Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

горова

1,058 views

Published on

З досвіду роботи над проблемою Гадяцької спеціалізованої ишколи І-ІІІ ступенів №4

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

горова

 1. 1. Тема школи: «Упровадження особистісно орієнтованого навчання як один із напрямів підвищення ефективності навчально – виховного процесу». Тема району :«Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання»
 2. 2. І етап 1. Обговорення актуальності вибору науково – методичної теми. березен ь Заступник директора з НВР Горова Л.Г., педколектив 2. Здійснення поглибленої діагностики квітень Заступник директора з НВР Горова Л.Г., голови м/о. 3. Анкетування педагогічного колективу щодо вибору методичної теми. квітень Заступник директора з НВР Горова Л.Г., голови м/о. 4. Визначення основних напрямів та планування роботи над темою вересен ь Члени науково – методичної ради 5. Створення динамічної групи “Традиції та інновації в освіті” вересен ь Удосконалення системи методичної роботи 6. Організація роботи психолого – педагогічного семінару ”Стратегія і тактика вересен ь Поглиблення знань членів педколективу з психології розвитку особистості 7. Організація роботи теоретичного семінару “Форми, методи впровадження особистісно орієнтованого навчання” протяго м року Удосконалення педмайстерності 8. Робота з науковою, методичною літературами з Протяго м року Підвищення науково - методичного рівня
 3. 3. ІІ етап: організаційно – теоретичний: розробка комплексно – цільових проектів, моделі моніторингу якості освіти. 1. Круглий стіл “Методична тема вчителя”. жовтень Уміння вчителя реалізувати свою теми. 2. Тренінг “Сучасний погляд на модель освітнього закладу” жовтень Підвищення рівня особистісної компетентності 3. Розробка моделей комплексно – цільових проектів. листопад Забезпечення виконання науково – методичної теми школи. 4. Розробка та експертиза програм курсів за вибором та факультетів. вересень Розширення системи додаткової освіти в школі. 5. Організація навчання педколективу по розвитку навичок користування комп'ютером протягом року Підвищення рівня особистісної компетентності 6. Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів школи. “Обдаровані діти” вересень Удосконалення шкільної інформаційної системи 7. Створення моделі випускника школи Протягом року Підвищення мотивації навчально – виховного процесу
 4. 4. Модель випускника Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням математики
 5. 5. Проект ”Школа – територія здоров'я ” . Мета проекту:  розробка фізкультурно - масових заходів, які забезпечують розвиток як духовних, так і фізичних якостей учнів;  створення в школі санітарно – гігієнічних, матеріально – технічних, організаційно - педагогічних умов збереження здоров'я;  Організація і реалізація діагностики стану здоров'я школярів з метою спостереження за їх розвитком;  Забезпечення учнів повноцінним , збалансованим харчуванням;  Створення змістовного інформаційного забезпечення пропагандистської роботи по залученню школярів до здорового способу життя.
 6. 6. Завдання проекту: 1.Моніторинг санітарно – гігієнічного стану школи. 2. Організація повноцінного збалансованого харчування. 3.Нормування навчального навантаження. 4. Впровадження в систему роботи здоров'язберігаючих технологій. Основні напрями реалізації проекту:  1. Санітарно – гігієнічний.  2. Фізкультурно – спортивний.  3. Фізкультурно – оздоровчий.  4. Психологічний.  5. Інформаційно – навчаючий.
 7. 7. Очікувані результати реалізації проекту « Школа – територія здоров’я». Програма реалізації: Санітарно- гігієнічна № Заходи Термін Відповідальні 1. Харчування учнів1-10-х класів регулярно Зав. їдальнею, класні керівники 4. Освітлення регулярно Учителі - предметники 5. Повітряний режим (провітрювання класів) регулярно Учителі - предметники 6. Вологе прибирання регулярно Класні керівники 7. Медичні огляди За планом медсестра
 8. 8. Забезпечення матеріально – технічної бази проекту «Школа – територія здоров’я» 1. Антибактерицидні лампи в початкових класах 2. Тонометр 1шт. 3. Термометри 5шт. 4. Сухий басейн 1шт.( для розвитку емоційно – вольової сфери) 5. Ростомір 1шт. 6. Придбання волейбольних м’ячів. 7. Ігрові коврики 2.( слідки, таблетки – для розвитку рухового апарату) 8. Придбання баскетбольних м’ячів. 9. Ваги 1шт. 10. Ксероксний папір 11. Боксерська груша 1шт. 12. Масажні коврики 70 шт. 13. Осередки емоційного розвантаження 2 шт. 15. Масажер 16. М’які іграшки 17. Схеми зарядки для очей ( початкові класи).
 9. 9. Кошторис проекту «Школа – територія здоров’я» Загальна сума17135
 10. 10. Впровадження інноваційних технологій в систему роботи вчителів школи. Проект «В ногу з часом»  Завдання проекту «В ногу з часом»:  вивчення рівня готовності педагогів до роботи в нових умовах;  створення в школі професійного інформаційного та освітньо- методичного середовища, що сприяє забезпеченню умов для фахового зростання вчителів;  популяризація новітніх освітніх технологій, інформаційно- методична підтримка сучасних форм, методів і засобів навчання та виховання підростаючого покоління;  вивчення, узагальнення та популяризація перспективного педагогічного досвіду;  пошук і підтримка молодих, творчих та обдарованих педагогів;  надання консультативної допомоги педагогам із питань впровадження інноваційних технологій;  розвиток контактів та співробітництво з педагогами інших шкіл.
 11. 11. Критерії оцінки інноваційної освітньої діяльності  І. Ознаки інноваційної діяльності: новизна, наукова достовірність, прогностичність, ефективність.  творчий підхід авторів до вирішення психолого - педагогічних завдань навчання й виховання;  - оригінальність, раціоналізація окремих елементів навчально-виховного процесу;  - відповідність інновацій сучасним науково-педагогічним уявленням, закономірностям, теоріям, принципам;  - відповідність інновацій сучасним дидактичним вимогам, спрямованість на майбутнє, можливість прогнозування;  - результативність інновацій; висока ефективність застосування в навчально-виховному процесі, стабільність 
 12. 12. Очікувані результати реалізації проекту « В ногу з часом» 1.Створення матеріально-технічного й дидактичного забезпечення, пов'язаного з впровадженням інноваційних процесів  2.Можливість творчого використання інновацій для активізації пізнавальної діяльності учнів за допомогою проблемно-пошукових методів, дослідницької діяльності й інших інноваційних методів навчання.  3.Відповідність використання інновацій навчальним можливостям учнів (інтелектуальним, віковим, психологічним) і рівню їхньої підготовленості  4.Сприяння вирішенню педагогічних завдань, підвищення ефективності професійної підготовки вчителів, наявність реальних умов для впровадження інноваційних технологій.  5.Можливість використання інновацій для організації навчально- виховного процесу, підвищення рівня фахової компетентності педагогів.  6. Підвищення рівня навченості, мотивації навчання та виховання школярів.
 13. 13. Шаманська Руслана Миколаївна "Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови за допомогою комп'ютерних технологій” 1.Використовує ІКТ на кожному уроці. 2.Вчителька користується як засобами мережі Інтернет так і завантаженими на комп'ютер програмовими матеріалами. 3. В арсеналі педагога є навчальні ігри на дисках. 4. Для пояснення граматичних правил учитель використовує відео з Інтернету, де носії мови розповідають про особливості граматики англійської мови. Цікавою є робота учнів Руслани Миколаївни в Інтернеті. 1.Учні 2 класу вивчають правила читання та читають перші книжечки на сайті starfalls.com. 2. Учні середньої ланки грають в лексичні ігри, вивчають слова та практикують навики аудіювання та читання на сайті Британської Ради для дітей. 3.Конспект уроку "Домівка. Смішні будинки" Шаманської Р.М. зайняв ІІ місце на конкурсі, який організовувала Британська Рада та редакція газети "English" та опублікований у газеті English № 17 (2012) . 4.Старшокласники виконують домашні завдання, готуються до екзаменів та отримують додаткові завдання на вікі-сторінках та у віртуальному класі на платформі Edmodo. 5. Руслана Миколаївна є автором багатьох блогів та вікі-сторінок. Деякі стали постійною платформою для висвітлення професійної інформації. Серед постійних веб-сторінок блог Гадяцького районного методичного об'єднання вчителів англійської мови englishmetod.blogspot.com . 6.Учителька веде власний професійний блог shruslana.blogspot.com , блог класу та вікі-сторінку електронного портфоліо.
 14. 14. Творчі групи.1. Впровадження пошуково – дослідницької діяльності на уроці.  Єдиною міцною основою всякого плідного  навчання є самостійна робота учнів. К.Д.Ушинський Мета: полягає у розробці методики поетапного впровадження пошуково – дослідницької діяльності на уроках ( 4 – 11 класи), шляхом впровадження інноваційних технологій. Від вибору тем до написання науково – дослідницьких робіт МАН. Завдання: прагнули розробити практичні рекомендації для вчителів для активного впровадження пошуково – дослідницької діяльності шляхом впровадження інноваційних технологій. Цільова група: учні 4 – 11 класи Очікувані результати: підвищення ефективності розвитку пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження даної теми.
 15. 15. Механізм оцінки ефективності напрямку роботи: діаграма «Результати пошуково – дослідницької діяльності учнів (7-11 кл.) 0 1 2 3 4 5 6 2012 2013 2014 2015 МАН Рефератні роботи Презентації

×