Presentatie Bij IND 24 November 2009

1,382 views

Published on

Presentatie bij IND over het stelsel van basisregistraties

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Bij IND 24 November 2009

 1. 1. Stelsel van Basisregistraties Presentatie ten behoeve van Immigratie- en Naturalisatie Dienst 24 november 2009
 2. 2. Doelstellingen (1) <ul><ul><li>Betere overheidsdienstverlening voor burger en bedrijven met minder administratieve lasten. </li></ul></ul><ul><ul><li>1 mei 2006 verklaring, “Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!”, tussen Rijk/Provincies/Gemeenten/Waterschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidsprogramma (top 10) </li></ul></ul>
 3. 3. Doelstellingen (2), oplossen top 10 knelpunten <ul><li>snel en zeker inzicht in wacht- en doorlooptijden en kortere wachttijden door afhandeling via internet; </li></ul><ul><li>eenvoudige aanvraag en verantwoording van bijstand eenvoudige (elektronische) aanvraag en efficiëntere verantwoording van de bijstand; </li></ul><ul><li>één keer je gegevens verstrekken alle inkomensafhankelijke regelingen in een persoonlijke internetpagina; </li></ul><ul><li>plaatsonafhankelijk aanvragen van een reisdocument aanvragen bij gemeentehuis naar eigen keuze en foto en vingerafdruk maken aan de balie bij paspoorten en identiteitskaart; </li></ul><ul><li>minder vergunningen direct aan de slag door verschuiving van vergunning naar algemene regels, bijvoorbeeld voor het kappen van een boom; </li></ul><ul><li>begrijpelijke taal eenvoudige formulieren voor het doorgeven van een verhuizing, aanvraag zorgvoorzieningen (bijvoorbeeld rollator) en aanvraag uittreksel GBA; </li></ul><ul><li>meer vertrouwen meer verantwoordingsvrije bedragen in de zorg en sociale zekerheid; </li></ul><ul><li>een luisterend oor voor klachten problemen met de overheid oplossen door mediation in plaats van ‘juridisering’ door bezwaaren klacht procedures; </li></ul><ul><li>ruimte geven aan vrijwilligers vrijwilligersorganisaties als groepen burgers behandelen in plaats van als bedrijven; maakt het organiseren evenementen makkelijker; </li></ul><ul><li>kwaliteit voorop minimaal een 7 voor overheidsdienstverlening </li></ul>
 4. 4. Doelstellingen (3) <ul><ul><li>Verminderen administratieve lasten (AL), met 25% in vergelijking met 2002. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie betere dienstverlening overheid en actieprogramma dienstverlening en e-overheid, juni 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid en dienstbare publieke sector – missie: </li></ul></ul><ul><ul><li>… .Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en is een organisatie waarin burgers zich herkennen. De dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen in burgers en professionals en verdient vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. De dienstbare overheid is ook een slagvaardige organisatie die met minder mensen meer kwaliteit levert. Kortom: de dienstbare overheid functioneert als bondgenoot van de samenleving…. </li></ul></ul>
 5. 5. Doelstellingen (4) <ul><ul><li>Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid “Burger en bedrijf centraal”, (NUP), 1 december 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Versnellingsagenda </li></ul></ul>
 6. 6. NUP (1) <ul><li>Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en E-overheid </li></ul><ul><li>Waarom ? </li></ul><ul><li>Commissie Wallage/Postma: </li></ul><ul><ul><li>Gebrek aan regie en samenhang </li></ul></ul><ul><ul><li>Onduidelijkheid over wanneer wat beschikbaar is </li></ul></ul><ul><ul><li>Onduidelijkheid kosten gebruik en aansluiting </li></ul></ul>
 7. 7. NUP (2) <ul><li>Wat is NUP ? </li></ul><ul><li>19 projecten op het gebied van infrastructuur: </li></ul><ul><ul><li>E-toegang/frontoffice </li></ul></ul><ul><ul><li>Nummers en authenticatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Basisregistraties </li></ul></ul><ul><ul><li>E-Informatieuitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>6 projecten met focus op maatschappelijke meerwaarde: </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsloket /omgevingsvergunning </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaal klant dossier werk en inkomen </li></ul></ul><ul><ul><li>1 loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelhulp en digitalisering WMO </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwijsindex risico-jongeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Dienstenloket (ihkv europese dienstenrichtlijn) </li></ul></ul><ul><ul><li>Einddatum 1 januari 2011 ! </li></ul></ul>
 8. 8. Versnellingsagenda <ul><ul><li>aanvullend beleidsakkoord dat loopt tot eind 2010 waarin een aantal projecten worden versneld. </li></ul></ul><ul><ul><li>Versnellen langs de top 10 knelpunten </li></ul></ul><ul><ul><li>Nauwe betrokkenheid van met name gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Per knelpunt concrete projecten c.q. versnelling bestaande projecten/initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale ambassadeurs </li></ul></ul>
 9. 9. Architectuur (1) <ul><ul><li>Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeente Model Architectuur (GEMMA) </li></ul></ul><ul><ul><li>College en Forum Standaardisatie </li></ul></ul>http://www.e-overheid.nl/atlas/referentiearchitectuur/nora/nora.html http://www.forumstandaardisatie.nl/
 10. 10. Architectuur (2)
 11. 11. Architectuur (3) http://www.e-overheid.nl/atlas/overzichtskaarten/overzichtskaarten.html
 12. 12. Basisvoorzieningen e-overheid (1) <ul><ul><li>Elektronische toegang tot de overheid, enige voorbeelden: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antwoord voor bedrijven, antwoordvoorbedrijven.nl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mijnoverheid.nl (voorheen PIP) , www.mijnoverheid.nl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antwoord © </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke processen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webrichtlijnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheidsbrede zoekdienst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webmetadata </li></ul></ul></ul>
 13. 16. Basisvoorzieningen e-overheid (2) <ul><ul><li>Elektronische authenticatie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DigiD voor burgers / DigiD voor bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (GMV) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stelsel van basisregistraties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>13 basisregistraties (personen, bedrijven, gebouwen, percelen, topografie, inkomens, WOZ, adressen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Burger Service Nummer (BSN) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Elektronische informatie-uitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheid Service Bus (OSB), nu “Digikoppeling” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terug Meld Faciliteit (TMF), nu “Digimelding” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nederland open in verbinding (NOIV) </li></ul></ul></ul>
 14. 17. Stelsel van Basisregistraties (1) <ul><ul><li>De overheid wil: </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede dienstverlening en producten leveren aan haar burgers en bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Administratieve lasten verlagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrouwbaar zijn in haar handelen en beslissen met goede informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgers en bedrijven niet onnodig lastig vallen met (dubbele) informatievragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fraude effectief bestrijden </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid efficiënt vormgeven </li></ul></ul>
 15. 18. Stelsel van Basisregistraties (2) <ul><li>De basisregistraties (13 of 12 ligt eraan hoe je telt) </li></ul><ul><li>GBA: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens </li></ul><ul><li>NHR: Nieuwe Handelsregister </li></ul><ul><li>BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen </li></ul><ul><li>BRT: Basisregistratie Topografie </li></ul><ul><li>BRK: Basisregistratie Kadaster </li></ul><ul><li>KR: Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) </li></ul><ul><li>BLAU: Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen </li></ul><ul><li>BRI: Basisregistratie Inkomens </li></ul><ul><li>WOZ: Basisregistratie Onroerende Zaken </li></ul><ul><li>Potentiële basisregistraties: </li></ul><ul><li>RNI: Registratie Niet Ingezetenen (wordt samen met GBA basisregistratie personen) </li></ul><ul><li>GBKN: Grootschalige Basiskaart Nederland </li></ul><ul><li>BRO: Basisregistratie Bodem en Ondergrond (voorheen ook wel DINO) </li></ul>
 16. 20. http://www.stelselcatalogus.nl
 17. 22. Stelsel van Basisregistraties (3) <ul><ul><li>Gemeenschappelijke principes verwerkt in afspraken en wetgeving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verplicht gebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terugmelding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderzoeksplicht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eenmalige gegevensverstrekking / recht tot weigering van de burger </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke voorzieningen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheidsservicebus / Digikoppeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terug Meld Faciliteit / Digimelding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB), verzameling voorzieningen, belangrijkste voorziening: Abonnementenservice / Digilevering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Regie & coördinatie </li></ul></ul>
 18. 24. Eerste beeld van visie tot 2015 (in ontwikkeling/ concept )
 19. 25. Bespreekpunten/cases mbt stelselregie (1) Wat zijn de belangrijkste raakvlakken tussen jullie werk bij de IND en het stelsel van basisregistraties ?
 20. 26. Bespreekpunten/cases mbt stelselregie (2) <ul><li>Inzicht in de problemen/knelpunten/best practices mbt de samenhang tussen de verschillende basisregistraties die worden geïmplementeerd bij overheden en uitvoeringsorganisaties. </li></ul><ul><li>wat zijn in jullie ogen de knelpunten/issues mbt samenhang tussen basisregistraties ? </li></ul><ul><li>op welke wijze kan BZK bijdragen aan het oplossen daarvan ? </li></ul><ul><li>hoe zorgen we voor een gedeeld beeld, uitwisseling van informatie op dit punt </li></ul><ul><li>voldoen de huidige gremia/organisaties ? </li></ul><ul><li>andere suggesties ? </li></ul><ul><li>Huidige instrumenten: o.a. Renoir, issuemanagement ihkv NUP, diverse werkgroepen </li></ul>
 21. 27. Bespreekpunten/cases mbt stelselregie (3) <ul><li>Aansluiten van de ontwikkeling en realisatie van gemeenschappelijke </li></ul><ul><li>voorzieningen op de implementatie/realisatie van basisregistraties, knelpunten: </li></ul><ul><li>transparantie/inzicht van de verschillende planningen (osb, tmf e.d.) </li></ul><ul><li>kritische paden/afhankelijkheden </li></ul><ul><li>planning/prioriteiten bij gemeenten en uitvoeringsorganisaties </li></ul><ul><li>Herkenbaar ? (of niet) </li></ul><ul><li>Wat kan beter ? Opmerken en of aanvullingen ? </li></ul><ul><li>Huidige instrumenten: o.a. Renoir, NUP-monitor, mijlpalenplanning </li></ul>
 22. 28. Bespreekpunten/cases mbt stelselregie (4) <ul><li>Nog aanvullende punten die jullie naar voren willen brengen/bespreken ten aanzien van de regie & coordinatie op het stelsel van basisregistraties ? </li></ul>
 23. 29. Dank voor uw Aandacht ! Voor aanvullende vragen of opmerkingen mbt het stelsel van basisregistraties: http://www.e-overheid.nl http://www.stelselcatalogus.nl

×