походження назви

6,728 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

походження назви

 1. 1. Походження назви “Україна”
 2. 2. <ul><li>«Україна» — єдина тепер назва території, заселеної українським народом, генетично пов'язана зі словом (терміном) україна, що в літературних і історичних пам'ятках 12 — 15 ст. імовірно означало свою землю, рідний край. Аналогом є німецьке слово Inland (букв. Вкраїна), яке означає «внутрішня, своя земля». </li></ul>
 3. 3. “ Україна” в літописах <ul><li>Київський літопис 1187 р. (за Іпатіївським списком) розповідає про смерть переяславського князя Володимира Глібовича під час походу на половців - «о нем же Украина много постона». У тому ж літописі 1189 р. згадується, що князь Ростислав Берладник приїхав «ко Украині Галичькой» (на означення подністрянського Пониззя). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>У Галицько-Волинському літописі 1213 р. записано, що князь Данило «прия Берестий и Угровеск … и всю Украйну» (Забужанську Україну). У цьому ж літописі знаходимо «на Вкраині» й «на Вкраиници». В усіх випадках словом Україна позначалися пограничні землі супроти державного центру (в Києві або в Галицько-Волинському князівстві). </li></ul>
 5. 5. “ Україна” за часів Речі Посполитої <ul><li>Це значення пограничної землі слово україна зберігає також у 15 — 16 століттях (і навіть пізніше). Документи кажуть про «Україну подільську», «Україну брацлавську», «Україну київську». «Dyaryusz sejmowy» 1585 називає Поділля «Ukraina Podolska». З розвитком Козаччини в 16 ст. назва Україна стає географічною назвою козацької території, яка охоплювала широкі простори Наддніпрянщини — Правобережної й Лівобережної. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Сагайдачний у листі до короля Жиґмонта III 15 лютого 1622 р. писав про «Україну власну, предковічну отчизну нашу», «городи українські», «народ український» тощо. І. Колимський у листі до патріарха московського Філарета (з Мгарського монастиря) скаржився, що «все зде на Украине, во пределе Киевском сотесняемся». Але поняття Україна поширюється й за межами самого Київського воєводства, зокрема на Лівобережжі, де в першій половині 17 ст. проходить процес посиленої української колонізації, яка захоплює також володіння Московської держави (Слобідська Україна). </li></ul>
 7. 7. &quot;Україна&quot; за козацької доби <ul><li>Особливого політичного значення назва «Україна» набирає внаслідок Хмельниччини. Хоч офіційна назва Козацько-Гетьманської Держави 17 — 18 ст. була «Войсько Запорозьке» (з різними варіантами), але її територія була «козацька земля», яка звичайно і в українській і в польській практиці називалася Україною. Отож, назви Україна, український щораз частіше вживалися в політичному і культурному житті Гетьманщини. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Хоч назва «Україна» широко вживалася на Гетьманщині 17 — 18 століть і поза її межами, вона не стала офіційною назвою Української держави, якою й надалі залишилося «Військо Запорозьке» або, почасти під російським впливом, «Малоросія». З другого боку, поділ України поміж Москвою й Польщею, який тривав до кінця 18 ст. (а частково й пізніше), гальмував процес перетворення локальної назви Україна на загальнонаціональну назву території українського народу. </li></ul>
 9. 9. XIX-XX століття <ul><li>У 19 ст., пов ’ язаним з об'єднанням більшості українських земель і утворенням українського територіального масиву, назва Україна поволі набирає значення української національної території. Починаючи з другої половини 19 ст., назва Україна вживається в українському громадянському й приватному житті, визначаючи всю територію українського народу й усуваючи всі інші назви (зокрема Малоросія), незалежно від їх походження й історичного вжитку. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Після проголошення Української Народної Республіки (універсали Центральної Ради III — 20 листопада 1917 і IV — 22 січня 1918), Української (Гетьманської) Держави (29 квітня 1918) і Західно-Української Народної Республіки (1 листопада 1918) назви Україна і український народ остаточно усталюються як офіційні назви Української держави та її народу. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>З проголошенням Незалежності 1991 року за українською державою була закріплена назва Україна </li></ul>

×