Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

культура поведінки педагога Божко Л.Ф.

1,058 views

Published on

Культура поведінки педагога (РЦППСР)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

культура поведінки педагога Божко Л.Ф.

 1. 1. Гадяцький РЦППСР 3-13-84 Лютий 2016 Психологічні аспекти етичної діяльності педагога в умовах кризового суспільства
 2. 2. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА - це кодекси поводження, які забезпечують характер взаємин людей, що проходять в їхній спільній професійній сфері діяльності. Особливістю етики педагогів є культура норм поведінки, взаєморозуміння, прагнення до загальних ідеалів, моральність життя.
 3. 3. Етичний кодекс українського вчителя визначає, систематизує, упорядковує та закріплює єдину систему норм, правил і критеріїв професійної етики в усіх видах педагогічної діяльності, що регулюють відносини між вчителями та їх учнями, а також іншими членами колективу навчального закладу, захищають їх людську цінність і гідність, підтримують якість професійної діяльності вчителів і честь їх професії, створюють культуру освітніх і виховних закладів, основану на довірі, відповідальності і справедливості.
 4. 4. АКТУАЛЬНІ РИЗИКИ СУЧАСНОСТІ: Ріст невротизації суспільства (Невпевненість, страх перед майбутнім у дорослих.Інформаційна залежність. Часті неадекватні реакції серед дорослих; прояви невмотивованої агресії, неадекватність поведінки, негативізм у сприйнятті тощо). Зміна цінностей та ідеалів - на другий план відійшли звичайні людські цінності: любов, взаєморозуміння, почуття відповідальності та родинного єднання. Посилення негативних явищ ( наркоманія, алкоголізм, неперебірливі сексуальні стосунки, торгівля людьми, суїцид тощо).
 5. 5. ЕМОЦІЙНЕ (професійне) ВИГОРАННЯ це синдром, що розвивається на основі неперервного впливу на людину стресових ситуацій і призводить до інтелектуальної, душевної і фізичної перевтоми та виснаження. Виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій, без відповідної “розрядки” або “звільнення” від них Група ризику Професії типу «людини-людина»  Поширення – більше 35 млн. людей у всьому світі (за даними дослідження Американського Національного інституту проблем здоров'я та професійної безпеки)
 6. 6. ОСНОВНІ СИМПТОМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ: ПСИХОФІЗИЧНІ: почуття постійної, неминаючої втоми, емоційного і фізичного виснаження,загальмований, сонливий стан і ін. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ: байдужість, нудьга, пасивність, депресія, переживання негативних емоцій, занепокоєння тощо ПОВЕДІНКОВІ: відчуття, що робота стає все важчою, ранні приходи на роботу і пізнє закінчення або навпаки, часті “перекури” і ін.
 7. 7. ФАКТОРИ,ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИГОРАННЯ: ІНДИВІДУАЛЬНІ ФАКТОРИ: вік, стать, рівень освіти, сімейний стан, стаж роботи,особистісні характеристики, витривалість, самооцінка, невротизм тощо. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ: умови праці, робочі перевантаження, тривалість робочого дня, оплата праці, число людей, з якими спілкуєшся та їх проблеми тощо.
 8. 8. Де зараз Ви бачите себе на цьому дереві? Оберіть цифру
 9. 9. Результат:  № 1, 3, 6, 7 характеризує установку на подолання перешкод  № 2, 11, 12, 18, 19 — схильність до спілкування, товариськість, дружня підтримка  № 4 — стійкість стану: бажання досягати успіхів, уникаючи при цьому подолання перешкод  5 — стомлюваність, загальна слабкість, незначний запас сил, сором'язливість.  № 9 — мотивація до розваг  № 13, 21 - відстороненість, замкнутість, тривожність  № 8 — відстороненість від навчального процесу, занурення у себе  № 10, 15 — комфортний стан, нормальна адаптація  № 14 — кризовий стан, «падіння у прірву»  Позицію № 20 часто обирають люди з завищеною самооцінкою й установкою на лідерство  Позицію № 16 люди не завжди розуміють як позицію «чоловічка, який несе на собі чоловічка № 17», а схильні бачити в ній людину, яку підтримують і обіймають інші.
 10. 10. МІКРОКЛІМАТ КОЛЕКТИВУ: якісна сторона міжособистих відносин, що сприяє або перешкоджає продуктивній спільній діяльності членів колективу і розвиткові кожної людини Турботу викликає несприятливий стан: байдуже ставлення членів педколективу один до одного і до колективу загалом; не вболівають за стан справ, “відпрацьовуючи” необхідні години і не виявляючи інтересу до того, що їх безпосередньо не стосується. (Невисокі результати в роботі, незадовільна дисципліна, напруженість в особистих стосунках, конфліктність тощо).
 11. 11. ЩО МОЖЕ ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ:  Актуалізувати перед адміністрацією питання мікроклімату в педколективі, етики стосунків в колективі, емоційне благополуччя членів педколективу.  Формування культури спілкування через обговорення питань побудови позитивного мікроклімату, культури спілкування, етики діяльності членів педагогічного колективу на загальних педзібраннях та в індивідуальних формах роботи з колегами.  Розробити спільно з адміністрацією систему стимулювання праці педагога (особливо урізноманітнити форми і методи морального стимулювання).  Робота з членами адміністрації щодо уважного, рівного ставлення до всіх працівників.  Моніторинг задоволення педагогів своєю роботою, реалізацією свого творчого потенціалу, стосунками в колективі тощо.  Організація спільних масових заходів та участь у масових заходах.
 12. 12. Турбота про власний емоційний стан – ефективне виконання посадових обов”язків: Аналіз особистого емоційного стану. Релаксація – метод за допомогою якого можна частково чи повністю позбутись напруги. Аутогенне тренування – метод самонавіювання. Протистресові дії:спілкування з приємними людьми; захоплення (хоббі); екскурсії; зміна виду діяльності тощо. Протистресовий розпорядок дня.
 13. 13. МЕТОДИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ: ФІЗІОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ: тривалий і якісний сон, збалансоване калорійне харчування, заняття спортом, оздоровча терапія. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА РЕГУЛЯЦІЯ: гумор, музичні концерти, спілкування з приємними людьми, природою, аутотренінги тощо. ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ РІВЕНЬ: контроль за своїми думками, емоціями – акцент на позитивному сприйнятті оточення тощо.
 14. 14. Єдине мистецтво бути щасливим – усвідомлювати, що щастя у твоїх руках Жан-Жак Руссо
 15. 15. Дякую за увагу! Гадяцький РЦППСР 3-13-84 Лютий 2016

×