Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STT Ngày học Thời gian Ngày khai giảng Học phí Ưu đãi
T2 - T4 T2: ngày 13 Tháng 02
T3 - T6 T3: ngày 14 Tháng 03
T2 - T4 T2...
T3 - T6 T3: ngày 11 Tháng 04
T5 - T7 T5: ngày 11 Tháng 05
T3 - T6 T3: ngày 13 Tháng 06
T5 - T7 T5: ngày 13 Tháng 07
T3 - T...
T5 - T7 T5: ngày 13 tháng 07
CN CN: ngày 17 tháng 09
T5 - T7 T5: ngày 09 tháng 11
T2 - T4 T2: ngày 20 tháng 02
T3 - T6 T3:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad

1,067 views

Published on

Tổng khai giảng các lớp đào tạo kỹ thuật năm 2017 tại trung tâm công nghệ Advance Cad, bạn có thể quan tâm tới khóa học thiết kế, gia công, lập trình, nữ trang, giày dép, vận hành cnc, vẽ 3d

Published in: Engineering
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad

  1. 1. STT Ngày học Thời gian Ngày khai giảng Học phí Ưu đãi T2 - T4 T2: ngày 13 Tháng 02 T3 - T6 T3: ngày 14 Tháng 03 T2 - T4 T2: ngày 10 Tháng 04 T3 - T6 T3: ngày 09 Tháng 05 T2 - T4 T2: ngày 12 Tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 11 Tháng 07 T2 - T4 T2: ngày 07 Tháng 08 T3 - T6 T3: ngày 12 Tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 09 Tháng 10 T3 - T6 T3: ngày 07 Tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 11 Tháng 12 T3 - T6 T3: ngày 14 Tháng 02 T5 - T7 T5: ngày 16 Tháng 03 T3 - T6 T3: ngày 11 Tháng 04 T5 - T7 T5: ngày 11 Tháng 05 T3 - T6 T3: ngày 13 Tháng 06 T5 - T7 T5: ngày 13 Tháng 07 T3 - T6 T3: ngày 08 Tháng 08 T5 - T7 T5: ngày 14 Tháng 09 T3 - T6 T3: ngày 10 Tháng 10 T5 - T7 T5: ngày 09 Tháng 11 T3 - T6 T3: ngày 12 Tháng 12 T3 - T6 T3: ngày 14 Tháng 02 T2 - T4 T2: ngày 13 Tháng 03 T3 - T6 T3: ngày 11 Tháng 04 T2 - T4 T2: ngày 08 Tháng 05 T3 - T6 T3: ngày 13 Tháng 06 T2 - T4 T2: ngày 10 Tháng 07 T3 - T6 T3: ngày 08 Tháng 08 T2 - T4 T2: ngày 11 Tháng 09 T3 - T6 T3: ngày 10 Tháng 10 T2 - T4 T2: ngày 06 Tháng 11 T3 - T6 T3: ngày 12 Tháng 12 T2 - T4 T2: ngày 13 Tháng 02 T3 - T6 T3: ngày 14 Tháng 03 T2 - T4 T2: ngày 10 Tháng 04 T3 - T6 T3: ngày 09 Tháng 05 T2 - T4 T2: ngày 12 Tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 11 Tháng 07 T2 - T4 T2: ngày 07 Tháng 08 T3 - T6 T3: ngày 12 Tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 09 Tháng 10 T3 - T6 T3: ngày 07 Tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 11 Tháng 12 T2 - T4 T2: ngày 13 Tháng 02 T5 - T7 T5: ngày 16 Tháng 03 T2 - T4 T2: ngày 10 Tháng 04 T5 - T7 T5: ngày 11 Tháng 05 T2 - T4 T2: ngày 12 Tháng 06 T5 - T7 T5: ngày 13 Tháng 07 T2 - T4 T2: ngày 07 Tháng 08 T5 - T7 T5: ngày 14 Tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 09 Tháng 10 T5 - T7 T5: ngày 09 Tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 11 Tháng 12 T2 - T4 T2: ngày 13 Tháng 02 T3 - T6 T3: ngày 14 Tháng 03 T2 - T4 T2: ngày 10 Tháng 04 T3 - T6 T3: ngày 09 Tháng 05 T2 - T4 T2: ngày 12 Tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 11 Tháng 07 T2 - T4 T2: ngày 07 Tháng 08 T3 - T6 T3: ngày 12 Tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 09 Tháng 10 T3 - T6 T3: ngày 07 Tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 11 Tháng 12 T3 - T6 T3: ngày 14 Tháng 02 T5 - T7 T5: ngày 16 Tháng 03 Lớp 2 Ưu đãi chung: - Miễn phí giáo trình - hỗ trợ cài đặt phần mềm. - Tặng 05% học phí cho học viên đăng ký và hoàn tất học phí trước khai giảng 10 ngày. - Tặng 05% học phí cho học viên cũ. - Tặng 10% học phí khi đăng ký từ 2 khóa học. - Giảm 30% khi mua tài liệu. - Ưu đãi theo nhóm: 15% học phí cho nhóm 3 học viên - 10% học phí cho nhóm 2 học viên. Lưu ý (áp dụng đối với ưu đãi chung và riêng cho từng khóa học): - Để nhận được Ưu đãi, học viên phải đăng ký và hoàn tất học phí đến trước khai giảng 10 ngày. - Trong trường hợp có nhiều ưu đãi, áp dụng hình thức ưu đãi cao nhất. - Đối với sinh viên, khi đến đăng ký vui lòng mang theo 01 bản photo thẻ sinh viên và bản gốc để nhận ưu đãi. Revit (30 giờ)6 18h30 : 21h30 Revit Mep: 2.380.000đ Revit Structure: 2.380.000đ Giáo trình Revit trị giá 130.000đ DVD hướng dẫn tự học revit trị giá 300.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí KHÓA HỌC CƠ BẢN 18h30 : 21h30 CNC (30 giờ) 5 18h30 : 21h30 Phay CNC: 3.280.000đ Tiện CNC: 3.280.000đ SV: 2.380.000đ Giáo trình Mastercam trị giá 100.000đ Bộ DVD tự học Mastercam trị giá 350.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí LỊCH KHAI GIẢNG 2017 2.380.000đ SV: 1.780.000đ Giáo trình Solidworks trị giá 100.000đ DVD tự học Solidworks trị giá 250.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí Autocad 2D cơ bản (16 giờ) 18h30 : 21h30 800.000đ SV: 600.000đ Chính sách: 400.000đ Giáo trình Autocad trị giá 100.000đ DVD tự học Autocad trị giá 180.000đ Giảm 5% học phí cho các khóa học tiếp theo 1 Mastercam (30 giờ) 18h30 : 21h30 Pro Engineer / Creo (30 giờ) 3 4 Solidworks cơ bản (30 giờ) 18h30 : 21h30 Giáo trình Creo 3.0 trị giá 100.000đ DVD Creo cơ bản trị giá 150.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí Giảm thêm 5% học phí cho khóa thiết kế nâng cao. Sách lập trình CNC 120.000đ Áo thun (Số lượng có hạn) Giảm thêm 5% cho các khóa học lập trình gia công. Phay: 2.880.000đ Tiện: 2.880.000đ SV: 2.180.000đ 2.880.000đ SV: 2.180.000đ
  2. 2. T3 - T6 T3: ngày 11 Tháng 04 T5 - T7 T5: ngày 11 Tháng 05 T3 - T6 T3: ngày 13 Tháng 06 T5 - T7 T5: ngày 13 Tháng 07 T3 - T6 T3: ngày 08 Tháng 08 T5 - T7 T5: ngày 14 Tháng 09 T3 - T6 T3: ngày 10 Tháng 10 T5 - T7 T5: ngày 09 Tháng 11 T3 - T6 T3: ngày 12 Tháng 12 T3 - T6 T3 ngày 14 tháng 02 T2 - T4 T2: ngày 10 tháng 04 T3 - T6 T3: ngày 13 Tháng 06 T2 - T4 T2: ngày 07 Tháng 08 T3 - T6 T3: ngày 10 Tháng 10 T2 - T4 T2: ngày 11 tháng 12 T2 - T4 T2: ngày 13 tháng 02 T5 - T7 T5: ngày 13 tháng 04 T2 - T4 T2: ngày 12 tháng 06 T5 - T7 T5: ngày 10 tháng 08 T2 - T4 T2: ngày 09 Tháng 10 T5 - T7 T5: ngày 14 tháng 12 T3 - T6 T3: ngày 14 tháng 03 T2 - T4 T2: ngày 08 tháng 05 T3 - T6 T3: ngày 11 tháng 07 T2 - T4 T2: ngày 11 tháng 09 T3 - T6 T3: ngày 07 tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 12 tháng 03 T3 - T6 T3: ngày 09 Tháng 05 T2 - T4 T2: ngày 10 tháng 07 T3 - T6 T3: ngày 12 tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 06 tháng 11 T5 - T7 T5: ngày 16 Tháng 03 T5 - T7 T5: ngày 11 tháng 05 T5 - T7 T5: ngày 13 tháng 07 T5 - T7 T5: ngày 14 tháng 09 T5 - T7 T5: ngày 09 tháng 11 CN CN: ngày 19 tháng 02 T3 - T6 T3: ngày 11 tháng 04 CN CN: ngày 18 tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 08 Tháng 08 CN CN: ngày 15 tháng 10 T3 - T6 T3: ngày 17 tháng 12 CN CN: ngày 19 tháng 02 T2 - T4 T2: ngày 10 tháng 04 CN CN: ngày 18 tháng 06 T2 - T4 T2: ngày 07 Tháng 08 CN CN: ngày 15 tháng 10 T2 - T4 T2: ngày 11 tháng 12 CN CN: ngày 19 tháng 02 T3 - T6 T3: ngày 11 tháng 04 CN CN: ngày 18 tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 08 Tháng 08 CN CN: ngày 15 tháng 10 T3 - T6 T3: ngày 12 tháng 12 T2 - T4 T2: ngày 13 tháng 03 T5 - T7 T5: ngày 11 Tháng 05 T2 - T4 T2: ngày 10 tháng 07 T5 - T7 T5: ngày 14 tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 06 tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 13 tháng 03 T3 - T6 T3: ngày 09 Tháng 05 T2 - T4 T2: ngày 10 tháng 07 T3 - T6 T3: ngày 12 tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 06 tháng 11 CN CN: ngày 19 tháng 03 T3 - T6 T3: ngày 09 Tháng 05 CN CN: ngày 16 tháng 07 T3 - T6 T3: ngày 12 tháng 09 CN CN: ngày 12 tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 20 tháng 02 T3 - T6 T3: ngày 18 tháng 04 T2 - T4 T2: ngày 19 tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 15 tháng 08 T2 - T4 T2: ngày 16 tháng 10 T3 - T6 T3: ngày 19 tháng 12 T3 - T6 T3: ngày 14 tháng 03 T5 - T7 T5: ngày 11 Tháng 05 T3 - T6 T3: ngày 11 tháng 07 T5 - T7 T5: ngày 14 tháng 09 T3 - T6 T3: ngày 07 tháng 11 T5 - T7 T5: ngày 16 Tháng 03 CN CN: ngày 14 tháng 05 Gia công nâng cao 21 18h30 : 21h30 hoặc 5.000.000đ Sách lập trình gia công biên dạng phức tạp trị giá 150.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí Thiết kế kim loại tấm (24 giờ) 20 18h30 : 21h30 2.600.000đ Tài liệu thiết kế kim loại tấm trị giá 140.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mền miễn phí Giảm 05% học phí cho học viên của trung tâm Thiết kế khuôn (30 giờ) 19 18h30 : 21h30 3.880.000đ Tài liệu thiết kế khuôn trị giá 200.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí Giảm 05% học phí cho học viên của trung tâm 9 Catia thiết kế cơ bản (30 giờ) 18h30 : 21h30 2.880.000đ SV: 2.180.000đ Giáo trình Catia trị giá 100.000đ DVD Catia cơ bản trị giá 160.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí Giảm thêm 5% học phí cho khóa thiết kế nâng cao. 2.380.000đ SV: 1.780.000đ Giáo trình Inventor trị giá 100.000đ DVD Inventor cơ bản trị giá 140.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí Giảm thêm 5% học phí cho khóa thiết kế nâng cao. Rhino (30 giờ) Sketchup (30 giờ) 7 18h30 : 21h30 2.380.000đ Giáo trình Sketchup trị giá 100.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí NX thiết kế cơ bản (30 giờ)8 18h30 : 21h30 2.880.000đ Giáo trình NX trị giá 100.000đ DVD NX cơ bản trị giá 100.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí Giảm thêm 5% học phí cho khóa thiết kế nâng cao. 11 Cơ bản: 2.880.000đ Nâng cao: 3.880.000đ 18h30 : 21h30 Giáo trình Rhinor trị giá 150.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí Giảm thêm 5% học phí cho khóa thiết kế nâng cao. Inventor thiết kế cơ bản (30 giờ) 10 18h30 : 21h30 Bộ DVD tự học Matrix trị giá 500.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí Điêu khắc gỗ vi tính Jdpaint (30 giờ) 13 18h30 : 21h30 hoặc 8h00 : 12h00 4.880.000đ Giáo trình Jdpaint trị giá 150.000đ Tặng bộ thư viện mẫu 400Gb trị giá 1.500.000đ Thiết kế nữ trang Matrix (30 giờ) 12 Thiết kế 6.000.000đ Thiết kế - thực hành: 12.000.0000đ 18h30 : 21h30 Alphacam (30 giờ) 16 18h30 : 21h30 3.880.000đ Sách hướng dẫn lập trình gia công với Alphacam 2013 trị giá 140.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí. Sách hướng dẫn thiết kế Phom giày với Crispin Lastmaker 2013 trị giá 130.000đ Hỗ trợ cài phần mềm miễn phí. Powermill (30 giờ) 15 18h30 : 21h30 hoặc 8h00 : 12h00 Máy 3 trục: 3.380.000đ Máy nhiều trục: 4.880.000đ Sách lập trình gia công cơ bản trên Powermill trị giá 130.000đ. Sách hướng dẫn gia công nhiều trục trên powermill trị giá 150.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí. Thiết kế giày dép Delcam Crispin (30 giờ) 14 18h30 : 21h30 hoặc 8h00 : 12h00 4.880.000đ KHÓA HỌC NÂNG CAO Solidcam (30 giờ) 17 18h30 : 21h30 Phay: 3.880.000đ Tiện: 3.880.000đ Giáo trình Solidcam trị giá 100.000đ DVD lập trình Solidcam trị giá 200.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí Mastercam cắt dây (20 giờ) 18 18h30 : 21h30 hoặc 8h00 : 12h00 2.500.000đ Sách lập trình cắt dây Mastercam trị giá 120.000đ Hỗ trợ phần mềm miễn phí
  3. 3. T5 - T7 T5: ngày 13 tháng 07 CN CN: ngày 17 tháng 09 T5 - T7 T5: ngày 09 tháng 11 T2 - T4 T2: ngày 20 tháng 02 T3 - T6 T3: ngày 18 tháng 04 T2 - T4 T2: ngày 19 tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 15 tháng 08 T2 - T4 T2: ngày 16 tháng 10 T3 - T6 T3: ngày 19 tháng 12 T3 - T6 T3: ngày 14 tháng 03 T2 - T4 T2: ngày 12 tháng 06 T3 - T6 T3: ngày 12 tháng 09 T2 - T4 T2: ngày 11 tháng 12 T5 - T7 T5: ngày 13 tháng 04 CN CN: ngày 16 tháng 07 T5 - T7 T5: ngày 12 tháng 10 CN CN: ngày 19 tháng 03 T3 - T6 T3: ngày 13 tháng 06 CN CN: ngày 17 tháng 09 T3 - T6 T3: ngày 19 tháng 12 CN CN: ngày 16 tháng 04 T5 - T7 T5: ngày 13 tháng 07 CN CN: ngày 15 tháng 10 CN CN: ngày 16 tháng 04 T2 - T4 T2: ngày 10 tháng 07 CN CN: ngày 15 tháng 10 18h30: 21h30 hoặc 8h00 : 12h03 Fluent: 5.000.000đ CFD: 5.000.000đ Bộ DVD tự học Ansys 14.5 trị giá 550.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm Ansys27 Thiết kế trụ tròn 4D (30 giờ) 26 18h30: 21h30 hoặc 8h00 : 12h02 5.000.000đ Giáo trình thiết kế trụ tròn trị giá 160.000đ DVD hướng dẫn tạo hình 4D trị giá 250.000đ Thiết kế ngược (30 giờ) 25 18h30: 21h30 hoặc 8h00 : 12h01 5.000.000đ Bộ sách thiết kế ngược trị giá 360.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí. Gia công nhiều trục (30 giờ) 24 18h30: 21h30 hoặc 8h00 : 12h00 6.000.000đ Sách lập trình gia công nhiều trục trị giá 150.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí. Giảm 05% học phí cho học viên của trung tâm. Thiết kế khuôn dập (30 giờ) 23 18h30 : 21h30 4.880.000đ Giáo trình thiết kế khuôn dập trị giá 160.000đ DVD tự học thiết kế khuôn dập trị giá 180.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí Giảm 05% học phí cho học viên của trung tâm. 18h30 : 21h30 Mô phỏng phân tích (30 giờ) 22 3.500.000đ Giáo trình mô phỏng phân tích trị giá 160.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí Giảm 05% học phí cho học viên của trung tâm Gia công nâng cao (30 giờ) 21 hoặc 8h00 : 12h00 5.000.000đ Hỗ trợ cài đặt phần mềm miễn phí Giảm 05% học phí cho học viên của trung tâm.

×