhập các chức năng khác, ví dụ M 3: Spindle ON, chiều kim đồng hồ.
 10. 10. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 21 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Thực hiện các chức năng khác. Di chuyển các trục máy Bảng điều khiển TNC bao gồm sáu phím hướng. Các phím cho các trục X và Y được xác định với một ký hiệu nguyên tố (X ', Y'). Điều này có nghĩa rằng các hướng dẫn traversing ghi trên các phím tương ứng với chuyển động của bàn máy. Đổi hướng các phím chỉ hướng Phím hướng xác định cùng một lúc • trục tọa độ, ví dụ như X • hướng di chuyển, ví dụ: máy XOn gia công dao với central drives, bạn có thể chỉ di chuyển một trục tại một thời điểm. Nếu bạn đang di chuyển một trục máy với phím hướng, TNC tự động dừng di chuyển trục ngay khi bạn thả phím. Đối với chuyển động liên tục: Bạn cũng có thể di chuyển các trục máy liên tục: Trục tiếp tục di chuyển sau khi bạn thả phím. Để ngăn chặn các báo trục chính chỉ ra dưới đây trong ví dụ 2. Di chuyển nhanh chóng Để di chuyển một trục di chuyển nhanh chóng: > Bấm phím di chuyển nhanh chóng và phím hướng với nhau. Hình 3.2: Các phím định hướng trên bảng điều khiển TNC, với phím di chuyển nhanh chóng ở tâm. Ví dụ: Di chuyển các trục máy trong hướng Z + với phím hướng (rút dao):
 11. 11. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 22 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Ví dụ 1: Di chuyển trục máy Chế độ hoạt động: OPERATION MANUAL. Nhấn giữ phím : Bấm phím hướng, ở đây với hướng Z dương (Z`+) và giữ nó khi muốn di chuyển trục. Ví dụ 2: Đối với chuyển động liên tục của trục trong chế độ hoạt động: OPERATION MANUAL. Cả 2 phím : Bắt đầu chuyển động của trục: Bấm phím hướng, vào đây để hướng Z dương (Z'+) cùng với phím NC-I. Dừng trục. Thay đổi hướng với tay cầm điện tử Handwheels điện tử có thể được kết nối chỉ để gia công với ổ đĩa cài đặt sẵn. Các nhà sản xuất máy tính có thể cho bạn biết liệu handwheels điện tử có thể được kết nối vào máy tính của bạn. Bạn có thể kết nối các handwheels điện tử HEIDENHAIN sau với TNC 124: • HR 410 handwheel xách tay • HR 130 handwheel tách rời Hướng thay đổi Các nhà sản xuất máy tính xác định, trong đó hướng các handwheel phải được bật để di chuyển một trục theo một hướng cụ thể. Nếu bạn làm việc với tay cầm HR 410
 12. 12. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 23 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn HR 410 handwheel xách tay được trang bị với hai dãi nút ®. Bạn có thể di chuyển các trục máy với handwheel ® chỉ khi nhấn một nút cho phép. Các tính năng khác của HR 410: • Các phím chọn trục X, Y và Z ®. • Các trục có thể di chuyển liên tục với phím hướng + và - ®. • Ba phím cho dịch chuyển chậm, trung bình và nhanh chóng ©. • Phím Actual-position-capture © để di chuyển vị trí hoặc dữ liệu dao trong chế độ teach-in trực tiếp từ màn hình hiển thị vị trí vào chương trình hoặc bảng dao (mà không cần phải gõ số). • Ba phíchức năng M cho máy ® được xác định bởi các nhà tạo dao. • nút EMERGENCY STOP © để tắt máy ngay lập tức trong trường hợp nguy hiểm. Tính năng an toàn này là bổ sung cho các nút. • miếng nắm giữ trên mặt sau của handwheel cho phép bạn đặt nó trong tầm tay dễ dàng trên một bề mặt kim loại phẳng. Hình 3.3: handwheel HR 410 điện tử xách tay
 13. 13. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 24 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Ví dụ: Di chuyển một trục máy với handwheel điện tử HR 410, ví dụ trục Y Chế độ hoạt động: MANUAL MODE Chọn chức năng Electric handwheel. Biểu tượng tay cầm hiển thị gần “X” cho tọa độ X. Chọn trục tọa độ tại handwheel. Biểu tượng handwheel được chuyển sang tọa độ trục được chọn. Chọn dịch chuyển ngang/ vòng quay: lớn, trung bình hoặc nhỏ khi thiết lập lại bởi nhà tạo dao. Bấm nút cho phép. Quay handwheel để di chuyển trục gia công. Incremental jog positioning Incremental jog positioning cho phép bạn di chuyển một trục máy bởi số gia tăng bạn đã cài sẵn mỗi lần bạn nhấn phím hướng tương ứng. Tăng giá trị Jog hiện tại Nếu bạn nhập jog increment, TNC lưu trữ các giá trị nhập và hiển thị nó bên phải dòng nhập được tô sáng cho Infeed. Jog increment được lập trình có hiệu quả cho đến khi một giá trị mới được nhập bằng bàn phím hoặc phím mềm. Giá trị nhập tối đa 0.001 mm < jog increment < 99.999 mm Thay dổi tốc độ ăn dao F Bạn có thể tăng hoặc giảm Tốc độ tiến dao F bằng cách xoay núm cho Tốc độ tiến dao ghi đè.
 14. 14. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 25 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Hình 3.4. Màn hình TNC cho incremental jog positioning Ví dụ: Di chuyển trục gia công theo hướng X+ bởi incremental jog positioning. Chế độ hoạt động: MANUAL OPERATION
 15. 15. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 26 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Nhập chiều dài và bán kính dao Nhập chiều dài và bán kính của dao trong bảng dao của TNC. TNC sau đó sẽ đưa các dữ liệu nhập vào tài khoản cho thiết lập tiêu chuẩn và tất cả các quá trình gia công khác. Bạn có thể nhập tối đa 99 dao. Chiều dài dao là sự khác biệt trong chiều dài AL giữa dao và dao zero. Để nhập chiều dài dao trực tiếp di chuyển dao cho đến khi nó chạm vào phôi và chuyển tọa độ vị trí dao bằng cách sử dụng chức năng "actual position capture". Kí hiệu chênh lệch chiều dài L Nếu dao này dài hơn so với dao zero: L> 0 Nếu dao này ngắn hơn so với dao zero: L <0. Hình 3,5: Chiều dài và bán kính dao
 16. 16. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 27 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Ví dụ: Nhập chiều dài và bán kính dao vào bảng dao. Số dao: ví dụ 7 Chiều dài dao: L= 12mm Bán kính dao: R = 8mm
 17. 17. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 28 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Gọi dữ liệu dao Chiều dài và bán kính của các dao của bạn trước tiên phải được nhập vào bảng dao của TNC (xem trang trước). Trước khi bạn bắt đầu gia công phôi, chọn dao bạn đang sử dụng từ bảng dao. Để mở các dao mong muốn, di chuyển vùng tô sáng tới dao, chọn trục với các phím mềm tương ứng và bấm phím mềm Tool Table. TNC sau đó sẽ đưa vào tài khoản các dữ liệu dao lưu trữ khi bạn làm việc với bù trừ dao (ví dụ, với mô hình lỗ). Ví dụ: Mở các dữ liệu dao
 18. 18. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 29 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Chọn điểm chuẩn TNC 124 có thể lưu trữ lên đến 99 điểm tiêu chuẩn trong một bảng chuẩn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không phải tính toán dịch chuyển trục khi làm việc với các bản vẽ chi tiết gia công phức tạp có chứa nhiều tiêu chuẩn, hoặc khi một số phôi được kẹp vào bảng gia công cùng một lúc. Đối với mỗi điểm tiêu chuẩn, bảng dữ kiện chứa các vị trí mà TNC 124 giao cho các điểm tham chiếu trên quy mô của mỗi trục (giá trị REF) trong quá trình cài đặt chuẩn. Lưu ý rằng nếu bạn thay đổi các giá trị REF trong bảng, điều này sẽ di chuyển điểm tiêu chuẩn. TNC 124 hiển thị số của dữ liệu hiện tại ở phía dưới bên phải của màn hình. Để chọn các dữ kiện: Trong tất cả các chế độ vận hành: > Bấm MOD và đi vào hàng phím mềm có chứa Datum Table. > Chọn phím mềm Datum Table. > Chọn tiêu chuẩn bạn đang sử dụng từ Datum Table. > Để lại các bảng dữ kiện: Nhấn MOD lần nữa. Trong các chế độ MANUAL OPERATION và POSITIONING WITH MDI: > Bấm phím mũi tên thẳng đứng. Trong các chế độ PROGRAMMING AND EDITING / PROGRAM RUN: MOD
 19. 19. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 30 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn > Bạn cũng có thể chọn một điểm tiêu chuẩn bằng cách nhập lệnh "Datum" trong một chương trình. Datum setting: Approaching positions and entering actual values Cách dễ nhất để thiết lập các điểm tiêu chuẩn là sử dụng chức năng thăm dò của TNC. Mô tả các chức năng thăm dò bắt đầu từ trang 33. Tất nhiên, bạn cũng có thể thiết lập các điểm tiêu chuẩn theo cách thông thường bằng cách chạm vào các cạnh của một phôi sau khi khác với các dao và nhập các vị trí dao như là các điểm tiêu chuẩn. Ví dụ: Thiết lập một phôi tiêu chuẩn không có chức năng thăm dò Mặt phẳng làm việc: X/Y Trục dao: Z Bán kính dao: R = 5 mm Chuỗi trục trong ví dụ này: X-Y-Z Chuẩn bị > Chọn điểm tiêu chuẩn mong muốn. > Chèn dao. > Bấm MOD và vào hàng phím mềm chứa Tool TAble. > Chọn tham số người sử dụng của Tool Table. > Chọn dao mà bạn sẽ sử dụng để thiết lập tiêu chuẩn. > Thoát bảng dao: Nhấn phím mềm Tool Call. > Kích hoạt trục chính, ví dụ như với chức năng M 3.
 20. 20. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE CAD 31 www.cachdung.com-www.advancecad.edu.vn Setting Datum: Tiếp cận Vị trí và Nhập giá trị thực tế Chế độ hoạt động: OPERATION MANUAL Chọn chức năng Datum. Chọn trục X. Chạm cạnh  với dao này. Thiết lập Datum X = + 0 Nhập vị trí tâm dao (X: = -5 mm) và chuyển tọa độ X của tiêu chuẩn. Chọn trục Y Chạm cạnh  với dao Thiết lập Datum Z = - 5 Nhập vị trí mũi dao (Z = 0 mm) và chuyển tọa độ Z tiêu chuẩn. Chọn trục Z

×