Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

великокардашинська зош і ііі ступенів

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
план роботи
план роботи
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to великокардашинська зош і ііі ступенів (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

великокардашинська зош і ііі ступенів

 1. 1. ВеликокардашинськаВеликокардашинська ЗОШЗОШ І-ІІІ ступенівІ-ІІІ ступенів
 2. 2. Методичне обМетодичне об``єднанняєднання вчителів початковихвчителів початкових класівкласів
 3. 3. Щодня поспішаємоЩодня поспішаємо зранку до школи,зранку до школи, щоб двері найменшимщоб двері найменшим в світ знань відчинити.в світ знань відчинити. Щоб творчості іскруЩоб творчості іскру і віру в себеі віру в себе У кожному серціУ кожному серці зуміти запалити.зуміти запалити.
 4. 4. Керівник методичногоКерівник методичного обоб``єднання вчителів початковихєднання вчителів початкових класівкласів Потапова Н. Г.Потапова Н. Г. Педагогічне кредо:Педагогічне кредо: ““Вимогливість до учнів уВимогливість до учнів у поєднанні з повагою допоєднанні з повагою до їхньої особистості”їхньої особистості”
 5. 5. Мірошниченко ЯнаМірошниченко Яна ГригорівнаГригорівна Педагогічне кредо:”Розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності”
 6. 6. Ільїна КатеринаІльїна Катерина ОлексіївнаОлексіївна “ “Несу любов до дитини …”через все життя
 7. 7. Іващенко АльонаІващенко Альона АнатоліївнаАнатоліївна Педагогічне кредо: “Учитись важко, А учить ще важче, Але не мусиш зупинятись ти Як дітям віддаєш усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти”.
 8. 8. П. І. Б.П. І. Б. Проблема по самоосвітіПроблема по самоосвіті Ільїна Катерина ОлексіївнаІльїна Катерина Олексіївна ““Як викликати інтерес доЯк викликати інтерес до навчання”навчання” Мірошниченко ЯнаМірошниченко Яна ГригорівнаГригорівна ““Формування пізнавальноїФормування пізнавальної активності учнів через гру”активності учнів через гру” Потапова НаталіяПотапова Наталія ГригорівнаГригорівна ““Цікаві ігри та творчіЦікаві ігри та творчі завдання для всебічногозавдання для всебічного розвитку молодшихрозвитку молодших школярів”школярів” Іващенко АльонаІващенко Альона АнатоліївнаАнатоліївна ““Розвиток творчихРозвиток творчих здібностей молодшихздібностей молодших школярів”школярів”
 9. 9. ПроблемаПроблема методичногометодичного обоб``єднання :єднання :  ““Творче спрямування діяльностіТворче спрямування діяльності педагогічного колективу на всебічнийпедагогічного колективу на всебічний розвиток особистості, формування їїрозвиток особистості, формування її базових компетенцій на основібазових компетенцій на основі вдосконалення методичної культуривдосконалення методичної культури кожного педагога, використання йогокожного педагога, використання його творчих можливостей, інноваційноїтворчих можливостей, інноваційної діяльності”.діяльності”.
 10. 10.  Створити комфортні умовиСтворити комфортні умови навчання, за яких ученьнавчання, за яких учень відчуває свою успішність, своювідчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість,інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкоювідчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємноюсоціуму, його невід'ємною ланкою.ланкою.
 11. 11. Завдання МО:Завдання МО:  Підвищуючи науково-методичну підготовку,Підвищуючи науково-методичну підготовку, вдосконалюючи педагогічну майстерність,вдосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності тавраховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів , тісніше повнахили учнів , тісніше пов``язувати вивченняязувати вивчення рідної мови, математики та інших предметіврідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальнихз розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національноїумінь та формування національної самобутності і духовності школярів,самобутності і духовності школярів, виховання учня-творця відповідно до потребвиховання учня-творця відповідно до потреб та запитів суспільства;та запитів суспільства;
 12. 12.  Роботу МО спрямувати на всебічнийРоботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості,розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культурувдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання йогокожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей,потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності;інноваційної діяльності;
 13. 13.  Систематично знайомитись іСистематично знайомитись і впроваджувати в практикувпроваджувати в практику сучасні освітні технології тасучасні освітні технології та інновації;інновації;
 14. 14.  Працювати над розвитком в учнівПрацювати над розвитком в учнів самостійного критичного тасамостійного критичного та креативного мислення,креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхідздійснювати індивідуальний підхід до юної особистості,до юної особистості, інтерактивного здобуття знань;інтерактивного здобуття знань;
 15. 15.  Проводити систематичнуПроводити систематичну індивідуальну роботу з обдарованимиіндивідуальну роботу з обдарованими учнями;.учнями;.  Створити банк даних обдарованихСтворити банк даних обдарованих учнів;учнів;  Сприяти виробленню в учнівСприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма ;правильного каліграфічного письма ;
 16. 16.  Всебічно розвиватиВсебічно розвивати особистість;особистість;  Проводити предметні тижні ,Проводити предметні тижні , шкільні олімпіади.шкільні олімпіади.
 17. 17.  Вивчити методичні рекомендації щодо організаціїВивчити методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах;навчально-виховного процесу в початкових класах;  Вивчати основні нормативні документи,щоВивчати основні нормативні документи,що регламентують функціонування початкової школи;регламентують функціонування початкової школи;  Проводити математичні,українознавчі,валеологічніПроводити математичні,українознавчі,валеологічні ранки з метою підвищення інтересу до вивченняранки з метою підвищення інтересу до вивчення предметів ;предметів ;  Ознайомитися з кращим педагогічним досвідомОзнайомитися з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів:роботи творчих вчителів:  а)взаємовідвідування уроків;а)взаємовідвідування уроків;  б)ознайомлення і вивчення досвіду роботиб)ознайомлення і вивчення досвіду роботи вчителів,висвітленого на сторінках журналіввчителів,висвітленого на сторінках журналів «ПОЧАТКОВА ШКОЛА»,»ПОЧАТКОВА«ПОЧАТКОВА ШКОЛА»,»ПОЧАТКОВА ОСВІТА»,»РОЗКАЖІТЬ ОНУКУ»;ОСВІТА»,»РОЗКАЖІТЬ ОНУКУ»;
 18. 18.  Протягом року поповнювати кабінети роздатковим іПротягом року поповнювати кабінети роздатковим і дидактичним матеріалами;дидактичним матеріалами;  Учити розуміти і цінувати твори мистецтва, пам’яткиУчити розуміти і цінувати твори мистецтва, пам’ятки історії, красу і багатства природи рідного краю;історії, красу і багатства природи рідного краю;  Розвивати потребу у здоровому способі життя,Розвивати потребу у здоровому способі життя, фізичному та психологічному загартуванні,фізичному та психологічному загартуванні, вироблення культурного і відповідальноговироблення культурного і відповідального ставлення до свого здоров’я;ставлення до свого здоров’я;  Розвивати потреби в творчій праці, діловитості,Розвивати потреби в творчій праці, діловитості, виховання дисциплінованості, організованості;виховання дисциплінованості, організованості;  Удосконалювати роботу з творчо обдарованимиУдосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми;дітьми;  Оволодіти нетрадиційними формами проведенняОволодіти нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології.уроку, застосовуючи інтерактивні технології.

×