Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất

10,186 views

Published on

Giáo trình xuất bản vẽ và lắp ráp Solidworks 2016 hoàn chỉnh gồm các nội dung chính:
- Hướng dẫn chi tiết các lệnh trong phần lắp ráp
- Thực hành lắp ráp chi tiết máy
- Hướng dẫn các lệnh thể hiện bản vẽ
- Các công cụ trình bày bản vẽ nâng cao
- Thực hành đánh số và tạo bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất

 1. 1. Giáo trình đào tạo modul Lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 ( Nằm trong chương trình đào tạo thiết kế cơ khí Solidworks) Giảng viên: Đinh Văn Thuận và Nguyễn Văn Phương - Hướng dẫn chi tiết các lệnh trong phần lắp ráp - Thực hành lắp ráp chi tiết máy - Hướng dẫn các lệnh thể hiện bản vẽ - Các công cụ trình bày bản vẽ nâng cao - Thực hành đánh số và tạo bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp Tài liệu được dùng để lưu hành nội bộ của trung tâm Advance CAD, tránh mọi hình thức sao chép và thương mại. Trung tâm Advance CadPage 1 of 63
 2. 2. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY 1. Đặt chi tiết vào môi trường Assembly 2. Xác định vị trí tương quan giữa chi tiết mới đặt vào với các chi tiết đã có 3. Xác định các mối lắp cần thực hiện thông qua vị trí tương quan đó TRÌNH TỰ LẮP RÁP 4.Thực hiện lắp ráp Trung tâm Advance CadPage 6 of 63
 3. 3. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY 2 3 4 5 Chọn lệnh Mate Chọn 2 References trên 2 chi tiết cần lắp ráp với nhau (một mặt, một đường hay một điểm). Khả năng truyền nhiệt tốt 1 2 Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn.3 Chọn các thông số của mối lắp nếu cần thiết4 OK5 Trung tâm Advance CadPage 7 of 63
 4. 4. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Vùng Model Tree, cung cấp thông tin về các mối ràng buộc của các chi tiết. (f): Chi tiết đã ràng buộc đủ bậc tự do (6 DOF) (-): Chi tiết chưa ràng buộc đủ bậc tư do (+): Chi tiết đã ràng buộc thừa bậc tự do (?): Các ràng buộc trên chi tiết đã mâu thuẩn Trung tâm Advance CadPage 8 of 63
 5. 5. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. ĐƯA CHI TIẾT VÀO MÔI TRƯỜNG ASSEMBLY Insert ComponentsBrowseChỉ tới thư mục cần chứa các Files lắp rápChọn FileOpen Trung tâm Advance CadPage 9 of 63
 6. 6. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. DI CHUYỂN CHI TIẾT 1/ Chọn chức năng Move Component 2/ Click trái chuột vào chi tiết 3/ Giữ và kéo chi tiết đến vị trí mong muốn Trung tâm Advance CadPage 10 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 7. 7. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. XOAY CHI TIẾT 1/ Chọn chức năng Rolate Component 2/ Click trái chuột vào chi tiết 3/ Giữ và xoay chi tiết đến vị trí mong muốn Trung tâm Advance CadPage 11 of 63
 8. 8. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. GÁN CÁC RÀNG BUỘC LẮP RÁP Trung tâm Advance CadPage 12 of 63
 9. 9. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. MÔ HÌNH PHÂN RÃ Trung tâm Advance CadPage 13 of 63
 10. 10. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. MÔ HÌNH PHÂN RÃ “Explode Line Sketch” chỉ sáng lên khi Configuration Explode View ở chế độ ON Cách thực hiện: a) Chọn Explode Line Sketch b) Chọn Reference trên một đối tượng c) Chọn Reference trên đối tượng còn lại d) Ok Trung tâm Advance CadPage 14 of 63
 11. 11. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Smart Fasteners “Smart Fasteners” dùng để lắp nhanh ốc, bu lông,... vào các lỗ trên part lắp. - Các lỗ phải được phác thảo bằng lệnh Hole Wizzard - Toolbox phải được mở trước (**) ** Cách lấy chi tiết trong thư viện Solidwork: Click chọn “Toolbox” bên thanh Design Library  Add in now Trung tâm Advance CadPage 15 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 12. 12. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. ** Cách lấy chi tiết trong thư viện Solidwork: Trung tâm Advance CadPage 16 of 63
 13. 13. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Smart Fasteners (tiếp) Trung tâm Advance CadPage 17 of 63
 14. 14. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Smart Fasteners (tiếp) Trung tâm Advance CadPage 18 of 63
 15. 15. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Hiện các chi tiết được ẩn Click vào lệnh “Show Hidden Components”  Tất cả Part ẩn hiện ra Trung tâm Advance CadPage 19 of 63
 16. 16. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Một số lệnh thao tác nhanh Click vào Part  click chọn lệnh muốn thực hiện Trung tâm Advance CadPage 20 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 17. 17. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Kiểm tra độ giao nhau Tab Evaluate Interference Detection Trung tâm Advance CadPage 21 of 63
 18. 18. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Kiểm tra khoảng cách giữa các part (trong khoảng độ dài cho trước) Tab Evaluate Clearance Verification Trung tâm Advance CadPage 22 of 63
 19. 19. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Nhóm lệnh tương đương như bên môi trường Part Trung tâm Advance CadPage 23 of 63
 20. 20. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Bài tập tự luyện Trung tâm Advance CadPage 24 of 63
 21. 21. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Trung tâm Advance CadPage 25 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 22. 22. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Trung tâm Advance CadPage 26 of 63
 23. 23. SOLIDWORK 2016 Phần II: MÔI TRƯỜNG LẮP RÁP - ASSEMBLY Chọn mối lắp tương ứng với 2 References vừa chọn. Trung tâm Advance CadPage 27 of 63
 24. 24. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Trung tâm Advance CadPage 28 of 63
 25. 25. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 1. Tạo bản vẽ phi tiêu chuẩn Chọn khổ giấy  Custom sheet size  OK hoặc Click chuột phải vào Sheet Format  Properties... (để vào Sheet Format/Size chỉnh) Trung tâm Advance CadPage 29 of 63
 26. 26. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 1. Tạo bản vẽ phi tiêu chuẩn Thoát khỏi chế độ Model View, Right click lên Sheet1Edit Sheet Format Trung tâm Advance CadPage 30 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 27. 27. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 1. Tạo bản vẽ phi tiêu chuẩn Sử dụng lệnh “Automatic Border” thuộc Tab “Sheet Format” để tạo khung bao nhanh cùng với 2 tab “Sketch” để thiết kế trang, “Annotation” để tạo văn bản  Dưới đây là một ví dụ về khung tên của bản vẽ phi tiêu chuẩn Trung tâm Advance CadPage 31 of 63
 28. 28. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 1. Tạo bản vẽ phi tiêu chuẩn * Lưu bản vẽ phi tiêu chuẩn: File  Save Sheet Format... Chọn nơi lưu  Save lại để dùng sau này. Trung tâm Advance CadPage 32 of 63
 29. 29. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu * Tab View Palette: dùng mở Part xuất hình chiếu tiện dụng Trung tâm Advance CadPage 33 of 63
 30. 30. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu * Các lệnh tạo hình chiếu: a. Lệnh MODEL VIEW Trung tâm Advance CadPage 34 of 63
 31. 31. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu Click một điểm trong Sheet để xác định điểm đặt cho hình chiếu Trung tâm Advance CadPage 35 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 32. 32. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu b. Lệnh STANDARD 3 VIEW  Ta có thể click và giữ chuột vào hình chiều để di chuyển, sắp xếp chúng lại. Trung tâm Advance CadPage 36 of 63
 33. 33. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 3. Lệnh PROJECTED VIEW Chọn một hình chiếu cơ sở đã có để tạo hình chiếu vuông góc hay hình chiếu trục đo. Trung tâm Advance CadPage 37 of 63
 34. 34. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 4. Lệnh AUXILIARY VIEW Chọn một cạnh hay đường trong hình chiếu cơ sở đã có để tạo hình chiếu Auxiliary Trung tâm Advance CadPage 38 of 63
 35. 35. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 5. Lệnh DETAIL VIEW Click một điểm cần tạo hình trích trên hình chiếu cơ sở để vẽ đường tròn xác định phạm vi của hình trích. Trung tâm Advance CadPage 39 of 63
 36. 36. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 5. Lệnh DETAIL VIEW Trung tâm Advance CadPage 40 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 37. 37. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 5. Lệnh DETAIL VIEW  Pin poistion: Chọn để giữ nguyên vị trí của hình trích khi ta thay đổi giá trị Scale của hình trích.  Scale hatch pattern: Chọn để giữ nguyên sự thể hiện của tuyến ảnh khi ta thay đổi giá trị Scale của hình trích. Trung tâm Advance CadPage 41 of 63
 38. 38. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 6. Lệnh SECTION VIEW Trung tâm Advance CadPage 42 of 63
 39. 39. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 6. Lệnh SECTION VIEW Trung tâm Advance CadPage 43 of 63
 40. 40. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 7. Lệnh BROKEN OUT SECTION Trung tâm Advance CadPage 44 of 63
 41. 41. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 8. Lệnh BREAK Trung tâm Advance CadPage 45 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 42. 42. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 8. Lệnh BREAK Trung tâm Advance CadPage 46 of 63
 43. 43. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 2. Các lệnh tạo hình chiếu 9. Lệnh CROP VIEW Trung tâm Advance CadPage 47 of 63
 44. 44. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Override value: Hiệu chỉnh lại giá trị kích thước Dimension Text: Chèn thêm các kỹ hiệu vào kích thước a. Trang Value: Xác định giá trị kích thước và dung sai Các kiểu ghi dung sai:  None: Không ghi dung sai (Hình a)  Basic: Ghi kích thước dạng tham khảo (Hình b)  Bilateral: Ghi dung sai kiểu sai lệch trên và sai lệch dưới (Hình c)  Limit: Giá trị kích thước giới hạn (Hình d)  Symmetric: Ghi dung sai đối xứng (Hình e)  MIN: Ghi kích thước nhỏ nhất (Hình f)  MAX: Ghi kích thước lớn nhất (Hình g)  Fit: Ghi kích thước với dung sai lắp ráp (Hình h) 3. Smart Dimension Trung tâm Advance CadPage 48 of 63
 45. 45. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 3. Smart Dimension Trung tâm Advance CadPage 49 of 63
 46. 46. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 3. Smart Dimension a. Trang Leader: Hiệu chỉnh bề dày và loại đường ghi kích thước. b. Trang Others: Hiệu chỉnh Font cho kích thước Trung tâm Advance CadPage 50 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 47. 47. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 4. Nhóm lệnh ghi sai lệch hình dạng - dung sai hình học a. Geometric Tolerance Trung tâm Advance CadPage 51 of 63
 48. 48. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 4. Nhóm lệnh ghi sai lệch hình dạng - dung sai hình học a. Geometric Tolerance Trung tâm Advance CadPage 52 of 63
 49. 49. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 4. Nhóm lệnh ghi sai lệch hình dạng - dung sai hình học b. Chọn bề mặt: Trung tâm Advance CadPage 53 of 63
 50. 50. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING 4. Nhóm lệnh ghi sai lệch hình dạng - dung sai hình học c. Độ nhám: Trung tâm Advance CadPage 54 of 63
 51. 51. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Lệnh ghi kích thước lỗ tự động Trung tâm Advance CadPage 55 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 52. 52. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Tạo đường tâm, trục Trung tâm Advance CadPage 56 of 63
 53. 53. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Đánh tuyến ảnh Trung tâm Advance CadPage 57 of 63
 54. 54. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Đánh số thự tự part bằng tay: Trung tâm Advance CadPage 58 of 63
 55. 55. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Đánh số thự tự part tự động: Trung tâm Advance CadPage 59 of 63
 56. 56. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Đường Magnetic Line (đường nối các balloon) Trung tâm Advance CadPage 60 of 63 w w w .advancecad.edu.vn
 57. 57. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Tạo bảng kê vật liệu Trung tâm Advance CadPage 61 of 63
 58. 58. SOLIDWORK 2016 Phần III: MÔI TRƯỜNG DRAWING Tạo bảng kê vật liệu Trung tâm Advance CadPage 62 of 63
 59. 59. Trung tâm Advance CadPage 63 of 63

×