Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BiSL Op Maat GovUnited

2,947 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

BiSL Op Maat GovUnited

 1. 1. BiSL op maat! E-dienstverlening door en voor gemeenten
 2. 2. Agenda <ul><li>Achtergrond en aanleiding GovUnited </li></ul><ul><li>Aanbesteding Midoffice suite </li></ul><ul><li>Zaakgericht werken </li></ul><ul><li>Beheerorganisatie GovUnited </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul>
 3. 3. Aanleiding GovUnited
 4. 4. Achtergrond <ul><li>E-dienstverlening door en voor gemeenten </li></ul><ul><li>GovUnited help tot stand komen van e-overheid door bundeling van kennis, het </li></ul><ul><li>organiseren van de inkoopvraag en het stimuleren van de innovatie. De focus ligt </li></ul><ul><li>op de uitvoering. Voor haar deelnemers laat GovUnited e-governmentdiensten </li></ul><ul><li>ontwikkelen, implementeren en beheren. </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>GovUnited wil om dit te bereiken een belangrijke rol spelen op het gebied van regie </li></ul><ul><li>van (gezamenlijke) ontwikkeling, implementatie en beheer van e-government voor </li></ul><ul><li>gemeenten. Gemeenten trekken samen op en staan sterk tegenover leveranciers; versterking </li></ul><ul><li>van het opdrachtgeverschap is één van de hoofddoelen. </li></ul>
 5. 5. Totstandkoming GovUnited <ul><li>Gestart met 9 gemeenten (100+), nu 75 gemeenten </li></ul><ul><li>ICTU-programma </li></ul><ul><li>Brede samenwerking: </li></ul><ul><ul><li>KING (Egem, benchmark) </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheid heeft Antwoord </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijn.Overheid (PIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>VROM (Omgevingsvergunning) </li></ul></ul><ul><ul><li>CBS (statistieken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Binnenlandse Zaken (NUP) </li></ul></ul>
 6. 6. Organisatie GovUnited <ul><li>Programmaraad: alle gemeenten </li></ul><ul><li>Dagelijks bestuur: Bestuurders en GS-en </li></ul><ul><li>Programmabureau </li></ul><ul><li>Van en voor gemeenten </li></ul><ul><li>Kennis van koplopers aan boord </li></ul>
 7. 7. Filosofie GovUnited <ul><li>Het gaat om de dienstverlening </li></ul><ul><ul><li>Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>GovUnited “koopt” de voorzieningen om (elektronische) diensten te leveren </li></ul></ul><ul><li>Publieke regie-organisatie </li></ul><ul><ul><li>Versterking opdrachtgeverschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgen voor standaardisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleren innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevorderen van marktwerking </li></ul></ul><ul><li>Gemeenschappelijke voorzieningen </li></ul><ul><ul><li>“ Software as a Service” </li></ul></ul><ul><ul><li>Schaalvoordelen in (door)ontwikkeling en beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestandaardiseerd maatwerk </li></ul></ul>
 8. 8. Activiteiten GovUnited <ul><li>Kennisdeling </li></ul><ul><ul><li>Mijn.GovUnited: actieve community met 800 leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces herontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkel- en innovatieagenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Regioclusters </li></ul></ul><ul><li>Samenwerking en schaalvoordelen </li></ul><ul><ul><li>Producten- en dienstencatalogus (incl. redactieraad en beheer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorontwikkeling E-diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemnet-aansluiting </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersonderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Testlocaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Convenanten met externe partners: CBS, VROM, ICTU, BZK </li></ul></ul><ul><li>Beheer en contractmanagement </li></ul><ul><ul><li>Releasemanagement, incidentmanagement, aansturing leveranciers </li></ul></ul>
 9. 9. Ketenpartners <ul><li>Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen </li></ul><ul><ul><li>BRIKS / Landelijke omgevingsvergunning / Wabo </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke Machtiging- en Vertegenwoordigingvoorziening </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijnoverheid.nl </li></ul></ul>
 10. 10. Producten <ul><li>GovUnited regisseert op dit moment de ontwikkeling van een complete midofficesuite door Logica, inclusief: </li></ul><ul><li>Een digitaal loket met intelligente formulieren </li></ul><ul><li>Koppeling aan Digid en internetkassa </li></ul><ul><li>Systemen voor content- en document management, zaaksysteem, producten- en dienstencatalogus, kennisbank en geo-informatie. </li></ul>
 11. 11. Scope:Top 9 E-diensten <ul><li>Uittreksel GBA </li></ul><ul><li>Afspraak maken via 'Op Afspraak’ </li></ul><ul><li>Binnen- en intergemeentelijke verhuizing </li></ul><ul><li>Omgevingsvergunning </li></ul><ul><li>Evenementenvergunning </li></ul><ul><li>Generiek bezwaarschrift </li></ul><ul><li>Horecavergunning </li></ul><ul><li>Melding openbare ruimte </li></ul><ul><li>WMO-voorziening </li></ul>
 12. 12. Zaakgericht Werken
 13. 13. De kern van de zaak <ul><li>Verbeteren van de dienstverlening: </li></ul><ul><ul><li>Integratie van kanalen (aanvragen via post, balie, telefoon en website in één overzicht) </li></ul></ul><ul><ul><li>doorlooptijden worden bewaakt </li></ul></ul><ul><ul><li>statussen aan de klant gemeld </li></ul></ul><ul><ul><li>aanvragen en besluiten worden automatisch gepubliceerd </li></ul></ul><ul><li>Verbeteren van de bedrijfsvoering </li></ul><ul><ul><li>gemeentebrede managementrapportages </li></ul></ul><ul><li>Effectievere handhaving </li></ul><ul><ul><li>gemeentebreed alle informatie beschikbaar </li></ul></ul><ul><li>Integratie in de keten </li></ul><ul><ul><li>uitwisseling informatie met andere overheidsorganisaties kan vanuit één systeem </li></ul></ul>
 14. 14. Zaakgericht werken
 15. 15. Standaardisatie Status <ul><li>status 1: ontvangen (geregistreerd) </li></ul><ul><li>status 2: geaccepteerd (aan behandelende afdeling toegewezen) </li></ul><ul><li>status 3: in behandeling genomen </li></ul><ul><li>status … </li></ul><ul><li>status … </li></ul><ul><li>laatste status: afgehandeld </li></ul><ul><li>status 1, 2, 3 + laatste status generiek ! </li></ul>
 16. 16. 12 mei 2009 titel Sheet
 17. 17. Checklist (stappen)
 18. 18. GovUnited zaaktype catalogus <ul><li>Voorbeeld: aanlegvergunning aanvragen </li></ul><ul><li>Kenmerken: </li></ul><ul><ul><li>Documenttypen: aanvraag, ontvangstbevestiging, beschikking, .. </li></ul></ul><ul><ul><li>Statustype: ontvangen, geaccepteerd, in behandeling, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Besluittype: verleend, geweigerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewaren/vernietigen: verleend (b), geweigerd (3j) </li></ul></ul><ul><ul><li>Start vernietigingstermijn: na weigering </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerelateerde zaaktypen: bezwaar awb </li></ul></ul><ul><li>Incl. Archieffunctionaliteit </li></ul>
 19. 19. Kosten
 20. 20. Kosten tot op heden <ul><li>Alleen contributie, maar wel </li></ul><ul><ul><li>Aanbesteding (incl. rechtszaken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Standaarden (ZTC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aansturing leveranciers: audit, testtraject </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorsorteren op NUP, o.a. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Omgevingsloket/Wabo, WMO/regelhulp, dienstenrichtlijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overheid heeft Antwoord (transparantieproducten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Antwoord voor bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mijn Overheid(PIP) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webrichtlijnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open source en open standaarden (NOiV) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DigID, BSN, OSB, … </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Maar inclusief <ul><li>Hosting volledige infrastructuur </li></ul><ul><li>Technisch beheer infrastructuur </li></ul><ul><li>Koppelingen naar BO/GB-systemen (“mannetje”) </li></ul><ul><li>Standaardconfiguratie alle componenten </li></ul><ul><li>Standaardconfiguratie e-diensten </li></ul><ul><li>Migratie/conversie </li></ul><ul><li>Opleidingen </li></ul><ul><li>Implementatie bij gemeente </li></ul><ul><li>Servicedesk </li></ul><ul><li>Service Afspraken (SLA) </li></ul><ul><li>Regie GovUnited (contract- , beheer-, release- en incidentmanagement) </li></ul>
 22. 22. Ervaringen <ul><li>Organisatievraagstuk (met beetje ICT) </li></ul><ul><li>Verwachtingsmanagement: wat, wanneer, wie, hoe, wat </li></ul><ul><li>Communicatie, communicatie, communicatie </li></ul><ul><li>Goed opdrachtgeverschap is hard werken </li></ul><ul><li>De wil tot standaardiseren, maar .. </li></ul><ul><ul><li>Landelijke standaarden beperkt aanwezig (NUP) </li></ul></ul><ul><li>Veel kennis bij gemeenten: groot en klein </li></ul><ul><li>Bundeling van kennis en expertise </li></ul><ul><li>Integratie-problematiek wordt onderschat </li></ul><ul><li>DMS-implementaties vanuit workflow en uitzonderingen </li></ul><ul><li>Zaakgericht werken staat in de kinderschoenen </li></ul><ul><li>Zicht op de ijsberg </li></ul>
 23. 23. Vraag aan de zaal? Wie van u audit zijn/haar project door een onafhankelijke partij t.b.v. acceptatie?
 24. 24. Planning <ul><li>Maart: start audit met Go /Go mits (gele kaart)/No GO (rode kaart) </li></ul><ul><li>Juni: oplevering contractuele scope </li></ul><ul><li>Juni start Top20 gemeenten </li></ul><ul><ul><li>Voorbereiding implementatie </li></ul></ul><ul><ul><li>6 maanden doorlooptijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijk van componenten en diensten </li></ul></ul><ul><li>Nieuwe releases 1/10 (o.a. wabo) </li></ul><ul><li>Snelheid wordt vanaf juni bepaald door gemeente </li></ul>
 25. 25. Beheer organisatie GovUnited Voor en namens gemeenten
 26. 26. Focus <ul><li>Regie, vraagbundeling en business/ICT alignment </li></ul><ul><li>Contractbeheer en servicemanagement </li></ul><ul><li>Afhandelen van (service)calls </li></ul><ul><li>Wijzigingenbeheer / doorontwikkeling </li></ul><ul><li>In beheer houden van de IV </li></ul>
 27. 27. Aanpak <ul><li>Waar zit de meeste ‘pijn’? </li></ul><ul><li>Van grofmazig naar fijnmazig </li></ul><ul><ul><li>Work your way up </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Centraal wat moet, lokaal wat kan’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisatie en afstemming tussen GU, gemeenten en Logica (TBV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Processen callbeheer, wijzigingenbeheer en beheren bedrijfsinformatie 1 e prioriteit </li></ul></ul><ul><li>Input: best practices van de foundation </li></ul><ul><ul><li>Rolbeschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Callbeheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigingsformulier </li></ul></ul>
 28. 28. FB organisatie Dagelijks Bestuur directie GovUnited Change Advisory Board (CAB) Beheer CMS Zaak & dossier PDC Programmaraad Redactieraad E-diensten
 29. 29. Uitvoerende BiSL verdeling
 30. 30. Gebruiksbeheer <ul><li>Gebruiksbeheer en Transitie grotendeels bij gemeente </li></ul><ul><ul><li>Callbeheer tussen gemeente en Logica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1e -lijns functioneel beheer bij gemeenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2e -lijns bij Logica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennisbank voor veel voorkomende meldingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>SNO tussen GovUnited en Logica als kader </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sturing vanuit GU op basis van rapportages en audits </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escalatieproces tussen Servicemanagers GU, Gemeenten en Logica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regie bij gemeente overstijgende incidenten </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Call beheer
 32. 32. Beheren bedrijfsinformatie <ul><ul><li>Producten en Diensten Catalogus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generieke PDC content wordt optioneel centraal vastgesteld via redactieraad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeente specifieke invulling door gemeenten (o.a. lokale APV’s en andere verschillen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lokale configuratie vrijheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Content en vormgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zaaktype configuratie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formulieren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parametrisering (leges, leeftijden) </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Wijzigingenbeheer
 34. 34. Functionaliteitenbeheer <ul><li>Wijzigingen- en functionaliteitenbeheer grotendeels via GovUnited </li></ul><ul><li>Gebruikersgroepen </li></ul><ul><ul><li>Meldingensysteem met status en kenmerken per wijziging </li></ul></ul><ul><ul><li>Specificeren (in samenwerking met Logica voor impactanalyse) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vormgeven niet-geautomatiseerde IV </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsen en testen (acceptatietesten op de moederomgeving) </li></ul></ul><ul><li>Change Advisory Board (CAB) </li></ul><ul><ul><li>Voor overkoepelende wijzigingen in onderling verband </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteiten stellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaststellen releasekalender </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbereiden Transitie </li></ul></ul>
 35. 35. GovUnited: moeder en kind
 36. 36. Toetsen en Testen
 37. 37. Onderlinge verdeling
 38. 38. Volwassenheidsniveau’s gemeenten Bron: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
 39. 39. Blauwdruk functioneel beheer <ul><li>Actief betrekken van gemeenten op alle niveau’s </li></ul><ul><ul><li>Bedrijfsproces- en ketenontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Behoeftemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Contract- en servicemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Functionaliteitenbeheer </li></ul></ul><ul><li>Blauwdruk en checklist functioneel beheer </li></ul><ul><ul><li>Opleidingen en trainingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Handleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Checklist </li></ul></ul><ul><ul><li>Processen </li></ul></ul><ul><ul><li>TBV </li></ul></ul>
 40. 40. Groeiproces
 41. 41. Vragen Mo Jaber [email_address] 06-48585141 Arjan Schaeffer [email_address] 06-41501789

×