Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O&ict

777 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O&ict

 1. 1. NUP en KCC Het Antwoord© Bastiaan Garnier Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/DRI/IDO/FIOD
 2. 2. Voorheen Overheid.nl Monitor Welstand Transparant GEOZET Overheidsloket DRL/IMI Bekendmakingen op internet Staatsalmanak Online BSN Nu MijnOverheid Overheid.nl Antwoord© 14+netnummer (telefonie) LEAF (levensgebeurtenissen) Samenwerkende Catalogi Rijksproductencatalogus Programmaraad
 3. 3. Het NUP is een overheidsbreed programma dat met en voor alle dienstverlenende overheidsinstanties de publieke dienstverlening vergemakkelijkt en daarvoor de opslag en distributie van basis informatie organiseert.
 4. 4. Afbakening <ul><li>Om dat gemakkelijke gebruik van basisinformatie te realiseren, </li></ul><ul><li>regelt het NUP dat, er binnen de gestelde randvoorwaarden één </li></ul><ul><li>samenhangende en veilige ICT infrastructuur ontwikkeld en </li></ul><ul><li>onderhouden wordt, die: </li></ul><ul><li>de instanties in staat stelt om op gemakkelijke & geautoriseerde wijze de benodigde basisinformatie uit overheidsbronnen te halen ; </li></ul><ul><li>de houders van bestaande - en nog nieuw te creëren - basisinformatie in staat stelt om op gemakkelijke & geautoriseerde wijze zich te (laten) voeden met die gegevens , die nodig zijn om de basisinformatie juist, volledig en actueel te houden. </li></ul>
 5. 5. Structuur NUP Programmaraad Basisregistraties Programmaraad Burgers Programmaraad Bedrijven Db BRG BRG Programma’s Programma’s Programma’s TACTISCH OPERATIONEEL STRATEGISCH ontwikkeling Gebruik/ beheer samenhang Implementatie
 6. 6. NUP: afspraken en intenties <ul><li>Bestuurlijke Afspraak </li></ul><ul><li>2009: alle 100.000+ gemeenten een klantcontactcentrum, dat is aangesloten op het 14+netnummer. </li></ul><ul><li>Bestuurlijke Intenties </li></ul><ul><li>2011: alle gemeenten hebben een KCC, dat is aangesloten op het 14+netnummer </li></ul><ul><li>2011 Antwoord© content in gebruik in het KCC van alle 100.000+ gemeenten </li></ul>
 7. 7. KCC <ul><li>Het KCC is dé regisseur voor het afhandelen van alle klantcontacten met burgers en bedrijven </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><ul><li>processen op orde </li></ul></ul><ul><ul><li>goede rapportages </li></ul></ul><ul><ul><li>effectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>tevreden burgers </li></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteitsverbetering </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc….. </li></ul></ul>
 8. 9. Antwoord© <ul><li>Gemeenten zijn in staat om de algemene eerstelijns ingang tot de overheid te vormen. Gemeenten kunnen vragen afhandelen en waar nodig direct correct doorverwijzen </li></ul><ul><li>Dit houdt dus niet in dat: </li></ul><ul><li>Gemeenten de enige ingang zijn </li></ul><ul><li>Ander overheden de eerste lijn verliezen </li></ul><ul><li>Gemeenten bijvoorbeeld taken van de belastingtelefoon over gaan nemen </li></ul>
 9. 10. Concrete resultaten <ul><li>51 gemeenten hebben een 14+netnummer </li></ul><ul><li>28 gemeenten in de pijplijn </li></ul><ul><li>32 ondertekende Antwoord©- Convenanten </li></ul><ul><li>Content beschikbaar van: </li></ul><ul><li>Pb51 </li></ul><ul><li>UWV </li></ul><ul><li>DUO </li></ul><ul><li>Belastingdienst </li></ul>
 10. 11. Hoe gaat dat dan? <ul><li>Samenwerken met elkaar </li></ul><ul><li>& </li></ul><ul><li>Leren van elkaar </li></ul><ul><li>www.antwoord.nl </li></ul><ul><li>www.antwoordcommunity.nl </li></ul>
 11. 13. Zijn we al klaar? <ul><li>Nee natuurlijk niet … </li></ul><ul><ul><li>Alle gemeenten een 14+netnummer in 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Op naar Antwoord© fase4 (gemeente heeft antwoord©) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Antwoord© voor kleine gemeenten </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking met UWV en SZW tbv werkpleinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Themagerichte ontsluiting content </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbinding met Productinformatie, Contactinformnatie, Overheid.nl en MijnOverheid, Levensgebeurtenissen (LEAF) </li></ul></ul>
 12. 14. Fase 4: Gemeente heeft Antwoord© <ul><ul><li>Meer zelfbediening door burgers </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijn Gemeente als middelpunt van dienstverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>Loslaten van klantcontact door vakafdelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Overschakelen van zaakdenken naar klantdenken </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemen op orde </li></ul></ul><ul><ul><li>Regie door KCC op: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Afhandeling klantcontact </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De termijnen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Het kennismanagement </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Het kanaal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Op de telefonische bereikbaarheid van vakafdelingen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Op innovatie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>www.antwoord.nl </li></ul></ul>
 13. 15. <ul><li>Fijne beurs gewenst! </li></ul>

×