Kick-off versnelling GBA als basisregistratie

1,182 views

Published on

Kick-off bijeenkomst versnelling GBA als basisregistratie

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,182
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Even kort rondje met wie u bent en ik zal me zelf ook even voorstellen. 40, Bestuurskundige, MIM, 4 jaar bij BZK, daarvoor bij overheden en bedrijfsleven, Werkzaam bij DG BK / Directie Dienstverlening Regeldruk en Informatiebeleid In deze presentatie wil ik proberen een totaal overzicht te geven van de e-overheid, natuurlijk lukt dat nooit helemaal maar ik denk wel het overgrote deel in ieder geval te gaan raken. Daarbij wil ik gelijk afspreken dat ik graag onderbroken wordt tijdens mijn presentatie of vragen tussen krijg gesteld. Dat maakt het interactief en leerzamer zowel voor mij als voor u.
 • Verklaring ondertekend door UvW, VNG, IPO, BZK namens kabinet Afspraken over e-overheid (o.a. digid) ,dienstverlening aan de burger Ondersteuning van de uitvoering, I-teams Versterking van de regie, instelling regiegroep ICT & Overheid
 • niet allemaal langs lopen, enige highlights, ook veel “niet”-ICT onderwerpen Wacht/doorlooptijden eenvoudige aanvraag en verantwoording, een keer je gegevens verstrekken begrijpelijke taal, kwaliteit voorop, link met overheidsmonitor kijk op www.lastvandeoverheid.nl voor concrete resultaten
 • Antwoord voor bedrijven, De overheid voor ondernemers: wegwijs in regels, vergunningen en subsidies Mijnoverheid Portaal met berichtenbox, mijn zaken, gepersonaliseerde dienstverlening, straks inzage in alle persoonlijke gegevens no-wrong door Project Antwoord, uniforme antwoord op alle algemene vragen uitrol 14+ netnummer, eind 2011 zijn alle gemeenten aangesloten inrichten kennisbank / content toepassing standaarden faciliteren gemeenten bij kwaliteitsbewaking DigiD drie niveau’s machtiging voor burgers (GMV) en voor bedrijven (e-herkenning) EPD
 • merendeel wordt later toegelicht alleen ingaan op BSN, gegevens kunnen eenvoudiger en betrouwbaar worden uitgewisseld betekenisloosnummer De drie belangrijkste verschillen met Sofi zijn: De toekenning van het nummer De toekenning wordt van de belastingdienst overgebracht naar de gemeente. Het bereik van het nummer Het BSN mag door elke overheidsorganisatie worden gebruikt. Het sofinummer mocht alleen worden gebruikt door een overheidsorgaan als dat in een wettelijke regeling was opgeschreven. Het juiste gebruik van het nummer Het BSN-stelsel legt aan gebruikers de plicht op om zich er van te vergewissen dat ze de juiste combinatie van BSN en persoonsgegevens hanteren. Het nieuwe stelsel biedt de gebruikers voorzieningen om deze NOIV, samen met EZ open source, gelijke kans open standaarden, comply or explain
 • NORA maakt de samenhang tussen diensten, processen en systemen van de overheid inzichtelijk (met behulp van overzichtskaarten) en geeft richtlijnen voor de verdere ontwikkeling daarvan (principes). Als bestuurder en beleidsmedewerker kunt u van het gebruik van NORA binnen uw organisatie op verschillende manieren gemak hebben: • U kunt met uw professionals met een gemeenschappelijke taal spreken; • Toepassen van NORA als uitgangspunt borgt de ontwikkelingen binnen de e-overheid; • Door NORA binnen projecten te hanteren als onderdeel van de inkoopvoorwaarden bevordert u de samenwerking tussen de systemen; • Het hanteren van NORA voegt flexibiliteit toe aan uw toekomstige ontwikkelingen; • Uw architecten dragen bij aan NORA, daardoor kan de overheid gemakkelijker samenwerken.
 • dus nadrukkelijk geen intern gerichte doelstelling dienstverlening staat voorop best bijzonder, ook in internationaal verband geen big brother, duidelijke wettelijke kaders
 • even toelichten bij verschillende departementen deels bestaand deels nieuw maar ook voor bestaande registraties betekent het veranderingen als het basisregistraties worden sterk verschillend qua inhoud, organisatie en aard gegevens
 • natuurlijk zijn er (wettelijk bepaalde) uitzonderingen op verplicht gebruik) Tav regie & coordinatie, duidelijke rol StasBZK, maar niet op basis van een absolute doorzettingsmacht, al is het wel mogelijk heikele punten bijv. MR door te zetten.
 • BSN KvK nummer Fiscaal Nummer Adresseerbaar Object Nummer Identificatie openbare ruimte Etcera Woonadres GBA komt uit de BAG Adresseerbaar object uit de bag komt terug in de vestiging binnen het NHR Veel BSN / FIN relaties GBKN koppelt aan Kadaster met behulp van Identificatie Code Openbare Ruimte
 • illustreren wat het betekent om bijvoorbeeld basisregistraties binnen een gemeente implementeren. ook bespreken dat er nieuwe issues opkomen tijdens implementatie zoals DigiD en digitale publicatie van wetgeving en wat er daar allemaal bij naar boven kwam bij financiering altijd discussie over wat nu precies de eigen verantwoordelijkheid is en waar de (centrale) overheid moet bijspringen, bijvoorbeeld in relaties met gemeenten.
 • Via voortgangsrapportage
 • Budgetfinanciering uitleggen
 • Basisinfrastructuur e-overheid E-toegang Webrichtlijnen Samenwerkende catalogi (onderdeel overheid heeft antwoord) Antwoord voor Bedrijven MijnOverheid.nl Overheid heeft Antwoord E-authenticatie DigiD burger Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) DigiD bedrijven Nummers Burger Service Nummer (BSN) Basisregistraties Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA) Registratie Niet Ingezetenen (RNI) Nieuw Handelsregister (NHR) Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Topografie Kadaster Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT ook bekend als Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) E-informatieuitwisseling Overheidsservicebus (OSB) Terugmeldfaciliteit (TMF) Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB)
 • Kick-off versnelling GBA als basisregistratie

  1. 1. E-Overheid & basisregistraties Naar een betere dienstverlening en verlaging van administratieve lasten. Presentatie, 1 oktober 2009
  2. 2. Onderwerpen <ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Basisvoorzieningen e-overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Architectuur en samenhang </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelsel van Basisregistraties </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementatie / Realisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheer van de basisvoorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Versnelling </li></ul></ul>
  3. 3. Doelstellingen <ul><ul><li>Betere overheidsdienstverlening voor burger en bedrijven met minder administratieve lasten. </li></ul></ul><ul><ul><li>1 mei 2006 verklaring, “Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!”, tussen Rijk/Provincies/Gemeenten/Waterschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidsprogramma (top 10) </li></ul></ul>
  4. 4. Doelstellingen (2), oplossen top 10 knelpunten <ul><li>snel en zeker inzicht in wacht- en doorlooptijden en kortere wachttijden door afhandeling via internet; </li></ul><ul><li>eenvoudige aanvraag en verantwoording van bijstand eenvoudige (elektronische) aanvraag en efficiëntere verantwoording van de bijstand; </li></ul><ul><li>één keer je gegevens verstrekken alle inkomensafhankelijke regelingen in een persoonlijke internetpagina; </li></ul><ul><li>plaatsonafhankelijk aanvragen van een reisdocument aanvragen bij gemeentehuis naar eigen keuze en foto en vingerafdruk maken aan de balie bij paspoorten en identiteitskaart; </li></ul><ul><li>minder vergunningen direct aan de slag door verschuiving van vergunning naar algemene regels, bijvoorbeeld voor het kappen van een boom; </li></ul><ul><li>begrijpelijke taal eenvoudige formulieren voor het doorgeven van een verhuizing, aanvraag zorgvoorzieningen (bijvoorbeeld rollator) en aanvraag uittreksel GBA; </li></ul><ul><li>meer vertrouwen meer verantwoordingsvrije bedragen in de zorg en sociale zekerheid; </li></ul><ul><li>een luisterend oor voor klachten problemen met de overheid oplossen door mediation in plaats van ‘juridisering’ door bezwaaren klacht procedures; </li></ul><ul><li>ruimte geven aan vrijwilligers vrijwilligersorganisaties als groepen burgers behandelen in plaats van als bedrijven; maakt het organiseren evenementen makkelijker; </li></ul><ul><li>kwaliteit voorop minimaal een 7 voor overheidsdienstverlening </li></ul>
  5. 5. Doelstellingen (3) <ul><ul><li>Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid “Burger en bedrijf centraal”, (NUP), 1 december 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Versnellingsagenda, aanvullend beleidsakkoord dat loopt tot eind 2010 waarin een aantal projecten gerelateerd aan de top 10 knelpunten worden versneld. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronische infrastructuur / e-overheid is een belangrijk middel om de doelstellingen te realiseren </li></ul></ul>
  6. 6. Basisvoorzieningen e-overheid (1) <ul><ul><li>Elektronische toegang tot de overheid, enige voorbeelden: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antwoord voor bedrijven, antwoordvoorbedrijven.nl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mijnoverheid.nl (voorheen PIP) , www.mijnoverheid.nl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Project Antwoord (CCO) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke processen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webrichtlijnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheidsbrede zoekdienst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webmetadata </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Elektronische authenticatie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DigiD voor burgers / DigiD voor bedrijven (e-herkenning) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (GMV/DigiD machtiging) </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Basisvoorzieningen e-overheid (2) <ul><ul><li>Stelsel van basisregistraties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>13 basisregistraties (personen, bedrijven, gebouwen, percelen, topografie, inkomens, WOZ, adressen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Burger Service Nummer (BSN) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Elektronische informatie-uitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheid Service Bus (OSB / nieuwe naam: Digikoppeling) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terug Meld Faciliteit (TMF/ DigiMelding) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Programma Nederland Open In Verbinding (NOIV) </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Architectuur (1) <ul><ul><li>Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeente Model Architectuur (GEMMA) </li></ul></ul>http://www.noraforum.nl
  9. 9. Architectuur (2) http://www.e-overheid.nl/atlas/overzichtskaarten/overzichtskaarten.html
  10. 10. Architectuur (3)
  11. 11. Stelsel Basisregistraties <ul><ul><li>De overheid wil: </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede dienstverlening en producten leveren aan haar burgers en bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Administratieve lasten verlagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrouwbaar zijn in haar handelen en beslissen met goede informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Burgers en bedrijven niet onnodig lastig vallen met (dubbele) informatievragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fraude effectief bestrijden </li></ul></ul><ul><ul><li>Interne organisatie efficiënt vormgeven </li></ul></ul>
  12. 12. De Basisregistraties (2) <ul><li>GBA: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens </li></ul><ul><li>NHR: Nieuwe Handelsregister </li></ul><ul><li>BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen </li></ul><ul><li>BRT: Basisregistratie Topografie </li></ul><ul><li>BRK: Basisregistratie Kadaster </li></ul><ul><li>KR: Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) </li></ul><ul><li>BLAU: Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen </li></ul><ul><li>BRI: Basisregistratie Inkomens </li></ul><ul><li>WOZ: Basisregistratie Onroerende Zaken </li></ul><ul><li>Potentiële basisregistraties: </li></ul><ul><li>RNI: Registratie Niet Ingezetenen (wordt samen met GBA basisregistratie personen) </li></ul><ul><li>GBKN: Grootschalige Basiskaart Nederland </li></ul><ul><li>BRBO: Basisregistratie Bodem en Ondergrond (voorheen ook wel DINO) </li></ul>
  13. 13. Stelsel van Basisregistraties (3) <ul><ul><li>Gemeenschappelijke principes verwerkt in afspraken en wetgeving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verplicht gebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terugmelding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderzoeksplicht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eenmalige gegevensverstrekking / recht tot weigering van de burger </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke voorzieningen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheidsservicebus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terug Meld Faciliteit (TMF, nieuwe naam Digimelding) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Regie & coördinatie </li></ul></ul>
  14. 15. Stelsel van Basisregistraties in Planning
  15. 16. Implementatie / realisatie (1) <ul><ul><li>Implementatie/realisatie van e-overheid basisvoorzieningen is niet alleen een ICT-project </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologie is soms lastig maar vaak het minst uitdagende deel, het gaat met name om: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verandering/aanpassing in werkprocessen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatorische consequenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultuurverandering </li></ul></ul></ul>
  16. 17. Implementatie/realisatie (2) <ul><ul><li>BZK ondersteunt bij de implementatie / realisatie met ondermeer: </li></ul></ul><ul><ul><li>Accountmanagement BPR </li></ul></ul><ul><ul><li>RENOIR, www.e-overheid.nl , 070 888 7698 </li></ul></ul><ul><ul><li>EGEM/ I-teams, egem-iteams.nl / KING vanaf 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nadruk ligt op mede-overheden en grote uitvoeringsorganisaties. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planning en voortgang, in voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring </li></ul></ul>
  17. 18. Beheer van de basisvoorzieningen <ul><ul><li>Agentschap BPR </li></ul></ul><ul><ul><li>GBA </li></ul></ul><ul><ul><li>BSN </li></ul></ul><ul><ul><li>GBO.Overheid (Logius) </li></ul></ul><ul><ul><li>DigiD,PKI </li></ul></ul><ul><ul><li>OTP (Digipoort), KPS (Diginet), OSB (Digikoppeling), TMF (Digimelding) </li></ul></ul>
  18. 19. NUP (1) <ul><li>Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en E-overheid </li></ul><ul><li>25 projecten </li></ul><ul><li>Aanleiding rapport commissie Wallage/Postma: </li></ul><ul><ul><li>Gebrek aan regie en samenhang </li></ul></ul><ul><li>19 projecten op het gebied van infrastructuur: </li></ul><ul><ul><li>E-toegang/frontoffice </li></ul></ul><ul><ul><li>Nummers en authenticatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Basisregistraties </li></ul></ul><ul><ul><li>E-Informatieuitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>6 projecten met focus op maatschappelijke meerwaarde: </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsloket /omgevingsvergunning </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaal klant dossier werk en inkomen </li></ul></ul><ul><ul><li>1 loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Regelhulp en digitalisering WMO </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwijsindex risico-jongeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Dienstenloket (ihkv europese dienstenrichtlijn) </li></ul></ul>
  19. 20. Versnellingsagenda <ul><li>Aanvullend op NUP </li></ul><ul><li>Focus op Top-10 knelpunten </li></ul><ul><li>Knelpunt 3, Gegevens één keer verstrekken </li></ul><ul><li>Actielijn GBA als Basisregistratie </li></ul>

  ×