Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học

Ứng Dụng Máy Tính
Ứng Dụng Máy TínhỨng Dụng Máy Tính

PowerMill là phần mềm chuyên dụng hàng đầu thế giới của NC CAM để sản xuất các hình dạng phức tạp thường thấy trong ngành chế tạo dụng cụ, ô tô và hàng không vũ trụ. Các tính năng chính: Nhiều chu trình phay bao gồm gia công thô hiệu suất cao, gia công tinh tốc độ cao, và các kĩ thuật gia công 5 trục. Thời gian tính toán nhanh cho việc tạo đường chạy dao và hậu xử lý. Công cụ chỉnh sửa mạnh để đảm bảo hiệu suất tối ưu trên máy công cụ. Tài liệu hướng dẫn Powermill 2018 cho người mới học này cung cấp hướng dẫn từng bước làm nổi bật một số tính năng của phần mềm đa năng này.

Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
43
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Xem mô hình và phôi
Để xem một vùng cụ thể của mô hình hoặc phôi, bạn có thể chọn một trong
những chế độ xem được xác định trước trên thẻ Veiw, hoặc sử dụng chuột.
Bạn nên sử dụng chuột ba nút. Bằng cách nhấn giữ con lăn chuột và di chuyển
con trỏ trong vùng đồ họa, bạn có thể điểu khiển chế độ xem của mô hình. Khi
bạn di chuyển chuột (với con lăn chuột được nhấn), bóng xoay được hiển thị.
Bắt đầu với con trỏ ở giữa cửa sổ và nhấn con lăn chuột, sau đó kéo con trỏ lên
màn hình. Hình ảnh di chuyển khi bạn di chuyển chuột.
Các chế độ xem được định nghĩa trước
Có vài hướng xem cố định có sẵn trong thẻ View.
Sử dụng các nút View Mode để chuyển đổi giữa các chế độ xem
phay và tiện. Các chế độ này xác định mô hình được định hướng như thế nào
trong cửa sổ đồ họa.
Sử dụng các tùy chọn From để định hướng chế độ xem dọc theo trục X,Y hoặc
Z. Di chuột trên bất kì nút nào trong những nút này để hiển thị một thanh công
cụ chế độ xem 2D có tùy chọn chế độ xem bổ sung dọc theo các trục chính.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
44
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Sử dụng các tùy chọn ISO để thay đổi góc nhìn tới bất kì chế độ xem isometric
nào. Di chuột trên nút để hiển thị các tùy chọn chế độ xem isometric khác.
Các chế độ xem isometric thường là điểm khởi đầu tốt nhất để thao tác động chế
độ xem bằng chuột
Sử dụng tùy chọn Last để hiển thị chế độ xem mô hình trước đó.
Sử dụng tùy chọn Refresh để vẽ lại tất cả các thành phần đang hiển thị, sửa chữa
bất kì thiệt hại nào cho chế độ xem hiện tại. Điều này rất hữu ích nếu chế độ
xem bị mất định nghĩa vì các mục được tạo ra, sửa đổi hoặc xoá.
Sử dụng tùy chọn Resize to Fit để điều chỉnh chế độ xem để toàn bộ mô hình có
thể được nhìn thấy. Tùy thuộc vào chế độ xem hiện tại, PowerMill phóng to
hoặc thu nhỏ để đạt được chế độ xem mới.
Sử dụng các tùy chọn Zoom để phóng to hoặc thu nhỏ mô hình.
Sử dụng tùy chọn Block để hiện hoặc ẩn phôi.
Sử dụng tùy chọn Shade để hiện hoặc ẩn sự biểu diễn bóng của mô hình.
Mở rộng trình đơn Shade để hiển thị các tùy chọn vẽ bóng khác.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
45
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Sử dụng tùy chọn Wire frame để hiện hoặc ẩn sự biểu diễn khung hình của mô
hình.
Thu - phóng
Sử dụng các tùy chọn trong thẻ View > bảng Navigate để thay đổi kích thước
mô hình.
Resize to Fit — Sử dụng tùy chọn này để điều chỉnh chế độ xem để nhìn được
toàn bộ mô hình.
Nếu bạn không thể nhìn thấy mô hình của bản, nhấn vào thẻ View > bảng
Navigate > Resize to Fit để định tâm mô hình vào giữa màn hình hiển thị.
Zoom to Box Sử dụng tùy chọn để phóng to một khu vực cụ thể của hình ảnh.
Nhấn vào và sau đó sử dụng chuột trái để kéo một hộp thu – phóng qua một
phần của mô hình. PowerMill phóng to đến khu vực được đóng hộp.
Phóng to — Sử dụng tùy chọn này để phóng to mô hình. Nhấn liên tục cho đến
khi đạt được chế độ xem mong muốn. Thao tác này phóng to mô hình về trung
tâm của cửa sổ đồ họa.
Zoom Out — Sử dụng tùy chọn này để thu nhỏ mô hình. Nhấn liên tục cho đến
khi đạt được chế độ xem mong muốn. Thao tác này thu nhỏ mô hình về trung
tâm của cửa sổ đồ họa.
Bạn cũng có thể thay đổi kích thước một mô hình bằng cách giữ phím Ctrl và
con lăn chuột (hoặc chuột phải), và sau đó kéo con chuột đi lên để Phóng to
hoặc đi xuống để Zoom Out.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
46
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Panning
Bạn có thể Pan mô hình bằng cách giữ phím Shift và nút con lăn chuột (hoặc
chuột phải), và sau đó kéo chuột theo hướng mà bạn muốn di chuyển hình ảnh.
Chương trình NC
Một chương trình NC bao gồm các lệnh và xuất ra các thiết lập cái mà xác định
cách bộ điều khiển máy gia công chi tiết.
Nên tạo một chương trình NC, và thiết lập các ưu tiên cho nó trước khi sinh ra
bất kì đường chạy dao nào. Tuy nhiên, cũng dễ dàng để thêm các đường chạy
dao tới các chương trình NC sau đó.
Thiết lập các ưu tiên chương trình NC
1. Trong Explorer, nhấn chuột phải vào Chương trình NCs và chọn
Preferences.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
47
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Thao tác này hiển thị hộp thoại NC Preferences.
2. Trên thẻ Output của hộp thoại NC Preferences, chọn Use Project - On để
ghi tệp tin chương trình NC vào thư mục dự án PowerMill.
Chọn Use Project - Off để ghi tệp tin chương trình NC vào một thư mục
khác. Bạn cần chỉ định nó trong hộp Output Folder.
3. Nhập tên tệp tin đầu ra sẽ được sử dụng mặc định trnog hộp Output File.
Biến %[ncprogram] cho tệp tin đầu ra cùng tên với chương trình NC. Bạn
có thể thêm tên tệp tin của bạn vào biến này.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
48
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
4. Nhấn vào (cạnh hộp Machine Option File) để mở hộp thoại Select
Machine Option Filename.
5. Duyệt tới thư mục lưu các tệp tin tùy chọn, chọn tệp tin tùy chọn máy (trong
trường hợp này Heid400.pmoptz) và nhấn vào Open.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
49
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Thao tác này đóng hộp thoại Select Machine Option Filename và trả bạn tới
hộp thoại NC Preferences.
6. Nhấn vào Accept để lưu thay đổi của bạn và đóng hộp thoại
Tạo một chương trình NC
1. Từ trình đơn ngữ cảnh NC Programs, chọn Create NC Program. Thao tác
này hiển thị hộp thoại NC Program.
2. Trong miền Name, nhập tên bạn muốn dùng để gọi chương trình NC. Ví dụ
Cavity_Mold.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
50
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
3. Trong hộp thoại NC Program, nhấn vào nút Options . Hộp thoại
Options được hiển thị.
4. Trên thẻ Output:
a. Nếu đã chọn, bỏ chọn tùy chọn Write File for Each Toolpath. Kết quả là,
Output File được hiển thị ở đầu hộp thoại NC Program thay vì Root Name.
b. Chọn Option File là heid400.
c. Nhập Output File Extension là tap.
d. Nhấn vào Accept để cập nhật và đóng hộp thoại Options.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
51
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Nếu bạn muốn các tệp tin đầu ra riêng biệt cho mỗi đường chạy dao, chọn
Write File for Each Toolpath. Thao tác này làm thay đổi trường Output File
thành Root Name trong hộp thoại Chương trình NC và hiển thị đường dẫn và
tên tệp tin mặc định trong trường Output
File ở dưới hộp thoại.
Đường dẫn mặc định trong trường Output File được dựa trên các thiết lập trong
hộp thoại NC Preferences. Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn này, nhấn vào nút
mở thư mục , duyệt tới thư mục thích hợp và nhập tên tệp tin mới (phần mở
rộng tệp được xác định bởi các thiết lập bạn đã thực hiện ở bước 4b). Nếu bạn đã
sử dụng biến % [ncprogram] trong hộp thoại NC Preferences, di chuột trên
đường dẫn để thấy cách tên tệp tin được hiển thị trong PowerMill.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
52
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
5. Nhấn vào Accept trong hộp thoại NC Program để chấp nhận các sự lựa
chọn của bạn và đóng hộp thoại.
6. Để xem toàn bộ thực thể bạn vừa mới tạo, nhấn vào để mở rộng nút
Chương trình NCs. Thực thể tư động kích hoạt (Được hiển thị bằng chữ đậm
đi kèm theo kí hiệu >).
Bất kì đường chạy dao nào bạn tạo đều được tự động thêm vào chương
trình NC kích hoạt hiện tại.
Tạo một đường chạy dao gia công thô
Chu trình Model Area Clearance với bộ Style gia công thô như Offset all được
dùng để loại bỏ nhanh chóng phần lớn vật liệu thừ trên mô hình. Thao tác này
xóa vùng với các biên dạng được tạo ra bằng cách xê dịch liên tục biên dạng ban
đầu cho tới khi không thể xê dịch được nữa. Sau đó bước xuống mức tiếp theo
và lặp lại xê dịch cho tới khi đến phần dưới cùng của chi tiết.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
53
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Để tạo một đường chạy dao gia công thô:
1. Trên thẻ Home > bảng Create Toolpaths, chọn Model Area Clearance từ
thư viện ưa thích.
Thao tác này hiển thị hộp thoại Model Area Clearance.
Sử dụng các thẻ khác nhau để nhập các thông số cho đường chạy dao.
2. Cho đường chạy dao một tên thích hợp Name, ví dụ Roughing.
3. Định nghĩa hình dạng dao gia công thô.
4. Định nghĩa dung sai.
5. Xác định chiều cao dịch chuyển nhanh.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
54
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
6. Xác định điểm bắt đầu dao.
7. Tạo ra đường chạy dao gia công thô.
8. Hiển thị đường chạy dao gia công thô.
9. Mô phỏng đường chạy dao gia công thô.
Định nghĩa hình dạng dao gia công thô
Phần tiếp theo liên quan đển việc lựa chọn một dao và định nghĩa hình dạng của
nó. Ví dụ này sử dụng một con dao phay ngón 16 mm (5/8 inch).
1. Trong hộp thoại chu trình Model Area Clearance, nhấn vào để
hiển thị trang Tool.
2. Trên trang Tool:
a. Nhấn vào mũi tên cạnh nút Create Tool trong vùng Tool.
b. Từ danh sách dao, chọn để tạo một Tip Radiused Tool.
3. Trên trang Tool , nhấn vào để hiển thị hộp thoại Tip Radiused Tool.
4. Trong hộp thoại Tip Radiused Tool, nhập:
a. Name: D16T1
b. Length: 30 mm
c. Tip Radius: 1 mm
d. Diameter : 16 mm
e. Tool Number : 1
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
55
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
5. Chọn thẻ Shank, nhấn vào để thêm phần chuôi dao. Nhập:
a. Upper Diameter : 16 mm
b. Length: 70 mm
Lower Diameter tự động mặc định Upper Diameter. Điều này có thể được
chấp nhận cho dao hiện tại.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
56
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
6. Nhấn vào Close.
Dao sẽ tự động được đồng chỉnh với trục Z:
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
57
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Bạn có thể xem và chỉnh sửa dao đã tạo:
Trong Explorer, mở rộng để xem công cụ bạn đã tạo. Mở rộng nút dao
để thấy chi tiết cụ thể dao.
Trong thẻ Tool trên hộp thoại Model Area Clearance:
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
58
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Trên thẻ Tool:
Tổng quan về chiều dài dao
Biểu đồ cho thấy một dụng cụ cắt, được làm bằng một đầu (màu vàng) và thân
(màu xanh lá cây), được gắn vào một đài dao (màu đỏ). Dao được gắn vào trục
chính của máy (màu xám).
Các màu sắc được dùng ở đây tương ứng với những màu được dùng trong
hộp thoại Tool PowerMill.
pindle
Holder length
Gauge face
Overhang
Cutting length
Gauge length
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
59
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Cutting length đại diện cho phần của lưỡi cắt để loại bỏ vật liệu. Đây là Tip
length.
Overhang tổng chiều dài của lưỡi cắt nhô ra từ đài dao. Phần này thường bao
gồm một phần chiều dài của Shank length. Overhang được cố định khi lưỡi cắt
được gắn vào trong đài dao.
Để đạt được tuổi thọ tối đa của dao, giữ Overhang với chiều dài tối thiểu
cần thiết để phòng ngừa đài dao khỏi va phải chi tiết hoặc phần phôi không được
gia công.
Holder length là tổng chiều dài của tất cả các bộ phận lắp ráp nhô ra từ trục
chính khi đài dao được gắn vào máy.
Gauge length là tổng chiều dài của lưỡi cắt và đài dao khi gắn trên máy. Được
đo từ đầu của dao tới mặt Gauge, đó là mặt cơ sở của trục chính.
Định nghĩa dung sai
Trên trang Model area clearance của chu trình:
1. Trong Tolerances, nhập: 0.2 mm.
2. Nhấn vào nút Thickness để kích hoạt trường Radial thickness và Axial
thickness.
3. Nhập Radial thickness là 0.5 mm.
4. Nhập Axial thickness là 0.1 mm.
5. Trong Stepover, nhập: 7.0 mm.
6. Trong Stepdown, nhập: 4.0 mm.
7. Trong danh sách stepdown, chọn Automatic.
Z Heights được tạo tự động khi đường chạy dao được tính toán, và bất kì
giá trị Z Heights đang tồn tại đều bị xóa.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
60
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Độ chính xác cảu chi tiết gia công được chế tạo bởi PowerMill bị giới hạn bởi độ
chính xác của mô hình được đọc vào chương trình. Mô hình ban đầu phải được
chế tạo tới một độ chính xác phù hợp.
Xác định chiều cao di chuyển nhanh
Chiều cao mà dao có thể di chuyển an toàn mà không va chạm vào chi tiết hoặc
giá kẹp được gọi là chiều cao di chuyển nhanh.
Sử dụng Rapid moves trên một hộp thoại chu trình để định nghĩa các độ cao dao
Safe Z và Start Z:
Để thay đổi các chiều cao di chuyển nhanh sau khi một đường chạy dao
được tính toán, nhấn vào thẻ Home > bảng Setup > Toolpath connections để
hiển thị thẻ Safe area của hộp thoại Toolpath connections.
1. Chọn trang Rapid Moves trên hộp thoại chu trình Model
Area Clearance.
2. Trên trang Rapid Moves, trong danh sách Type, chọn Plane.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
61
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
62
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Xác định điểm bắt đầu của dao
1. Chọn trang Start point trên hộp thoại chu trình Model Area
Clearance.
2. Trên trang Start Point, trong danh sách Use, chọn Block Centre Safe.
Thao tác này đặt lại giá trị dao X và Y về tâm của mô hình phôi, với gốc Z tại
Safe Z.
Tạo ra đường chạy dao gia công thô
Trên hộp thoại chu trình Model Area Clearance:
1. Chọn và mở rộng trang Leads và links:
a. Chọn trang con Lead in.
b. Từ danh sách 1st choice, chọn Ramp.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
63
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
2. Chọn trang High speed:
a. Chọn Profile smoothing. Để lại giá trị Corner Radius mặc định là 0.05.
b. Chọn Raceline smoothing, và điều chỉnh nó tới giá trị nhỏ, như là 5%.
3. Nhấn vào Calculate để tạo đường chạy dao.
Tiến trình được hiện trên thanh Status ở dưới cùng của màn hình. Quá trình này
có thể mất vài phút hoặc lâu hơn, phụ thuộc vào sức mạnh xử lý của máy tính
của bạn.
4. Sau khi đường chạy dao được tạo ra, Close hộp thoại chu trình.
Hiển thị đường chạy dao gia công thô
Để cải thiện sự biểu diễn trực quan của đường chạy dao, bạn có thể:
Nhấn vào thẻ View > bảng Appearance > Shade để bật hình bóng của mô hình.
Nhấn vào thẻ View > bảng Appearance > Wireframe để bật khung dây.
Nhấn vào thẻ View > bảng Appearance > Block để bật phôi.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
64
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Để phóng to mô hình, nhấn giữ phím Ctrl và nút con lăn chuột (hoặc chuột
phải), và kéo chuột đi lên.
Nhấn vào để mở rộng nhánh Toolpaths trong Explorer. Đường chạy dao mới
được hiện dưới dạng chữ in đậm bold và được đặc trước bởi kí hiệu > để chỉ
rằng nó đang hoạt động.
Nhấn vào bóng đèn sáng cạnh đường chạy dao để lựa chọn hiển thị đường
chạy dao bật hoặc tắt .
Nhấn vào (cạnh đường chạy dao) để mở rộng và xem các thông số và các chi
tiết cụ thể của chúng được dùng để tạo đường chạy dao.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
65
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Biểu tượng Safety Status ở trên cùng của cây toolpath chỉ ra đường chạy dao
được kiểm tra gouge-checked, nhưng không kiểm tra chi tiết cho đài dao. Để
biết thêm thông tin, mở rộng nút Toolpath Safety Parameters trong cây
toolpath.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
66
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Lưu các thay đổi dự án
Khi bạn có các thay đổi chưa được lưu (trong trường hợp này, thông tin đường
chạy dao) trong dự án của bạn, một dấu hoa thị (*) được hiển thị trong thanh tiêu
đề.
Nhấn vào thẻ File > Save để lưu các thay đổi của dự án và ghi đè vào tệp tin
trước đó. Thông tin đường chạy dao được thêm vào dự án của bạn, và dấu hoa
thị biến mất khỏi tiêu đề dự án.
Mô phỏng đường chạy dao gia công thô
Để xem mô phỏng của đường chạy dao:
1. Nhấn vào thẻ View > bảng Views > ISO > ISO 1 để đặt lại chế độ hiển thị.
2. Nhấn vào thẻ Simulation > bảng ViewMill > Off. Nó chuyển sang màu xanh
lá cây và thay đổi thành On.
3. Nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation path > Entity và chọn đường
chạy dao bạn muốn chạy mô phỏng.
Dao liên quan được tự động chọn, và các điều khiển sự mô phỏng được đánh
dấu:
4. Để có hình ảnh trực quan tốt nhất của vật liệu đang được loại bỏ bởi các
đường chạy dao khác nhau, ví dụ gia công thô và gia công thô phần dư, nhấn
vào:
Thẻ Simulation > bảng ViewMill > Mode > Fixed direction.
Thẻ Simulation > bảng ViewMill > Shading > Rainbow.
Các nút trên thẻ Simulation > bảng ViewMill > trình đơn Mode và thẻ
Simulation > bảng ViewMill > trình đơn Shading điều khiển hiển thị của sự mô
phỏng.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
67
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
5. Để bắt đầu mô phỏng, nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation Controls
> Play.
Cho phép mô phỏng chạy đến hết.
Tạo đường chạy dao gia công thô phần dư
Đường chạy dao gia công thô phần dư sử dụng một dao nhỏ hơn để loại bỏ các
bậc thang lớn và gia công thô các khu vực thô của mô hình mà dao gia công thô
lớn hơn không thể tiếp cận, chẳng hạn như các hốc và góc.
Để tạo một đường chạy dao gia công thô phần dư
1. Hiển thị Settings cho đường chạy dao trước đó.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
68
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
2. Nhấn vào nút Create a new toolpath based on this one .
3. Một bản sao của đường chạy dao được tạo với hậu tố '_1'. Nhập
RestRoughing trong trường Toolpath name để đổi tên cho nó.
4. Chọn Rest Machining. Thao tác này chuyển chu trình thành Model rest
area clearance strategy và kích hoạt trang Rest.
5. Định nghĩa hình học dao gia công thô phần dư.
6. Thay đổi giá trị Stepover và Stepdown.
7. Hoàn thành hộp thoại chu trình Model rest area clearance, và tạo ra đường
chạy dao gia công thô phần dư.
8. Hiển thị đường chạy dao gia công thô phần dư.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
69
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
9. Mô phỏng đường chạy dao gia công thô phần dư.
Định nghĩa hình học dao gia công thô phần dư
Bạn có thể dựa trên dao gia công thô phần dư trên dao gia công thô hiện có, mặc
dù nó cần một đường kính nhỏ hơn và bán kính mũi lớn hơn.
Ví dụ này sử dụng một dao phay ngón 10 mm (3/8 inch).
1. Trên trang Tool của hộp thoại Model Rest Area Clearance (của đường
chạy dao RestRoughing), nhấn vào nút Edit .
2. Trong hộp thoại Tip Radiused Tool, nhấn vào để tạo một thực thể dao
mới dựa trên dao gia công thô hiện có. Nó có tên mặc định là D16T1_1.
3. Đổi tên dao thành D10T2.
4. Trong các trường khác, nhập:
a. Length: 10 mm
b. Tip Radius: 3 mm
c. Diameter: 10 mm
d. Tool Number: 2
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
70
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
5. Chọn thẻ Shank và thay đổi các giá trị thành:
a. Upper Diameter: 10
b. Length: 40
Lower Diameter tự động mặc định thành Upper Diameter. Điều này thể được
chấp nhận cho dao hiện tại.
6. Nhấn vào Close.
Để xem công cụ gia công thô phần dư rõ ràng hơn, nhấn vào các biểu
tượng bóng đèn sáng cho đường chạy dao gia công thô và dao, (đóng chúng
thành ). Thao tác này không hiện (nhưng không xóa) các thực thể từ dự án.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
71
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Thay đổi giá trị Stepover và Stepdown
Trên trang Model rest area clearance:
1. Nhập Stepover bằng 3.0 mm.
2. Nhập Stepdown bằng 1.5 mm.
Tạo đường chạy dao gia công thô phần dư
Trên hộp thoại Model Rest Area Clearance:
1. Chọn trang Rest, và:
a. Từ danh sách kiểu gia công Rest Machining, chọn Toolpath.
b. Từ danh sách đường chạy dao, chọn Roughing (tên của đường chạy dao gia
công thô của bạn).
c. Trong trường Detect Material Thicker Than, nhập 0.2 mm. Sự tính toán bỏ
qua phần vật liệu dư mỏng hơn 0.2 mm. Điều này giúp tránh những vùng mỏng
còn dư, nơi mà hiệu quả của lần cắt thứ hai không đáng kể.
d. Trong trường Mở rộng Area By, nhập: 0.2 mm. Các vùng còn dư được mở
rông thành 0.2mm (được đo dọc theo mặt phẳng). Điều này có thể được sử dụng
kết hợp với Detect Material Thicker Than để giảm các vùng được gia công tới
các yếu tốc cần thiết (như là các góc), và sau đó bù những vùng này một chút để
đảm bảo rằng tất cả các chi tiết (ví dụ trên các góc) được gia công.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
72
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
2. Nhấn vào Calculate để tạo đường chạy dao.
Tiến trình được hiện trên thanh trạng thái Status bar ở dứi cùng màn hình. Quá
trình này có thể mất vài phút hoặc hơn, phụ thuộc vào sức mạnh xử lý của máy
tính bạn.
3. Sau khi đường chạy dao được tạo, Đóng (Close) hộp thoại chu trình.
Hiển thị đường chạy dao gia công thô phần dư
Sử dụng thẻ View để ẩn mô hình và phôi, và sau đó phóng to để hiển thị đường
chạy dao:
Nhấn vào để mở rộng nhánh toolpaths trong Explorer. Đường chạy dao
mới được hiện dưới dạng chữ in đậm bold và đứng trước bởi kí hiệu > để chỉ
rằng nó đang hoạt động.
Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học
73
Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
Biểu tượng Safety Status ở trên cùng của cây toolpath chỉ ra đường
chạy dao được kiểm tra
gouge-checked, nhưng không kiểm tra cho các chi tiết đài dao. Để biết thêm
thông tin, mở rộng nút Toolpath Safety Parameters trong cây toolpath.
Để lưu các thay đổi trong dự án, nhấn vào thẻ File > Save.
Mô phỏng đường chạy dao gia công thô phần dư
Để xem mô phỏng của đường chạy dao gia công thô phần dư:
1. Nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation path > Entity và chọn đường
chạy dao bạn muốn mô phỏng.
Dao liên quan được tự động chọn, và các điều khiển mô phỏng được đánh dấu.
2. Để bắt đầu mô phỏng, nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation Controls
> Play.
Cho phép quá trình mô phỏng chạy đến hết.

Recommended

Lập trình gia công cơ bản Powermill (demo) by
Lập trình gia công cơ bản Powermill (demo)Lập trình gia công cơ bản Powermill (demo)
Lập trình gia công cơ bản Powermill (demo)Trung tâm Advance Cad
22.7K views51 slides
Hướng dẫn lập trình cơ bản Powermill 2015 by
Hướng dẫn lập trình cơ bản Powermill 2015Hướng dẫn lập trình cơ bản Powermill 2015
Hướng dẫn lập trình cơ bản Powermill 2015Cadcamcnc Học
2.3K views64 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor by
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorGiáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorTrung tâm Advance Cad
18.5K views38 slides
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017 by
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017Technical VN
4.7K views33 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 by
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Trung tâm Advance Cad
9.8K views11 slides
Giao trinh thiet ke nx insert by
Giao trinh thiet ke nx insertGiao trinh thiet ke nx insert
Giao trinh thiet ke nx insertCửa Hàng Vật Tư
2.3K views104 slides

More Related Content

What's hot

Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản by
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnGiáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnTrung tâm Advance Cad
4K views40 slides
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo) by
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)Trung tâm Advance Cad
31.9K views51 slides
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX by
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXThiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXTrung tâm Advance Cad
3.9K views41 slides
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0 by
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0Trung tâm Advance Cad
8.2K views60 slides
Giáo trình thiết kế NX cơ bản by
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnGiáo trình thiết kế NX cơ bản
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnTrung tâm Advance Cad
50.3K views70 slides
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao by
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng caoBÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng caoCNC khac da
53.2K views171 slides

What's hot(20)

Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản by Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnGiáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao by CNC khac da
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng caoBÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
CNC khac da53.2K views
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo) by Trung tâm Advance Cad
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks by Cadcamcnc Học
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Cadcamcnc Học4.2K views
Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 bằng tiếng Việt by lycatminh
Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 bằng tiếng ViệtGiáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 bằng tiếng Việt
Giáo trình tự học Adobe Illustrator CS6 bằng tiếng Việt
lycatminh51.6K views
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS by diendanks
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSHƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
diendanks4.3K views
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất by Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtGiáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) by Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)

Similar to Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học

Gia công phay 3D mastercam x7 by
Gia công phay 3D mastercam x7Gia công phay 3D mastercam x7
Gia công phay 3D mastercam x7Trung tâm Advance Cad
25.5K views112 slides
Giaotrinh solidworks99 by
Giaotrinh solidworks99Giaotrinh solidworks99
Giaotrinh solidworks99Phạm Văn Lập Kmt
587 views86 slides
Thiết kế 2D Autocad 2018 by
Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018
Thiết kế 2D Autocad 2018Technical VN
4.5K views46 slides
huong dan hoan chinh Autocad 2018 2D by
huong dan hoan chinh Autocad 2018 2Dhuong dan hoan chinh Autocad 2018 2D
huong dan hoan chinh Autocad 2018 2DỨng Dụng Máy Tính
38.6K views46 slides
Ung dung windows by
Ung dung windowsUng dung windows
Ung dung windowslam04dt
1.5K views45 slides
Ungdungwindows 110716212459-phpapp02 by
Ungdungwindows 110716212459-phpapp02Ungdungwindows 110716212459-phpapp02
Ungdungwindows 110716212459-phpapp02lekytho
456 views45 slides

Similar to Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học(20)

Thiết kế 2D Autocad 2018 by Technical VN
Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018
Thiết kế 2D Autocad 2018
Technical VN4.5K views
Ung dung windows by lam04dt
Ung dung windowsUng dung windows
Ung dung windows
lam04dt1.5K views
Ungdungwindows 110716212459-phpapp02 by lekytho
Ungdungwindows 110716212459-phpapp02Ungdungwindows 110716212459-phpapp02
Ungdungwindows 110716212459-phpapp02
lekytho456 views
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro by Cadcamcnc Học
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam proTài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro
Cadcamcnc Học8.6K views
Tai Lieu Huong Dan Su Dung Optitex 3D by Hà Duy Tín
Tai Lieu Huong Dan Su Dung Optitex 3DTai Lieu Huong Dan Su Dung Optitex 3D
Tai Lieu Huong Dan Su Dung Optitex 3D
Hà Duy Tín19.9K views
Nx cam by so luu
Nx camNx cam
Nx cam
so luu350 views
[Hoccokhi.vn] Bài Giảng Mastercam 01 by Học Cơ Khí
[Hoccokhi.vn] Bài Giảng Mastercam 01[Hoccokhi.vn] Bài Giảng Mastercam 01
[Hoccokhi.vn] Bài Giảng Mastercam 01
Học Cơ Khí198 views
BÀI GIẢNG MÔN COREL DRAW - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN by nataliej4
BÀI GIẢNG MÔN COREL DRAW - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI GIẢNG MÔN COREL DRAW - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG MÔN COREL DRAW - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
nataliej4200 views
Chuong 07 by lekytho
Chuong 07Chuong 07
Chuong 07
lekytho514 views
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad by Cửa Hàng Vật Tư
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocadTài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad
Cửa Hàng Vật Tư13.4K views
[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design by QunTr1
[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design
[Cnttqn.net] giao trinh-auto cad-pro-design
QunTr152 views

More from Ứng Dụng Máy Tính

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng Dụng Máy Tính
4.7K views38 slides
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao by
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoThiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoỨng Dụng Máy Tính
2.5K views44 slides
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017 by
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.7K views33 slides
Mastercam 2017 cho người mới học by
Mastercam 2017 cho người mới họcMastercam 2017 cho người mới học
Mastercam 2017 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
6.4K views34 slides
Sử dụng máy tiện OKUMA by
Sử dụng máy tiện OKUMASử dụng máy tiện OKUMA
Sử dụng máy tiện OKUMAỨng Dụng Máy Tính
25.7K views36 slides
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP) by
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Ứng Dụng Máy Tính
23.9K views40 slides

More from Ứng Dụng Máy Tính(12)

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by Ứng Dụng Máy Tính
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017 by Ứng Dụng Máy Tính
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học

 • 1. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 43 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Xem mô hình và phôi Để xem một vùng cụ thể của mô hình hoặc phôi, bạn có thể chọn một trong những chế độ xem được xác định trước trên thẻ Veiw, hoặc sử dụng chuột. Bạn nên sử dụng chuột ba nút. Bằng cách nhấn giữ con lăn chuột và di chuyển con trỏ trong vùng đồ họa, bạn có thể điểu khiển chế độ xem của mô hình. Khi bạn di chuyển chuột (với con lăn chuột được nhấn), bóng xoay được hiển thị. Bắt đầu với con trỏ ở giữa cửa sổ và nhấn con lăn chuột, sau đó kéo con trỏ lên màn hình. Hình ảnh di chuyển khi bạn di chuyển chuột. Các chế độ xem được định nghĩa trước Có vài hướng xem cố định có sẵn trong thẻ View. Sử dụng các nút View Mode để chuyển đổi giữa các chế độ xem phay và tiện. Các chế độ này xác định mô hình được định hướng như thế nào trong cửa sổ đồ họa. Sử dụng các tùy chọn From để định hướng chế độ xem dọc theo trục X,Y hoặc Z. Di chuột trên bất kì nút nào trong những nút này để hiển thị một thanh công cụ chế độ xem 2D có tùy chọn chế độ xem bổ sung dọc theo các trục chính.
 • 2. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 44 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Sử dụng các tùy chọn ISO để thay đổi góc nhìn tới bất kì chế độ xem isometric nào. Di chuột trên nút để hiển thị các tùy chọn chế độ xem isometric khác. Các chế độ xem isometric thường là điểm khởi đầu tốt nhất để thao tác động chế độ xem bằng chuột Sử dụng tùy chọn Last để hiển thị chế độ xem mô hình trước đó. Sử dụng tùy chọn Refresh để vẽ lại tất cả các thành phần đang hiển thị, sửa chữa bất kì thiệt hại nào cho chế độ xem hiện tại. Điều này rất hữu ích nếu chế độ xem bị mất định nghĩa vì các mục được tạo ra, sửa đổi hoặc xoá. Sử dụng tùy chọn Resize to Fit để điều chỉnh chế độ xem để toàn bộ mô hình có thể được nhìn thấy. Tùy thuộc vào chế độ xem hiện tại, PowerMill phóng to hoặc thu nhỏ để đạt được chế độ xem mới. Sử dụng các tùy chọn Zoom để phóng to hoặc thu nhỏ mô hình. Sử dụng tùy chọn Block để hiện hoặc ẩn phôi. Sử dụng tùy chọn Shade để hiện hoặc ẩn sự biểu diễn bóng của mô hình. Mở rộng trình đơn Shade để hiển thị các tùy chọn vẽ bóng khác.
 • 3. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 45 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Sử dụng tùy chọn Wire frame để hiện hoặc ẩn sự biểu diễn khung hình của mô hình. Thu - phóng Sử dụng các tùy chọn trong thẻ View > bảng Navigate để thay đổi kích thước mô hình. Resize to Fit — Sử dụng tùy chọn này để điều chỉnh chế độ xem để nhìn được toàn bộ mô hình. Nếu bạn không thể nhìn thấy mô hình của bản, nhấn vào thẻ View > bảng Navigate > Resize to Fit để định tâm mô hình vào giữa màn hình hiển thị. Zoom to Box Sử dụng tùy chọn để phóng to một khu vực cụ thể của hình ảnh. Nhấn vào và sau đó sử dụng chuột trái để kéo một hộp thu – phóng qua một phần của mô hình. PowerMill phóng to đến khu vực được đóng hộp. Phóng to — Sử dụng tùy chọn này để phóng to mô hình. Nhấn liên tục cho đến khi đạt được chế độ xem mong muốn. Thao tác này phóng to mô hình về trung tâm của cửa sổ đồ họa. Zoom Out — Sử dụng tùy chọn này để thu nhỏ mô hình. Nhấn liên tục cho đến khi đạt được chế độ xem mong muốn. Thao tác này thu nhỏ mô hình về trung tâm của cửa sổ đồ họa. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước một mô hình bằng cách giữ phím Ctrl và con lăn chuột (hoặc chuột phải), và sau đó kéo con chuột đi lên để Phóng to hoặc đi xuống để Zoom Out.
 • 4. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 46 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Panning Bạn có thể Pan mô hình bằng cách giữ phím Shift và nút con lăn chuột (hoặc chuột phải), và sau đó kéo chuột theo hướng mà bạn muốn di chuyển hình ảnh. Chương trình NC Một chương trình NC bao gồm các lệnh và xuất ra các thiết lập cái mà xác định cách bộ điều khiển máy gia công chi tiết. Nên tạo một chương trình NC, và thiết lập các ưu tiên cho nó trước khi sinh ra bất kì đường chạy dao nào. Tuy nhiên, cũng dễ dàng để thêm các đường chạy dao tới các chương trình NC sau đó. Thiết lập các ưu tiên chương trình NC 1. Trong Explorer, nhấn chuột phải vào Chương trình NCs và chọn Preferences.
 • 5. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 47 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Thao tác này hiển thị hộp thoại NC Preferences. 2. Trên thẻ Output của hộp thoại NC Preferences, chọn Use Project - On để ghi tệp tin chương trình NC vào thư mục dự án PowerMill. Chọn Use Project - Off để ghi tệp tin chương trình NC vào một thư mục khác. Bạn cần chỉ định nó trong hộp Output Folder. 3. Nhập tên tệp tin đầu ra sẽ được sử dụng mặc định trnog hộp Output File. Biến %[ncprogram] cho tệp tin đầu ra cùng tên với chương trình NC. Bạn có thể thêm tên tệp tin của bạn vào biến này.
 • 6. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 48 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 4. Nhấn vào (cạnh hộp Machine Option File) để mở hộp thoại Select Machine Option Filename. 5. Duyệt tới thư mục lưu các tệp tin tùy chọn, chọn tệp tin tùy chọn máy (trong trường hợp này Heid400.pmoptz) và nhấn vào Open.
 • 7. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 49 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Thao tác này đóng hộp thoại Select Machine Option Filename và trả bạn tới hộp thoại NC Preferences. 6. Nhấn vào Accept để lưu thay đổi của bạn và đóng hộp thoại Tạo một chương trình NC 1. Từ trình đơn ngữ cảnh NC Programs, chọn Create NC Program. Thao tác này hiển thị hộp thoại NC Program. 2. Trong miền Name, nhập tên bạn muốn dùng để gọi chương trình NC. Ví dụ Cavity_Mold.
 • 8. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 50 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 3. Trong hộp thoại NC Program, nhấn vào nút Options . Hộp thoại Options được hiển thị. 4. Trên thẻ Output: a. Nếu đã chọn, bỏ chọn tùy chọn Write File for Each Toolpath. Kết quả là, Output File được hiển thị ở đầu hộp thoại NC Program thay vì Root Name. b. Chọn Option File là heid400. c. Nhập Output File Extension là tap. d. Nhấn vào Accept để cập nhật và đóng hộp thoại Options.
 • 9. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 51 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Nếu bạn muốn các tệp tin đầu ra riêng biệt cho mỗi đường chạy dao, chọn Write File for Each Toolpath. Thao tác này làm thay đổi trường Output File thành Root Name trong hộp thoại Chương trình NC và hiển thị đường dẫn và tên tệp tin mặc định trong trường Output File ở dưới hộp thoại. Đường dẫn mặc định trong trường Output File được dựa trên các thiết lập trong hộp thoại NC Preferences. Nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn này, nhấn vào nút mở thư mục , duyệt tới thư mục thích hợp và nhập tên tệp tin mới (phần mở rộng tệp được xác định bởi các thiết lập bạn đã thực hiện ở bước 4b). Nếu bạn đã sử dụng biến % [ncprogram] trong hộp thoại NC Preferences, di chuột trên đường dẫn để thấy cách tên tệp tin được hiển thị trong PowerMill.
 • 10. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 52 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 5. Nhấn vào Accept trong hộp thoại NC Program để chấp nhận các sự lựa chọn của bạn và đóng hộp thoại. 6. Để xem toàn bộ thực thể bạn vừa mới tạo, nhấn vào để mở rộng nút Chương trình NCs. Thực thể tư động kích hoạt (Được hiển thị bằng chữ đậm đi kèm theo kí hiệu >). Bất kì đường chạy dao nào bạn tạo đều được tự động thêm vào chương trình NC kích hoạt hiện tại. Tạo một đường chạy dao gia công thô Chu trình Model Area Clearance với bộ Style gia công thô như Offset all được dùng để loại bỏ nhanh chóng phần lớn vật liệu thừ trên mô hình. Thao tác này xóa vùng với các biên dạng được tạo ra bằng cách xê dịch liên tục biên dạng ban đầu cho tới khi không thể xê dịch được nữa. Sau đó bước xuống mức tiếp theo và lặp lại xê dịch cho tới khi đến phần dưới cùng của chi tiết.
 • 11. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 53 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Để tạo một đường chạy dao gia công thô: 1. Trên thẻ Home > bảng Create Toolpaths, chọn Model Area Clearance từ thư viện ưa thích. Thao tác này hiển thị hộp thoại Model Area Clearance. Sử dụng các thẻ khác nhau để nhập các thông số cho đường chạy dao. 2. Cho đường chạy dao một tên thích hợp Name, ví dụ Roughing. 3. Định nghĩa hình dạng dao gia công thô. 4. Định nghĩa dung sai. 5. Xác định chiều cao dịch chuyển nhanh.
 • 12. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 54 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 6. Xác định điểm bắt đầu dao. 7. Tạo ra đường chạy dao gia công thô. 8. Hiển thị đường chạy dao gia công thô. 9. Mô phỏng đường chạy dao gia công thô. Định nghĩa hình dạng dao gia công thô Phần tiếp theo liên quan đển việc lựa chọn một dao và định nghĩa hình dạng của nó. Ví dụ này sử dụng một con dao phay ngón 16 mm (5/8 inch). 1. Trong hộp thoại chu trình Model Area Clearance, nhấn vào để hiển thị trang Tool. 2. Trên trang Tool: a. Nhấn vào mũi tên cạnh nút Create Tool trong vùng Tool. b. Từ danh sách dao, chọn để tạo một Tip Radiused Tool. 3. Trên trang Tool , nhấn vào để hiển thị hộp thoại Tip Radiused Tool. 4. Trong hộp thoại Tip Radiused Tool, nhập: a. Name: D16T1 b. Length: 30 mm c. Tip Radius: 1 mm d. Diameter : 16 mm e. Tool Number : 1
 • 13. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 55 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 5. Chọn thẻ Shank, nhấn vào để thêm phần chuôi dao. Nhập: a. Upper Diameter : 16 mm b. Length: 70 mm Lower Diameter tự động mặc định Upper Diameter. Điều này có thể được chấp nhận cho dao hiện tại.
 • 14. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 56 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 6. Nhấn vào Close. Dao sẽ tự động được đồng chỉnh với trục Z:
 • 15. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 57 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Bạn có thể xem và chỉnh sửa dao đã tạo: Trong Explorer, mở rộng để xem công cụ bạn đã tạo. Mở rộng nút dao để thấy chi tiết cụ thể dao. Trong thẻ Tool trên hộp thoại Model Area Clearance:
 • 16. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 58 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Trên thẻ Tool: Tổng quan về chiều dài dao Biểu đồ cho thấy một dụng cụ cắt, được làm bằng một đầu (màu vàng) và thân (màu xanh lá cây), được gắn vào một đài dao (màu đỏ). Dao được gắn vào trục chính của máy (màu xám). Các màu sắc được dùng ở đây tương ứng với những màu được dùng trong hộp thoại Tool PowerMill. pindle Holder length Gauge face Overhang Cutting length Gauge length
 • 17. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 59 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Cutting length đại diện cho phần của lưỡi cắt để loại bỏ vật liệu. Đây là Tip length. Overhang tổng chiều dài của lưỡi cắt nhô ra từ đài dao. Phần này thường bao gồm một phần chiều dài của Shank length. Overhang được cố định khi lưỡi cắt được gắn vào trong đài dao. Để đạt được tuổi thọ tối đa của dao, giữ Overhang với chiều dài tối thiểu cần thiết để phòng ngừa đài dao khỏi va phải chi tiết hoặc phần phôi không được gia công. Holder length là tổng chiều dài của tất cả các bộ phận lắp ráp nhô ra từ trục chính khi đài dao được gắn vào máy. Gauge length là tổng chiều dài của lưỡi cắt và đài dao khi gắn trên máy. Được đo từ đầu của dao tới mặt Gauge, đó là mặt cơ sở của trục chính. Định nghĩa dung sai Trên trang Model area clearance của chu trình: 1. Trong Tolerances, nhập: 0.2 mm. 2. Nhấn vào nút Thickness để kích hoạt trường Radial thickness và Axial thickness. 3. Nhập Radial thickness là 0.5 mm. 4. Nhập Axial thickness là 0.1 mm. 5. Trong Stepover, nhập: 7.0 mm. 6. Trong Stepdown, nhập: 4.0 mm. 7. Trong danh sách stepdown, chọn Automatic. Z Heights được tạo tự động khi đường chạy dao được tính toán, và bất kì giá trị Z Heights đang tồn tại đều bị xóa.
 • 18. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 60 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Độ chính xác cảu chi tiết gia công được chế tạo bởi PowerMill bị giới hạn bởi độ chính xác của mô hình được đọc vào chương trình. Mô hình ban đầu phải được chế tạo tới một độ chính xác phù hợp. Xác định chiều cao di chuyển nhanh Chiều cao mà dao có thể di chuyển an toàn mà không va chạm vào chi tiết hoặc giá kẹp được gọi là chiều cao di chuyển nhanh. Sử dụng Rapid moves trên một hộp thoại chu trình để định nghĩa các độ cao dao Safe Z và Start Z: Để thay đổi các chiều cao di chuyển nhanh sau khi một đường chạy dao được tính toán, nhấn vào thẻ Home > bảng Setup > Toolpath connections để hiển thị thẻ Safe area của hộp thoại Toolpath connections. 1. Chọn trang Rapid Moves trên hộp thoại chu trình Model Area Clearance. 2. Trên trang Rapid Moves, trong danh sách Type, chọn Plane.
 • 19. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 61 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com
 • 20. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 62 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Xác định điểm bắt đầu của dao 1. Chọn trang Start point trên hộp thoại chu trình Model Area Clearance. 2. Trên trang Start Point, trong danh sách Use, chọn Block Centre Safe. Thao tác này đặt lại giá trị dao X và Y về tâm của mô hình phôi, với gốc Z tại Safe Z. Tạo ra đường chạy dao gia công thô Trên hộp thoại chu trình Model Area Clearance: 1. Chọn và mở rộng trang Leads và links: a. Chọn trang con Lead in. b. Từ danh sách 1st choice, chọn Ramp.
 • 21. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 63 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 2. Chọn trang High speed: a. Chọn Profile smoothing. Để lại giá trị Corner Radius mặc định là 0.05. b. Chọn Raceline smoothing, và điều chỉnh nó tới giá trị nhỏ, như là 5%. 3. Nhấn vào Calculate để tạo đường chạy dao. Tiến trình được hiện trên thanh Status ở dưới cùng của màn hình. Quá trình này có thể mất vài phút hoặc lâu hơn, phụ thuộc vào sức mạnh xử lý của máy tính của bạn. 4. Sau khi đường chạy dao được tạo ra, Close hộp thoại chu trình. Hiển thị đường chạy dao gia công thô Để cải thiện sự biểu diễn trực quan của đường chạy dao, bạn có thể: Nhấn vào thẻ View > bảng Appearance > Shade để bật hình bóng của mô hình. Nhấn vào thẻ View > bảng Appearance > Wireframe để bật khung dây. Nhấn vào thẻ View > bảng Appearance > Block để bật phôi.
 • 22. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 64 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Để phóng to mô hình, nhấn giữ phím Ctrl và nút con lăn chuột (hoặc chuột phải), và kéo chuột đi lên. Nhấn vào để mở rộng nhánh Toolpaths trong Explorer. Đường chạy dao mới được hiện dưới dạng chữ in đậm bold và được đặc trước bởi kí hiệu > để chỉ rằng nó đang hoạt động. Nhấn vào bóng đèn sáng cạnh đường chạy dao để lựa chọn hiển thị đường chạy dao bật hoặc tắt . Nhấn vào (cạnh đường chạy dao) để mở rộng và xem các thông số và các chi tiết cụ thể của chúng được dùng để tạo đường chạy dao.
 • 23. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 65 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Biểu tượng Safety Status ở trên cùng của cây toolpath chỉ ra đường chạy dao được kiểm tra gouge-checked, nhưng không kiểm tra chi tiết cho đài dao. Để biết thêm thông tin, mở rộng nút Toolpath Safety Parameters trong cây toolpath.
 • 24. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 66 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Lưu các thay đổi dự án Khi bạn có các thay đổi chưa được lưu (trong trường hợp này, thông tin đường chạy dao) trong dự án của bạn, một dấu hoa thị (*) được hiển thị trong thanh tiêu đề. Nhấn vào thẻ File > Save để lưu các thay đổi của dự án và ghi đè vào tệp tin trước đó. Thông tin đường chạy dao được thêm vào dự án của bạn, và dấu hoa thị biến mất khỏi tiêu đề dự án. Mô phỏng đường chạy dao gia công thô Để xem mô phỏng của đường chạy dao: 1. Nhấn vào thẻ View > bảng Views > ISO > ISO 1 để đặt lại chế độ hiển thị. 2. Nhấn vào thẻ Simulation > bảng ViewMill > Off. Nó chuyển sang màu xanh lá cây và thay đổi thành On. 3. Nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation path > Entity và chọn đường chạy dao bạn muốn chạy mô phỏng. Dao liên quan được tự động chọn, và các điều khiển sự mô phỏng được đánh dấu: 4. Để có hình ảnh trực quan tốt nhất của vật liệu đang được loại bỏ bởi các đường chạy dao khác nhau, ví dụ gia công thô và gia công thô phần dư, nhấn vào: Thẻ Simulation > bảng ViewMill > Mode > Fixed direction. Thẻ Simulation > bảng ViewMill > Shading > Rainbow. Các nút trên thẻ Simulation > bảng ViewMill > trình đơn Mode và thẻ Simulation > bảng ViewMill > trình đơn Shading điều khiển hiển thị của sự mô phỏng.
 • 25. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 67 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 5. Để bắt đầu mô phỏng, nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation Controls > Play. Cho phép mô phỏng chạy đến hết. Tạo đường chạy dao gia công thô phần dư Đường chạy dao gia công thô phần dư sử dụng một dao nhỏ hơn để loại bỏ các bậc thang lớn và gia công thô các khu vực thô của mô hình mà dao gia công thô lớn hơn không thể tiếp cận, chẳng hạn như các hốc và góc. Để tạo một đường chạy dao gia công thô phần dư 1. Hiển thị Settings cho đường chạy dao trước đó.
 • 26. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 68 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 2. Nhấn vào nút Create a new toolpath based on this one . 3. Một bản sao của đường chạy dao được tạo với hậu tố '_1'. Nhập RestRoughing trong trường Toolpath name để đổi tên cho nó. 4. Chọn Rest Machining. Thao tác này chuyển chu trình thành Model rest area clearance strategy và kích hoạt trang Rest. 5. Định nghĩa hình học dao gia công thô phần dư. 6. Thay đổi giá trị Stepover và Stepdown. 7. Hoàn thành hộp thoại chu trình Model rest area clearance, và tạo ra đường chạy dao gia công thô phần dư. 8. Hiển thị đường chạy dao gia công thô phần dư.
 • 27. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 69 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 9. Mô phỏng đường chạy dao gia công thô phần dư. Định nghĩa hình học dao gia công thô phần dư Bạn có thể dựa trên dao gia công thô phần dư trên dao gia công thô hiện có, mặc dù nó cần một đường kính nhỏ hơn và bán kính mũi lớn hơn. Ví dụ này sử dụng một dao phay ngón 10 mm (3/8 inch). 1. Trên trang Tool của hộp thoại Model Rest Area Clearance (của đường chạy dao RestRoughing), nhấn vào nút Edit . 2. Trong hộp thoại Tip Radiused Tool, nhấn vào để tạo một thực thể dao mới dựa trên dao gia công thô hiện có. Nó có tên mặc định là D16T1_1. 3. Đổi tên dao thành D10T2. 4. Trong các trường khác, nhập: a. Length: 10 mm b. Tip Radius: 3 mm c. Diameter: 10 mm d. Tool Number: 2
 • 28. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 70 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 5. Chọn thẻ Shank và thay đổi các giá trị thành: a. Upper Diameter: 10 b. Length: 40 Lower Diameter tự động mặc định thành Upper Diameter. Điều này thể được chấp nhận cho dao hiện tại. 6. Nhấn vào Close. Để xem công cụ gia công thô phần dư rõ ràng hơn, nhấn vào các biểu tượng bóng đèn sáng cho đường chạy dao gia công thô và dao, (đóng chúng thành ). Thao tác này không hiện (nhưng không xóa) các thực thể từ dự án.
 • 29. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 71 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Thay đổi giá trị Stepover và Stepdown Trên trang Model rest area clearance: 1. Nhập Stepover bằng 3.0 mm. 2. Nhập Stepdown bằng 1.5 mm. Tạo đường chạy dao gia công thô phần dư Trên hộp thoại Model Rest Area Clearance: 1. Chọn trang Rest, và: a. Từ danh sách kiểu gia công Rest Machining, chọn Toolpath. b. Từ danh sách đường chạy dao, chọn Roughing (tên của đường chạy dao gia công thô của bạn). c. Trong trường Detect Material Thicker Than, nhập 0.2 mm. Sự tính toán bỏ qua phần vật liệu dư mỏng hơn 0.2 mm. Điều này giúp tránh những vùng mỏng còn dư, nơi mà hiệu quả của lần cắt thứ hai không đáng kể. d. Trong trường Mở rộng Area By, nhập: 0.2 mm. Các vùng còn dư được mở rông thành 0.2mm (được đo dọc theo mặt phẳng). Điều này có thể được sử dụng kết hợp với Detect Material Thicker Than để giảm các vùng được gia công tới các yếu tốc cần thiết (như là các góc), và sau đó bù những vùng này một chút để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết (ví dụ trên các góc) được gia công.
 • 30. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 72 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com 2. Nhấn vào Calculate để tạo đường chạy dao. Tiến trình được hiện trên thanh trạng thái Status bar ở dứi cùng màn hình. Quá trình này có thể mất vài phút hoặc hơn, phụ thuộc vào sức mạnh xử lý của máy tính bạn. 3. Sau khi đường chạy dao được tạo, Đóng (Close) hộp thoại chu trình. Hiển thị đường chạy dao gia công thô phần dư Sử dụng thẻ View để ẩn mô hình và phôi, và sau đó phóng to để hiển thị đường chạy dao: Nhấn vào để mở rộng nhánh toolpaths trong Explorer. Đường chạy dao mới được hiện dưới dạng chữ in đậm bold và đứng trước bởi kí hiệu > để chỉ rằng nó đang hoạt động.
 • 31. Laptrinhcnc.com Autodesk Powermill 2018 cho người mới học 73 Ungdungmaytinh.com – Cachdung.com Biểu tượng Safety Status ở trên cùng của cây toolpath chỉ ra đường chạy dao được kiểm tra gouge-checked, nhưng không kiểm tra cho các chi tiết đài dao. Để biết thêm thông tin, mở rộng nút Toolpath Safety Parameters trong cây toolpath. Để lưu các thay đổi trong dự án, nhấn vào thẻ File > Save. Mô phỏng đường chạy dao gia công thô phần dư Để xem mô phỏng của đường chạy dao gia công thô phần dư: 1. Nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation path > Entity và chọn đường chạy dao bạn muốn mô phỏng. Dao liên quan được tự động chọn, và các điều khiển mô phỏng được đánh dấu. 2. Để bắt đầu mô phỏng, nhấn vào thẻ Simulation > bảng Simulation Controls > Play. Cho phép quá trình mô phỏng chạy đến hết.