Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Similar to Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa (20)

More from Harto Pönkä (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa

 1. 1. Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa 1.12.2022 Harto Pönkä Innowise Kuva: Pixabay
 2. 2. “ En tiedä täysin, miten pitäis toimia tietyissä asioissa, kun ei oo annettu ohjeita ja kukaan ei tiedä. Ei ees jotkut TVT-opetkaan tai rehtorikaan, joilla nyt silleen on se vastuu jakaa tätä tietoo. Must tuntuu, et kaikki on vähä ottanu tän huumorilla tai vitsillä tai et ei oteta niin tosissaan, milloin rikotaankin mitä oikeutta tai niin. 2 Lähde: Åman H., 2020, Koulu digitalisoituu, mutta laahaako tietosuoja perässä? Pro gradu – tutkielma, https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/68575/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202004172798.pdf
 3. 3. Tietosuoja etäyhteyssovelluksissa ja live-streamissa 3  Käytä vain rekisterinpitäjän eli opetuksen järjestäjän sallimia sovelluksia.  Toimita kutsut henkilökohtaisesti osallistujille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Kerro etukäteen, jos etätilanne tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.  Älä jaa tallennetta opetusryhmän ulkopuolelle ilman tallenteella esiintyvien suostumusta.
 4. 4. Työnantajan laitteet ja ohjelmat 4  Työnantajan laitteita ja ohjelmia käytetään vain työhön liittyvin tarkoituksiin.  Sivulliset kuten perheenjäsenet eivät saa käyttää työnantajan laitteita tai järjestelmiä.  Omia tunnuksia, salasanoja tai muita tunnisteita ei saa luovuttaa ulkopuolisille tai säilyttää niin, että muut saavat ne tietoonsa.  Työpuhelimessa tai -tietokoneessa olevia tietoja ei tule tallentaa henkilökohtaisille tallennusvälineille.  Työpuhelimeen ei tulisi turhaan tallentaa henkilökohtaisen elämän tietoja.  Työpuhelut ja etäyhteystilanteet hoidetaan niin, että sivulliset eivät kuule niitä.
 5. 5. Vain 44 %:illa perusopetuksen opettajista oli työpuhelin. Kattavasti työpuhelimia oli vain ammattillisten oppilaitosten ja AMK:ien opettajilla. Vain 15 % perusopetuksen, lukioiden ja yliopistojen opettajista työskenteli pääasiassa työnantajan tietokoneilla. 5 Lähde: OAJ, 2020, Opetus koronan aikaan – Tiivistelmä OAJ:n kyselyn tuloksista, https://www.slideshare.net/oajry/opetus-koronan-aikaan-tiivistelm-oajn-kyselyn-tuloksista-232473138 (N > 5500, kysely tehtiin 2.-15.4.2020) OAJ:n selvitys, 2020
 6. 6. Koronakeväänä oppijoiden käyttämät laitteet  Suurin osa oppijoista käytti etäopetuksessa omaa tai perheen hankkimaa tietokonetta  Noin 10 % käytti etäopetuksessa omaa kännykkää.  Kaupunkien välillä isoja eroja. Lähde: OPH, Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020, https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/etaopetuksen-tilannekuva-koronapandemiassa-vuonna-2020 6 Kuopio Hämeenlinna
 7. 7. Koronakeväänä opetuksessa käytetyt sovellukset Lähde: OPH, Etäopetuksen tilannekuva koronapandemiassa vuonna 2020, https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/etaopetuksen-tilannekuva-koronapandemiassa-vuonna-2020 7
 8. 8. Oppijoiden henkilötiedot verkkopalveluissa ja sovelluksissa 8 Huom. taulukko on suuntaa antava, tarkista aina opetuksen järjestäjän omat linjaukset! Opetuksen järjestäjän viestintä- ja asiointikanavat (esim. Wilma) Oppimisalustat (esim. Google Workspace, 0ffice 365+Teams) Ulkopuolinen sovellus, johon kirjaudutaan edu- tunnuksella Ulkopuolinen sovellus, johon on erillinen tunnus Rekisterinpitäjä Opetuksen järjestäjä Opetuksen järjestäjä Riippuu sovelluksesta Ulkopuolinen rekisterinpitäjä Henkilötietojen käsittelijä (DPA-sopimus) Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Riippuu sovelluksesta - Käyttäjätunnukset Opetuksen järjestäjän hallinnoimat tai vahva tunnistautuminen Opetuksen järjestäjän hallinnoimat edu- tunnukset Edu-tunnukset Rekisteröinti/ erilliset tunnukset Pitääkö informoida henkilötietojen käsittelystä? Kyllä, tietosuojaselosteella Kyllä, tietosuojaselosteella Kyllä/suostumuksen pyynnön yhteydessä Kyllä/suostumuksen pyynnön yhteydessä Pitääkö pyytää erillinen suostumus? Ei Ei Kyllä, jos ulkopuolinen rekisterinpitäjä Kyllä Voiko tallentaa oppijoiden tietoja? Kyllä Kyllä Ei voi suositella Ei
 9. 9. Sovellukset kysyvät usein kontaktitietoja… Kuvakaappaukset: Somepalvelut 2019-2020 9 Jos puhelimessasi on esimerkiksi oppijoiden henkilötietoja, älä luovuta niitä sovelluksille ilman suostumusta!
 10. 10. Henkilötietojen vuotaminen sovellusten kautta 10 Rekisterissä olevat henkilötiedot (organisaatio rekisterinpitäjänä) Sovellus Sovelluksille annettu pääsy kännykän tietoihin Henkilötietoja päätyy ulkopuolisille rekisterinpitäjille Sovellus Sovellus Sovellus Sovellus
 11. 11. Sallitko ulkopuolisten sovellusten käytön edu-tunnuksilla?  Opetuksen järjestäjän/rekisterinpitäjän voi olla viisainta estää ulkopuolisten sovellusten käyttö oppilaitoksen hallinnoimilla käyttäjätunnuksilla. Kuvakaappaus: Google Workspace for Education  Hallintakonsoli  Sovellukset  Google Workspace Marketplace -sovellukset, https://admin.google.com/ac/apps/gmail/marketplace/allowlistaccess?hl=fi 11
 12. 12. Edu-tunnusten päätyminen ulkopuolisille sovelluksille 12 Rekisterinpitäjän hallinnoimat edu-tunnukset oppimisalustalla Sovellus Käyttäjillä oikeus kirjautua edu- tunnuksilla muihin sovelluksiin Henkilötietoja päätyy ulkopuolisille rekisterinpitäjille Sovellus Sovellus Sovellus Sovellus
 13. 13. Tietoturvaloukkaus 13 Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan henkilötietojen…  vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista tuhoamista  häviämistä  muuttamista  luvatonta luovuttamista tai pääsyä tietoihin Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle, jos siitä aiheutuu korkea riski.
 14. 14. Suostumukset etäopetuksessa  Jos julkaistaan henkilötietoja tai oppijoiden tuotoksia.  Suostumus henkilötietojen tai tuotosten julkaisulle.  Jos oppijoiden henkilötietoja tallennetaan ulkopuoliseen sovellukseen tai verkkopalveluun, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima.  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa tai palvelussa, jos rekisterinpitäjä sallii sovelluksen käytön opetuksessa.  Jos käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan, jos rekisterinpitäjä tämän sallii.  Jos käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta.  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille.  Suostumus ei sovellus lakisääteisiin tehtäviin. 14
 15. 15. 15 Lähde: https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemen-kaupunki-luopuu-WhatsAppin-kaytosta/34981/df3529dd-6ce5-4184-ba4f-657304354f3e?s=09 (31.10.2022) Rovaniemen kaupunki otti asiassa aikalisän seuraavana päivänä, ks. https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemen-kaupunki-ottaa-aikalisan-pikaviestinten-kiellossa-/34981/d83646c0-fa5c-4b57-ab20-0284ec761cd9
 16. 16. Pilvipalvelut ja henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin  Varminta on käyttää EU:n ulkopuolisia verkkopalveluita rekisteröityjen suostumuksella.  Luultavasti yhdysvaltalaisen palvelun käyttö EU:ssa on laillista, jos se sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin sekä käyttää lisätoimenpiteitä kuten vahvaa salausta ja pseudonymisointia tietojen siirrossa ja tallennuksessa.  Tausta: Henkilötietoja voitiin aiemmin siirtää Yhdysvaltoihin Privacy shield –järjestelmässä mukana olevilla tahoille, mutta EU-tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi 16.7.2020 (ns. Schrems II –päätös).  Yksi vaihtoehto on, että Yhdysvaltoihin ei siirretä lainkaan henkilöiden tunnistetietoja.  Tarkista EU-USA-siirtojen perusteet jokaisen sovelluksen ja verkkopalvelun sopimuksesta ennen kuin viet henkilötietoja niihin – olipa niiden kotimaa mikä tahansa.  Muista, että rekisterinpitäjä on vastuussa, jos käsittely todetaan laittomaksi. Lisätietoa: EDPB, Suositukset 1/2020 toimenpiteistä, joilla täydennetään tiedonsiirtovälineitä EU:ssa henkilötiedoille taatun suojan tason noudattamiseksi, 10.11.2020, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fi.pdf 16
 17. 17. Kysymys: uusien viestintävälineiden riski- ja vaikutustenarviointi (DPIA) 17  Viestintävälineissä kuten etäyhteys- ja oppimisalustoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tietoturvallisuuteen, jotta voidaan estää tietojen päätyminen sivullisille.  GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän (opetuksen järjestäjän) ja henkilötietojen käsittelijän tulee tehdä riskiarviointi ja tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi (32 artikla).  Tarvittaessa tulee tehdä GDPR:n mukainen vaikutustenarviointi, jolla tunnistetaan riskien syitä ja pyritään löytämään ratkaisuja niihin.  Vaikutustenarviointi tulee tehdä mm. silloin, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa.  Tietosuojavastaavalla on merkittävä rooli riski- ja vaikutustenarvioinnissa.  Toimenpiteet ja ratkaisut tulee dokumentoida (osoitusvelvollisuus-periaate).  Monet kunnat käyttävät Microsoft Teams -sovellusta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa, mutta jokainen rekisterinpitäjä tekee oman linjauksensa. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2019, https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi • Miten uudet etäyhteys- ja oppimisalustat tulisi arvioida tietosuojan kannalta? • Onko esim. Teams turvallinen arkaluontoisten tietojen (terveys ym.) käsittelyssä?
 18. 18. 3+1 pointtia 1. Tarkista etäopetuksen tietosuojaan tehdyt linjaukset ja ohjeet. Onko aika päivittää? 2. Varmista, että etäopetukseen on käytettävissä turvalliset verkkoyhteydet, välineet ja sovellukset. 3. Huomioi verkko- ja etäopetuksen tietosuoja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. 4. Pitäisikö tietosuojataitoja opettaa myös oppijoille? 18
 19. 19. 19 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!

×