Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)

58,949 views

Published on

Khi cần minh họa chuyển động của một cơ cấu, một hệ thống thì bạn phải sử dụng qua tính năng nâng cao hơn trong solidworks, gọi là solidworks motion, với hướng dẫn cặn kẽ chi tiết, người học có thể tự học một cách nhanh chóng.

Published in: Engineering

Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)

 1. 1. Xem hoàn chỉnh trên www.cachdung.com
 2. 2. MỤC LỤC I. Giới thiệu tồng quan về motion trong solidwork 1 II. Giao diện trong solidworks Motion 3 1. Các lệnh mô phỏng trong Solidwork Motion 6 2. Mô phỏng với Animation 7 a. Mate 7 b. Mô phỏng với các góc nhìn thay đổi màu sắc chi tiết 34 c. Mô phỏng hiện thị và ẩn chi tiết trong quá trình mô phỏng 47 d. Mô phỏng phân rã chi tết là lắp rắp chi tiết 52 e. Mô phỏng quy trình lắp ghép chi tiết 65 3. Mô phỏng với Basic Motion 69 a. Gravity: mô phỏng trọng lực 69 b. Mô phỏng va chạm ( contact) 70 d. Mô phỏng chuyển động động cơ 73 e. Vẽ và mô phỏng viên bi rơi 79 f. Mô phỏng quay của con đội 94 4. Mô phỏng với Motion Analysis 100 a. Bài 1: Lực tác dụng trên một chi tiết 100 b. Bài 2: Động cơ 106
 3. 3. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 1 I. Giới thiệu tồng quan về Motion trong Solidwork Giới thiệu SolidWorks Motion là một công cụ tạo mẫu ảo cung cấp khả năng mô phỏng chuyển động để đảm bảo chức năng thiết kế đúng cách. Từ mô phỏng trình chiếu chuyển động đơn giản đến phức tạp SolidWorks chuyển động sử dụng mô hình động học đầy đủ để tính toán chuyển động thành phần. Bạn có thể sử dụng SolidWorks chuyển động để phân tích các lực lượng trong mô hình bao gồm lò xo, bộ giảm chấn, động cơ, và ma sát.  SolidWorks Motionis một công cụ phần mềm máy tính hỗ trợ các kỹ sư phân tích và cơ chế thiết kế. Nó là một mô-đun trong dòng sản phẩm SolidWorks phát triển bởi Dassault Systèmes SolidWorks Tổng công ty. Phần mềm này hỗ trợ người dùng tạo ra các cơ chế ảo mà trả lời câu hỏi chung trong thiết kế sản phẩm như mô tả tiếp theo.
 4. 4. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 2
 5. 5. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 3 II. Giao diện trong solidworks Motion  Chọn New > ở bảng New solidwork Ducument chọn môi trường Assembly > Ok  Đầu tiên để thao tác với Solidworks Motion ta phải Add In nó -Ta di chuyển chuột lại hộp thoại Option > chọn Add In -Bảng Add In hiện ra: ta chọn vào ô trống của phần Solidworks Motion > OK www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 6. 6. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 4 -Chúng ta có thể thấy biểu tượng Motion ở trong thanh trong cụ  Và biểu tượng Motion study ở góc trái màng hình   Để chuyển qua giao diện của Solidworks Motion, ta chọn vào Motion Study 1  Để chèn 1 Motion Study mới, ta chọn vào New Motion Study TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 7. 7. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 5  Animation: chạy mô phỏng với các điểm hoặc chuyển động quay của động cơ, và hạn chế các ràng buộc trong lắp ráp  Basic Motion: mô phỏng thực tế hơn trong lắp ráp, lò xo, va chạm, động cơ quay  Motion Analysic: mô phỏng thực tế nhất  Motion Study Tab: Bảng này cho phép chúng ta phân tích nghiên cứu chuyển động của các tập tin lắp ráp  Motion Manager Tree: Bảng này có tất cả các bộ phận, các cụm chi tiết, ràng buộc, và các yếu tố mô phỏng ( màu sắc, góc nhìn)  Nút tính toán, play, stop  Play: Nút này cho phép chúng ta xem các hình ảnh động để xem cách thức hoạt động sau khi tính toán chuyển động.  Save Animation: Nút này giúp lưu các hình ảnh động dưới dạng một video  Results & Plots: Lệnh này cho phép nhận được kết quả vận tốc, gia tốc, góc độ, .v.v.  Zoom Time Scale: Điều này cho phép phóng to / thu nhỏ thanh thời gian  Playback Speed: Điều này giúp làm giảm hoặc tăng tốc độ của các hình ảnh động  Calculate: Nút này cho phép tính toán các chuyển động của nhiều câu lệnh và giúp cập nhật sau khi thay đổi
 8. 8. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 6  Time line: Bảng này cho thấy thời gian di chuyển. 1. Các lệnh mô phỏng trong Solidwork Motion  Key Points: điểm đặt thời gian của từng chuyển động  Mates: gàng buộc trong lắp ghép( mô phỏng mates)  Motors: mô phỏng động cơ  Gravity: Mô phỏng trọng lực  Spring: mô phỏng lò xo  Contact: mô phỏng va chạm  Force: mô phỏng lực  Damper: Mô phỏng giảm xóc
 9. 9. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 7 X: dùng được tính năng L: hạn chế chức năng 2. Mô phỏng với Animation a. Mate  Ràng buộc là rất quan trọng để phân tích chuyển động. Có một số ràng buộc điển hình như trùng, đồng tâm, song song, tiếp xúc, và như vậy chúng tôi sử dụng để lắp ráp và đặt phần với nhau.  Chung và riêng Mates  Chạy với ràng buộc  Ràng buộc khoảng cách  Ràng buộc góc Ví dụ, dùng để mô phỏng kim quay đồng hồ  Ràng buộc đường
 10. 10. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 8  Ràng buộc hướng  Sử dụng ràng buộc chuẩn với Basic motion  Ràng buộc trục vít cho chuyển động quay tròn thành chuyển động thẳng  Tổ chức các ràng buộc  Phân loại các ràng buộc  Tên các ràng buộc  Sử dụng thư mục Ví dụ 1: Path mates  Vẽ part như hình dưới kích thước tùy ý và save lại  Mở 1 Assembly mới lên, trong môi trường Assembly vẽ 1 sketch mới  Chèn file Part mới vẽ lúc nảy vào môi trường Assembly  Bây giờ ta mới dùng lệnh Mates để ràng buộc  Đầu tiên ta sẽ ràng buộc 2 mặt phẳng của Sketch và part www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 11. 11. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 9  Bây giờ ta bắt đầu sử dụng lệnh Path mates. Mở Mate manager and bên dưới Advanced Mates, select Path Mate.  Ở mục Mate slection, Component Vertex chọn mặt part, sau đó chọn mục Selection Manager  Bảng Selection manager hiện ra  Ở bảng này ta chọn vào Slect closed Loop, và chọn vào sketch vẽ lúc này và click OK TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 12. 12. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 10  Ở mục Path Constraint, chọn Distance Along Path  Bạn có thể click select/uncheck Flip dimension, sau đó click Ok  Bây giờ ta mới bắt đầu mô phỏng với Animation
 13. 13. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 11  Lưu Bài Assembly mới vừa tạo lại, chọn New motion Study  Di chuyển cây thời gian ra xa 1 khoảng  Bây giờ ta nhấp đôi chuột vào Path mates, cửa sổ kích thước sẽ hiện ra, ta điều chỉnh kích thước trên thanh đó, sau đó click OK  Bây giờ ta click Calculate và play để mô phỏng đường chạy của Path Motion
 14. 14. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 12 Ví dụ 2: (Distance Mates) Ràng buộc khoảng cách Mô phỏng chuyển động lò xo dựa vào điều kiện Distance Mates  Chọn mặt phẳng để vẽ part  Chọn mặt Top để vẽ part  Chọn Center Rectangle
 15. 15. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 13  Vẽ sketch và lấy kích thước như hình vẽ  Chọn Extruded Boss ở góc trên trái màn hình  Chọn chiều dày 20mm click OK www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 16. 16. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 14  Lưu file part lại  Tạo 1 thư mục mieng ghep, đặt tên tren, Save lại  Bây giờ ta sẽ Save as để tạo 1 miếng dưới, chú ý, click vào ô Save as copy và save lại TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 17. 17. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 15  Mở New Assembly  Chọn hiển thị View Origins  Ở thanh công cụ Assembly, ta chọn vào mục Insert components để chèn chi tiết vào  Click vào mục Browse  Chọn tên chi tiết là tren > open
 18. 18. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 16  Tiếp treo ta rê chuột lại đặt gốc tọa độ của chi tiết trùng với gốc tọa độ của môi trường lắp ráp  Tiếp theo ta mở part dưới tương tự, ta có được 2 chi tiết trong môi trường
 19. 19. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 17  Tiếp theo ta sẽ ràng buộc ( mates) 2 chi tiết này lại với nhau, ta mở hộp thoại mates lên  Cửa sổ Mates hiện lên  Ở ô Mates Selections ta chọn 2 mặt bên trước của chi tiết với nhau, phần mền sẽ chọn sẵn cho ta lệnh ràng buộc coincident > Ok
 20. 20. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 18  Ta cũng có thể thao tác trên cửa sổ Mates  Ta làm tiếp tục ràng buộc coincident với 2 mặt bên, ta sẽ chọn lại distance mates  Tiếp theo ta sẽ mate 2 mặt dưới của miếng ghép, ta cũng chọn vào 2 mặt của miếng ghép www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 21. 21. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 19  Phần mềm sẽ chọn sẵn cho chung ta lệnh, ta phải chọn lại thành Distance Mates Ta đặt khoảng cách của 2 miếng là 100mm, click OK  Mô hình lắp ráp chúng ta sẽ được như thế này TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 22. 22. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 20  Tiếp theo để mô phỏng được sự kéo nén của lò xo, chúng ta cần vẽ thêm 1 lò xo trong môi trường Assembly này, đầu tiên ta sẽ tạo thêm 1 part mới bằng cách click vào biểu tượng New Part  Phần mền sẽ bắt ta chọn mặt phẳng phác thảo, chúng ta sẽ chọn mặt Front làm mặt phác thảo, môi trường phác thảo hiện ra  Chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+ 8, để quay mặt phác thảo lên  Tiếp theo ta sẽ tạo 1 đường thẳng nối từ tâm chi tiết tren đến tâm chi tiết duoi , để vẽ được, trước tiên ta phải vẽ 2 đường thẳng phụ
 23. 23. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 21 Ta nhấp chuột phải vào đường thẳng để chuyển đường line liền thành nét đứt  Ta chọn vào biểu tượng vẽ điểm (point)  Chọn vào trung điểm đường line mới phác thảo để xác định tâm
 24. 24. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 22  Ta làm tương tự với khối tiếp theo,ta sẽ được 2 đường Line,  Ta vẽ tiếp tục đường line nối 2 tâm lại với nhau  Đóng sketch lại  Để tạo lò xo, ta tạo thêm 1 sketch mới,tiếp tục ta chọn mặt fornt làm mặt phac thảo
 25. 25. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 23  Ta vẽ 1 skecth như hình vẽ trên mặt Front  Tiếp theo kết thúc lệnh,ta có được 2 sketch  Để tạo lò xo ta dùng lệnh Sweep Boss/Bass  Ở mục profile and path ta sẽ chọn, profile với sketch thứ 2, và path với sketch thứ 2 www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 26. 26. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 24  Ở bảng Option:  Mục Orientation/twist Tye: ta chọn Twist Along Path With Normal Constant  Mục Define By: chọn Turns  Để tạo lò xo dựa vào tăng số vòng xoắn, ta tăng số vòng xoắn lên 12 vòng TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 27. 27. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 25  Click OK, chúng ta đã tạo được lò xo  Bây giờ ta bắt đầu mô phỏng chuyển động của lò xo, dựa vào Distance Mate  Ta mở 1 Motion Study mới  Ta được giao điện của Motion Study mới  Ta chọn chế độ Motion là Animation và bật Orientation và Camera View
 28. 28. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 26  Kéo thanh thời gian ra 1 khoảng ngắn  Ta nhấp chuột phải vào Distancel Mate, chọn Edit Dimension cửa sổ kích thước sẽ hiện ra:
 29. 29. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 27  Ta chọn, và sửa kích thước 100mm lại thành 125mm, click OK  Thanh thời gian chúng ta sẽ hiện ra như hình:  Và lò xo ta đã giản ra khoảng cách 25mm
 30. 30. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 28  Tiếp tục ta sẽ di chuyển thanh thời gian ra 1 khoảng tương tự  Tiếp theo ta chọn và chỉnh sửa kich thươc 125mm thành 150mm Thanh thời gian hiện thị www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 31. 31. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 29  Ta tiếp tục di kéo thanh thời gian ra 1 khoảng bằng 2 khoảng cách trước  Lò xo giãn thêm 1 đoạn  Lần này ta cũng chọn vào Edit Dimension như trên, nhưng lần này ta sẽ sửa kích thước 150mm lại thành 125mm Thanh thời gian TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 32. 32. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 30  Ta tiếp tục kéo thanh thời gian ra 1 đoạn, khoảng cách bằng 3 khoảng thời trước  Thay đổi kích thước ở cửa sổ Edit Dimension từ 125mm thành 100mm  Thanh thời gian sẽ hiện thị
 33. 33. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 31  Lò xo đã nén về vị trí cũ  Chúng ta có thể thấy hàng chỉ có Distance Mates hiển thị màu xanh  Chọn vào nút Play để xem mô phỏng
 34. 34. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 32
 35. 35. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 33  Khi hoàn thành xong mô phỏng, ta có thể lưu lại thành file video, bằng cách chọn vào biểu tượng Save  Cửa sổ Save Animation to File Hiện ra, ta chọn Save In (địa chỉ lưu)  File Name: tên file  Save as Type: đuôi file, ta chọn đuôi avi  Ta chọn Save www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 36. 36. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 34  Bảng Video Compresion hiện ra ta giữa nguyên, và OK  Ta đợi phần mềm save lại, sau đó chúng ta có thể mở coi bình thường b. Mô phỏng với các gốc nhìn Front, Top, Right và thay đổi màu sắc chi tiết trong mô phỏng  Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ 1 chi tiết mới TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 37. 37. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 35  Chọn mặt top làm mặt phác thảo  Vẽ Sketch như hình  Chọn lệnh Extruded Boss/Base, tao ra khối có kích thước là 50mm, click OK  Để dễ phân biệt các mặt với nhau ta có thể chèn màu chi tiết cho dễ nhìn
 38. 38. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 36  Ta chọn màu di chuyển chuột tới biệu tượng màu rồi kéo thả vào mặt, bảng chọn màu hiện kên cho phép ta chọn mặt, khối Extruded, toàn bộ các mặt hay là toàn khối  Ta thực hiên như thế với các mặt còn lại và  Chúng ta lưu chi tiết lại  Ta mở mới mô trường lắp ráp và chèn chi tiết vào
 39. 39. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 37  Bây giờ chúng ta chọn vào New Motion Study, để mở 1 mới môi trường mô phỏng   Chúng ta để ở chế độ Animation  Các bước thực hiện mô phỏng các góc nhìn 1. Đầu tiên ta di chuyển thanh thời gian ra khoảng giá trị, ở đây ta chọn bằng 2s
 40. 40. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 38 2. Tiếp theo ta di chuyển chuột tới điểm Keys Point của Orientation And Camera Views, nhấp chuột phải chọn copy 3. Tiếp theo chúng ta di chuyển chuột tới thanh time Line chúng ta mới kéo ra giá trị 2s, chúng ta nhấp chuột phải chọn Paste Chúng ta sẽ được các Key Point như hình www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 41. 41. Trung tâm công nghệ ADVANCE CAD © Trần Yến Group © 39 4. Việc chúng ta cần làm tiếp theo là gán cho điểm Key point chúng ta vừa mới tạo 1 giá trị (góc nhìn). Chúng ta di chuyển chuột đặt đúng vào điểm Key Point mới vừa Copy, nhấp chuột phải chọn View Orentation> Isometric ( góc nhìn tổng quan) 5. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hình thêm 4 nấc thời gian nữa, bước làm giống như trên ( lưu ý chọn các nấc thời gian bằng nhau cho sinh động) 6. Mỗi nắc tiếp theo chúng ta chọn lần lượt các góc nhìn là Front, Right, Top và cuối cùng chúng ta trở về Isometric. Chúng ta sẽ có được giá trị trong bảng Time Line như sau: 7. Tiếp theo ta nhấn vào Calculate để cho phần mềm tính toán các chuyển động, các bạn bấm Play để xem kết quả TR U N G TÂM AD VAN C E C AD

×