Dienstverlening &
E-Overheid
Naar een betere
dienstverlening en verlaging
van administratieve lasten.


Presentatie ten be...
Waarom is e-overheid voor vtsPN interessant ?
• E-overheid biedt basisvoorzieningen die
ook door vtsPN gebruikt (gaan) wor...
Wat aan de orde komt
  Doelstellingen
  Basisvoorzieningen e-overheid
  Stelsel van Basisregistraties
  Architectu...
Doelstellingen (1)
  Betere overheidsdienstverlening voor burger en bedrijven met
  minder administratieve lasten.

 ...
Doelstellingen (2), oplossen top 10 knelpunten
snel en zeker inzicht in wacht- en doorlooptijden en kortere
wachttijden do...
Volg de voortgang !
6
           vtsPN, 30 september 2009
Doelstellingen (3)
  Verminderen administratieve lasten (AL),
  met 25% in vergelijking met 2002.

  Visie betere di...
Doelstellingen (4)
  Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid
  “Burger en bedrijf centraal”, (NUP...
Basisvoorzieningen e-overheid (1)
  Elektronische toegang tot de overheid, enige voorbeelden:
   Antwoord voor bedrij...
10
   vtsPN, 30 september 2009
11
   vtsPN, 30 september 2009
Antwoord
12
      vtsPN, 30 september 2009
13
   vtsPN, 30 september 2009
Basisvoorzieningen e-overheid (2)
 Elektronische authenticatie:
  DigiD voor burgers / DigiD voor bedrijven
  Gemeenscha...
Stelsel Basisregistraties in wat meer detail (1)
De overheid wil:

 Goede dienstverlening en producten leveren aan haar bu...
Stelsel van Basisregistraties (2)
De basisregistraties      (13 of 12 ligt eraan hoe je telt)

GBA:   Gemeentelijke...
17
   vtsPN, 30 september 2009
18  http://www.stelselcatalogus.nl
                   vtsPN, 30 september 2009
19
   vtsPN, 30 september 2009
Stelsel van Basisregistraties (3)
 Gemeenschappelijke principes verwerkt in afspraken en wetgeving
 Verplicht gebruik
 T...
21  Alle genoemde data zijn onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig,
   Voor actuele informatie raadpleeg www.e-...
Architectuur (1)
      Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)

      Model Architectuur Rijksdie...
Architectuur (2)
23
          vtsPN, 30 september 2009
Architectuur (3)
http://www.e-overheid.nl/atlas/overzichtskaarten/overzichtskaarten.html


    24
        ...
Implementatie / realisatie (1)
 Implementatie/realisatie van e-overheid basisvoorzieningen is niet
 alleen een ICT-project...
Implementatie/realisatie (2)
We ondersteunen bij de implementatie / realisatie met ondermeer:

 RENOIR, www.e-overheid.nl,...
Implementatie/realisatie (3)
27
                vtsPN, 30 september 2009
Implementatie/realisatie (4)
28
                vtsPN, 30 september 2009
Beheer van de basisvoorzieningen
 GBO.Overheid (vanaf 1/1/2010, “Logius”, tevens start als BLD) , de
 beheerorganisatie vo...
NUP (1)
Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en E-overheid

Waarom ?

Commissie Wallage/Postma:
 Gebrek aan reg...
NUP (2)
Wat is NUP ?

19 projecten op het gebied van infrastructuur:
 E-toegang/frontoffice                ...
NUP (3)
 Sturing ?          Beleidsverantwoordelijke overheden
         Coordinatie          ...
Versnellingsagenda
• Versnellen langs de top 10 knelpunten
• Nauwe betrokkenheid van met name gemeenten
• Per knelpunt con...
Nieuwe ontwikkelingen
34
            vtsPN, 30 september 2009
Overheid 2.0
 Internet technologie verandert de manier waarop mensen kennis
 delen, communiceren, contacten leggen, samenw...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dienstverlening En E Overheid Pres Tbv Vts Pn 30 September 2009

1,490 views

Published on

Presentatie over Dienstverlening en e-Overheid gegeven voor een delegatie van de vtsPN bij BZK op 30 septembern 2009

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dienstverlening En E Overheid Pres Tbv Vts Pn 30 September 2009

 1. 1. Dienstverlening & E-Overheid Naar een betere dienstverlening en verlaging van administratieve lasten. Presentatie ten behoeve van vtsPN, 30 september 2009
 2. 2. Waarom is e-overheid voor vtsPN interessant ? • E-overheid biedt basisvoorzieningen die ook door vtsPN gebruikt (gaan) worden. • voor burger en bedrijfsleven is belangrijk dat verschillende “overheden” in samenhang opereren en in het kader van dienstverlening zoveel mogelijk 1 gezicht uitstralen. • steeds meer sprake van multichannel/multiplatform dienstverlening waarbij het idealiter niet uit moet maken waar je op welke wijze de overheid benadert. • vtsPN is voor e-overheid ook van groot belang, het betreft 1 van de belangrijkste beleidsthema’s van ons ministerie, grote publieke zichtbaarheid en politieke aandacht. 2 vtsPN, 30 september 2009
 3. 3. Wat aan de orde komt Doelstellingen Basisvoorzieningen e-overheid Stelsel van Basisregistraties Architectuur en samenhang Implementatie / Realisatie Beheer van de basisvoorzieningen Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid “Overheid 2.0” 3 vtsPN, 30 september 2009
 4. 4. Doelstellingen (1) Betere overheidsdienstverlening voor burger en bedrijven met minder administratieve lasten. 1 mei 2006 verklaring, “Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!”, tussen Rijk/Provincies/Gemeenten/Waterschappen Beleidsprogramma (top 10) Komt top 10 bekend voor ? 4 vtsPN, 30 september 2009
 5. 5. Doelstellingen (2), oplossen top 10 knelpunten snel en zeker inzicht in wacht- en doorlooptijden en kortere wachttijden door afhandeling via internet; eenvoudige aanvraag en verantwoording van bijstand eenvoudige (elektronische) aanvraag en efficiëntere verantwoording van de bijstand; één keer je gegevens verstrekken alle inkomensafhankelijke regelingen in een persoonlijke internetpagina; plaatsonafhankelijk aanvragen van een reisdocument aanvragen bij gemeentehuis naar eigen keuze en foto en vingerafdruk maken aan de balie bij paspoorten en identiteitskaart; minder vergunningen direct aan de slag door verschuiving van vergunning naar algemene regels, bijvoorbeeld voor het kappen van een boom; begrijpelijke taal eenvoudige formulieren voor het doorgeven van een verhuizing, aanvraag zorgvoorzieningen (bijvoorbeeld rollator) en aanvraag uittreksel GBA; meer vertrouwen meer verantwoordingsvrije bedragen in de zorg en sociale zekerheid; een luisterend oor voor klachten problemen met de overheid oplossen door mediation in plaats van ‘juridisering’ door bezwaaren klacht procedures; ruimte geven aan vrijwilligers vrijwilligersorganisaties als groepen burgers behandelen in plaats van als bedrijven; maakt het organiseren evenementen makkelijker; kwaliteit voorop minimaal een 7 voor overheidsdienstverlening 5 vtsPN, 30 september 2009
 6. 6. Volg de voortgang ! 6 vtsPN, 30 september 2009
 7. 7. Doelstellingen (3) Verminderen administratieve lasten (AL), met 25% in vergelijking met 2002. Visie betere dienstverlening overheid en actieprogramma dienstverlening en e-overheid, juni 2008 Overheid en dienstbare publieke sector – missie: ….Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en is een organisatie waarin burgers zich herkennen. De dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen in burgers en professionals en verdient vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. De dienstbare overheid is ook een slagvaardige organisatie die met minder mensen meer kwaliteit levert. Kortom: de dienstbare overheid functioneert als bondgenoot van de samenleving…. 7 vtsPN, 30 september 2009
 8. 8. Doelstellingen (4) Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid “Burger en bedrijf centraal”, (NUP), 1 december 2008 Versnellingsagenda, aanvullend beleidsakkoord dat loopt tot eind 2010 waarin een aantal projecten gerelateerd aan de top 10 knelpunten worden versneld. Elektronische infrastructuur / e-overheid is een belangrijk middel om de doelstellingen te realiseren 8 vtsPN, 30 september 2009
 9. 9. Basisvoorzieningen e-overheid (1) Elektronische toegang tot de overheid, enige voorbeelden: Antwoord voor bedrijven, antwoordvoorbedrijven.nl Mijnoverheid.nl (voorheen PIP) , www.mijnoverheid.nl Antwoord© DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke processen) Webrichtlijnen Overheidsbrede zoekdienst Webmetadata 9 vtsPN, 30 september 2009
 10. 10. 10 vtsPN, 30 september 2009
 11. 11. 11 vtsPN, 30 september 2009
 12. 12. Antwoord 12 vtsPN, 30 september 2009
 13. 13. 13 vtsPN, 30 september 2009
 14. 14. Basisvoorzieningen e-overheid (2) Elektronische authenticatie: DigiD voor burgers / DigiD voor bedrijven Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (GMV) Stelsel van basisregistraties 13 basisregistraties (personen, bedrijven, gebouwen, percelen, topografie, inkomens, WOZ, adressen) Burger Service Nummer (BSN) Elektronische informatie-uitwisseling Overheid Service Bus (OSB), nu “Digikoppeling” Terug Meld Faciliteit (TMF), nu “Digimelding” Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB) Nederland open in verbinding (NOIV) 14 vtsPN, 30 september 2009
 15. 15. Stelsel Basisregistraties in wat meer detail (1) De overheid wil: Goede dienstverlening en producten leveren aan haar burgers en bedrijven Administratieve lasten verlagen Betrouwbaar zijn in haar handelen en beslissen met goede informatie Burgers en bedrijven niet onnodig lastig vallen met (dubbele) informatievragen Fraude effectief bestrijden Interne organisatie efficiënt vormgeven 15 vtsPN, 30 september 2009
 16. 16. Stelsel van Basisregistraties (2) De basisregistraties (13 of 12 ligt eraan hoe je telt) GBA: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens NHR: Nieuwe Handelsregister BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen BRT: Basisregistratie Topografie BRK: Basisregistratie Kadaster KR: Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) BLAU: Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen BRI: Basisregistratie Inkomens WOZ: Basisregistratie Onroerende Zaken Potentiële basisregistraties: RNI: Registratie Niet Ingezetenen (wordt samen met GBA basisregistratie personen) GBKN: Grootschalige Basiskaart Nederland BRO: Basisregistratie Bodem en Ondergrond (voorheen ook wel DINO) 16 vtsPN, 30 september 2009
 17. 17. 17 vtsPN, 30 september 2009
 18. 18. 18 http://www.stelselcatalogus.nl vtsPN, 30 september 2009
 19. 19. 19 vtsPN, 30 september 2009
 20. 20. Stelsel van Basisregistraties (3) Gemeenschappelijke principes verwerkt in afspraken en wetgeving Verplicht gebruik Terugmelding Onderzoeksplicht Eenmalige gegevensverstrekking / recht tot weigering van de burger Gemeenschappelijke voorzieningen: Overheidsservicebus / Digikoppeling Terug Meld Faciliteit / Digimelding Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB) Regie & coördinatie 20 vtsPN, 30 september 2009
 21. 21. 21 Alle genoemde data zijn onder voorbehoud en aan wijzigingen onderhevig, Voor actuele informatie raadpleeg www.e-overheid.nl vtsPN, 30 september 2009
 22. 22. Architectuur (1) Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) Gemeente Model Architectuur (GEMMA) College en Forum Standaardisatie http://www.e-overheid.nl/atlas/referentiearchitectuur/nora/nora.html http://www.forumstandaardisatie.nl/ 22 vtsPN, 30 september 2009
 23. 23. Architectuur (2) 23 vtsPN, 30 september 2009
 24. 24. Architectuur (3) http://www.e-overheid.nl/atlas/overzichtskaarten/overzichtskaarten.html 24 vtsPN, 30 september 2009
 25. 25. Implementatie / realisatie (1) Implementatie/realisatie van e-overheid basisvoorzieningen is niet alleen een ICT-project Technologie is soms lastig maar vaak het minst uitdagende deel, het gaat met name om: Verandering/aanpassing in werkprocessen Organisatorische consequenties Cultuurverandering Financiering Ontwikkeling veelal uit beleidsgeld Beheerkosten voor gebruik binnen de overheid worden verdeeld, uitgangspunt is om voor gebruik basisvoorzieningen binnen overheid geen tarieven/tikken te rekenen. 25 vtsPN, 30 september 2009
 26. 26. Implementatie/realisatie (2) We ondersteunen bij de implementatie / realisatie met ondermeer: RENOIR, www.e-overheid.nl, 070 888 76 98 EGEM/ I-teams, egem-iteams.nl/ Nadruk ligt op mede-overheden en grote uitvoeringsorganisaties. Planning en voortgang, in voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer 26 vtsPN, 30 september 2009
 27. 27. Implementatie/realisatie (3) 27 vtsPN, 30 september 2009
 28. 28. Implementatie/realisatie (4) 28 vtsPN, 30 september 2009
 29. 29. Beheer van de basisvoorzieningen GBO.Overheid (vanaf 1/1/2010, “Logius”, tevens start als BLD) , de beheerorganisatie voor de basisvoorzieningen e-overheid Vroegtijdig betrokken (stuurgroepniveau) bij de ontwikkeling van basisvoorzieningen (vaak bij ICTU). Financiering van exploitatie/beheer Outputsturing door beleidsopdrachtgever voor basisvoorzieningen binnen de overheid Doorontwikkeling Betrekken afnemers 29 vtsPN, 30 september 2009
 30. 30. NUP (1) Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en E-overheid Waarom ? Commissie Wallage/Postma: Gebrek aan regie en samenhang Onduidelijkheid over wanneer wat beschikbaar is Onduidelijkheid kosten gebruik en aansluiting 30 vtsPN, 30 september 2009
 31. 31. NUP (2) Wat is NUP ? 19 projecten op het gebied van infrastructuur: E-toegang/frontoffice Waar ligt Nummers en authenticatie de relatie Basisregistraties E-Informatieuitwisseling Met vtsPN ? 6 projecten met focus op maatschappelijke meerwaarde: Omgevingsloket /omgevingsvergunning Digitaal klant dossier werk en inkomen 1 loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten Regelhulp en digitalisering WMO Verwijsindex risico-jongeren Dienstenloket (ihkv europese dienstenrichtlijn) 31 vtsPN, 30 september 2009
 32. 32. NUP (3) Sturing ? Beleidsverantwoordelijke overheden Coordinatie Uitvoering 4 x pj Bestuurlijke regiegroep vz stass BZK Stuurgroep project 8 x pj Ambtelijke regiegroep vz N. Schoof Diverse gremia/ Adviesgroep project Werkgroepen/stuurgroepen 32 vtsPN, 30 september 2009
 33. 33. Versnellingsagenda • Versnellen langs de top 10 knelpunten • Nauwe betrokkenheid van met name gemeenten • Per knelpunt concrete projecten c.q. versnelling bestaande projecten/initiatieven • Regionale ambassadeurs 33 vtsPN, 30 september 2009
 34. 34. Nieuwe ontwikkelingen 34 vtsPN, 30 september 2009
 35. 35. Overheid 2.0 Internet technologie verandert de manier waarop mensen kennis delen, communiceren, contacten leggen, samenwerken en zich organiseren Hiermee ontstaat er ook een fundamentele verandering in de maatschappij Enige kenmerken/aspecten: Iedereen kan informatie produceren, publiceren en distribueren De kosten van het organiseren van samenwerking/groepsactie is zeer laag Niet-overheid en niet-private partijen worden steeds belangrijker Overheid moet inspelen op genoemde ontwikkelingen 35 vtsPN, 30 september 2009

×