Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2

4,799 views

Published on

Để học tiện CNC Mazak hiệu quả thì bạn phải xem qua về giao diện điều khiển của máy, và hiểu vai trò ý nghĩa cũng như vị trí lệnh từ tài liệu, nếu không có điều kiện tiếp xúc với máy thực tế, có thể tìm kiếm hình ảnh, video để xem qua, việc hình dung rất quan trọng khi tự học, giúp từ bước lý thuyết tới thực hành không gặp khó khăn.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2

 1. 1. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 1 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Nội dung 1. GIỚI THIỆU......................................................................................................2 2. SỐ THỨ TƯ CÁC NÚT ĐỂ CHUẨN BỊ MỘT CHƯƠNG TRÌNH ............2 3. CHUẨN BỊ MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN........................................4 3-1 Các quy tắc chuẩn bị..................................................................................4 3-2 Tiện đường kính ngoài (BAR-OUT).........................................................5 3-3 Tiện đường kính trong.............................................................................17 3-4 Tiện cạnh (EDG).......................................................................................23 3-5 Tiện rãnh (GRV-OUT) ............................................................................26 3-6 Tiện ren (THR-OUT) ...............................................................................31 4. CHUẨN BỊ MỘT CHƯƠNG TRÌNH KHOAN...............................................39 4-1 Khoan (MDR) ........................................................................................40 4-2 Gia công một Rãnh Then (MGV) ...........................................................48 Phần 2: Bài tập thực hành thực tế`
 2. 2. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 2 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Hướng dẫn lập trình cho MAZAK MAZAKTROL CAM T-2 & T-3 1. GIỚI THIỆU Thảo luận về MAZATROL CAM T-2/T-3 MAZATROL T-1 đã từng nổi tiếng như là một thiết bị điều khiển hệ thống máy móc bằng máy tính (CNC) cho phép lập trình trong khi giao tiếp với máy móc bằng ngôn ngữ con người mà không có kiến thức đặc biệt và những tính toán phức tạp qua một màn hình vi tính. Cùng với những tính năng sẵn có của MAZATROL T-1, nhiều chức năng đa dạng mới đã được thêm vào để tạo ra MAZATROL CAM T-2. Một thiết bị CNC với nhữn cải thiện đáng kể giúp quá trình vận hành được thuận lợi. MAZATROL CAM T-3 cho phép lập trình trên cơ sở tương tác 3 trục cho máy tiện đầu tiên có trục C ( trục quay). Nó có khả năng phay (khoan lỗ, tạo côn, phay và tiện rãnh) added to the T-2. Hướng dẫn để chuẩn bị một chương trình được mô tả bên dưới. 2. SỐ THỨ TƯ CÁC NÚT ĐỂ CHUẨN BỊ MỘT CHƯƠNG TRÌNH
 3. 3. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 3 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com 1. Nút chọn giao diện Nhấn nút này để chọn một giao diện. Khi nhấn nút này giao diện lựa chọn menu (vị trí, câu lệnh, công cụ cài đặt,vv…) sẽ được hiển thị. Nhấn nút menu (3) để hiển thị giao diện mong muốn 2. Nút chọn menu Nhấn nút này để thay đổi thông tin hiển thị trong khối menu ( Xem Chú ý 1.) 3. Các nút menu Chín nút màu vàng được cung cấp để lựa chọn một menu hiển thị bên trên các nút bấm 4. Các nút số học Các nút số học bao gồm từ 0 đến 9, dấu thập phân, dấu âm, vv… Giá trị số học được nhập được hiển thị trong cột hộp thoại ( Xem Chú ý 2.) 5. Các nút mũi tên Nhấn các nút này đẻ di chuyển con trỏ ( Xem Chú ý 3.) 6. Nút NHẬP Nhấn nút này để nhập giá trị số trong cột hộp thoại đến nơi con trỏ đang nhấp nháy 7. Nút XÓA Nhấn nút này để xóa một giá trị số trong cột hộp thoại. Nút này cũng được nhấn để xóa một đèn báo chỉ dẫn màu xanh ( cảnh báo) 8. Nút RESET Nhấn nút này để xóa một đèn báo chỉ dẫn màu đỏ (cảnh báo). (Xem Chú ý 4.) Chú ý 1: Thuật ngữ “menu” có nghĩa là thông tin hiển thị trong 9 khối dọc theo phần dưới của màn hình Chú ý 2: Thuật ngữ “message” có nghĩa là câu hỏi hoặc yêu cầu. Một thao tác sẽ được đề xuất khi nhấn vào trả lời câu hỏi được hiển thị trong cột Chú ý 3: Thuật ngữ “cursor” có nghĩa là vạch nhấp nháy di chuyển dọc theo màn hình Chú ý 4: Nút RESET có nhiều chức năng khác nhau
 4. 4. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 4 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com 3. CHUẨN BỊ MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN 3-1 Các quy tắc chuẩn bị … Kiểm tra nút chọn giao diện đã được nhấn đê thực hiện thay đổi giao diện … Kiểm tra nút chọn menu đã được nhấn để thay đổi màn hình hiển thị menu … Kiểm tra nút menu đã được nhấn để chọn menu “chương trình” (Xem Chú ý 1.) … Kiểm tra các nút số học đã được nhấn. Số “35.6” sẽ hiển thị trong cột hộp thoại … Kiểm tra nút NHẬP đã được nhấn để nhập đố trong cột hộp thoại vào chương trình … Kiểm tra thông tin hiển thị trong cột hộp thoại … Kiểm tra nút XÓA đã được nhấn … Kiểm tra nút RESET đã được nhấn … Kiểm tra “con trỏ”
 5. 5. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 5 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Chú ý 1: Một số menu có sẵn như những tùy chọn có thể không được hiển thị như đã được mô tả trong hướng dẫn này. Trong trường hợp đó, tiến tới dòng kế tiếp và tiếp tục nhập 3-2 Tiện đường kính ngoài (BAR-OUT) Viết chương trình cho hình trên Các bước của chương trình được mô tả theo chi tiết ở bên dưới đây. Nhập dữ liệu từng bước một
 6. 6. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 6 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Nhập số chương trình Mười sáu chương trình khác nhau có thể được ghi lại. Các chương trình có thể được đánh số từ 0 đến 999. Mới đầu, bất kì số nào cũng có thể được chọn vì chưa có chương trình nào được ghi lại Nhập kích thước của vật liệu trước khi gia công theo hộp thoại “WORKPIECE MAX OUTER DIA.”, “WORKPIECE MIN INNER DIA.”, và “WORKPIECE LENGTH”. Đối với hộp thoại MAX SPINDLE RPM LIMIT, nhập giới hạn tốc độ trục chính trên thông qua chương trình. Nếu trục chính quay từ một tốc độ lên đến giá trị lớn nhất có sẵn trong máy, nhập 0. Với hộp thoại FINISH ALLOWANCE-X và FINISH ALLOWANCE-Z, nhập hành trình tiện bởi các cách thức của công cụ cắt. Với FINISH ALLOWANCE-X, nhập 2 lần dung sai cho phép khi tiện trên một bên, đó là giá trị cua kích thước.
 7. 7. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 7 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Với WORKPIECE FACE STOCK REMOVAL-X, nhập một dung sai cho phép khi kết thúc tiện, nếu có Bây giờ một dòng dữ liệu đã được chuẩn bị Hệ tọa độ của MAZATROL sẽ được mô tả dưới đây 1) X và Z: X được xác định là kích thước đường kính của phôi
 8. 8. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 8 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Z là chiều dài của phôi 2) Điểm zero của chương trình Điểm zero là điểm mà ở đó trung tâm tiện của phôi (trục X) giao cắt với phần cuối bên phải của phôi (trục Z). ( trong Hình) 3) Nhập lệnh kích thước Dọc trục X …. Trong mọi trường hợp, nhập kích thước của phôi như một lệnh không thay đổi Dọc trục Z … Nhập kích thước từ điểm zero đến Z (phần kết thúc bên phải của phôi) như một lệnh Tiếp tục nhập Với các phôi có dạng hình trụ, chọn menu BAR (1), (2) và (3) tất cả đều thuộc BAR Sử dụng menu OUT để bắt đầu tiện từ điểm giữa của phôi Đối với tiện đường kính bên ngoài, chọn menu OUT CUTTING POINT-X và CUTTING POINT-Z là các điểm bắt đầu máy tiện như minh họa bên dưới
 9. 9. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 9 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Chú ý Cách để tạo CUTTING POINT trong nhiều loại biên dạng để tiện được mô tả trong phần Application Version của Hướng dẫn Nhấn nút AUTO sẽ tự động xác định các thành phần dưới đây: Công cụ gia công/tiện … tốc độ bề mặt (m/phút) Công cụ gia công … hành trình cắt từng vòng của trục chính (m/vòng) Công cụ gia công … độ sâu cắt mỗi vòng (m) Các giá trị được tự động chỉ định thay đổi với các tiêu chuẩn của máy tiện. Những giá trị này có thể được thay đổi tự do
 10. 10. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 10 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Bánh răng của trục chính được tự động xác định với số của nó là “0” Khi các giá trị được nhấp cho GEAR NO., bánh răng của máy tiện có thể đươc chọn và xác định tự động. Đối với các cấp bánh rang, tham khảo thông số kỹ thuật của máy tiện Với OFFSET NO., có hai vị trí mà công cụ offset có sẵn ở mỗi công cụ. Nhập “1” hoặc “2” để chọn vị trí công cụ. Với lựa chọn “0”, không có vị trí nào được offset "SHAPE PATTERN" sẽ được mô tả bên dưới Với việc tiện kích thước đường kính ngoài, tiện đường kính trong và bề mặt , các biên dạng có thể được phân loại như : Tuyến tính … Một đường thẳng không có độ nghiêng Côn … Một đường thằng có độ nghiêng
 11. 11. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 11 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Cung tròn lồi … Một cung tròn lồi của phôi Cung tròn lõm … Một cung tròn lõm của phôi Một số giải thích bổ sung được cho bên dưới Trong quá trình tiện, các góc thường được vát tròn hoặc vát cạnh. Việc này có thể được lập trình dễ dàng nhất bằng cách sử dụng góc bắt đàu và kết thúc Góc bắt đầu và kết thúc bao trùm góc vát tròn hoặc vát cạnh. Để vát có hướng, nhấn nút menu CORNER R và sau đó nhập bán kính
 12. 12. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 12 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com FINAL POINT-X mô tả bán kính tiện của phần gia công FINAL POINT-Z mô tả điểm cuối theo chiều dọc của phần gia công FIN SURFACE ROUGHNESS được xác định bằng cách chọn một mã bản vẽ tiện từ menus. Độ rộng dao của công cụ tiện được tính toán tự động để vận hành chương trình để đạt được một bề mặt có độ nhám xác định Các mã bả vẽ tiện cùng menu các bề mặt có độ nhám xác định liên quan tới nhau được chỉ ra ở hình bên dưới
 13. 13. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 13 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Để nhập vào "NECKING OR FR/M (MENU)?" và "M CODE (MENU)? chỉ cần nhấn vào nút Chi tiết được mô tả trong Application Version Với LINEAR, chỉ cần xác định FINAL POINT. Với TAPER, và ( các cung tròn), cần xác định cả STARTING POINT và FINAL POINT Nếu như điểm cuối của đường trước trùng với điểm đầu của đường đang được xét, nhấn nút menu CONTINUE sẽ nhập được cùng một giá trị.
 14. 14. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 14 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Nhập với cùng cách thức như trên đối với đường trước Trong khi lập trình, kiểm tra chương trình để chắc chắn rằng chương trình chạy đúng bằng cách để chương trình vẽ một hình biểu diễn Việc này sẽ hiển thị hình biểu diễn của chương trình ngay lập tức trên giao diện Một biên dạng của một phần chương trình được hiển thị chính xác Tiếp tục chương trình
 15. 15. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình tiện Mazak T2 15 Ungdungmaytinh.com-Cachdung.com Trên đây là tất cả dữ liệu để nhập cho việc tiện đường kính ngoài (BAR- OUT) Để kết thúc chương trình, dừng lại với dòng END Dòng END có thể được đặt ở “0”. Để biết thêm chi tiết, xem Application Version Kiểm tra Kiểm tra chương trình Chức năng này cho phéo vẽ một biên dạng phôi, biên dạng chương trình và một đường chạy dao

×